<-- Dosare Juridice - Oglinda -->
OPINIA SPECIALIȘTILOR PELIPARTNERS
Mirabela Maria
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Tranzacții

Tranzacțiile de tip sale și leaseback: o alternativă la finanțarea bancară

de Mirabela Maria PeliPartners
În anumite țări europene, tranzacțiile de tipul sale and leaseback reprezintă un procent deloc de neglijat din totalul tranzacțiilor. În România, acest gen de tranzacții sunt încă rare pe piață. Se vehiculează însă o creștere a numărului tranzacțiilor de acest tip, ca răspuns la situația creată de pandemie și nu numai. Având în vedere interesul crescut pentru astfel de operațiuni, am rezumat mai jos principalele avantaje și dezavantaje pe care această structură le poate aduce pentru fiecare din părțile implicate.
Ana Atanasiu, Delia Lepădatu
Foto: PeliPartners
​Dosare Juridice - Insolvență

Drumul spre insolvență: SRL 50% - 50%

de Ana Atanasiu, Delia Lepădatu PeliPartners
Majoritatea afacerilor încep prin înființarea unei societăți, de regulă, un SRL, iar înființarea societății este considerată a fi o simplă formalitate ce trebuie rezolvată rapid. Doi soți decid să înceapă o afacere împreună, un părinte cu unul din copiii săi, doi prieteni sau două prietene. În semn de respect și de încredere reciprocă li se pare normal ca la înființarea societății să împartă egal beneficiile și pierderile afacerii, stabilind participația lor în cote de 50- 50.
Ana Atanasiu, Kodru Mansour
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Litigii

Prevenirea șicanării prin litigii

de Ana Atanasiu, Kodru Mansour PeliPartners
Pentru că întotdeauna este mai bine să previi decât să tratezi, considerăm util a analiza, pe scurt, motivele care pot face dintr-o companie ținta unor „litiganți în serie” și cum se pot apăra acestea de un atac, mai ales în contextul social-economic actual agitat și cu potențial de dezvoltare într-o situație de criză financiară.
Andreea Carare, Adelina Iordache
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Transferul părților sociale

Transferul părților sociale fără perioada de opoziție

de Andreea Carare, Adelina Iordache PeliPartners
Pe site-ul Senatului a fost înregistrată de curând o propunere legislativă (1) menită să debirocratizeze transferul părților sociale în cazul societăților cu răspundere limitată. Această inițiativă legislativă vine după o altă modificare recentă, extrem de binevenită în materia societăților, și anume abrogarea interdicției unei persoane de a deține calitatea de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată.
Ana Atanasiu, Delia Lepadatu
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Insolvență

(Re)ajustarea legii insolvenței

de Ana Atanasiu, Delia Lepadatu PeliPartners
Începând cu 12 iulie 2020 o nouă formă a Legii insolvenței a intrat în vigoare. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență („Legea Insolvenței”) a fost modificată prin Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2018 („OUG nr. 88/2018”) pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative („Legea Modificatoare”).
Kodru Mansour
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Dispute

Mijloace alternative de soluționare a disputelor în contextul supraaglomerării instanțelor

de Kodru Mansour PeliPartners
Reluarea activității de judecată după încetarea stării de urgență a adus cu sine o supraaglomerare a instanțelor, acestea având de judecat atât cauzele ce fuseseră suspendate pe durata stării de urgență, cât și pe cele nou-înregistrate, dintre care nu puține s-au născut în legătură cu măsurile adoptate în contextul pandemiei.
Ioana Waszkiewicz, Sandra Gheorghe
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Urbanism

Extinderea valabilității documentațiilor de urbanism - între litera și spiritul legii

de Ioana Waszkiewicz, Sandra Gheorghe PeliPartners
Dezvoltarea unui proiect imobiliar este un demers de durată, care presupune parcurgerea mai multor etape: prospectarea pieței imobiliare, achiziționarea terenului, finalizarea conceptului, procesul de autorizare și, în final, realizarea efectivă a lucrărilor. În perioada lungă de la inițierea proiectului și până la finalizarea lui, pot interveni factori diverși care să influențeze calendarul avut în vedere inițial de dezvoltator.
Francisc Peli, Alexandra Ioniță
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Contracte comerciale

