EDUCATIE
Achizi��ia testelor din saliv�� care ar urma s�� ajung�� în ��coli, pasat�� între ministerul Educa��iei ��i cel al S��n��t����ii / Specialist chimist: Nu a�� avea încredere ca fiul meu s�� î��i fac�� singur testul / Ce spune despre performan��a testelor din saliv�� Dup�� vacan��a prelungit�� de prim��var��, în ��coli ar urma s�� ajung�� teste non-invazive, din saliv��, mai u��or de administrat ��i de acceptat de p��rin��i decât cele antigen, cu recoltare din nas sau din gât, potrivit celor mai recente declara��ii ale ministrului Educa��iei, Sorin Cîmpeanu. Nu este îns�� clar în acest moment cine se va ocupa de achizi��ionarea acestora, când ��i câte astfel de teste vor fi disponibile. Atât ministrul Educa��iei, cât ��i cel al S��n��t����ii, Vlad Voiculescu, au afirmat pentru HotNews.ro c�� ministerele pe care le conduc nu au baza legal�� pentru a face aceast�� achizi��ie. Cite��te în articol punctul de vedere al Georgetei Sorescu, vicepre��edinte al Ordinului Biochimistilor, Biologilor ��i Chimi��tilor despre testele rapide cu saliv��: „Au caracteristici de performan���� comparabile cu testele rapide recoltate din nas sau gât”
Rezultate simulare bacalaureat 2021: rata de promovare de pu��in peste 40%, mai mic�� decât în 2019 / Câti elevi au luat media 10 Ministerul Educa��iei a anun��at miercuri statistica pentru rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2021. Procentul de promovare general, adic�� medii mai mari sau egale cu 6, este de 40,71%, fa���� de 42,15% cât a fost în 2019. Anul trecut nu au fost organizate simul��ri.
Apelul mai multor organiza��ii din educa��ie: Anul ��colar s�� fie mai lung ��i s�� înceap�� la 1 septembrie Societatea Academic�� din România, al��turi de asocia��ii de elevi ��i de Federa��ia asocia��iilor de p��rin��i, dar ��i de organiza��ii precum Salva��i Copiii ��i World Vision România, fac un apel public c��tre premierul României ��i ministrul Educa��iei pentru începerea cursurilor din anul ��colar 2021-2022 în data de 1 septembrie 2021 ��i un an ��colar mai lung decât are România în prezent.
Simulare Bacalaureat 2021. ��colile afi��eaz�� miercuri rezultatele la simul��rile examenului de BAC 2021. Ministerul Educa��iei va publica o statistic�� Elevii de clasa a XII-a ��i a XIII-a vor afla miercuri rezultatele la simul��rile examenului de bacalaureat 2021, care vor fi afi��ate de fiecare ��coal��. Rezultatele la simulare BAC 2021 nu vor fi f��cute publice, ci comunicate fiec��rui elev. Ministerul Educa��iei va centraliza rezultatele ��i va publica o statistic�� a acestora.
Simulare Evaluare Na��ional�� 2021. Baremul la matematic�� a fost publicat Ministerul educa��iei a publicat subiectele ��i baremul de corectare la simularea examenului de evaluare na��ional��, proba de matematic�� pentru clasa a opta. Amintim c�� rezultatele ob��inute la simul��rile na��ionale nu se afi��eaz�� public, nu se contest�� ��i notele nu se trec în catalog, decât la cererea expres�� a elevului sau p��rintelui.
Scrisoare deschis�� a Consiliului Elevilor, sus��inut�� de asocia��iile de studen��i ��i p��rin��i: Solicit��m reluarea dezbaterilor pentru planurile-cadru de la liceu Consiliul Na��ional al Elevilor solicit��, într-o scrisoare deschis�� semnat�� ��i de organiza��iile de studen��i ��i de p��rin��i, reluarea dezbaterilor în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru liceu, despre care ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, afirma c�� vor fi gata abia la toamn��, astfel c�� elevii claselor a noua, care au avut în fiecare an de studiu o program�� nou��, vor înv����a dup�� planurile-cadru vechi.
Simulare evaluare na��ional�� 2021. Ce subiecte au picat la matematic�� mar��i FOTO Elevii de clasa a opta au sus��inut mar��i proba la matematic�� de la simularea examenului de evaluare na��ional�� 2021. Simularea a început la ora 09.00, moment din care elevii au avut dou�� ore pentru a rezolva subiectele la matematic�� la simulare evaluare na��ional�� 2021. În mai multe localit����i din ��ar�� aflate în carantin�� nu s-au organizat simul��rile, urmând ca acestea s�� fie organizate local, ulterior.
