<-- Dosare Juridice - Reff&Asociatii -->
OPINIA SPECIALISTILOR FILIP&COMPANY
Raluca Pușcaș, Alexandra Dunăreanu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - GDPR

GDPR reminder| Despre stocarea datelor cu caracter personal (I)

de Raluca Pușcaș, Alexandra Dunăreanu Filip & Company
La împlinirea a 2 ani de la aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”), stocarea datelor cu caracter personal nu este o noutate, ci reprezintă o sintagmă des întâlnită, pe care atât operatorii de date, cât și persoanele vizate s-au obișnuit să o întâlnească în documentele care privesc prelucrarea datelor, fiind unul dintre elementele obligatorii care se regăsește în conținutul notelor de informare privind activitățile de prelucrare a datelor.
Mihaela Ispas, Alexandru Sorici
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - COVID-19

Modificări aduse de Ordinul nr.66/2020 în materia securității la incendiu

de Mihaela Ispas, Alexandru Sorici Filip & Company
În Monitorul Oficial nr. 370 din 8 mai 2020 a fost publicat Ordinul nr. 66/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 (denumit în continuare „Ordinul”). Acest act normativ va intra în vigoare în data de 7 iunie 2020.
Alexandra Lupu, Rebecca Marina
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Credite

Europa, pandemia și amânarea plății ratelor de credit

de Alexandra Lupu, Rebecca Marina, Andrei Greceanu Filip & Company
Măsurile de lock-down implementate în contextul pandemiei COVID-19 au generat o serie de efecte economice adverse de asemenea intensitate și răspândire încât statele s-au văzut nevoite să intervină. O asemenea intervenție este amânarea la plată a ratelor de credit, cu scopul de protejare a debitorilor care întâmpină dificultăţi ca urmare a pandemiei și a măsurilor de distanțare socială impuse de autorități.
Liliana Dranca, Carmen Calabache
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Investiții

Măsuri recente de încetare a Tratatelor bilaterale de investiții intra-UE

de Liliana Dranca, Carmen Calabache Filip & Company
La 5 mai 2020, România și alte 22 state membre UE au semnat Acordul privind încetarea Tratatelor bilaterale de investiții („TBI”) încheiate între state membre UE. Unele dintre măsurile adoptate sunt surprinzătoare, respectiv încetarea clauzelor sunset (care permiteau invocarea TBI pentru anumite perioade ulterioare încetării lor) și arată o schimbare, momentan parțială, în ceea ce privește protejarea investițiilor străine.
Roxana Diaconu, Simona Ungureanu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Legea Societăților

Adoptarea cadrului legislativ pentru desfășurarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor în contextul stării de urgență

de Roxana Diaconu, Simona Ungureanu Filip & Company
În data de 8 mai 2020 a intrat în vigoare ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare (în continuare „OUG”), aplicabilă inclusiv adunărilor generale convocate pe durata săarii de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.
Logo Filip - Company
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Legea construcțiilor

Noi reguli în ceea ce privește avizarea, recepția și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară

de Andreea Gheorghiu, Ilinca Porojan Filip & Company
În data de 29 aprilie 2020, a fost publicat Ordinul ANCPI nr. 1207 din 22 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 („Regulamentul”). Schimbările vizează atât aspecte procedurale cu implicații în activitățile întreprinse de persoanele autorizate, cât și modul în care titularii de drepturi tabulare pot efectua înscrieri sau modificări cu privire la imobile în anumite situații specifice.
Cătălin Suliman, Dragoș Iordache
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Retail

Retailul în vremea coronei, dar nu numai - provocări și oportunități pentru producătorii locali

de Cătălin Suliman, Dragoș Iordache Filip & Company
Depășirea cu succes a unei situații de criză necesită cooperarea între oameni. Tot la fel de importantă este și cooperarea între societăți în context de criză, în special când vine vorba despre producătorii locali. O astfel de cooperare, indiferent de sectorul de producție (alimentar, non-alimentar, HoReCa), trebuie să aibă în vedere câteva aspecte de bază, inclusiv respectarea legislației de concurență.
Răzvan Ionescu, Alexandru Moraru
Foto: Filip & Company

