PERSPEKTIVA
Un drac moare din dragoste. Ca s�� scrii cu adev��rat trebuie s�� te îndr��goste��ti de dracul mort - VIDEOinterviu Doina Ru��ti la Cabinetul de Perspektive
Doina Ru��ti refuz�� s�� fie scriitor social, adic�� de succes implicat ��i imediat. Imediatul e necopt, nedospit, tot o p��tim��, o deziluzie. ��i când st��team de vorb�� cu prozatoarea Doina Ru��ti ��i-mi spunea Doina despre acest refuz, cuvintele ei îmi imaginau o albin�� de var�� care bâzâie în geamul dela bloc ��i tot nu nimere��te calea spre aer, spre libertate. Prezentul este un frison, o grip��. Prozatorul Doina Ru��ti savureaz�� întâmpl��rile trecutului. E patim�� personal�� ��i, cum vrei s�� auzi cuvântul magic, succces (CLICK aici pe blogul personal) Dar pe mine nu succesul m-a obsedat la Cabinetul de Perspektiv��, ci altceva: cum bazaconiile (dacopatia, extratere��trii, antivaccinul) concureaz�� Fic��iunea ei. Cum ni��te închipuiri stereotipe ��i tâmpe ale unei Românii, pot afecta lucrul ��i imagina��ia unui fic��ionar.
Childish Gambino, Grammy 2019. Uite ce s�� faci TU pentru succes: bum-bum glon�� în capul unuia + crim�� în mas�� + las��-��i barb�� lumbersexual. Exagerez, Sper c�� n-ai dat în mintea copiilor 483,575,397 views pe Youtube? E��ti nebuuuun? Da. Asta înseamn�� bani, bre, nu cu sacul, cu nenum��ratul. Bani infini��i pentru c�� Childish Gambino cu melodia “This is America” a luat Grammy. O manea a muzicii electro+rap+etno. Nimic mai mult decât un ritm cretin pus în bucl��. O belire a tuturor muzicilor la mod��. Trebuie îns�� s�� recunosc: bum, bun, recunosc, incredibil! M-a ciuruit. Pentru c��, b��i, nu-i doar atât. Doar fraier s�� fii s�� în��elegi doar atât. Tu chiar e��ti redus, tu chiar credeai c�� fac elogiul succesului ieftin? Mort dup�� bani mai e��ti! ��i superficial.
George Stanca RIP. Jeg sau înger? Dada, s�� v��d cum TU te judeci George Stanca a murit iar tu vrei s�� ��tii ce-i George Stanca. Adev��rul? George a murit pentru c�� oamenii mor. Chiar de sunt jego��i sau îngeri.
Ap�� ��i info otr��vite în Bucure��ti. Sau despre al doilea tip de incompeten���� care ne guverneaz��. Cazul “prostia ca fudulie” G.Firea ��i S.Pintea Cu tipul întâi de incompeten���� te-ai obi��nuit. E-n fruntea Guvernului. Ea se manifest�� în violul permanent al limbii române (D��ncil��), al finan��elor ��i justi��iei (Vâlcov ��i Toader). Aici nu-i loc de fudulie, e viol în v��zul lumii, e viol la drumul mare. De câteva zile, e��ti îns�� prad�� celui de-al doilea tip de molim��: comunicarea ��i PR-ul apei potabile în Bucure��ti. Din p��cate, astfel, ai num��rat al doilea tip de incompeten���� româneasc�� aflat�� în fruntea bucatelor. De data asta promovat�� fudul de primarul Capitalei ��i de Ministrul S��n��t����ii. Poate întrebi ��i tu un prieten, dac�� nu te pricepi, oare r��spândirea din pozi��ii oficiale de zvonuri nu se pedepse��te penal?
Biserica Sân Nicoar�� (Curtea de Arge��): chiar îi punem cruce? Nu-s multe ora��ele din România al c��ror trecut este a��a de plin de înv������minte. Curtea de Arge�� este dintre cele pu��ine. Dac�� ar fi s�� ne limit��m la trecutul arhitectural, am aminti monumente de prim�� importan����: Biserica Sf.Nicolae Domnesc (mijlocul secolului al XIV-lea), biserica fostei m��n��stiri (primele decenii ale secolului al XVI-lea), biserica Adormirea Maicii Domnului – Olari (ultimul sfert al secolului al XVII-lea)… Printre ele, biserica Sân Nicoar�� (Sf.Nicolae), aflat�� peste drum de biserica Sf.Nicolae Domnesc, în vârful unei coline. Sân Nicoar�� este o ruin��. Îi punem cruce?
