PERSPEKTIVA
Al României Paul Philippe, Lia, Truic�� ��i Nela. Pove��tile de basm ale grupului infrac��ional ��tim acum: în dosarul Ferma B��neasa “��i-au luat-o” Remus Truic�� - 7 ani de închisoare, Paul Philippe al României - 3 ani ��i 4 luni, Dan Andronic - 3 ani cu suspendare, miliardarul Beny Steinmetz, 5 ani, Nela Ignatenko (fost�� P��v��loiu) - 5 ani de închisoare. ��tim ��i suveica pe care au f��cut-o ace��ti oameni ca s�� binemerite anii ����tia de pu��c��rie. Paul Phillippe se credea prin��, rege, împ��rat ��i pe baza acestei utopii, de la Truic�� la Andronic, de la Nela la Steinmetz, to��i s-au repezit s�� devore acest fake contemporan. A��i observat îns��, cum to��i se aseam��n��? Prin pove��tile lor de via����? Hahaha, e fantastic!
Antonella Lerca Duda - Sex work is work. Atroce. S��lbatic��. Carte de minun����ii ��i dragoste ACEASTA ESTE O CRONIC�� DE CARTE. CARTE DESPRE SEX WORK. ���Dintr-o via���� de om care a f��cut sex pe bani a ie��it cartea “Sex work is work. O poveste transgender” la Editura Fractalia. Antonella a muncit cu sexul, a iubit cu sexul, dar ��i cu mintea ei, c�� altfel nu ��i-ar fi c��utat destinul ��i fericirea. Antonella este ca mine, ca tine, oricare dintre noi. Unii dintre noi lucr��m cu mâinile ��i capul (de exemplu, eu, cei din IT) sau cu mâinile, picioarele ��i mintea (fotbali��tii, ��oferii, oamenii din delivery). Din toate aceste munci pot ie��i pensii, activisme, c��r��i, filme, podcasturi. Dece nu? Antonella practic�� nobila meserie de sex worker, este activist�� în drepturile omului, om public ��i autor de carte. În ultima calitate, ca orice om, a dat o carte atroce, într-un limbaj s��lbatic. O minun����ie. Atroce carte.
F��r�� „Lacul Lebedelor”? F��r�� Ceaikovski? Nu-mi imaginez. Lumea ar mai fi fost la fel? S-ar putea crede c�� ce mare brânz�� schimb�� în lume o lucrare muzical��, fie ea ��i „Lacul Lebedelor”? Tot au fost r��zboaie, crize, foamete, boli… Cred c�� a��a gândesc politicienii (ai no��tri sigur).
Sex, erotica, dragoste. În muzica u��oar�� 1960-1989 ACEST ARTICOL VORBE��TE DESPRE CUM ERA REFLECTAT�� DRAGOSTEA ÎN MUZICA U��OAR��. Am ascultat s��pt��mâna trecut�� pe Youtube un buchet de muzici adunate de Electrecord sub titlul: “Ce melodie se lansa în anul în care te-ai n��scut | 1960 - 2000.” ��i-ntâi am intrat în lumea nostalgiei. M-a apucat o lingoare, “mii de greieri” îmi cântau o simfonie trecut��. Apoi, mi-a venit o idee simpl��. Domle, dar nimeni în comunism nu m�� înv����a s�� iubesc, s�� am ��i eu raporturi sexuale. Bunicii ��i p��rin��ii nici gând. N-am auzit un piuit despre ce voi p����i în via����. Speran��a c�� ��coala m�� va înv����a? Nu era. S�� te duci la femei s�� te înve��e? De unde femei? ��tiu, c��-n Bucure��ti, mergeam la cinema-urile de pe Bulevard ��i-n întunericul filmului, ce f��ceam? Ce nu f��ceam? A��a c��, uite, mi s-a pus pata pe muzica u��oar�� a epocii trecute. Mo��tenire de viziuni florale. Safirul zilelor senine, nop��i la mare, mi-e��ti drag��… Chiar nicio îndr��zneal��? Niciuna.
