Diversele măsuri adoptate de statele membre UE, precum izolarea socială, restricțiile de călătorie sau carantina urmăresc ca impactul COVID-19 asupra populației să fie unul cât mai scurt și limitat posibil. În același timp, acestea au un impact economic direct atât asupra cererii, cât și a ofertei de produse și servicii și lovesc companiile și angajații din tot mai multe sectoare economice. În acest context, Comisia Europeană instituie, până la sfârșitul lunii decembrie 2020, un cadru temporar ce prevede cinci noi tipuri de ajutoare de stat la care întreprinderile pot apela, respectiv:

Carmen Peli, Oana BucșaFoto: PeliPartners

Granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans

Statele membre UE vor putea să instituie scheme de ajutor de stat care să permită acordarea unei finanțări de până la 800.000 euro unei întreprinderi (sub forma de granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans) pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia.

Această formă de ajutor poate fi acordată întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au întâmpinat dificultăți sau au intrat în dificultate ca urmare a răspândirii COVID-19.

Deși disponibilă și întreprinderilor active în sectoarele agricol, de pescuit și acvacultură, cadrul temporar instituie reguli specifice (mai restrictive), precum și limite valorice mai joase cu privire la avantajele ce pot fi acordate acestora, respectiv 120.000 euro pentru întreprinderi din sectorul de pescuit și acvacultură și 100.000 de euro pentru întreprinderi active în producția primară de produse agricole.

Garanții de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci

O a două măsură temporară instituită de Comisia Europeană vizează posibilitatea statelor membre de a furniza, în anumite condiții, garanții de stat pentru a se asigura că băncile continuă să acorde împrumuturi întreprinderilor care au nevoie de acestea.

Împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi

Statele membre vor putea acorda de asemenea împrumuturi cu rate favorabile ale dobânzilor, care să ajute întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, cât și de investiții.

Comisia Europeană instituie o serie de condiții pentru acordarea unor astfel de împrumuturi, una dintre acestea fiind aceea ca respectivele contracte de împrumut să fie semnate cel târziu la 31 decembrie 2020 și să fie limitate la maximum 6 ani.

Garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia reală

În considerarea faptului că unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de creditare existente ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru companii, cadrul temporar instituit de Comisia Europeană prevede posibilitatea statelor membre de a oferi garanții în favoarea băncilor care vor proceda astfel.

Comisia Europeană clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clienților băncilor, iar nu băncilor în sine. De asemenea, acesta oferă orientări cu privire la modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenței dintre bănci, în contextul ajutorului instituit, va fi minimă.

Asigurarea creditelor la export pe termen scurt

Nu în ultimul rând, Comisia Europeană introduce flexibilitate suplimentară cu privire la modul în care se poate demonstra că anumite țări prezintă riscuri neasigurabile pe piața privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Cadrul temporar nu prevede o scutire a statelor membre de a notifica și obține aprobarea Comisiei Europene cu privire la măsurile descrise mai sus. Cu toate acestea, prin indicarea condițiilor specifice pe care statele membre trebuie să le urmărească, Comisia Europeană a creat un instrument care ar trebui să îi permită să aprobe rapid schemele de ajutor de stat notificate de statele membre în baza acestuia.

Trebuie precizat că măsurile de ajutor de stat cu caracter temporar instituite de Comisia Europeană se aplică în completarea măsurilor aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul COVID-19, care includ modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea impozitării sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele) sau compensații pentru pagubele suferite de întreprinderi cauzate în mod direct de COVID-19.

Articol semnat de Carmen Peli și Oana Ambrozie