<-- Dosare Juridice - PeliPartners -->
OPINIA SPECIALIȘTILOR STOICA & ASOCIAȚII
Marius Chelaru
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - SRL

Cesiunea, divizarea, retragerea, excluderea sau dizolvarea? Cum pot înceta neînțelegerile ireconciliabile dintre asociații unui SRL?

de Marius Chelaru STOICA & Asociatii
Societatea cu răspundere limitată (SRL) este o formă de societate care se bazează pe încrederea dintre asociați, fiind constituită intuitu personae. Prin aceasta, se aseamănă cu societățile de persoane. În același timp, asociații unui SRL răspund pentru obligațiile sociale în limita aporturilor lor. Prin aceasta, se aseamănă cu societățile de capitaluri.
Daniel Aragea
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - Arbitrajul

Arbitrajul - posibilă soluție pentru rezolvarea disputelor din interiorul companiilor

de Daniel Aragea STOICA & Asociatii
Marea majoritatea a litigiilor arbitrale pun față în față două societăți (comerciale) și ridică probleme ce țin de executarea unui contract. Pe de altă parte, litigiile intra-societare ajung foarte rar sau deloc în fața instanțelor arbitrale din România.
Oana Zamă
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Leasing

Consumatorii în contractele de leasing - un cadru legal mai favorabil

de Oana Zamă STOICA & Asociatii
O inițiativă legislativă demarată încă anul 2019, menită să reglementeze o serie de facilități locatarilor/utilizatorilor care au calitatea de consumatori în contractele de leasing, a fost recent materializată prin publicarea Legii nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.
Andrei Buga
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Legea muncii

Trilogia concedierii salariaților. Partea a III-a - Reintegrarea salariaților concediați nelegal

de Andrei Buga STOICA & Asociatii
În primele două părți ale trilogiei (I, II) am analizat procedura de concediere a salariaților și instrumentele pe care salariatul le are la îndemână pentru a contesta în justiție decizia de concediere. În acest articol vom analiza situația salariatului și a angajatorului, în cazul în care instanțele de judecată anulează decizia de concediere.
Logo STOICA & Asociatii
Foto: STOICA & Asociatii

​webPR STOICA & Asociații - succes important pentru un centru comercial (mall) în legătură cu înțelesul noțiunii de forță majoră în perioada stării de urgență

de STOICA & Asociatii
STOICA & Asociații obține un succes important în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), într-un dosar arbitral disputat între părțile unui contract de închiriere, în care au fost analizate condițiile forței majore în contextul pandemiei de Covid-19.
Andrei Buga
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Legea muncii

Trilogia concedierii salariaților. Partea a II-a - contestarea în instanță a deciziei de concediere

de Andrei Buga STOICA & Asociatii
Dacă în prima partea a trilogiei am analizat procedura de concediere a salariaților ca urmare a desființării locurilor de muncă, în acest articol vom descrie instrumentele pe care salariatul le are la îndemână pentru a contesta în justiție decizia de concediere și care sunt condițiile și limitele acestora.
Andrei Buga
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - Legea muncii

Trilogia concedierii salariaților. Partea I - decizia de concediere

de Andrei Buga STOICA & Asociatii
În activitatea tuturor întreprinderilor, apar situații care determină necesitatea unor modificări organizatorice pentru asigurarea unei structuri eficiente a personalului, pentru crearea cadrului optim necesar implementării unor soluții tehnice și de producție noi, pentru a se adapta evoluțiilor financiar-economice sau pentru a răspunde oricăror cerințe apărute în activitate.
Veronica Dobozi
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Date genetice

Proprietatea asupra datelor genetice

de Veronica Dobozi STOICA & Asociatii
Dezvoltarea explozivă a geneticii în ultimii 60 de ani a condus la descoperirea a numeroase aplicații care permit identificarea caracteristicilor genetice responsabile pentru boli monogenice sau implicate în apariția unor boli multifactoriale. De asemenea, testele genetice fac posibilă identificarea unei mutații genetice responsabilă pentru o boală care va apărea mai târziu în viața unui individ (față de momentul testării) sau predispoziția spre o anumită boală, înainte ca această boală să fie semnalată de orice simptome.
Ruxandra Popescu
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Dispoziții legale

