​Guvernul va corecta joi pentru a treia oară Ordonanța de urgență care ar trebui să elimine așa numita „taxă pe boală”, respectiv contribuția CASS de 10% pe indemnizațiile concediilor medicale, introdusă la finele anului trecut. Noul proiect prevede că vor fi taxați toți cei care au concedii pentru boală obișnuită, carantină și pentru reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru.

SpitalFoto: Shutterstock

UPDATE (21:06) Guvernul a anunțat adoptarea acestui act.

 • În forma rediscutată și adoptată astăzi, ordonanța de urgență aduce clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate (CASS), precizând codurile de indemnizații de concedii medicale pentru care urmează să fie reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate, și anume: cod 01 (Boală obișnuită), cod 07 (Carantină) și cod 10 (Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru).
 • Vor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate indemnizațiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla în concediu pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru boli oncologice (neoplazii), HIV/SIDA, TBC, afecțiuni cardiovasculare, arsuri grave (marii arși), urgențe medico-chirurgicale etc.
 • Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a anunțat că pentru primul trimestru al anului în curs au fost date către plată la CNAS 425.791 de concedii medicale aferente codului 01 (boală obișnuită)

UPDATE Premierul Ciolacu anunță cine va plăti CASS la concedii medicale

 • „Am decis să reanalizăm subiectul concediilor medicale ca să putem corecta tot ne-a fost semnalat! Astfel, se percepe contribuție doar pentru concediile medicale în cazul bolilor obișnuite, a celor ce impun carantina și reducerea cu 25% a timpului de lucru!
 • În rest, toate celelalte indemnizații de concediu medical sunt scutite de CASS. Indiferent că e vorba de concediu medical prenatal, pentru îngrijirea copilului bolnav, afecțiuni oncologice sau pentru boli grave ori cronice”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.

Noul proiect de OUG aflat joi pe masa Guvernului a rezultat după o întâlnire tehnică care a avut loc miercuri, 10 aprilie, la Palatul Victoria, între reprezentanți ai Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Finanțelor, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătății, Ministerului Justiției și ai Secretariatului General al Guvernului.

 • „În vederea reglementării explicite și fără echivoc a bolilor/afecțiunilor pentru care indemnizația aferentă concediului medical este supusă contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cadrul întâlnirii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a identificat codurile de indemnizație propuse în cuprinsul pct. 2 al art. 16 din proiect, în acord cu decizia guvernamentală de restrângere a categoriilor de indemnizații aferente concediilor medicale pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate”, se arată în nota de fundamentare.

VEZI PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE

De această dată, decizia autorităților este aceea de a se reține contribuția de asigurări de sănătate pentru indemnizațiile de concediu medical acordate pentru 3 coduri de indemnizație stabilite în certificatul de concediu medical, respectiv: cod 01 – Boală obișnuită, cod 07 – Carantină și cod 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru.

 • „În acest context, prin proiectul de act normativ se instituie o măsură pentru un tratament corespunzător asociat situațiilor diferite în care se află persoanele care suferă de afecțiuni grave, pentru care legiuitorul a instituit norme speciale pentru acordarea concediilor medicale, inclusiv în ceea ce privește durata acestora, precum și situațiile care presupun urgențe medico-chirurgicale în care viața pacienților este pusă în pericol”, se precizează în nota de fundamentare.

Pentru taxarea acestor categorii de concedii medicale, Guvernul va modifica Art. 155 alineatul (1), litera i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

 • „i) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, aferente codurilor de indemnizație 01, 07 și 10 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical (...).

Cum explică CNAS de ce este normală plata CASS la indemnizațiile de concediu medical

În subsidiar, Casa Națională de Asigurări de Sănătate face precizarea că „potrivit doctrinei, indemnizația de concediu medical este un venit de înlocuire a venitului de natură salarială pentru perioada în care o persoană se află în incapacitate temporară de muncă, care nu are ca scop obținerea unor venituri suplimentare pe care asiguratul nu le-ar fi obținut în situația în care ar fi avut capacitate de muncă”.

 • „Astfel, întrucât contribuția pentru asigurări sociale de sănătate se aplică asupra veniturilor salariale, rezultă că aceasta se aplică și asupra venitului reprezentând indemnizații de concediu medical (...)
 • Dreptul la concedii medicale este condiționat de plata unei contribuții (contribuția asiguratorie de muncă), asiguratul urmând a beneficia de o indemnizație de concediu medical, iar asupra acestei indemnizații nu se calculează și nu se reține contribuția asiguratorie de muncă, ci contribuția de asigurări sociale de sănătate, care reprezintă asigurarea pentru a beneficia de pachetul de servicii de bază potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, spune CNAS.

