PERSPEKTIVA
4-6 mai. Fericiri de weekend: "Ace si Opiu" cu Lepage/ "Ca��avencii ��i tribul lor"/ Max Belciug ��i Febra Spaniol��/ Licita��ie: bolul cu pas��re magic��, de pe vremea lui Hongzhi  Weekend. Ce faci? Vezi: piesa de teatru "Ace ��i Opiu" a lui Lepage, de la Festivalul Shakespeare, de Teatru - Craiova. Cite��te: cartea mea "Ca��avencii ��i tribul lor". Despre cum se face umorul. Cum se ap��r��. Este istoria mea în grupul de satir�� Ca��avencu. Ascult��: chitaristul Max Belciug la Fotocabinet în Febra spaniol��. Liciteaz��: un bol desenat cu o misterioas�� pas��re ��i din secolul 16. Împodobe��te-te: bijuterii de la AUTOR. Bea: Mud rose.
Doina Cornea a murit. Diziden��a, acea t��cere care ustur�� ��i înnebune��te. Poporul la�� Dup�� mine, via��a Doinei Cornea a însemnat t��cerea care ustur��, care d�� ulcera��ii, înnebune��te. O t��cere pe care, poporul ��i foarte limbut ��i la�� ��i plin de el, a înjurat-o copios. Iat�� anun��ul mor��ii ei ��i biografia sa pe Hotnews. Vezi explica��ia mea.
Starea Na��iei ��i "Capetele de porc" - când umorul are ��i el demnitatea lui. Na��ie, tu taci? ������������������Ga��ca de la "Starea Na��iei" are hazul ei. Are poveste ��i puncteaz��, uneori de place ��i du��manilor. Azi, Starea este, ca umor, peste Badea ��i Banciu. La Antena 3 ��i la B1TV, ace��tia au dec��zut din ringul ironiei, în lumea ��tampilelor. ��sta-i prost, ��i ��la la fel. Io-s de��tept! Cam a��a arat�� stand-up-urile lor. Starea Na��iei a impus ��i pu��intic�� moral��. O conduit�� moral�� pe pia��a televiziunii române��ti. Badea ��i Banciu au încremenit în proiecte. Apari��iile lor garanteaz�� imoralitatea patronilor. Voiculescu ��i P��unescu. "Starea Na��iei" a schimbat doi finan��atori (nu e de laud��). I-a schimbat când ace��tia le-au pus b��ie��ilor pumnu-n gur��. TVR. DIGI 24 ��i tem��torul Prelipceanu. Ast��zi situa��ia-i albastr��. Doina Gradea, ��efa TVR a fost înregistrat�� f��cându-��i albie de porci subordona��ii ��i slujindu-��i st��pânul, Puterea politic��. P��traru, cel care a înregistrat dejec��iile ��efei TVR, pe blogul lui tace. ��i ne vorbe��te, în interes public, despre capetele de porc din TVR. Da, asta înseamn�� s�� ai etic�� în instala��ie, în mai 2018.
Catedrala Neamului nu va fi un l��ca�� de cult ortodox tradi��ional / Cei tineri pleac�� dintr-o ��ar�� c��zut�� - interviu cu Augustin Ioan, profesor ��i arhitect   Uite-l cerut în America. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Photios-California, pe 3 ani. Are Premiul Academiei Române 2017 pentru Arhitectur��, Honoris Causa în teologie ortodox��. Este Augustin Ioan, arhitectul ��i profesorul Universit����ii de Arhitectur�� Bucure��ti. Pe un om cu asemenea palmares, l-am tras în h����i��urile române��ti: cum arat�� Bucure��tiul? Reu��ite în mla��tina s��lcie a prostului gust. Lipscaniul? Prad�� proastei administra��ii. Catedrala Neamului? "Va fi mereu comparat�� cu Casa Republicii, dar nu va fi un l��ca�� de cult ortodox tradi��ional. P��cat…" Epoca noastr��? A mediocrit����ii, a cinismului corupt ��i al vanit����ii f��r�� consisten����.
Armand Assante: Tr��im un 9/11 zilnic. Te po��i sinucide instant, drogurile sunt la îndemâna oricui - interviu la lansarea filmului "Vân��torul de spirite" ���Filmul Vân��torul de spirite este cu Assante. L-am prins la premiera filmului si l-am întrebat despre demonii lui. ��i despre scandalul metoo, cea mai mare dec��dere a omului. ��i despre lumea terifiant�� de ast��zi, în care te po��i sinucide instant. Cite��te un interviu Perspektiva,  o lec��ie de omorât demonii ��i de dezvoltare personal��.
