Pe 9 februarie s-au implinit doi ani de la intrarea in vigoare a legii Educatiei Nationale. De la punerea in aplicare a legii si pana astazi, Ministerul Educatiei a schimbat 6 ministri si jumatate (doar in anul 2012) si a modificat Legea Educatiei Nationale astfel incat pensionarea nu mai reprezinta punctul terminus al carierei didactice, incompatibilitatile rector-parlamentar nu mai exista sau limita studentilor-doctoranzi pe care un profesor ii poate coordona este stabilita de Senatul universitar.

Marile noutati introduse prin Legea Educatiei in 2011 - pe scurt:

Legea Educatiei Nationale a intrat in vigoare pe 9 februarie 2011. Printre marile noutati introduse in sistemul de invatamant prin aceasta lege se numara trecerea de la invatamantul obligatoriu de 8 ani la invatamantul obligatoriu de 10 ani (prin infiintarea clasei pregatitoare obligatorii la 6 ani si trecerea clasei a IX-a de la liceu la gimnaziu). O alta noutate a reprezentat-o faptul ca profesorii nu mai sunt majoritari in Consiliile de Administratie din scoli (Sursa)

Pe scurt, noutatile aduse in 2011 de Legea Educatiei:

 • invatamantul obligatoriu de 10 ani
 • finantarea per elev care a facut ca primarii sa nu poata schimba destinatia sumelor pentru intretinerea scolilor
 • infiintarea clasei pregatitoare si trecerea clasei a IX-a de la liceu la gimnaziu, incepand cu generatia de elevi care a intrat in clasa a V-a in anul scolar 2011-2012
 • regandirea scolilor profesionale (Vezi aici un exemplu de scoala profesionala infiintata dupa noua lege)
 • pensionarea profesorilor din preuniversitar la 65 de ani si interdictia ca pensionarii sa detina functii de conducere (prevedere modificata ulterior)
 • introducerea prevederii ca profesorii nu mai sunt angajati ai sistemului national de invatamant, ci angajati ai scolii. "Asta inseamna ca daca profesorul nu performeaza, cel care l-a angajat, adica scoala, il poate da si afara" - Mircea Miclea, fost ministru al Educatiei (prevedere modificata)
 • interdictia ocuparii de functii de conducere in universitati, dupa pensionare (prevedere modificata)
 • introducerea incompatibilitatilor rector-parlamentar, rector-persoana cu functii de conducere intr-un partid (prevedere modificata)
 • introducerea sistemului de doctorat in cotutela pentru profesorii cu varsta de peste 65 de ani (prevedere modificata)
 • plata cu ora a activitatilor care excedeaza norma didactica si acordul senatului universitar pentru sustinerea de cursuri in alte universitati
 • clasificarea universitatilor si ierarhizarea programelor de studii
 • Noua Lege a Educatiei Nationale prevede faptul ca minoritatile nationale invata istoria si geografia in limba materna, in timpul gimnaziului si al liceului, si limba romana in regim de limba straina (Sursa)
 • Citeste aici mai multe despre noutatile din Legea Educatiei Nationale, asa cum a intrat ea in vigoare

Cele mai importante modificari operate intre timp la Legea Educatiei:

 • finantarea universitatilor nu se mai face in functie de rezultatele clasificarii (Sursa)
 • principiul "finantarea urmeaza elevul", deci finantarea si a elevilor din scolile private se amana pana anul viitor (Mai multe aici)
 • dupa examenul de definitivat, profesorii nu mai sunt "titulari pe postul ocupat", ci "titulari in invatamantul preuniversitar"
 • eliminarea prevederii potrivit careia pentru personalul titular - numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora nu poate depasi norma didactica minima
 • profesorii universitari vor putea indruma la Doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar (nu maximum 8 studenti-doctoranzi, cati prevedea Legea)
 • profesorii universitari pot de acum inainte, dupa ce ies la pensie, sa ocupe functii de conducere in toate universitatile, fie de stat, particulare sau confesionale
 • dispar incompatibilitatile: persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica pot sa fie in paralel si rectori, cu exceptia membrilor Guvernului sau a secretarilor de stat care au obligatia sa sa suspende din functia de rector
 • functia de rector este dupa modificarea LEN compatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic
 • profesorii din preuniversitar vor putea fi in functii de conducere si dupa ce se pensioneaza
 • in preuniversitar, profesorii cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor pot fi mentinuti, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titulari in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere
 • dispare Atestatul de Abilitare dintre conditiile pentru ocuparea functiei de profesor universitar
 • amanarea introducerii masterului didactic (el a fost anuntat in aprilie 2012 si "uitat" apoi de toti ministrii)
 • amanarea aprobarii curriculumului pentru clasele I si a II-a (Vezi aici curriculumurile pentru clasa I si a II-a)
 • obligarea invatatorilor si educatorilor sa faca facultate in urmatorii 6 ani daca vor sa isi pastreze postul (Mai multe aici)
 • modificarea criteriilor pentru a deveni profesor universitar (Mai multe aici si aici)