Punerea sub interdicție - o problemă de punere în aplicare a dispozițiilor legale

de Ruxandra Popescu STOICA & Asociatii
Codul civil consacră ocrotirea persoanei și a bunurilor acelei persoane care nu mai are discernământul necesar pentru a se ocupa singur de acestea. Astfel, potrivit art. 164 alin. 1 din Codul Civil, “persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”.
Dan-Rares Raducanu, Roxana Daskalu
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Semnătura electronică

Semnătura electronică și fragilitatea unor lanțuri de încredere

de Dan-Rareș Răducanu, Roxana Daskălu STOICA & Asociatii
Am citit cu interes un articol publicat recent pe Hotnews, intitulat Semnătura electronică și lanțul de încredere. Acesta pleca de la constatarea că deși ”accesibilă oricărei persoane care deține o adresă de email și oferind numeroase avantaje, semnătura electronică, în mod paradoxal, nu se bucură de suficientă încredere și nu este folosită pe scară largă”. Plecând de la anumite reglementări aplicabile în cazuri particulare, autorul respectivului articol de presă juridică a construit în mod inteligent și abil, printr-o metodă extrem de apropiată metodei inducției matematice, o pledoarie interesantă în favoarea folosirii pe scară largă a semnăturilor electronice.
Laura Elena Mihalache, Marius Chelaru
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - PUZ

Ce înseamnă, de fapt, suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector?

de Laura Elena Mihalache, Marius Chelaru STOICA & Asociatii
Planul Urbanistic General al Municipiului București a fost aprobat în anul 2000, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269 din 21 decembrie 2000, pentru 10 ani, a expirat pe 21 decembrie 2010 și a fost prelungit cu câte un an, în 2010 și 2011, apoi cu 3 ani în 2012. În decembrie 2015, Consiliul General al Municipiului București a prelungit perioada de valabilitate a PUG cu încă 3 ani - până pe 30 decembrie 2018, iar în 2018, acesta a fost prelungit până la intrarea în vigoare a noului PUG.
Mircea Bogdan Popescu
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Contracte individuale de muncă

Scurte observații privind competența în materia contractelor individuale de muncă care prevăd desfășurarea activității într-un alt stat membru decât statul membru de origine al angajatului

de Mircea Bogdan Popescu STOICA & Asociatii
În contextul liberei circulații a persoanelor în spațiul comunitar, încheierea unor contracte de muncă prin care părțile convin ca activitatea să fie derulată de către angajat pe teritoriul unui alt stat membru, diferit de cel pe al cărui teritoriu a fost negociat și încheiat respectivul contract și unde domiciliază angajatul, reprezintă una dintre formele de manifestare a mobilității forței de muncă. Această situație poate fi sursa unor dificultăți juridice în ipoteza în care, dintr-un motiv imputabil angajatorului, activitatea angajatului nu mai poate fi desfășurată pe teritoriul statului membru în care această activitate trebuia prestată.
Irina Andreea Micu, Angelica Alecu
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Dreptul de proprietate

Privarea chiriașului de posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui teren reprezintă o "lipsire de proprietate" în sensul jurisprudenței CEDO

de Irina Andreea Micu, Angelica Alecu STOICA & Asociatii
Printr-o hotărâre recentă (Cauza Ganiyeva și alții c. Azerbaidjan, Hotărârea din 18 februarie 2021), Curtea Europeană a Drepturilor Omului ("CEDO" sau "Curtea") a constatat un nou caz de încălcare a dreptului de proprietate garantat prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (“Convenția”). Curtea a stabilit că un teren asupra căruia există un drept de folosință izvorât dintr-un contract de închiriere se poate bucura în anumite condiții de protecție din perspectiva dreptului de proprietate.
Cătălina Dicu, Anca Ștefania Manolache
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - Coronavirus​

Se poate îngrădi accesul cetățenilor români în România? Neefectuarea testului PCR sau test PCR pozitiv

de Cătălina Dicu, Anca Ștefania Manolache STOICA & Asociatii
Pandemia de coronavirus a afectat toate țările lumii și, mai mult sau mai puțin, a determinat restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale în toate statele. În situații de urgență, dreptul internațional permite statelor să limiteze anumite drepturi ale omului, cu condiția ca măsurile luate să fie necesare și proporționale.
Veronica Dobozi
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Genetică