Ast��zi, Acheffuita si Appasionata - dialog cu Sorin Ioni����, ExpertForum la Cabinetul de Perspektive de la Fotocabinet. Despre - Chef de razboi mondial si pasiune pentru statul paralel Sorin Ionita, EXPERTFORUM, este invitatul Cabinetului de Perspektive. Ast��zi, joi, ora 19,30 la FotoCabinet. Dialog��m, pentru c�� putem, despre toanele politicienilor nostri. De la Trump care-i gata sa declanseze razboaie mondiale cu un simplu twitter. La Dragnea omul pasiunilor: statul paralel, reformele, referendum-ul pentru familia tradi��ional��.
În dou��zeci opti��pe.  Universit����ile nu stau în genunche - Sau cum se r��zbun�� Disciplinele Socio-Umane pe ministrul Educa��iei Ministrul Educa��iei a t��iat bugetul domeniilor Socio-Umane din Universit����ile de tradi��ie din România. Cite��te de ce sunt aceste discipline importante în educa��ia ta. Porne��te cu acest text: “Universit����ile cu tradi��ie din România nu stau în genunche în fa��a ministrului Educa��iei. Acest lucru au repercursiuni serioase. Practic le este interzise accesul la finan��are. România, aceast�� ��inut binecuvântat de Dumnezeu, va tr��i f��r�� ace��ti cel��lan��i cet����eni rectori ��i decani de la Universit����ile din Bucure��ti, Cluj, Ia��i, Timi��oara. Ei plâng c�� nu taie nicio pamblic�� în anul viitor. În prima rând, un adev��r: ��coala e gratuit�� pentru copil, p��rintele fiind cel care pl��te��te. În a doua rând��: De ce Suceava, Târgovi��te ��i alte astea mai noi nu au resurs�� bun�� bine preg��tite? S�� ��tie revolta��ii care c�� gre��elile se pot corecta, erorile nu. În dou��zeci opti��pe.”
"���Sitta – povestea unui divor�� regal", conferin��a Simonei Preda la Fotocabinet, Bucure��ti. Eveniment "Pove��ti din Bucure��ti"  Luni 23 aprilie 2018, ora 19, la FotoCabinet, Pove��ti din Bucure��ti ��i Perspektiva prezint�� conferin��a “Sitta – povestea unui divor�� regal”. Istoricul Simona Preda va supune dezbaterii perioada istoric�� 1921-1932 a României ��i, bineîn��eles, nefericitul mariaj dintre regina Elena ��i Carol al II-lea.
20-22 aprilie. Fericiri de weekend: Ce-nseamn�� când o lingur�� de b��tut albu��ul se toce��te. Dar când bei o Licorn��? În rest, Telemea, ceap��, Jazz in church, Vân��torul de spirite ��i CinePolitica. Love pe Netflix.  Tu ce faci în weekend? Uite aici, de n-ai idee. Ca s�� cite��ti, s�� dansezi, s�� ascul��i Jazz, s�� vânezi spirite. Recomand��rile Perspektiva. ��i nu uita, pe unde vezi cultur��, f��-��i un selfie cu ea ��i trimite-mi-l pe Facebook. 
“Nicky, la 80 de ani, s�� nu ui��i s�� m�� serbezi!” - Alegeri la Uniunea Scriitorilor sau de ce se “mu��c��” Lungu ��i Manolescu - reportaj Herta Muller a fost suspendat�� din Uniunea Scriitorilor. Noua ordine financiar�� Manolescu&Vosganian presupune ca neplata cotiza��iei s�� duc�� la suspendare. Este una din practicile reclamate de c��tre Lungu în confruntarea cu Manolescu. Practic�� având rezultat ��i alte suspend��ri, precum Eugen Simion, Nicolae Breban. Suspend��rile au creat imagine proast��, dihonie ��i nervi. Stare în care se afl�� Uniunea ast��zi în plin�� campanie de alegeri. Am fost aproape de aceast�� lupt��. Duminic��. Ca membru al Uniunii, am fost la alegerea ��efului filialei Bucure��ti-proz��. Am v��zut pe viu boxul verbal dintre Dan Lungu ��i Nicolae Manolescu. Dintre prozatorul genera��iei 2000 ��i criticul literar al genera��iilor 1970-1990. Cite��te ce cred eu c��-i face s�� se r��zboiasc��.