Social media ��i copil��ria ta digital��. Imi��i ca maimu��a, te expandezi ca broasca / VIDEOinterviu Caius Dobrescu pentru Cabinetul de Perspektive Caius Dobrescu o spune deschis: e��ti copilul mamei tale, social media. Imi��i ca maimu��ele, te expandezi ca broasca lui La Fontaine. N-ai direc��ie, tragi în toate p��r��ile ��i provoci haosul vie��ii tale. Aha, propriul haos te înghite. Rezultat: într-un acvariu în care totul e de vânzare, pre��ul t��u e tot mai mic. Te dai gladiator? E��ti marf��. În final, Caius este optimist: cândva te vei maturiza. Despre asta a fost LIVE-ul de pe Facebook/Perspektiva de miercurea trecut��. Pentru LIVE Click aici. Ca s�� cite��ti stenograma discu��iei d�� scroll înceti��or, ca s�� în��elegi ceva.
Unirea Ceau��escu a f��cut-o. La împlinirea a 160 de ani de la Unire ��i a 101 de la na��terea lui Ceau��escu. ÎNC-oOPINIE Pe 24 ianuarie serb��m Unirea Principatelor de la 1859. Pe 26 ianuarie 1918 s-a n��scut conduc��torul României dintre 1965 ��i 1989. Datele care sunt apropiate ��i cei peste 40 de ani de comunism au condus la ideea acestui articol: Unirea Ceau��escu a f��cut-o. Da! Cu pumnul s��u mic, cu voin��a sa nestr��mutat��, cu mintea lui pu��in��, sprijinit de slug��rnicie, la��itate ��i fric��. Cum a f��cut? Uite a��a a f��cut.
Mihai ��ora, uite, noi nu mai putem! ÎNC-oOPINIE Mihai ��ora, un român de 102 de ani, a ajuns s�� ne bat�� obrazul de ru��ine! ��ora a postat tran��ant azi diminea����: "vine o vreme când trebuie s��-��i iei soarta în mâini ��i s�� iei taurul de coarne înainte ca el s�� te zdrobeasc�� sub copite" ��i tot ��ora vorbe��te despre trei solu��ii: 1 - proteste masive, 2 - anticipate, 3 - USR & PLUS, împreun�� la alegeri. CLICK aici pentru Mihai ��ora. Noi îi spunem a��a: mul��umesc, Mihai ��ora! E��ti super-tare! Dar, noi, Mihai ��ora, nu mai putem! ��i uite î��i spunem de ce. Avem argumente! CLICK AICI PAGINA ��ORA
Mihai Eminescu, câine de circ mediatic D�� c��utare pe google. Ce-i scris despre Mihai Eminescu? Pe Wikipedia e un text îmbârligat despre cel mai influent poet, despre “recuperarea curentelor literare”, despre partizanatul s��u conservator. Cine st�� s�� citeasc�� a��a ceva, vomit�� sau se tic��lo��e��te: ce treab�� am eu cu ��sta? CLICK aici Celelalte post��ri influente despre Eminescu sar de pe ax. E nebun, sifilitic, geniu, antisemit, b��iat tocmai bun pentru vreo conspira��ie bolnav��. De fapt, e ziua ta, nu? Ce-au f��cut din tine, b��, Eminescule?
Friptura pudrat�� cu aur care cost�� 1200 de euro. De ce “s��racule” strici digestia fotbali��tilor Frank Ribery ��i George Pu��ca�� În fotbal, Frank Ribbery nu este George Pu��ca��. Eh, dar nici viceversa. Dar la ora asta, împreun�� au în stomac urmele prafului de aur din celebra friptur�� a buc��tarului Salt Bae din Dubai. Concluzie? Po��i, cu bani, fi egal în digestie cu maimarii lumii. Bun, dar dac�� nu ai banii ����tia, cum te rezolv�� democra��ia? Po��i comenta pe social media, te po��i uita în farfuria omului, dac�� vedeta î��i posteaz�� fritura de aur. Cite��te despre Tomahawk-ul s��rat cu praf de aur, neru��inare, invidie, erori în social media, prostie.
