SANATATE
���INTERVIU Emanuel Ungureanu: Dac�� nu existau imaginile din sala de opera��ie de la Floreasca, r��mânea doar ce s-au în��eles ei s�� spun�� - c�� a ars priza, c�� noi nu în��elegem, c�� eu sunt un prost, c�� nu sunt doctor În cazul în care nu ar fi existat imaginile din sala de opera��ie de la Spitalul Floreasca, unde o pacient�� a luat foc în luna decembrie, "r��mânea ce s-au în��eles ei în sal�� s�� spun�� - c�� a ars priza, c�� electrodul neutru, c�� noi nu în��elegem, c�� eu sunt un prost, c�� nu sunt doctor", afirm��, într-un interviu acordat HotNews.ro, Emanuel Ungureanu, vicepre��edintele Comisiei de S��n��tate din Camera Deputa��ilor ��i omul care a f��cut public acest caz, pe care Spitalul Floreasca a încercat s�� îl mu��amalizeze timp de o s��pt��mân�� dup�� incident.
FOTO Deputatul Emanuel Ungureanu a publicat primele imagini din sala de opera��ie a spitalului Floreasca în care o femeie a ars pe masa de opera��ie Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat miercuri pe pagina sa de Facebook imagini din sala de opera��ie a spitalului Floreasca în care o pacient�� a luat foc, acuzându-l pe doctorul Mircea Beuran c�� a intrat „f��r�� s�� se dezinfecteze, cu ceasul pe mân��”.
DOCUMENT Personal medical instruit cum s�� foloseasc�� aparatura din blocul operator dup�� ce o utilizase deja în interven��ii chirurgicale, la Spitalul Universitar Personalul Sec��iei Ortopedie de la Spitalul Universitar din Bucure��ti ar fi fost instruit cum s�� foloseasc�� noua aparatur�� din blocul operator dup�� ce o folosise deja în mai multe interven��ii, unele cu grad mare de complexitate, acuz�� deputatul USR Emanuel Ungureanu, care subliniaz�� c�� este vorba despre "o gre��eal�� care ar fi putut costa vie��i". El îi cere ministrului S��n��t����ii s�� o demit�� pe Adriana Nica, managerul spitalului.
DOCUMENT Angaja��ii spitalelor din subordinea Prim��riei Capitalei risc�� s�� fie concedia��i dac�� vorbesc cu jurnali��tii Angaja��ii spitalelor din subordinea Prim��riei Capitalei risc�� s�� fie concedia��i dac�� vorbesc cu presa, prevede regulamentul intern pentru anul 2020 al Administra��iei Spitalelor ��i Serviciilor Medicale Bucure��ti. Prim��ria Capitalei are în subordine 19 spitale. Potrivit regulamentului, singurii angaja��i ai acestor spitale care pot vorbi cu jurnali��tii sunt purt��torii de cuvânt, iar ace��tia au obliga��ia de a informa conducerea ASSMB în leg��tur�� cu informa��iile solicitate.
Victor Costache î��i clarific�� pozi��ia privind vaccinarea: E normal s��-mi doresc o lege a vaccin��rii. Num��rul redus al copiilor vaccina��i este ca urmare a del��s��rii unor factori de decizie din s��n��tate Ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, afirm�� c�� este "normal" s�� î��i doreasc�� o lege a vaccin��rii ��i spune c��, în România, num��rul redus al copiilor vaccina��i este "ca urmare a del��s��rii unor factori de decizie din s��n��tate". Ministrul S��n��t����ii consider�� c�� este nevoie de organizare mai eficient��, informare mai bun��, finan��are corespunz��toare ��i de dialog, instrumente cu care "trebuie s�� lupt��m împotriva a��a-zisului curent negativ al vaccin��rii".
Parchetul anun���� c�� a deschis dosar penal în cazul celui de-al doilea pacient ars în sala de opera��ie la Spitalul Floreasca ���Procurorii de la Parchetul Judec��toriei Sector 1 s-au sesizat din oficiu ��i au deschis dosar penal în cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars în sala de opera��ie la Spitalul Floreasca, în martie 2019.
Medici ��i asisten��i de la Spitalul Floreasca, audia��i la Poli��ie în cazul pacientei moarte dup�� ce a fost ars�� pe masa de opera��ie Mai mul��i asisten��i medicali ��i medici reziden��i de la Spitalul Floreasca sunt audia��i miercuri de poli��i��ti în cazul pacientei care a murit dup�� ce a fost ars�� pe masa de opera��ie, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Pacien��ii cu tuberculoz�� vor putea fi trata��i în premier�� ��i în sistem ambulatoriu Pacien��ii infecta��i cu tuberculoz�� vor putea fi trata��i ��i în sistem ambulatoriu, în cadrul unui proiect pilot pe care îl va derula Ministerul S��n��t����ii. Institu��ia condus�� de Victor Costache a publicat în dezbatere public�� un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derul��rii proiectului pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu al pacien��ilor cu tuberculoz�� din România.