Cum administrăm relațiile contractuale aflate temporar în dificultate?

de Francisc Peli, Alexandra Ioniță PeliPartners
Prima reacție a majorității oamenilor de afaceri la schimbarea bruscă din ultimele luni a fost încercarea de activare la nivel contractual a unor mecanisme de forță - încetarea contractului, suspendarea obligațiilor, invocarea de excepții și clauze care erau considerate aproape teoretice sau care aveau în vedere inițial alte situații de fapt (vorbim aici, desigur, despre clauzele de forță majoră).
Oana Bădărău, Andreea Cărare
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Comercial

Contractele comerciale - o privire în viitor

de Oana Bădărău, Andreea Cărare PeliPartners
Adaptarea continuă a cadrului legal la realitatea economică este un principiu care ar trebui să guverneze relațiile comerciale. Reproșul care se aduce frecvent cadrului legal este că nu ține pasul cu realitatea pe care ar trebui să o normeze. Soluțiile legislative, mai ales dacă trebuie identificate și implementate în grabă, pot fi imperfecte. Unele din ele au însă șansa să corecteze sisteme anacronice - iar atunci adaptarea temporară la o situație excepțională poate deschide calea spre permanentizarea unei schimbări pozitive.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - COVID-19

Industrii sprijinite la nivel european prin scheme de ajutor de stat în contextul pandemiei de coronavirus: exemple care ar putea fi urmate de statul român

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Statul român a adoptat la începutul lunii aprilie o primă schemă de ajutor de stat destinată a sprijini întreprinderile mici și mijlocii afectate de coronavirus, constând în acordarea de garanții pentru credite sau linii de credite pentru investiții și capital de lucru, respectiv în subvenționarea dobânzilor aferente acestora. Schema, cu un buget estimat de 3,3 miliarde de euro, a fost notificată și aprobată de Comisia Europeană.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - COVID-19

Cadru temporar instituit de Comisia Europeană privind măsuri de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul COVID-19

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Diversele măsuri adoptate de statele membre UE, precum izolarea socială, restricțiile de călătorie sau carantina urmăresc ca impactul COVID-19 asupra populației să fie unul cât mai scurt și limitat posibil. În același timp, acestea au un impact economic direct atât asupra cererii, cât și a ofertei de produse și servicii și lovesc companiile și angajații din tot mai multe sectoare economice. În acest context, Comisia Europeană instituie, până la sfârșitul lunii decembrie 2020, un cadru temporar ce prevede cinci noi tipuri de ajutoare de stat la care întreprinderile pot apela, respectiv:
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Economie

Protejarea economiei în contextul răspândirii COVID-19 - măsuri disponibile statului

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Acțiunile de precauție luate pentru a limita riscul de răspândire a COVID-19 au consecințe economice importante, și există o serie de industrii - precum cea a turismului, a organizării de evenimente sau cea hotelieră - care sunt deja afectate, fiind nevoie de intervenții rapide din partea statului român. Ne putem astepta ca și alte sectoare să fie afectate în perioada următoare, cum ar fi cel de comercializare cu amănuntul (inclusiv mall-urile) sau sectorul bancar (prin dificultățile companiilor și ale persoanelor fizice de a plăti ratele scadente datorită lipsei temporare de lichidități).
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Concurență

Algoritmii de prețuri - când poate fi atrasă răspunderea companiilor pentru utilizarea acestora?