Interdicția popririi indemnizației de șomaj tehnic - o soluție bună, dar pentru toată lumea?

de Răzvan Ionescu, Alexandru Moraru Filip & Company
Șomajul tehnic” are șanse să devină una dintre cele mai folosite sintagme ale anului 2020, subiectul fiind unul de interes major în contextul pandemiei de coronavirus. Informațiile publice ne arată că aproximativ 1 milion de salariați se află în acest moment în șomaj tehnic, în timp ce aproximativ 250.000 de salariați au încetat relația de munca, împrejurări fără precedent de la criza economică din 2008 încoace.
Eliza Baias, Codrina Simionescu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - ONG

Aspecte practice punctuale privind înregistrările curente în materie societară și ONG în perioada stării de urgență. Relaxarea unor formalități​

de Eliza Baias, Codrina Simionescu Filip & Company
Instituirea stării de urgență pe teritoriul României a impus aplicarea unui regim special în ceea ce privește activitățile de înmatriculare a unor noi entități sau de înregistrare a unor operațiuni curente ale unor entități existente, fie aceste societăți ce funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, fie persoane juridice în formele prevăzute de către Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (pe acestea din urmă le vom denumi generic ONG).
Loredana Cristea, Alexandra Manciulea
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Semnătura electronică

Legal alert: o nouă reglementare cu privire la aplicarea semnăturii electronice la nivelul autorităților

de Loredana Cristea, Alexandra Manciulea Filip & Company
Pe 7 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice (”OUG 38/2020” sau ”Ordonanța”) care reglementează cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice a semnăturii electronice și a documentelor electronice.
Adrian Cristea, Adrian Zamfir
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - COVID 19

Infrastructură critică națională / europeană - ce afaceri se încadrează și în ce condiții

de Adrian Cristea, Adrian Zamfir Filip & Company
Având în vedere perioada actuală și riscurile la care este supusă întreaga societate nu numai sanitar, ci și economic, este oportun să aibă loc o trecere în revistă a: (i) conceptului de infrastructură critică națională, (ii) condițiile în care o anumită societate s-ar putea încadra într-o astfel de categorie, (iii) procesului prin care o societate ajunge să dobândească acest statut, precum și (iv) obligațiile ce îi incumbă odată desemnată.
Carmen Calabache
Foto: Filip & Company

Orientările Comisiei Europene referitoare la achizițiile publice. Sprijin suplimentar pentru depășirea crizei COVID-19 din spitale

de Carmen Calabache Filip & Company
Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor membre un set de orientări pentru a ghida autoritățile contractante în procedurile de achiziții publice desfășurate pe perioada situației de urgență legată de criza Covid-19. Orientările oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților legale pe care le au autoritățile contractante pentru a achiziționa rapid bunuri și servicii de primă necesitate, inclusiv, acolo unde este cazul, infrastructură suplimentară. Comisia confirmă, astfel, că normele europene privind achizițiile publice oferă deja toate instrumentele necesare pentru a răspunde acestor necesități.
Alexandra Manciulea, Rebecca Marina
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Credite

Amânarea la plată a creditelor în contextul pandemiei covid-19

de Alexandra Manciulea, Rebecca Marina Filip & Company
Pe fondul îngrijorărilor publice cu privire la capacitatea debitorilor de a plăti ratele în contextul stării de urgență instituite pe teritoriul României, pe 30 martie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din România anumitor categorii de debitori (“OUG 37/2020”).
Cătălin Suliman, Dragoș Iordache
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - ​Retail

Modificarea legii 321/2009 - revin serviciile în retailul alimentar?