Poli��ia Capitalei face verific��ri ��i în cazul celui de-al doilea pacient care ar fi ars în sala de opera��ie la Spitalul Floreasca Poli��i��tii Capitalei s-au autosesizat, mar��i, ��i extind cercet��rile în cazul de la Floreasca cu infrac��iunea de v��t��mare corporal��, dup�� ce un alt pacient ar fi ars în acest spital anul trecut, informeaz�� Mediafax. În paralel, echipa Ministerului S��n��t����ii continu�� cercet��rile pentru a afla ce s-a întâmplat.
Studiu: Copiii din orfelinatele române��ti adopta��i în Marea Britanie imediat dup�� Revolu��ie au creierul cu aproape 10% mai mic decât cei crescu��i în orfelinatele britanice Copiii crescu��i în orfelinatele române��ti ��i adopta��i în Marea Britanie în anii de dup�� Revolu��ie au creierul cu 8,6% mai mic decât copiii crescu��i în orfelinatele britanice, arat�� un studiu realizat dup�� ce creierele a 67 de copii români adopta��i au fost scanate, scrie The Guardian. În momentul scan��rii, cei 67 de tineri români la origine, inclu��i în studiu, aveau vârste cuprinse între 23 ��i 28 de ani.
Managerul Spitalului Floreasca, întrebat de ce cazul femeii care a luat foc nu a fost raportat: S-au f��cut to��i pa��ii legali / La Floreasca nu e grev��, a fost doar o scrisoare de protest Managerul Spitalului Floreasca, Ionu�� Negoi, consider�� c�� unitatea sanitar�� pe care o conduce "a f��cut to��i pa��ii legali" dup�� ce o femeie a luat foc în sala de opera��ie luna trecut��, iar incidentul nu a fost raportat de spital, a��a cum prevede legea. Ionu�� Negoi mai spune c�� medicii spitalului pe care îl conduce au emis ieri doar o scrisoare de protest, dar nu au întrerupt lucrul.
Mircea Beuran a fost demis ��i din func��ia de pre��edinte al Comisiei de chirurgie general�� a Ministerului S��n��t����ii Mircea Beuran a fost demis ��i din func��ia de pre��edinte al Comisiei de chirurgie general�� a Ministerului S��n��t����ii, nu doar din cea de ��ef de sec��ie la Spitalul Floreasca, în urma anchetei Corpului de Control al Ministerului S��n��t����ii în cazul pacientei arse în sala de opera��ie, care a murit câteva zile mai târziu. Mircea Beuran era ��eful echipei medicale care a efectuat interven��ia.
De ce tân��rul de 20 de ani a fost transferat la Viena la 3 zile dup�� ce s-a electrocutat: El a fost supus sâmb��t�� unei interven��ii chirurgicale în lipsa c��reia risca s�� moar�� în timpul zborului Tân��rul de 20 de ani care s-a electrocutat vineri diminea���� în gara Chitila dup�� ce s-a urcat pe o locomotiv�� ��i a suferit arsuri pe 70% din suprafa��a corpului, fiind transferat la Viena 3 zile mai târziu, a fost supus, în cursul zilei de sâmb��t��, la Spitalul Universitar, o interven��ie chirurgical�� care s�� elimine aerul ap��rut în cavitatea pleural�� în urma politraumei suferite dup�� ce a c��zut de la o în��l��ime de 5 metri, a explicat mar��i ministrul S��n��t����ii, Victor Costache. În lipsa acestei interven��ii, pacientul nu putea fi transportat pe cale aerian��, riscând decesul.Cine este tân��rul electrocutat ��i transferat la Viena: Are 20 de ani ��i studiaz�� Robotica în str��in��tate. Mama tân��rului: Transferul s-a realizat categoric la presiunea public��
Ministerul S��n��t����ii investigheaz�� un al doilea caz de pacient ars în sala de opera��ie la Spitalul Floreasca: Rug��m ca to��i pacien��ii care au suferit astfel de arsuri s�� le semnaleze Ministerul S��n��t����ii investigheaz�� un al doilea caz de pacient ars în sala de opera��ie la Spitalul Floreasca, a anun��at mar��i ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, r��spunzând întreb��rilor jurnali��tilor. Pacientul respectiv este în via����, iar incidentul s-ar fi petrecut vara trecut��. Ministrul S��n��t����ii face apel ca, în cazul în care mai exist�� pacien��i care au suferit astfel de arsuri, ei s�� le semnaleze.