Destinul. Cinci introduceri. Pentru o mai bun�� în��elegere a lui 2019 ��i a anilor ce vin. CRONICA dialogului Vintil�� Mih��ilescu-Andrei Ple��u din Dilema veche Anul trecut a fost o întâmplare ce mi-a rupt sufletul. Vintil�� Mih��ilescu a p����it-o, s-a-mboln��vit. Uite-l salvat! Dumnezeu a vrut? Destinul a vrut? Medicina a triumfat? Vintil�� s-a luptat? Familia l-a ��inut în form��? Toate câte pu��in, nu? Toat�� experien��a asta a destinului, nasoal��, veninoas��, nel��murit�� Vintil�� Mih��ilescu a povestit-o într-un dialog cu Andrei Ple��u în s��pt��mânalul “Dilema veche”. Infinitul are un semn, Diavolul are 666, eu zic c�� de acum ��i Destinul are un num��r 773 / 13-19 decembrie 2018. Când î��i e mai r��u sau mai bine în 2019 gânde��te-te la dialogul acesta Mih��ilescu-Ple��u ��i la num��rul lui 773/13-19.12.2018.
Perspektiva 2018 Filme române��ti: Touch me not Ursul de Aur, Morome��ii reînc��lzit & reconstituire a istoriei noastre p��c��toase Ce-au f��cut cinea��tii români în anul Centenar? Adina Pintilie ne-a dat un film-experiment. La fel ��i Bogdan Musta����. Radu Jude a luat la puricat o fraz�� a lui Mihai Antonescu, alt Antonescu din consiliul de mini��tri al celebrului mare��al. Radu Muntean a f��cut film despre o adolescent��. Al��ii s-au ocupat de filme de dragoste brutal��, de adulter, de destinul românilor din diaspora. S-au f��cut ��i documentare (despre strania Nina Cassian), dar ��i filme suprarealiste (cu menage à trois-uri bizare). România e haotic�� ��i complex�� pe marile ecrane. Iat�� un Top 10 cu filmele române��ti.
PERSPEKTIVA Ce muzici a ascultat românul în 2018: The Motans ��i Inna, dar ��i cu Gaga ��i Maroon 5 Am c��utat ce piese 2018 au fost ascultate în România. Top 10. Nu sunt multe române��ti, de��i g��sim o Inna ��i un Smiley, dar în rest, românii s-au dat pe electronice, pe piese de club, energice ��i emo��ionante. Balade, dragoste, melodii de carpe diem and night, videoclipuri cu poveste sau f��r�� (abstracte, conceptuale). Am ascultat de toate, din toate gamele & stilurile.
Perspektiva Seriale BEST. Serialele, noile religii ale anului 2018 Am f��cut topul serialelor. Po��i vedea desf����ur��ri logice de androizi, familii bogate, or����ele unde se-ntâmpl�� fapte sinistre, Terra dup�� 250 de ani de-acum, spioni ��i criminali. Serialele sunt noile religii. Po��i ajunge u��or un fanatic ca mul��i al��i contemporani care povestesc serialele ca ��i cum ar fi via��a lor. Confund�� realitatea cu fic��iunea ��i rostogolesc prefabricate de gândire consumate fast food ca ��i cum li s-ar fi întâmplat lor. Asta-i via��a când î��i bagi serial în ven�� diminea��a, la prânz ��i seara. N��uc�� via��a ta. E un serial.
Interviu C��t��lin Augustin Stoica: Promovarea în PSD ��i PNL = poten���� financiar��, loialitate necondi��ionat��, disponibilitatea de a sifona bani pentru partid C��t��lin Augustin Stoica are un doctorat în sociologie de la Universitatea Stanford ��i este conferen��iar la SNSPA. A publicat recent la Humanitas cartea „România continu��: schimbare ��i adaptare în comunism ��i postcomunism”.Între 2007 ��i 2015 a fost Director General al institutului de sondare a opiniei publice CURS. Se fere��te s�� apar�� la televizor fiindc�� nu a ajuns înc�� expert-în-toate ��i nu îi suport�� pe demofilii care populeaz�� studiourile tv.
PERSPEKTIVA C��r��i 2018 Top iubite (adic�� ��i bine vândute). De la Peterson ��i Yuval Harari la Ple��u, Liiceanu ��i Boia Am f��cut un top al celor mai vândute c��r��i în România la târgurile de carte. Bestseller. Sun�� bine. Unele sunt self-help pe tipar american, altele î��i vorbesc despre era post-uman�� ��i noua religie a fluxului de informa��ii. Sunt ��i romane, de Gabriela Adame��teanu ��i Ludmila Uli��kaia. Dar ��i volumele unui trio uberinteligent: Ple��u, Liiceanu, Boia. Vrei umor ��i politic��? Ai la Radu Paraschivescu, în „cartea-parastas” a României, “Orice om îi este team��. Un partid, doi ani ��i trei premieri”.