Simulare Evaluare Na��ional�� 2021. Subiectele primite mar��i de elevi la matematic��, a doua prob�� de la simulare UPDATE Elevii de clasa a opta au sus��inut mar��i proba la matematic�� de la simularea examenului de evaluare na��ional�� 2021. Simularea a început la ora 09.00, moment din care elevii au avut dou�� ore pentru a rezolva subiectele la matematic�� la simulare evaluare na��ional�� 2021. În 149 de localit����i din ��ar�� aflate în carantin�� luni nu s-au organizat simul��rile. UPDATE Vezi subiectele fotogafiate în articol
Simularea Evalu��rii na��ionale pentru clasa a VIII-a continu�� cu proba la Matematic�� Elevii de clasa a VIII-a sus��in, mar��i, proba la Matematic��, a doua din cadrul simul��rii pentru Evaluarea na��ional��, scrie Agerpres. Elevii din partea minorit����ilor na��ionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba matern�� vor sus��ine pe 31 martie simularea probei la Limba ��i literatura matern��. Luni a fost proba la Limba ��i literatura român��. Elevii înmatricula��i în unit����ile de înv������mânt din localit����ile carantinate vor putea sus��ine simul��ri ale examenelor na��ionale, cu prezen���� fizic��, dup�� încetarea m��surilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele ��colare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021.
Simulare Evaluare Na��ional�� 2021. A fost publicat baremul la proba de limba român�� - DOCUMENT / Elevii de clasa a opta au avut de rezumat un fragment din „Solenoid” de Mircea C��rt��rescu Ministerul Educa��iei a publicat subiectele primite de elevii de clasa a opta la simularea examenului de evaluare na��ional�� 2021, limba ��i literatura român��, ��i baremul de corectare.
Simulare Evaluarea Na��ional��. Peste 6.000 de elevi de clasa a opta nu au putut participa la simulare limba român�� / Câ��i elevi au fost elimina��i pentru fraud�� Ministerul Educa��iei a anun��at c�� 90,5% dintre elevii de clasa a opta care nu merg la ��coal�� în localit����i carantinate au participat la simularea examenului de evluare na��ional�� la limba român��.
Cum se modific�� structura anului ��colar dup�� prelungirea vacan��ei de prim��var�� / Se pot organiza activit����i în gr��dini��e în timpul vacan��ei ��i se pot face ore remediale Luni va fi publicat ordinul de ministru privind modificarea structurii anului ��colar, conform deciziilor luate s��pt��mâna trecut��, când s-a stabilit ca vacan��a de prim��var�� s�� se prelungeasc�� în perioada 2 aprilie - 4 mai pentru to��i elevii exceptând cei din clasele a opta ��i a dou��sprezecea. Ministrul educa��iei a anun��at c�� se vor putea organiza ore remediale ��i în perioada vacan��elor, acolo unde rata de infectare cu Covid-19 nu dep����e��te 6 la mia de locuitori. Mai mult, se pot organiza activit����i în gr��dini��e ��i pe perioada vacan��ei, cu avizul DSP. Vezi modific��rile aduse la structura anului ��colar a��a cum vor ap��rea luni în Monitorul Oficial
Simularea Evalu��rii Na��ionale 2021. Subiectele la român�� primite azi de elevi. UPDATE Elevii de clasa a opta au sus��inut luni proba la limba ��i literatura român�� de la simularea examenului de evaluare na��ional�� 2021. Simularea a început la ora 09.00, moment din care elevii au avut dou�� ore pentru a rezolva subiectele la român�� la simulare evaluare na��ional�� 2021. Simularea nu s-a putut organiza în 141 de ��coli din cele 5576 de ��coli in care exist�� elevi de clasa a 8-a, a declarat luni ministrul Sorin Cîmpeanu.
Simularea examenului de Evaluare Na��ional�� pentru clasa a VIII-a începe ast��zi, cu proba scris�� la Limba ��i literatura român�� Simularea examenului de Evaluare Na��ional�� pentru elevii din clasa a VIII-a începe ast��zi, cu proba scris�� la Limba ��i literatura român��, noteaz�� news.ro. Notele ob��inute la simulare nu sunt trecute în catalog. Elevii din ��colile aflate în localit����i carantinate vor putea fi organizate dup�� ie��irea din carantin��. Conform calendarului, simularea Evalu��rii na��ionale pentru clasa a VIII-a începe, în 29 martie, cu proba scris�� la Limba ��i literatura român��.