Lista erorilor care au f��cut ca o femeie s�� ard�� pe masa de opera��ie. Ministrul S��n��t����ii a prezentat raportul controlului de la Spitalul Floreasca: S-au turnat 200 ml de dezinfectant care con��ine alcool ��i care se folose��te tamponat, în doze de câte 50 ml
Medicii care au efectuat opera��ia de la Spitalul Floreasca în timpul c��reia a luat foc o pacient�� au folosit un dezinfectant care nu ar fi trebuit utilizat în acest caz, cu toate c�� în acel moment în spital erau disponibile toate tipurile de dezinfectan��i, a anun��at mar��i ministrul S��n��t����ii, Victor Costache. Biocidul utilizat pentru dezinfec��ia câmpului operator în timpul opera��iei de la Spitalul Floreasca este conceput s�� fie utilizat doar pentru dezinfec��ia mâinilor personalului medical, iar acest biocid, care con��ine o cantitate mare de alcool, a fost utilizat în cantitate nepermis de mare ��i în combina��ie cu bisturiul electric, lucru care a dus la izbucnirea focului pe masa de opera��ie, arat�� raportul Corpului de Control al Ministerului S��n��t����ii.
Cine este tân��rul electrocutat ��i transferat la Viena: Are 20 de ani ��i studiaz�� Robotica în str��in��tate. Mama tân��rului: Transferul s-a realizat categoric la presiunea public�� Tân��rul care s-a electrocutat vineri diminea����, suferind arsuri pe mai mult de jum��tate din suprafa��a corpului, ��i a fost transferat ast��zi la Spitalui AKH din Viena are 20 de ani ��i studiaz�� Robotica în afara ����rii, a povestit luni mama acestuia, într-o întâlnire cu jurnali��tii. Femeia mai spune c�� transferul tân��rului la Viena, cu toate c�� în România nu exist�� condi��ii pentru tratarea unui astfel de pacient, s-a realizat "categoric la presiunea public��".
Inteligen��a artificial�� permite analiza ''în timp real'' a unei tumori cerebrale în timpul interven��iei chirurgicale Inteligen��a artificial�� poate permite o analiz�� "aproape în timp real" a unei tumori cerebrale în timpul unei interven��ii chirurgicale, ajutând chirurgii s�� opereze "mai sigur ��i mai precis", se arat�� într-un studiu publicat luni, relateaz�� AFP, citat�� de Agerpres. Plecând de la e��antionul prelevat, programul permite, de asemenea, stabilirea tipului de tumor��, dintre cele mai frecvente 10 tipuri de cancer cerebral, cu o eficien���� comparabil�� cu cea a medicilor patologi, conform studiului.
Mircea Beuran anun���� c�� va contesta demiterea sa din func��ia de la Floreasca: „Decizia nu este motivat��” Medicul Mircea Beuran a declarat luni, dup�� ce a fost demis de la ��efia Sec��iei de Chirurgie a Spitalului Floreasca, c�� va contesta decizia prin care a fost eliminat din func��ie deoarece m��sura nu a fost motivat��, noteaz�� Mediafax. Despre medicii care îl sus��in, Beuran spune c�� ace��tia „sesizeaz�� pericolul”, deoarece sunt mul��i ��efi de sec��ie care „deranjeaz��”.
Orban, despre cazul Floreasca, unde o pacient�� a fost ars��: Managerul spitalului s�� nu cread�� c�� dac�� l-a demis pe Beuran scap�� de r��spundere Premierul Ludovic Orban a comentat luni scandalul de la Spitalul Floreasca, unde o pacient�� a murit dup�� ce a fost ars�� pe masa de opera��ie, el spunând c�� managerul unit����ii medicale nu trebuie s�� cread�� c�� "a sc��pat de orice r��spundere", dac�� ��eful Sec��iei de Chirurgie, Mircea Beuran, a fost demis.
UPDATE: Protest la Floreasca - mai mul��i medici intr�� în grev��: Este regretabil c�� Beuran a fost demis înainte de finalizarea anchetei / Opri��a: Orice manifestare trebuie s�� respecte litera legii Mai mul��i medici de la Spitalul de Urgen���� Floreasca au anun��at c�� î��i întrerup activitatea ��i vor asigura asisten���� doar pentru urgen��ele majore, în semn de protest fa���� de sanc��iunile dispuse în urma incidentului în care o pacient�� a luat foc pe masa de opera��ie.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunal
  • 2767 zileHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by