Perspektiva TOP 10 Filmele lumii în 2018: Dr��gu��e, execrabile, greu de digerat. Lars von Trier, fra��ii Coen, Bradley Cooper, Cuaron Anul ��sta le-am grupat pe categorii, s�� alegem ce ne place, ca din galantare. Sci-fi, romance, filme de art��, comedie, drama, de epoc��, premiate cu Palme d’Or-uri, Lei, FIPRESCI. Ne-a r��mas floricica de popcorn în degete în timp ce ne uitam. A��a-s de bune. Des��vâr��ite pentru iarna asta ca scoas�� din filmele europene cu cadre lungi. Nu ne plictisim pân��-n Cr��ciun, g��sim entertainment pe ecran. Alege��i cum v�� place!
P��durea spânzura��ilor – spectacolul de Radu Afrim la Teatrul Na��ional Bucure��ti. Cronica celei mai bune realiz��ri române��ti în anul ��sta Centenar Am mers prin iarn�� c��tre P��durea spânzura��ilor. În regia lui Afrim. ��tiam unde merg. Cine n-a citit romanul? Spectacol jucat cu casa închis��. Sold out, la fel ca-ntr-un teatru de r��zboi, nu, te sim��i captiv. Con��tiin��a mea s-a sim��it destabilizat��. Ce l-a apucat pe regizorul avalan��elor & copiilor din m��m��lig�� s�� pun��-n scen�� un roman de Rebreanu? Da, Rebreanu ��la ponosit de manuale ��colare. “O comand�� de Centenar dat�� de Caramitru”, a spus la o întâlnire cu presa Radu Afrim. Dar Caramitru i-a dat idee bun�� lui Afrim. Pentru c�� regizorul ��tie cum s�� te fac�� s�� gânde��ti. S�� imaginezi. S�� vezi omul. Aureolat de triste��e, detensionat de umor, înf����at în butaforia pove��tilor pe care ��i le îngân�� propriile tale emo��ii. A v��zut un spectacol sobru ��i tragic. Psihologic. Despre români? Despre dezertori? Despre frica de Dumnezeu? B��i, Afrim te ��intuie��te-n propria ta minte ��i r��mâi plantat în P��durea spânzura��ilor.
Ai maimu��a pr��jit��? Poli��ia, p��rin��ii, Facebook-ul te ajut�� s�� fii viril ��i viral. Bully-ingul t��u împr����tie frica. Despre siguran��a personal�� în era #toastedmonkey Story-ul e pe Casa Jurnalistului de vreo dou�� zile. Dar bântuie ca mireasa f��r�� cap prin toat�� blogosfera. Cic�� ar fi mari dubii în povestea asta, când, în fapt, o fat�� tr��ie��te o tragedie Punct ��i tu e��ti la��-la��-la��. Povestea asta este despre cât de decerebrat e��ti. ��i cum î��i construie��ti f��r�� minte propria vulnerabilitate în 2018, din fotoliul de-acas��. Faci la secund�� gesturi de maimu���� pr��jit��. Gesturi de mitralier��. Consecin��e? Maxim bagi #bullying, sau #revengeporn. ��i gata, ca o bubi����, trece. Da-i cu make up, nu se vede. Stop joc! Hai împreun�� s�� gândim mai mult despre aceast�� stare de maimu���� pr��jit��. #toastedmonkey
Vulpea jupuit�� e art��. Cu atât mai mult cu cât îi înjuri pe arti��ti de mam��, îi amenin��a��i cu moartea. Opinie asupra instala��iei Sex with God-Baraka Artist De mam��, de Dumnezei, de omor, de distrus pe via����, de handicap, de creier. Înjur��turi, amenin����ri. Pentru ce? Pentru o oper�� de art��. Da. O vulpe jupuit�� ��i spânzurat�� este oper�� de art��. Cine decide? Artistul desigur, dar culmea istoria artei. Tu ai dou�� variante. 1. Taci, nu-n��elegi, stai acas��, f��r�� comentarii. Sau 2. Hai la Atelier 35, Lipscani-Bucure��ti,vezi instala��ia “Sex with God”, taci, vomi��i, de te apuc��, întrebi, vomi��i iar.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunalHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by