AUR, ceata lui Papuc. A sosit ziua sfânt�� a drept����ii! România tinere��te! NOI suntem AUR. Tu ��i eu. Frecatul netului degeaba. Frecatul mentei la rece. Na��ionalismul. Legionarismul. Nostalgicii lui Ion Antonescu, Ceau��escu ��i Decebal. Miraculo��ii lui Daniel Fericit ��i Teodosie Sfânt. Taclaua smintit��. Mintea noastr�� a tuturor murat�� de frica COVID-ului. C��p����ânile noastre varz��, tr��ind între conspira��ii ��i prostioare de pe net. Lipsa de viitor, de orizont, de slujbe. Absenteismul civic. Lipsa noastr�� de ocupa��ie mintal��. Noi suntem AUR fiiiii României, liberi ��i neînfrica��i, cei care întineresc România, care suntem pe veci aici st��pâni. Aici, adic�� pe TikTok, Facebook, Twitter ��i Insta.
Un om trece strada. Ilegal. Ce faci? Îl vezi. Ape��i pedala pân�� la podea. Nu-i asta imoral? Am ��i eu aceast�� întrebare. Da. Traversez brambura. ��i ieri am t��iat-o aiurea prin mijlocul bulevardului. Era cam pustiu. ��i ce vezi? M�� trezesc cu o ma��in�� claxonând uria�� ��i mergând ca nebuna. Cred c�� avea 80 pe or��. Ie��ise de pe o strad�� lateral�� cu precau��ie ��i intrând în bulevard s-a trezit ��mecher��, tartor��, rege. ��oferul a b��gat pedala blan�� ��i uite cum m-a speriat. Bineîn��eles, recunosc eu am traversat ilegal. Imoral. F��r�� s�� simt pericolul. Nu-i prima oar��. Nu va fi ultima oar��. Dar totu��i am o întrebare ��oferul este chiar nevinovat? N-are ��i el urme de vinov����ie?
C��ciulile lui Radu Florin E iarn��. Va fi ��i mai iarn��. Sunt atâtea c��ciuli pe lumea asta de iarn��. Multe. Infinite. Multiplicate la nesfâr��it pe net. Dar Radu mi-a ar��tat c��ciula lui. Când mi-a ar��tat c��ciula, am privit la c��ciul�� cu l��comie. Radu Florin face c��ciuli, mi-a ar��tat un dulap plin de c��ciuli. ��i m-am uitat încântat. Dac�� vrei ��i tu c��ciul�� cere-i lui Radu, pe facebook. Întrebarea este de ce s��-��i iei c��ciul�� tocmai de la Radu.
Dumnezeu. E la pe��tera Sfântului Andrei sau la ATI? - Nesocotirile lui Daniel ��i Teodosie Deci, din nou se-ntâmpl��. Pielea pe Teodosie se face g��in��. De��tul lui Daniel se usuc��. Dece? Domle, nu-s l��sa��i s��-��i fac�� ei minunile. Acum, în gaura lui Sfântul Andrei. Sfântul Andrei, s�� ne în��elegem, e fabulos, este providen��ial pentru România. Chiar dac�� s-a r��t��cit prin Dobrogea, chiar dac�� grota aia este o f��c��tur��. Chiar dac��... mie personal îmi plac locurile alea pustii, iubesc povestea Sfântului de România. Dar trebuie s�� recunoa��tem c�� de COVID-ul ��sta, Daniel prea Fericitul ��i Teodosie prea Înaltul, dau lui Dumnezeu o misiune inuman��. Îl oblig�� s�� aib�� în grij�� ��i oamenii slei��i de COVID de prin ATI-uri ��i s�� p��zeasc�� o turm�� de oi��e r��t��cite. Dumnezeu e cu minunile la ATI sau la gaura lui mo�� Andrei?