Cele mai importante modificari aduse Legii Educatiei Nationale, punct cu punct:

Art. 9 alin. (2) asa cum era in LEN:

(2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul general obligatoriu de stat, particular si confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul profesional si liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum si pentru cel postliceal de stat. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

MODIFICAREA prin OUG 92/2012:

*) Prevederile art. 9 alin. (2) se proroga pana la data de 31 decembrie 2013. (Citeste aici mai multe despre amanarea cu un an a finantarii elevilor din scolile particulare)

Art. 27 alin. (6) asa cum era in LEN:

(6) Statul sprijina educatia timpurie, ca parte componenta a invatarii pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Acordarea cupoanelor a fost AMANATA succesiv:

*) Pana la data de 31 decembrie 2012 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6). - amanat prin Legea 283/2011

*) Prevederile art. 27 alin. (6) se proroga pana la data de 31 decembrie 2013. - amanat prin OUG 92/2012

Art. 66 asa cum era in LEN:

(1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate, conform prezentei legi.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a invatamantului bilingv.

(3) In cadrul Curriculumului national, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu si de 70% in cele de la nivelul liceului.

(4) In cadrul Curriculumului national, disciplinele optionale au o pondere de 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu si de 30% in cele pentru liceu.

Art. 66 MODIFICAT prin OUG 92/2012

(1) Numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire este stabilit prin planurile-cadru de invatamant si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.

(2) In cadrul Curriculumului national, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor optionale se stabileste prin planurile-cadru, astfel incat sa fie respectate atat principiul asigurarii egalitatii de sanse si al echitatii, cat si principiul relevantei si al descentralizarii.

Art. 101 asa cum era in LEN:

(2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum si pentru elevii din invatamantul postliceal special de stat. Finantarea de baza se face in limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 101 MODIFICAT in dec 2011 si dec 2012

(*) Pana la inceputul anului scolar 2012-2013 nu se acorda finantarea de baza pentru elevii din invatamantul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevazuta la art. 101 - modificat prin Legea 283/2011

(*) Prevederile art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat se proroga pana la data de 31 decembrie 2013. - modificat prin Ordonanta de urgenta 92/2012

Art. 158 alin. (4) asa cum era in LEN:

(4) Fiecare scoala doctorala este evaluata individual, pentru fiecare domeniu in parte, in vederea acreditarii. Evaluarea scolii doctorale se face pe baza performantei scolii doctorale si a capacitatii institutionale a IOSUD din care face parte scoala doctorala. Evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS si CNATDCU. Fiecare scoala doctorala este evaluata periodic, din 5 in 5 ani.

Art. 158 alin (4 1) ADAUGAT in luna mai 2012 prin Ordonanta de urgenta 21/2012:

(4 1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate. Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare scoala doctorala este evaluata periodic, din 5 in 5 ani.

Art. 160 asa cum era in LEN:

(3) Granturile doctorale se acorda pe baza de competitie nationala de proiecte stiintifice intre scolile doctorale sau competitie nationala de proiecte stiintifice intre conducatorii de doctorat, membri ai unei scoli doctorale. Competitiile sunt organizate in coordonarea CNCS.

(4) Numarul anual de granturi doctorale alocate celor doua tipuri de competitii prevazute la alin. (3), precum si metodologia de desfasurare a competitiilor se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 160 MODIFICAT

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru anul universitar 2012-2013, numarul granturilor doctorale se stabileste prin hotarare a Guvernului si se repartizeaza IOSUD prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. IOSUD repartizeaza scolilor doctorale granturile doctorale prin competitie intre acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitatii. - modificat in luna mai 2012 prin OUG 21/2012

Art. 162 alin. (1) asa cum era in LEN:

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul-doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a doi conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD, dar au specializari/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducatorii de doctorat a atins varsta pensionarii, conform prevederilor din Carta universitara.

Art. 162 alin. (1) MODIFICAT:

(1 1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a 2 conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD, dar au specializari/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitara. - modificat in luna mai 2012 prin OUG 21/2012

Art. 167 asa cum era in LEN:

(2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat.

