​​Deseori, răspunderea companiilor pentru încălcarea normelor de concurență nu este atrasă ca urmare a unei acțiuni specifice a asociaților sau a administratorilor acestora, ci de acțiuni ale unor persoane - de regulă, angajați - împuternicite să acționeze în numele companiilor într-o anumită împrejurare.

Carmen Peli, Oana AmbrozieFoto: PeliPartners

Această extindere a răspunderii companiilor pentru faptele angajaților are loc deoarece, în practica decizională a autorității de concurență, se consideră că un angajat își îndeplinește funcțiile în beneficiul și sub îndrumarea companiei pentru care lucrează și, astfel, că se integrează în unitatea economică constituită de această companie.

Ce se întâmplă însă în situația în care o companie apelează la un prestator de servicii pentru desfășurarea unei anumite activități? Pot exista cazuri în care acțiunile unui prestator ajung să ducă la sancționarea unei companii pentru încălcarea regulilor de concurență?

Regula de bază - comportamentul anticoncurențial al unui prestator de servicii care acționează în mod independent pe piață nu poate atrage răspunderea companiei care a contractat serviciile acestuia

În măsura în care un prestator oferă servicii pe o piață dată, în mod independent, în schimbul unei remunerații, acesta trebuie să fie perceput, în scopul aplicării regulilor de concurență, ca o întreprindere distinctă de beneficiarii serviciilor sale, iar acțiunile unui astfel de prestator nu pot fi atribuite, de la bun început, uneia dintre aceste companii.

Astfel, raportul dintre o companie și angajații săi nu este, în principiu, comparabil cu cel existent între această companie și prestatorii de servicii care îi furnizează servicii.

Excepții de la regulă - situații în care o companie poate răspunde pentru comportamentele anticoncurențiale ale unui prestator de servicii

Excepțiile de la regula trasată mai sus pot interveni însă atunci când:

i. Relația dintre prestatorul de servicii și compania beneficiară prezintă caracteristicile unui raport de subordonare

În anumite împrejurări, un prestator care se prezintă ca fiind independent se întâmplă să opereze în realitate sub îndrumarea sau sub controlul unei companii care utilizează serviciile sale. Situația menționată s‑ar regăsi, de exemplu, în împrejurări în care prestatorul ar dispune de o autonomie și de o flexibilitate limitată sau nu ar dispune deloc de acestea în ceea ce privește modul de exercitare a activității convenite.

ii. Compania avea avea cunoștință despre obiectivele anticoncurențiale urmărite de prestator și intenționa să contribuie la acestea prin propriul comportament

Această excepție devine aplicabilă în măsura în care autoritatea de concurență demonstrează atât informarea companiei beneficiare cu privire la conduita anticoncurențială, cât și acordul acesteia de a lua parte la respectiva conduită. Prin urmare, aceasta nu se regăsește, spre exemplu, în cazul în care prestatorul respectiv, fără a informa compania beneficiară despre acest lucru, a utilizat informațiile comerciale sensibile ale acesteia din urmă pentru a le transmite concurenților ei.

iii. Compania putea să prevadă în mod rezonabil acțiunile anticoncurențiale ale prestatorului și era pregătită să accepte riscul aferent

Condiția de a „prevedea în mod rezonabil” se dovedește să implice un prag relativ scăzut pentru atragerea răspunderii unei companii, fiind aproape similar cu o prezumție (relativă) de încălcare a regulilor de concurență. Considerăm însă că autoritatea de concurență ar trebui să aplice această excepție doar în măsura în care, din analiza contextului juridic și economic al unei încălcări, nu pot fi reținute alte explicații alternative plauzibile.

Rezultă astfel că este important pentru companii să mențină un grad ridicat de vigilență în relațiile lor comerciale cu prestatorii de servicii și să exercite prudență față de aceștia, inclusiv prin impunerea de obligații exprese sau realizarea de sesiuni de instruire privind conformarea cu regulile de concurență.

De asemenea, în măsura în care o companie ajunge să ia cunoștință despre un potențial comportament anticoncurențial al unui prestator de servicii, e important să ia măsuri rapide de detașare de respectiva conduită.

Articol semnat de Carmen Peli, Partner și Oana Ambrozie, Senior Associate