Maradona a murit? Nu-i adev��rat. "Mâna lui Dumnezeu" nu moare niciodat�� A��a e cu mitul. pot s�� v��d corpul mort. mort de tot. ��i-ngropat pot s��-l v��d. Maradona nu e mort. nu poate fi mort. Nu e mort. nu e mort. Poate s�� moar�� mama, s-o v��d îngropat��. dar, nu, maradona nu poate s�� moar��. B��i, e��ti nebun? maradona e mâna lui Dumnezeu pe p��mânt. Cum s�� se usuce mâna lui Dumnezeu? E via����. Incredibilul driblangiu, pitic, farseur, drogat, mitoman. maradona e în toate felurile. Tr��ie��te în toate felurile în sufletul meu muritor. De asta e mare. ��i n-a murit. Nu. N-a murit. cred c�� el ��i Dumnezeu au dat-o cu mâna-n poart�� la Mondiale. dar nu cred c�� ast��zi acum a mierlit-o. a dat iar gooooooooooool!
Timpul trece prea repede ��i avem "aceea��i vârst��" cu pu��tii no��tri. Efect COVID. Moment istoric! Tr��it o dat��-n via����. Se întâmpl�� acum! ���Nu ��tiu dac�� voi a��i sim��it. Timpul! A��i sim��it timpul? B��ga-mi-a��! Trece prea repede. Acum este opt diminea��a ��i te treze��ti la 6 seara. Ce-ai f��cut? Multe. De fapt, mai nimic. În ianuarie-februarie timpul trecea greu, de plumb. Acum, timpul trece prea repede. De ce? - m�� întreb. În acest articol. ��i întrebându-m��, mi-am dat seama c�� povestea asta cu timpul este ca multe altele. Banal, timpul este o percep��ie personal��. Trece repede, trece încet. Trece, nu trece. Da, avem ceas noi ��i-l m��sur��m, da, avem conven��ii de stabilire a orei, în conexiune cu soarele ��i luna. Dar, dincolo de astea, dincolo de conven��ii, timpul ��ine doar de felul în care-l în��elegem, îl percepem.
ENEL l-a criptat ��i "electrocutat” pe un ��tefan. Pentru un biet aviz Un ��tefan îi scrie lui Enel ca s��-i dea un aviz. Omul vrea s��-��i fac�� o cas��. Asta se întâmpla în 13 octombrie. Trimisese documentele pe email (cum altfel?). Asta pentru c�� în fa���� la ENEL e coad�� de 4 ore zilnic. ��i pentru c�� suntem pe vreme de COVID. ��i pentru c�� suntem în 2020, în era eco, în care facem economie de hârtie ��i folosim inova��ia virtual��, nu? ENEL este firm�� eco friendly, nu? Un ��tefan calm trimite documente - prime��te r��spuns automat. De mul��umire. Dar tot octombrie ENEL-ul tace. Omul mai trimite o dat�� documentele. Cu întrebarea, de ce nu-mi da��i num��r de înregistrare? ENEL-ul trimite iar mul��umiri. ���E povestea unui om "electrocutat" în lumea virtual��.
Coposu, singura "sul��-n coaste" care m-a f��cut om Eram acolo. ��i era plin, n-aveai unde arunca un ac. Românii se ��ineau în picioare unii de al��ii. Se sprijineau unii pe al��ii. Nu erau în stare s�� stea în picioare. Nu era ca la boal��. Nu. La boal�� cau��i un pat, suni la 112. Nu. Când a murit Coposu a ie��it lumea în strad�� ��i umbla, în deriv��, ca ni��te g��ini f��r�� cap. Nu-n��elegeau ce caut��, nu ��tiau ce-au p����it.