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Companiile apelează tot mai des la algoritmi pentru a-și îmbunătăți structurile de preț, pentru a-și dimensiona producția sau distribuția la cererea de pe piață sau a previziona trendurile acesteia. În mod consensual, algoritmii reprezintă succesiuni de operațiuni efectuate într-o ordine exactă pentru a putea îndeplini în mod automat o anumită sarcină sau a atinge un anume obiectiv, precum determinarea prețului ce urmează a fi practicat de o companie în legătură cu un anumit bun sau serviciu.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Ajutoare de stat

Ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate - când pot fi acestea acordate? Studiu de caz privind CFR Marfă și Compania Națională a Uraniului

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Două decizii recente, anunțate de Comisia Europeană pe 24 februarie, pun România în situația de a recupera peste 583 milioane euro plus dobânzi ca ajutoare de stat incompatibile acordate CFR Marfă, respectiv Companiei Naționale a Uraniului. Astfel, Comisia Europeană a constatat că operatorul de transport feroviar CFR Marfă a primit cel puțin 570 de milioane de euro ajutor de stat incompatibil din partea României, printr-o anulare a datoriilor sub forma unei măsuri de conversie a creanțelor în acțiuni realizată în anul 2013 în vederea privatizării.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Concurență

Direcții de acțiune și evoluții care au definit activitatea Consiliului Concurenței în materie de investigații în 2019

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Consiliul Concurenței a lansat recent raportul de activitate cu privire la anul 2019. Din perspectiva investigațiilor derulate, datele arată că autoritatea a avut intervenții importante în piață, respectiv 14 investigații finalizate cu aplicarea de amenzi totalizând 20,3 milioane euro, 9 alte investigații nou declanșate privind încălcări ale legislației de concurență și un total de 32 de investigații în curs privind potențiale fapte anticoncurențiale la finalul anului 2019.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Concurență

Acordurile de soluționare amiabilă a litigiilor între titularii de brevete farmaceutice și producătorii de medicamente generice: când sunt acestea anticoncurențiale, conform unei hotărări recente a CJUE

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Pe 30 ianuarie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre în cadrul unei cereri de decizie preliminară formulată de Competition Appeal Tribunal din Marea Britanie, care urmărea examinarea legalității unei decizii de sancționare adoptate împotriva mai multor producători de medicamente generice și a grupului farmaceutic GlaxoSmithKline în legătură cu acorduri de soluționare amiabilă a litigiilor în materie de brevete.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Legea Concurenței

Licitațiile publice - frecvent în atenția Consiliului Concurenței

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Licitațiile publice sunt în mod constant în atenția Consiliului Concurenței, date fiind fondurile publice implicate și scopul autorității de a se asigura că acestea sunt cheltuite în beneficiul cetățenilor, în calitate de consumatori finali. Astfel, încă de la începutul acestui an au fost anunțate amenzi aplicate de Consiliul Concurenței pentru trucarea unor licitații privind achiziționarea de indicatoare rutiere, respectiv servicii de pază. În același timp, au fost declanșate investigații noi privind trucarea de licitații pe piața salubrizării din județul Mureș, respectiv pe piața parcărilor publice cu plată din municipiul Brașov.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Concurență​

Acțiunile în despăgubiri privind încălcări de concurență: clarificări aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Odată cu Directiva 2014/104/UE privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcărilor în materie de concurență, transpusă în legislația națională în anul 2017, au fost armonizate regulile și condițiile de bază în care persoanele fizice sau juridice - fie ele consumatori, companii sau autorități publice - au posibilitatea de a solicita daune pentru prejudicii rezultate din comportamente anticoncurențiale.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Legea concurenței - GDPR

Interacțiunea dintre concurență, protecția consumatorilor și GDPR. Care, cum și când ar trebui să intervină?

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Regulile în materie de concurență, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal împărtășesc obiectivul general de a proteja bunăstarea persoanelor fizice în economia de piață, în principal prin corectarea disproporției de putere dintre acestea și operatorii economici.
Carmen Peli, Oana Ambrozie
Foto: PeliPartners
Dosare Juridice - Concurența

Concurența în sport

de Carmen Peli, Oana Ambrozie PeliPartners
Dimensiunea economică a sportului a crescut semnificativ ca urmare a diversificării surselor de venit generate de acesta, printre ele numărându-se în prezent atât vânzarea de bilete și abonamente la competiții sportive cât și comercializarea drepturilor de difuzare a competițiilor, publicitatea, vânzarea de articole sportive sau sponsorizarea.

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by