Crearea ADN-ului artificial

de Veronica Dobozi STOICA & Asociatii
Pornind de la faptul că ADN-ul este, în esență, o bază de date care se combină potrivit unui program și care, la fel ca un program informatic, poate fi modificat (sau pot fi create alte programe în același limbaj, odată ce el este descifrat), cercetătorii de la Universitatea din Cambridge au reușit, în 2017, să creeze celule cu ADN artificial. Ei au pornit de la celule stem care s-au dovedit valide, reușind să se replice și să formeze un embrion de șoarece artificial.
Oana Zamă
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Legea concurenței

Despre sistemul ablațiunii în materia dreptului concurenței ​

de Oana Zamă STOICA & Asociatii
Recunoscut în materie contravențională, sistemul ablațiunii presupune posibilitatea recunoscută de lege contravenienților de a achita doar jumătate din minimul unei amenzi stabilite prin actul normativ de sancționare, într-un termen scurt. Acest concept s-a dovedit de-a lungul timpului foarte util în practică, pentru că a reprezentat o metodă clară de eficientizare a colectării amenzilor.
Cristiana I. Stoica
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Regulile ICC

Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris (« Curtea ICC »): noi reguli de procedură arbitrală din 1 ianuarie 2021

de Cristiana I. Stoica STOICA & Asociatii
În vigoare din 1 ianuarie 2021, noile Reguli ale Curții ICC («Regulile ICC») (1) aduc modificări substanțiale regulilor din versiunea precedentă (2017) (2) privind competența tribunalului arbitral și a Curții ICC, soluționarea cât mai eficientă și într-o manieră flexibilă a cauzelor complexe și introducerea unor noi obligații procedurale ale părților în litigiu, identificate în ultimii ani în practica arbitrală internațională, în strânsă conexiune cu finanțarea litigiilor arbitrale de către terți.
Andreea Micu, Ramona Badescu
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Autoriza​ții

Au nevoie aplicațiile de taxi de autorizații din partea primăriilor locale? Decizie CJUE

de Andreea Micu, Ramona Badescu STOICA & Asociatii
Câți dintre noi ne mai amintim oare cu nostalgie de modul în care obișnuiam să chemăm un taxi prin utilizarea telefonului fix? Minutele pe care le petreceam explicându-i angajatei de la dispecerat ce nevoie urgentă avem de un taxi ca să ajungem la Gara de Nord și bucuria resimțită în momentul în care auzeam indicativul taxi-ului care urma să vină să ne ia de acasă...Astăzi funcționează din ce în ce mai puține dispecerate taxi, fiind înlocuite, treptat, de aplicații pentru telefoane inteligente, care pun în legătură clienții și șoferii de taxi prin mijloace electronice. Aplicațiile prezintă numeroase avantaje pentru utilizatorii lor, unul dintre acestea fiind continua și rapida lor perfecționare și dezvoltare.
Cristina Ioana Frîncu, Alin-Gabriel Oprea
Foto: STOICA & Asociatii
Dosare Juridice - ​Contencios administrativ

Interdicția dublei sancționări a aceleiași fapte ilicite. Invocarea principiului non bis in idem în cadrul revizuirii din materia contenciosului administrativ

de Cristina Ioana Frîncu, Alin-Gabriel Oprea STOICA & Asociatii
Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia poate fi obținută desființarea unei hotărâri judecătorești definitive, precum și reînnoirea judecății în cazurile expres și limitativ determinate de lege. Sediul general al materiei îl reprezintă dispozițiile art. 509-513 din Codul de procedură civilă.
Cătălina Dicu, Anca Ștefania Manolache
Foto: STOICA & Asociatii
​Dosare Juridice - Munca la distanță

Despre cum munca la distanță ne schimbă viața

de Cătălina Dicu, Anca Ștefania Manolache STOICA & Asociatii
La data de 6 noiembrie 2020 a intrat în vigoare OUG 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, iar la data de 9 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prin aceste acte normative au fost aduse noi modificări legislative referitoare la munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, modificări aplicabile în perioada stării de alertă.

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by