Biden, pre��edinte SUA. Omene��te vorbind��� s-a hr��nit din "descompunerea" colosului Trump ���Aici între Mo������ei din RO ��i Statele Unite din America nu-i nicio diferen����. Biden este lovit de vârsta lui. ��i râdem când îl vedem mi��cându-se în reluare sau chemându-��i mor��ii pe scen��. Memorabil�� scen�� de campanie electoral�� în Philadelphia, într-o zi de mar��i. Dar Biden "a luat putere" din gigantul Trump. Trumpul s-a descompus. Retorica lui goal�� privind marea Americ�� a f��cut America t��ie��ei. Trumpul s-a dus cu pluta într-o bul�� care n-a acceptat nicio realitate. Lumea real��, cu COVID ��i George Floyd în ea era fake, totul era Adev��r paralel. ��i a tr��it Trump fericit în bula lui. Jurnali��tii i-au b��tut obrazul, Congresul i-a respins aiurelile. A pus peste tot oameni fideli ca s��-i spun��: e��ti de��tept ��i mumos, Bubico! Dar lumea real��, COVID-ul l-a f��cut franjuri. Au murit milioane lâng�� Trump. Trump a continuat în bula lui: e un fake, un adev��r paralel. D��-l în m��-sa de COVID! Cinic ��i-a devorat/"omorât" aleg��torii cu ignoran��a lui.
Pia��a, unde via��a-i ca a��a! Radiografia Puterii ��i contamin��rii Acu’ c�� iar ne închid ����tia, Pia��a pare locul magic, e pe buzele tuturor. Domle, dar cu Pia��a ce ave��i? Ce facem cu ����ranu? Ce facem cu recolta româneasc��? Isterie, Nimic mai mult. V�� spun eu ce-i cu pia��a asta. Acum. Cum ne contamin��m. Ce cump��r��m? Cum cump��r��m? Cum ne p��c��lim, cum nu. Ce admir��m, ce urâm? Am fost de mii de ori în pia����. A��a c�� ��tiu s�� vorbesc despre pia����. Acolo unde via��a-i ca a��a!
Digitalizarea României: faza de lupte sângeroase ���între PDF ��i JPEG, Maps ��i Waze. Între cet����eni ��i prim��rii, între clien��i ��i corpora��ii Doi prieteni buni îmi spun cum orice ai face online sau offline Prim��riile/corpora��iile de utilit����i sunt blocate. Ca s�� ob��ii cele mai simple avize posibile prim��riile/corpora��iile î��i cer un vraf de hârtii. Iar dac�� le trimi��i online, nu-��i r��spund decât greu pentru un simplu num��r de înregistrare, iar când o fac, domle, î��i repro��eaz�� câ ei nu primesc “fotografii”, ci documente scanate. E o lupt�� sângeroas�� între JPEG ��i PDF. De��i documentul este acela��i. Eu? M-am lovit stra��nic de aplica��iile folosite de UBER-i��ti. Oamenii sunt trimi��i, s��racii, o strad��/zece numere mai încolo ��i dialogul devine contondent. Da, nu-i perfect nimic, cum se credea. Da, lumea cea nou��, digitalizat��, începe. Prin a descoperi analfabe��ii ��i a da rateuri.
Colectiv-ul ��i COVID-ul. Goodbye, România, to Gravity! N-am în��eles bine ce am p����it la Colectiv 2015 c�� a venit COVID 2020. 2015. Oameni mor��i, ar��i. Într-o gaur�� de ��arpe. Acum cinci ani. Chinuri groaznice. De ce? Ca s�� ni se arate în fl��c��rile clubului Colectiv cât de r��u este în jurul nostru. S�� vedem c�� tinerii nu numai c�� n-au viitor, dar n-au nici m��car un loc în care s�� cânte, s��-��i urle necazul. Un loc numai al lor. În care s�� creasc�� mari ��i s�� schimbe lumea. Cu ei în minte am ie��it revolta��i în strad�� pentru o lume mai bun��, am d��râmat guverne. ��i? Ce s-a ales din tot? Cine a mu��cat din tort? Cine a în��eles c��-i un moment exemplar al reform��rii, un drum deschis spre o altfel de via����? Colectivul România a ales gravita��ia. C��derea în gol. Via��a cum o pica, via��a alandala!