Art. 167 MODIFICAT:

(2) Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de doctorat se stabileste de catre senatul universitar. - modificat in decembrie 2012 prin OUG 92/2012

Art. 172 asa cum era in LEN:

(1) Programele postdoctorale de cercetare avansata:

a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral si care doresc sa se perfectioneze in cadrul unei alte institutii decat cea in care au obtinut titlul de doctor;

Art. 172 MODIFICAT:

a)sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral; - modificat in decembrie 2012 prin OUG 92/2012

Art. 172 alin. (4) ABROGAT prin OUG 92/2012:

- Aceeasi ordonanta de urgenta abroga articolul care prevede urmatoarele: "Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati de catre universitati cu contract de munca pe perioada determinata. Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati, de regula, pe functia de cercetator stiintific sau cercetator stiintific gradul III, dar pot fi incadrati si pe functii de cercetare superioare acestora, in functie de indeplinirea conditiilor necesare."

Aliniat Adaugat la art. 211 prin OUG 92/2012:

(3 1) In cazul exercitarii unei functii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligatia de a se suspenda din functie pe perioada exercitarii respectivei demnitati.

Tot Ordonanta de Urgenta 92/2012 ABROGA urmatorul articol din LEN:

Art. 215

(1) Dupa implinirea varstei de pensionare, ocuparea oricarei functii de conducere in universitatile de stat, particulare si confesionale este interzisa, cu exceptia mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Persoanele care exercita o functie de conducere sau de demnitate publica au dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educational.

(3) Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului.

(4) Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului.

(5) Functiile de conducere sau de demnitate publica se pot cumula cu functiile didactice si/sau de cercetare.

Art. 236 alin. (2) asa cum era in LEN:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice.

Art. 236 alin. (2) MODIFICAT:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor din invatamantul prescolar si primar, pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice. - modificat in decembrie 2012 prin OUG 92/2012

Aliniate ADAUGATE la Art. 252 prin OUG 21/2012:

(5) Cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in cadrul careia un cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa la o alta unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa, cu pastrarea statutului de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar.

(6) Pretransferul se realizeaza in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul cadrul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 253 asa cum era in LEN:

Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul national unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrarii in vigoare a prezentei legi, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra devin titulari ai scolii respective daca:

a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord.

Art. 253 MODIFICAT prin OUG 21/2012:

(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord.

(2) Conditiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare in anul 2011, in conditiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 254 alin. (13) asa cum era in LEN:

(13) Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant, profesori cu drept de practica, si au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unitatii de invatamant incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.

Art. 254 alin. (13) MODIFICAT prin OUG 21/2012:

(13) Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant, profesori cu drept de practica, si au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant sunt titulari in invatamantul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.

Art. 254 alin. (17) asa cum era in LEN:

(17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean posturile didactice si orele ramase neocupate, care vor fi repartizate in ordine:

a) cadrelor didactice titulare intr-o unitate de invatamant pentru completarea normei didactice;

b) profesorilor debutanti aflati in stagiu practic;

c) candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare;

d) pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala.

Art. 254 alin. (17) MODIFICAT prin OUG 21/2012:

(17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean/al municipiului Bucuresti posturile didactice si orele ramase neocupate, care vor fi repartizate in ordinea stabilita prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 254 alin. (19) asa cum era in LEN:

(19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timpul anului scolar se ocupa prin plata cu ora pana la sfarsitul anului scolar ori pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.

Art. 254 alin. (19) MODIFICAT:

(19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timpul anului scolar se ocupa pe perioada determinata, prin detasare sau prin plata cu ora, pana la sfarsitul anului scolar ori pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. In situatia in care posturile didactice eliberate in timpul anului scolar nu pot fi astfel ocupate, consiliile de administratie din unitatile de invatamant sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic calificat. In mod exceptional, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului fara studii corespunzatoare postului. - Ordonanta de urgenta 21/2012

Articol ADAUGAT prin Ordonanta de urgenta 21/2012:

Art. 254 1

(1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi detasat in interesul invatamantului, cu acordul sau, pentru ocuparea unor posturi din unitati/institutii de invatamant si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum si pentru asigurarea pe perioada determinata de cel mult un an scolara conducerii unitatilor de invatamant, unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratelor scolare si caselor corpului didactic si a functiilor de indrumare si de control in inspectoratele scolare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(2) Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza pe o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi, cu pastrarea calitatii de titular in invatamantul preuniversitar.

(3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:

a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;

b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 284 (2) asa cum era in LEN:

(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.