Emotiile si sentimentele care te fac sa fii alaturi de cineva, probabil ca dureaza 3 ani. Ce ramane-n urma, dac�� ramane, e dragoste. Istoricul Constanta Vintila-Ghitulescu la Cabinetul de Perspektive. VIDEO Constanta Vintila – Ghitulescu scrie despre dragoste, cu toate valentele: “patima si desfatare”, “focul amorului” sau casnicie & divort. In fapt, tocmai din documentarea divorturilor a inceput sa studieze dragostea din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea. De la un act judiciar care vorbea de divort, de separare, suferinta, de problemele pe care oamenii le aveau in secolele trecute. “Intodeauna preotii, cei care se ocupau de astfel de cazuri, recomandau dragostea. Atunci m-am intrebat ce semnificatia putea sa aiba cuvantul <dragoste> la 1800, inceput de secol XIX pentru acei oameni.” Constanta Vintila – Ghitulescu a fost la Cabinetul de Perspektive de la Fotocabinet. Aici este LIVE-ul Perspektiva. Cititi aici un rezumat al cercet��rilor istoricului ��i temelor abordate in intalnirea de la Fotocabinet.
Peluza Rapid a înjurat mai aproape de miracol. Cronica meciului de fotbal, Steaua - Academia Rapid 1-3 Citesc GSP, PROSPORT. Au dreptate, ���pe Arena Na��ional�� am auzit în seara asta atâtea cuvinte cu m, mor��i, cu pi, cu p, cât n-am prins o via����. ��i atâtea trimiteri la origini ��i atâtea violen��e. ��i câte petarde! Un lucru îns�� uit�� cronicarii. Se-njur�� degeaba fotbalul ��i Giule��tiul ��i Steaua ��i Ferentariul ��i Militariul. Mereu, fotbalul este lupt�� coco��easc��. F��r�� vreo cru��are. Fotbalul altfel în 14 aprilie 2018 nu are sens. De aceea, o s�� v�� spun simplu. În seara asta, fa���� de alte seri, s-a înjurat mai aproape de miracol. Cite��te o cronica de meci, în care ��i înjur��turile aduc victoria.
Milos Forman a murit. Omul care mi-a ar��tat c�� totul e cum te Bine-dispui în via���� Milos Forman. Regizorul ceh are o cheie de în��elegere a filmelor sale. Cheia este filmul Taking Off.  O pu��toaic�� pleac�� de acas��. Inexplicabil pentru familie. I s-a dat tot ce-a cerut. Are toate condi��iile. A��a sun�� consiliul Adul��ilor. Doar c�� acest consiliu se adun�� ��i începe s��-��i vad�� de propriile obsesii. Urmeaz�� drog, b��utur�� ��i erotizare. Pu��toaica revine acas��. P��rin��ii sunt prin��i în flagrant. Ce moral�� s�� mai tragi copilului, când tu e��ti "cu chilo��ii în vine"? Milos Forman asta spunea cu fiecare film. Bine-dispune-te în via����. Alege o pozi��ie potrivit��/moderat�� în a judeca pe oricine. Te faci de râs cu orice încrâncenare, extremism, radicalism. Bine-dispune-te, tovar����e! Po��i. Forman este un mic diavol în privin��a asta. Vezi filmele lui.
13-15 aprilie. Fericiri de weekend. Sunt omida din "România neîmblânzit��". Tr��iesc patima neagr�� la fotbal, meciul Steaua-Rapid. Licitez vin din 1959. Imi fac ciorb�� de salat��. Tu? Tu ce faci în weekendul ��sta? Uite, fixurile mele. Filmul "România neîmblânzit��". Festivalul Spotlight. Plantare de salcâm în Videle. Fotbal Steaua-Rapid. SubCarpa��i la Bucure��ti, Helge Lien Trio la Cluj. Licita��ia unui vin din 1959 ��i o ciorb�� de salat�� cu afum��tur��. Da, pentru "Les Amoureuses".
Facebook. TOP 10 ce s�� în��elegem din audierea lui Zuckerberg ���Zuckerberg e anchetat. Niciodat�� invidia, ura, zdrean��a care sunt, nu ��i-au fost mai aproape. ��i niciodat�� nu ��i-au fost mai dragi mizeria, prostia, f��r��delegea, Revolu��ia. Dar vreodat�� te-ai gândit chiar "La ce te gânde��ti?", la "What's up?, bre? O analiz�� sociologic�� a frazei: "Facebook te-a f��cut animal social, ce-��i mai place acum s��-i cân��i prohodul".