Luni încep înscrierile la clasa preg��titoare în anul ��colar 2021-2022 / Calendarul ��i cererile-tip de înscriere De luni, 29 martie, încep înscrierile propriu-zise la clasa preg��titoare în anul ��colar 2021-2022. Pentru al doilea an la rând, p��rin��ii nu î��i vor putea alege înv������torii la care î��i înscriu copiii, dup�� ce legea a fost modificat��, astfel c�� repartizarea va fi f��cut�� aleatoriu. P��rin��ii pot depune ��i online cererile de înscriere, în perioada 29 martie - 28 aprilie.
INTERVIU Rare�� Avram, b��iatul din Ploie��ti admis la Harvard: Nu sunt de acord c�� sistemul educa��ional din România este în colaps / Ce ar face mai întâi dac�� ar fi ministrul Educa��iei ������În prim��vara anului trecut, când România se confrunta cu începutul pandemiei de Covid-19, Rare�� Avram, elev atunci în clasa a unsprezecea, a creat împreun�� cu colegii s��i 2400 de viziere cu o imprimanta 3D pe care le-au donat spitalelor din jude��ul Prahova. Câteva luni mai târziu, elevul de la Colegiul Na��ional „Ion Luca Caragiale” din Ploie��ti, premiant la olimpiadele na��ionale de informatic��, a aflat c�� este unul dintre cei doi români accepta��i la Harvard înc�� din runda întâi a admiterilor. El a povestit într-un interviu pentru HotNews.ro ce î��i dore��te s�� fac�� dup�� studiile de la Harvard ��i spune c�� ar vrea s�� poat�� s�� g��seasc�� remediul pentru o boal�� incurabil�� cu ajutorul informaticii. Afl�� de la Rare�� cât de complicat este procesul de a ajunge acolo, dac�� s-ar întoarce în România, dar ��i ce m��suri ar lua dac�� ar fi ministru al Educa��iei.
Simulare Evaluare Na��ional�� 2021. Ce subiecte la român�� au picat la simularea Evalu��rii Na��ionale 2021. UPDATE Elevii de clasa a opta sus��in luni proba la limba ��i literatura român�� de la simularea examenului de evaluare na��ional�� 2021. Simularea începe la ora 09.00, moment din care elevii vor avea dou�� ore pentru a rezolva subiectele la român�� la simulare evaluare na��ional�� 2021. În mai multe localit����i din ��ar�� aflate în carantin�� nu se vor organiza simul��rile, urmând ca acestea s�� fie organizate local, ulterior.
Simulare bacalaureat 2021. Câ��i elevi au fost da��i afar�� din cauza tentativelor de fraud�� Ministerul Educa��iei a publicat cifrele privind simularea examenului de bacalaureat 2021, care a avut loc în perioada 2 - 25 martie. Potrivit ministerului, în total 15 elevi au fost elimina��i din cauza unor tentative de fraudare a examenului. Cea mai ridicat�� prezen���� a fost la prima prob��, cea de limba român��.
Costul standard per elev r��mâne acela��i la nivelul cheltuielilor salariale, dar cre��te în mediul rural pentru cheltuieli materiale - Hot��râre de Guvern Costul standard per elev r��mâne la acela��i nivel pentru cheltuieli salariale, adic�� 6111 lei, potrivit unei decizii luate joi de Guvern, a anun��at ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu. Pe de alt�� parte, pentru zona rural�� s-a stabilit o cre��tere de 36% pentru cheltuieli materiale.
Cî��u: La revenirea din vacan��a de prim��var�� elevilor s�� li se fac�� teste COVID non-invazive, la ��coal�� / Cîmpeanu: Testele vor putea fi autoadministrate, dar trebuie acordul p��rin��ilor Premierul Florin Cî��u cere ca elevilor s�� li se fac�� teste COVID non-invazive, în ��coli, la revenirea din vacan��a de prim��var��. Ministrul S��n��t����ii, Sorin Cîmpeanu, a sus��inut c�� aceste teste pot fi ��i "autoadministrate", sub supravegherea unui cadru didactic, dar va fi nevoie de acordul p��rin��ilor.
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by