Art. 284 (2) MODIFICAT:

(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. - OUG 92/2012

Aliniate adaugate la art. 284 prin OUG 92/2012:

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care in unitatile de invatamant normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare i se poate recunoaste aceasta calitate de catre consiliul de administratie, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular.

Art. 288 asa cum era in LEN:

(1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de plata cu ora. Pentru personalul titular, numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora, indiferent de institutia la care se efectueaza, nu poate depasi norma didactica minima.

Art. 288 MODIFICAT:

(1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de cumul sau plata cu ora. - OUG 92/2012

Art. 289 aliniatele (2) si (4) ABROGATE de OUG 92/2012:

(2) In invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare. Mandatele celor care detin functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, inceteaza de drept in cazul persoanelor care au implinit varsta de pensionare. Fac exceptie de la aceste reglementari functiile de membru al consiliului de administratie al universitatilor particulare.

(4) Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani si:

a) pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani;

b) dupa implinirea varstei de 65 de ani, pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.

Art. 301, aliniatul (5) litera b) abrogat de OUG 92/2012:

(5) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar sunt urmatoarele:

(b) detinerea atestatului de abilitare.

Art. 361 alin. (3) lit. e) asa cum era in LEN:

e) masura acordarii a 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut se aplica incepand din anul 2013;

Art. 361 alin. (3) lit. e) MODIFICAT:

(*) Prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) se proroga pana la data de 31 decembrie 2013. - OUG 92/2012

Art. 8 si Art. 361 aliniatul (3) litera g) asa cum erau in LEN:

Art. 8 - Pentru finantarea educatiei nationale se aloca anual din bugetul de stat si din bugetele autoritatilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitatile si institutiile de invatamant pot obtine si utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare stiintifica se aloca anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

Art. 361 (3) g) - prevederile art. 8 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. 8 MODIFICAT succesiv:

g) prevederile art. 8 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2013. - Modificat in decembrie 2011, prin Legea 283/2011

g) prevederile art. 8 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014. - Modificat in decembrie 2012 prin Ordonanta de urgenta 84/2012

Punctul 1 din Anexa asa cum era in LEN:

1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar.

Punctul 1 din Anexa MODIFICAT:

1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat. - OUG 92/2012

Background

Guvernul si-a asumat raspunderea pe Legea Educatiei Nationale pe 28 octombrie 2010. Executivul a acuzat ca acest act normativ a fost blocat timp de mai multe luni la Senat, dupa ce Camera Deputatilor adoptase legea educatiei in luna mai 2010, in forma propusa de Guvern.

Opozitia a contestat la Curtea Constitutionala procedura angajarii raspunderii Guvernului, argumentand ca legea era in dezbatere parlamentara. In acelasi timp, liberalii au depus o motiune de cenzura.

Curtea a constatat, pe 3 noiembrie 2010, ca asumarea raspunderii Guvernului asupra legii educatiei este neconstitutionala deoarece exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Guvern, in conditiile asumarii raspunderii Executivului asupra unei legi aflate deja in dezbatere parlamentara.

Ulterior, pe 24 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala a admis o sesizare a Guvernului pe tema legii educatiei si a constatat existenta unui conflict intre Parlament si Executiv prin refuzul de a dezbate motiunea de cenzura depusa de opozitie ca urmare a asumarii raspunderii. Judecatorii Curtii au sustinut ca o motiune de cenzura odata ce este depusa nu mai poate fi abandonata.

Pe 14 decembrie 2010, presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, a anuntat in plenul reunit al Parlamentului ca legea educatiei poate fi considerata adoptata, dupa ce mai multi parlamentari PNL si-au retras semnaturile de pe motiunea de cenzura. (Sursa)

De la intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale si pana in prezent, la conducerea Ministerului Educatiei au fost 6 ministri, toti schimbati sau numiti pe functii in 2012:

1. Daniel Funeriu - in functie in perioada 23 decembrie 2009 - 9 februarie 2012

2. Catalin Baba - in functie in perioada 9 februarie - 27 aprilie 2012

- Corina Dumitrescu - propusa de Victor Ponta ca ministru al Educatiei pe 1 mai 2012 si inlocuita cu Ioan Mang pe 6 mai 2012, inainte de a prelua portofoliul (Mai multe aici)

3. Ioan Mang - in functie in perioada 7 mai - 15 mai 2012

4. Liviu Marian Pop - ministru interimar al Educatiei in perioada 15 mai - 29 iunie 2012

5. Ecaterina Andronescu - in functie in perioada 2 iulie - 21 decembrie 2012

6. Remus Pricopie - in functie din 21 decembrie 2012