​​Consiliul Concurenței a lansat recent raportul de activitate cu privire la anul 2019. Din perspectiva investigațiilor derulate, datele arată că autoritatea a avut intervenții importante în piață, respectiv 14 investigații finalizate cu aplicarea de amenzi totalizând 20,3 milioane euro, 9 alte investigații nou declanșate privind încălcări ale legislației de concurență și un total de 32 de investigații în curs privind potențiale fapte anticoncurențiale la finalul anului 2019.

Carmen Peli, Oana BucșaFoto: PeliPartners

Dincolo de aceste cifre, raportul ne arată, în fond, care sunt elementele cheie de avut în vedere de către operatorii economici în ceea ce privește politica de concurență la nivel național.

Redăm mai jos o serie de concluzii cu privire la direcțiile de acțiune ale Consiliului Concurenței și evoluțiile în materie de investigare a comportamentelor anticoncurențiale:

Abuzul de poziție dominantă – principalul tip de încălcare sancționat în 2019

7 din cele 14 investigații finalizate de Consiliul Concurenței au vizat comportamente ce au îmbrăcat forma abuzului de poziție dominată.

Încălcările vizate au avut loc pe piețe precum cea a produselor oncologice sau a distribuției gazelor naturale și s-au manifestat prin fapte precum:

  • adoptarea unei strategii comerciale menite să elimine concurența la licitații și să întârzie intrarea pe piață a unor medicamente similare (în cazul companiei Roche Romania S.R.L.);
  • stabilirea și practicarea de tarife excesive, nejustificare economic, pentru avizarea tehnică și pentru recepția și punerea în funcțiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale (în cazul Distrigaz Sud Rețele S.R.L.);
  • impunerea de tarife discriminatorii pentru servicii de avizare tehnică a proiectelor, de recepţie a lucrărilor şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, diferenţiate în funcţie de realizatorul lucrărilor de proiectare şi de execuţie a instalaţiilor (în cazul Gaz Sud S.A.);

Platforma avertizorilor de concurență - utilizată frecvent pentru a semnala potențiale comportamente anticoncurențiale pe piață

Platforma avertizorilor de concurență reprezintă un instrument pus la dispoziție de către Consiliul Concurenței, prin intermediul căruia pot fi raportate potențiale încălcări de concurență, cu păstrarea anonimatului.

Informațiile primite prin intermediul acestei platforme permit autorității să declanșeze investigații privind comportamente anticoncurențiale, în măsura în care sunt oferite sau acumulate suficiente indicii în acest sens.

În cursul anului 2019, Consiliul Concurenței a primit un număr de 45 de mesaje prin intermediul platformei, prin care au fost aduse la cunoștința acestuia aspecte privind comportamente potențial incorecte, din domenii precum piaţa serviciilor hoteliere, piaţa de retail alimentar, piaţa produselor farmaceutice, servicii transport calători, piese auto, servicii de televiziune prin cablu, piaţa energiei electrice şi altele.

Procedura de recunoaștere a faptei a generat în 2019 30% din valoarea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței

Aproape o treime din amenzile aplicate de autoritate au fost rezultatul unor proceduri de recunoaștere a faptelor anticoncurențiale de către companiile investigate.

Aceasta arată că operatorii economici aleg tot mai des acest instrument, cu scopul principal de a diminua impactul financiar al investigației, în contextul în care recunoașterea faptei anticoncurențiale imputate permite unei companii reducerea cu până la 30% a nivelului de bază al amenzii stabilite de echipa de investigație.

Pentru a putea beneficia de acestă reducere sau de alte avantaje, este important ca operatorii economici să evalueze documentele și informațiile colectate de autoritate cât mai repede după inspecția inopinată, atât din punct de vedere juridic, cât și economic.

Anchetele sectoriale au jucat un rol important în identificarea de disfuncționalități ale piețelor și de potențiale încălcări de concurență

În 2019, Consiliul Concurenței a finalizat un număr de 9 anchete sectoriale, analize sau studii de cunoaștere a piețelor. Acestea au vizat sectoare precum cel al cimentului, al comercializării cu amănuntul de carburanți, al sării pentru deszăpezire sau al iluminatului public.

Majoritatea acestor anchete au fost finalizate cu recomandări emise de autoritate pentru a elimina difuncționalități ale piețelor. În același timp însă, unele dintre analizele efectuate au dus la identificarea de suspiciuni privind potențiale fapte anticoncurențiale și prin urmare la declanșarea de investigații propriu-zise privind încălcări ale legislației de concurență (spre exemplu, pe piața cimentului).

Este recomandabil prin urmare ca operatorii economici să trateze cu maximă atenție anchetele sectoriale, de unde se pot ivi semințele unor noi investigații și sancțiuni.

Instanțele de judecată continuă tendința de menținere a deciziilor de sancționare emise de Consiliul Concurenței

Conform raportului Consiliului Concurenței, în 94% din dosarele finalizate în 2019 Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat hotărâri favorabile Consiliului Concurenței, menținând 99% din valoarea totală a amenzilor contestate.

Având în vedere aceste date, este esențial pentru operatorii economici să intervină cu argumente economice și juridice dintr-un stadiu incipient al investigației, pentru a înlătura îngrijorările autorității și a obține închiderea acesteia fără propuneri de sancționare, care tind să fie validate de către instanțele de judecată.

Articol semnat de Carmen Peli, Oana Ambrozie