Săptămâna trecută Uniunea Europeană a făcut un pas major în direcția reglementării pieței criptomonedelor, care se află în creștere rapidă, prin aprobarea finală a regulamentului privind piețele criptoactivelor („Regulamentul MiCA”). Noul regulament a fost aprobat de Parlamentul European în data de 20 aprilie 2023, iar acum face obiectul aprobării oficiale de către Consiliul European și al publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Rebecca Marina, Marius GheldiuFoto: Filip & Company

Regulamentul MiCA. Obiect și aplicabilitate

MiCA este regulamentul UE ce guvernează emisiunea și furnizarea de servicii referitoare la criptoactive și criptomonedele stabile. Este una dintre cele mai așteptate norme legislative ale UE din ultimii ani și reprezintă primul și singurul cadru de reglementare de acest tip din lume, pregătind drumul pentru ca alte jurisdicții să îl urmeze. Regulamentul MiCA va deveni aplicabil în termen de 18 luni de la intrarea sa în vigoare, cu excepția dispozițiilor referitoare la tokenurile asimilate monedelor electronice și la tokenurile raportate la active, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a regulamentului. Astfel, ne așteptăm să avem un cadru legislativ complet aplicabil cu privire la criptoactive în statele membre ale UE la finalul anului 2024, începutul anului 2025.

Regulamentul MiCA stabilește noi norme comune pentru emisiunea, supravegherea, protecția consumatorilor și garanțiile de mediu în ceea ce privește criptoactivele (inclusiv criptomonedele). Acesta include măsuri de protecție împotriva manipulării pieței și a criminalității financiare, cum ar fi raportarea obligatorie a tranzacțiilor suspecte, și impune emitenților de criptomonede stabile să dețină o rezervă de active care să garanteze valoarea tokenurilor. Conform propunerii de Regulament MiCA, o criptoactivă este definită ca „o reprezentare digitală a valorii sau a drepturilor care pot fi transferate și stocate electronic, utilizând tehnologia registrelor distribuite sau o tehnologie similară”. Regulamentul distinge între multiplele tipuri de criptoactive și impune cerințe specifice pentru emitenții de criptoactive și furnizorii de servicii privind criptoactivele, similar cu cele impuse anterior pentru alte servicii financiare (spre exemplu, furnizorilor de servicii de plăți și emitenților de monedă electronică).

În timp ce Regulamentul MiCA reprezintă un pas înainte semnificativ în domeniul criptoactivelor, acesta lasă câteva componente din sfera activelor digitale financiare în afara obiectului său. Regulamentul MiCA nu reglementeaza industria financiară descentralizată, tokenurile non-fungibile (NFT) și nici tranzacțiile de finanțare prin intermediul criptoactivelor. Toate aceste variabile vor necesita analize suplimentare și un cadru legislativ nou în viitor.

Impactul asupra pieței din România

Este de așteptat ca adoptarea Regulamentului MiCA să aibă un impact semnificativ și asupra legislației financiare de reglementare românești. De exemplu, acesta va impune companiilor românești care tranzacționează criptoactive să se înregistreze la autoritățile relevante și să implementeze măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în legătură cu clienții săi. În plus, legislația din România va trebui ajustată și adaptată noilor reglementări, în particular din perspectiva legislației protecției consumatorilor și a emitenților de monedă electronică ce se intersectează parțial cu Regulamentul MiCA.

Regulamentul privind Transferul de Fonduri

Totodată, trebuie notat faptul că Regulamentul MiCA nu este singurul pas semnificativ în direcția reglementării pieței criptomonedelor în Uniunea Europeană. La aceeași dată, Parlamentul European a aprobat și Regulamentul privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive. Acest regulament are ca scop prevenirea utilizării criptoactivelor pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului prin solicitarea de informații detaliate despre expeditor și destinatar pentru a însoți transferurile de astfel de active. Aceste informații vor fi accesibile unităților de informații financiare și agențiilor de aplicare a legii, ajutând la identificarea și investigarea tranzacțiilor suspecte.

Aprobarea Regulamentului MiCA, alături de regulamentul privind transferul de fonduri, marchează o etapă importantă în reglementarea pieței criptoactivelor în Uniunea Europeană și implicit a criptomonedelor. Deși mai sunt câteva etape de parcurs până la intrarea în vigoare, se așteaptă ca regulamentele să aducă o mai mare transparență, stabilitate și protecție pentru investitorii și consumatorii de criptoactive, oferind în același timp garanții împotriva criminalității financiare și a manipulării pieței.

Articol semnat de Rebecca Marina (senior associate) și Marius Gheldiu (associate)