Omul mai are tupeu s�� spun�� c��-i vertical? Maimu��oii ne-au d��ruit verticalitatea, iar noi ne-am coco��at la shopping ��i frecat smartfonul M�� uit la mine: coco��at de stat la computer, chior, de abia v��d la distan��e mici, dus de nas de oferte comerciale. Cum mi-am folosit darurile date de via��a mea de om? - gândul ��sta mi-a venit, citind în tihn�� o carte. Chiar ��i cartea asta “Sapiens” m-a f��cut s�� m�� aplec din trunchi. Unde mi-e verticalitatea? Stau cu o istorie a descoperirilor genetice privind omul. ��i gândesc: unde-i ce-am mo��tenit de la Sapiens, rud�� bun�� cu maimu��a Bonobo? - Not�� de lectur�� la “Sapiens”, autori Condemi, Savatier, Humanitas, 2020
Extraordinar! Explica��ii privind decapitarea barbar�� de lâng�� Paris Ca om ai un cap. În capul t��u urc�� sângele. ��i sângele te face s�� gânde��ti. Dac�� cineva î��i taie capul, el vede doar sângele cum curge, nu? Tot ce gânde��ti, iube��ti, unde se duce? Acest tot r��mâne în capul t��u, logic. Te plânge careva, dac�� te ��tie careva. Dar cel care te decapiteaz��? ��i el are cap. ��i-n capul lui se pompeaz�� sângele. Dup�� decapitarea ta, omul tr��ie��te, poate-n pu��c��rie. De acolo continu�� s�� gândeasc��, s�� iubeasc��. Cine-i liber cu adev��rat? Tu, mortul sau ��la, care tr��ie��te? Decapitatul bun de dus la groap��? “Gloriosul” dus la pu��c��rie? Culmea, vremurile 2020 ni-i arat�� egali, ba, chiar pedepsitul de lege se bucur�� de glorie: unii care url�� mai tare îl aduleaz��, îl dau exemplu, sper�� s�� taie ��i ei capete. În rest, poporul st�� gur�� casc�� ��i tot mai mul��i oameni se tem pentru capul lor. ��i ei or s�� tac��. Unde-i libertatea?
VICTORIEEE. Valeriu Nicolae a strâns 13000 semn��turi. L-am semnat AST��ZI pentru Parlament UPDATE: Diminea���� f��ceam apel pentru semn��turi Valeriu Nicolae în Parlament. În seara asta anun����m cu mândrie c�� semn��turile s-au str��ns. Mâine, Valeriu merge la BEC pentru validare. Uite articolul de diminea����. Semneaz�� pentru Candidat independent NICOLAE VALERIU CIOLAN pentru alegerea Senatului ��i a Camerei Deputa��ilor 6 decembrie 2020 din Circumscrip��ia Bucure��ti. D�� click ��i semneaz��. Ca Valeriu Nicolae s�� mearg�� la ciolan. Adic��, acolo unde-i e locul. S�� fac�� mai bine de cât a f��cut. Uite de ce eu am semnat ��i uite de ce e bine s-o faci ��i tu ast��zi în ultimele ore de adunare a semn��turilor, în urm��toarele clipe ca s�� ai un mandat adev��rat de patru ani.
Rafila ��i Streinu Cercel ��terg ciuma ro��ie la PSD Rafila ��i Streinu Cercel sunt capete de list�� parlamentar�� la PSD. ��oc ��i groaz��. Rafila ��i Streinu Cercel ne-au fost faruri în cea��a COVID-ului. Mintea lor descâlcea, pentru noi, ce-i bine ��i ce e r��u în frica epidemiologic��. Au dreptul ei s�� candideze pentru PSD? Da. Au dreptul ei s��-��i foloseasc�� imaginea cum vor? Da.

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by