de Cătălin Suliman, Dragoș Iordache Filip & Company
Vineri, 27 martie, a fost promulgată de către Președintele României Legea nr. 28/2020 care modifică o serie de prevederi importante ale Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Prin urmare, pentru câteva minute, încercăm să mutăm atenția de la pandemia Coronavirus la abordarea principalelor modificări aduse legii 321 și impactul lor asupra unuia dintre cele mai importante și mai active sectoare economice la acest moment - retailul alimentar.
Diana Gavra, Silviu Vasile
Foto: Filip & Company

Desfășurarea studiilor clinice în contextul pandemiei COVID-19. Un nou ghid emis la nivel european

de Diana Gavra, Silviu Vasile Filip & Company
Similar celorlalte state europene, și în România pandemia COVID-19 are un puternic impact asupra societății în general, asupra majorității sectoarelor economiei și, în special, asupra sistemului de sănătate. În aceste condiții, atât autoritățile europene, cât și statele afectate iau măsuri pentru a asigura, pe cât posibil, desfășurarea activității. Un sector în care autoritățile europene iau măsuri pentru asigurarea continuității activității este cel al studiilor clinice.
Georgeta Gavriloiu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - IMM-uri

Întreprinderile mici și mijlocii - face și societatea ta parte din această categorie?

de Georgeta Gavriloiu Filip & Company
În urma măsurilor de sprijin adoptate recent de Guvernul României în contextul crizei COVID-19 (vă rugăm să consultați articolul nostru Garanții de stat și subvenții ale dobânzilor aferente creditelor pentru investiții și a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru ), categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii („IMM-urile”) a devenit extrem de relevantă, întrucât acestea sunt principalii beneficiari ai măsurilor de sprijin adoptate până acum.
Liliana Dranca, Irina Suătean
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - COVID-19

Semnarea contractelor la distanță în contextul răspândirii COVID-19

de Liliana Dranca, Irina Suătean Filip & Company
În contextul răspândirii accentuate a virusului COVID-19, din ce în ce mai multe companii își mută activitatea de business în online, iar angajații și conducerea își desfășoară activitatea de “acasă” și evită întâlnirile, deplasările etc. Însă activitatea trebuie să continue și în contextul distanțării sociale, iar majoritatea contractelor pot fi semnate (și) de la distanță. Mai jos sunt prezentate două opțiuni pentru încheierea contractelor la distanță, respectiv prin utilizarea semnăturii electronice (pentru persoanele ce au o astfel de semnătură) și semnarea în counter-parts.
Eliza Baias, Codrina Simionescu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Stare de urgență

Ce impact are decretarea stării de urgență asupra termenelor prevăzute de Legea Societăților

de Eliza Baias, Codrina Simionescu Filip & Company
Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României („Decretul”) are un impact semnificativ și asupra cursului termenelor din materie societară în perioada de 30 de zile pentru care este instituită starea de urgență. Dacă la o primă vedere am fi tentați să credem că numai termenele procesuale ar putea fi afectate, în realitate, prevederile art. 41 din Decret au în vedere orice termen de prescripție, decădere sau asimilate, inclusiv cele prevăzute în Legea 31/1990 privind societățile („Legea Societăților”).
Loredana Cristea, Razvan Ionescu
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Insolvența​

Insolvența în timpul stării de urgență

de Loredana Cristea, Razvan Ionescu Filip&Company
Procedura insolvenței cu toate mecanismele și actorii implicați în aceasta, reprezintă plămânul artificial al oricărei societăți intrate în insolvență. Acesta este și motivul pentru care dosarele de insolvență nu pot fi suspendate, dialogul continuu dintre instanță, practician și creditori fiind nu doar necesar ci și obligatoriu.
Alin Grapa, Adrian Zamfir
Foto: Filip & Company
Dosare Juridice - Rechiziții

Aspecte importante privind rechiziția prevăzută prin decretul prezidențial de instituire a stării de urgență

de Alin Grapa, Adrian Zamfir Filip & Company
Una dintre măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă ce au fost prevăzute prin Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial în data de 16 martie 2020 este rechiziția unităților de producție materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by