Banii mul��i n-aduc avu��ie; conteaz�� doar puterea lor de cump��rare - VIDEOinterviu cu Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Na��ional��. Partea întâi O istorie a banului românesc vine de la Adrian Vasilescu, consultant strategie BNR. Este omul c��ruia îi trec prin minte prea mul��i bani ca s�� ��in�� socoteal��. Adrian Vasilescu crede c�� n-are sens atâta calcul. Oricâ��i ban ai avea, nu-i deajuns. Cel mai mult conteaz�� ce cumperi cu leul ��la. ��i, jocul nu se termin�� aici, ce se alege în timp de shoppingul t��u. Într-o lume mânat�� de infla��ie ��i derut��. Video din seria de interviuri despre educa��ia financiar�� a românilor.
2 minute la Înviere, 32 la ��aorma cu "de toate". Perspektiva cre��tin-��aormerie 2018 ��i preotul de la biseric�� ne-a zis-o: "Veni��i de lua��i Lumin��������!". ��i n-a cântat coco��ul a doua oar��: "Hristos a-nviat!" c�� deja era îmbulzeal�� la ie��ire. Dup�� slujb��, am l��sat ��i eu biserica în urm��. ��i, pe drum, am v��zut. La ��aormeria din drum era coad�� de jum��tate de or�� ��i mai mult. Nu cumva românul, PostOmul, ��i-a schimbat tabieturile de Pa��te 2018? Tr��im cre��tin-��aormerie ? Veni��i s�� lua��i lumin�� dureaz�� 2 minute max. Veni��i de lua��i ��aorm��, cu mult mai mult?
Pe p��mânt sunt p��c��lit de ni��te punga��i ��i nimeni nu face nimic - interviu cu Ioan Pânzaru, profesor Universitatea Bucure��ti La fel e��ti ��i tu, cet����ean Lambda. Soldat în R��zboiul Interpret��rilor. Ai doar cuceriri: bula, moralitatea Facebook, statul-paralel, Social-Media. Dar în fapt ce-nseamn�� toate astea, în viziunea lui  Ioan Pânzaru, profesor al Universit����ii Bucure��ti, specializat în ��tiin��a interpret��rii, hermeneutica. “Tr��im o societate concuren��ial��, care încurajeaz�� patima, dorin��a de a fi primul, de a avea, de a conduce, ��i competi��ia actual�� ne duce în direc��ia excesului pe toate planurile.” Fiind f��r�� educa��ie, doar tare în gur��, stai la mâna P��pu��arilor ��i Circarilor. Seria PSD, Erdogan, Putin, Trump. Solu��ia? Cite��te ��i d�� share interviului. Fii eficient, cum numai tu ��tii, pune întreb��ri, intr�� în dialog.
30 Martie - 1 aprilie. Fericiri de weekend: Psihologia s��r��ntocului. SIAB. BIEFF. Florii. Pe��te durabil. ��ansonet��. Dom Perignon din 1966 De weekend, tu cum e��ti? Cite��te despre c��l��toria ca fudulie ��i cea din care-n��elegi controlul. Ie��i la Târg de Florii în Bucure��ti sau la un “pe��te durabil” în Sibiu. D��-te pe net ��i bag��-te în licita��ii cu Dom Perignon din 1966 ��i cu o nebun�� oglind�� cu suport de umbrele din anii 1920, ca-n James Joyce. M��nânc�� gulie-hrean ��i bea Ulise. Nu mai po��i f��r�� motoriz��ri? Mergi la BIEFF s�� vezi dr��cii n��scute de capul omului ��i la SIAB s�� vezi dr��cii cu patru ro��i n��scute de mâna omului. Vorba aia, ce face weekend-ul ��sta din tine?
"Când am avut ocazia s�� spun adev��rul am fost pedepsit ��i când am avut ocazia s�� spun o minciun�� am fost evitat" - adev��rul regizorului Daniel Sandu, marele câ��tig��tor al Galei Gopo. Dar ��i câteva nelini��ti ale breslei Asear�� am fost prins în lumea cinematografiei. Premiile GOPO. Culmea la Teatrul Na��ional, dar cu vedete, ��ampanie, decolteuri. Totul cool. Totul plin de glamour ��i mul��umiri. Am tras hohot la poantele ��i show-ul de pe scen��. S-a strecurat îns�� în Paradis un frison. A început cu discursul Sandei Toma, a continuat cu marii câ��tig��tori: filmul “Un pas în urma serafimilor” ��i Daniel Sandu. A atins apogeul cu discursul produc��toarei Adei Solomon. Toate au vorbit despre bolile noastre incurabile: Ipocrizia. ��i ura valorilor. Ce bine ne ��ade! E Touch me Not.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunalHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by