Concediile acordate în luna aprilie vor fi scutite de la plata CASS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate mai spune că proiectul de OUG va prevede și o scutire de la plata CASS pentru concediile acordate în această lună.

 • „Totodată, prin norma tranzitorie se reglementează faptul că pentru concediile medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, ținând cont de faptul că aceste concedii medicale se acordă pentru fiecare lună calendaristică, iar cele acordate în luna aprilie 2024 se depun până la data de 5 a lunii mai 2024, este necesar ca acestea să fie scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru întreaga perioadă”, se mai menționează în document.

Cine nu va mai plăti cotizația de 10% la concediile medicale

Proiectul prevede și cine nu va mai plăti cotizația de 10%, prin modificarea Art. 154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în care sunt prevăzute categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, astfel:

La articolul 154 alineatul (1) litera i) va avea următorul cuprins:

 • „i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau unor boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aflate în concedii medicale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care indemnizațiile nu sunt cuprinse în categoriile de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 155 alin. (1) lit. i), pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale.”

Cum s-a introdus plata CASS pe concediile medicale care a revoltat asociațiile de pacienți

Amintim că plata contribuției de 10% pentru sănătate (CASS) la indemnizațiile acordate pentru concedii medicale a fost introdusă de Guvernul Ciolacu în luna decembrie a anului trecut prin Ordonanța trenuleț - OUG 115/2023.

Mai exact, prin punctul 104 din OUG nr. 115/2023 s-a introdus următorul text:

La articolul 155 alin. (1) după litera h) se introduce o nouă literă, litera i cu următorul cuprins:

 • i) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza OUG nr. 158/2005 aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 399/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin acest articol s-a impus plata CASS la tipurile de concedii medicale la care au dreptul asiguraţii, respectiv:

 • a) concedii medicale și indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii
 • b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale
 • c) concedii medicale și indemnizaţii pentru maternitate
 • d^1) concedii medicale și indemnizații pentru pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice
 • e) concedii medicale și indemnizaţii de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate prevăzute de OUG nr. 96/2003

În urma nemulțumirilor asociațiilor de pacienți, Guvernul a anunțat joi, 4 aprilie, că a adoptat o nouă Ordonanță de urgență care prevede scutirea de la plata contribuției sociale pentru indemnizațiile de concediu medical în cazul gravidelor, al mamelor cu copii bolnavi, al pacienților cu afecțiuni oncologice și pentru cazurile de urgență.

Amendamentul aprobat joia trecută prevedea următoarele:

 • „La articolul 155 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:„i) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

Cu alte cuvinte, Guvernul a menținut obligația plății CASS doar la următoarele tipuri de concedii:

 • a) concedii medicale și indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii
 • b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale

Executivul a considerat că prin această formulare ar fi clar că pentru celelalte tipuri de concedii medicale nu se va plăti CASS, doar că oficialii Casei Naționale de Asigurări au atenționat că ar trebui definite explicit aceste excepții, în ciuda faptului că au participat la discuții în legătură cu textului OUG-ului adoptat de Guvern.

Asociațiile de pacienți au criticat decizia Guvernului: „Bolile cronice nu înseamnă doar cancer!”

​Cele mai importante asociații de pacienți din România au criticat dur joi decizia Guvernului de a elimina impozitarea cu 10% a concediilor medicale doar pentru anumite categorii. „Boli cronice nu înseamnă doar cancer.

La fel de invalidante sunt și alte boli, precum bolile cardiovasculare, AVC, scleroza multiplă, boli rare sau inflamatorii reumatismale. Ca să nu mai menționăm tuberculoza sau HIV/SIDA”, atrage atenția Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.

Repezentanții pacienților anunță că vor ataca „pe toate căile posibile” această lege, care reprezintă „cea mai mare discriminare din istoria recentă a României”.

Așa s-a ajuns la cea de-a doua formă a Ordonanței de urgență anunțată ca adoptată marți, 9 aprilie, de Guvern, dar care nu rezolvă problema eliminării taxei pentru pacienții cu boli cronice, motiv pentru care nu a mai fost publicată în Monitorul Oficial.