Cererile privind privind restituirea proprietatilor nationalizate de regimul comunist ar urma sa fie solutionate pana cel tarziu 2017, potrivit unui draftul al proiectului de lege privind despagubirile pe care Guvernul Ponta isi va angaja raspunderea in Parlament, draft obtinut de HotNews.ro. Potrivit proiectului de lege, intaietate vor avea despagubirile in natura care la nivel local vor trebui sa fie realizate pana la 1 ianuarie 2016. Procesul de despagubire va avea mai multe etape: restituire in natura pe plan local, compensarea prin puncte decisa la nivel central, licitatii cu acele puncte pentru imobile din fondul national si, abia din 2017, valorificarea punctelor in numerar. Draftul prezentat ar putea suferi modificari pana la adoptarea sa de catre Guvern.

HotNews.ro va prezinta draftul proiectului de lege privind despagubirile acordate fostilor proprietari pe care Guvernul Ponta il va discuta in sedinta de Guvern de miercuri si pe care, ulterior, isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului.

Vezi atasat alaturi draftul proiectului de lege.

Proiectul vine ca urmare a deciziei-pilot a CEDO prin care s-a solicitat Romaniei sa stabileasca, pana la sfarsitul lunii aprilie 2013, un nou sistem previzibil si predicitibil de acordare a despagubirilor.

Dosarele deja solutionate: plata in termen de 3 ani, in transe egale, incepand cu 1 ianuarie 2014

Potrivit proiectului de lege, intaietate vor avea despagubirile in natura, mai ales la nivel local, acolo unde fostii proprietari pot primi terenuri sau imobile aflate in proprietatea statului.

Proiectul prevede si despagubirile in bani celor care au dosarele solutionate inainte de intrare in vigoare a acestei legi.

Astfel, "Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele solutionate de catre Comisia

Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi se face in termen de 3 ani, in transe anuale egale, incepand cu 01 ianuarie 2014".

Cererile de despagubire vor fi solutionate cel tarziu pana iunie 2017

Proiectul de lege prevede ca "entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:

a) in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2500 de cereri;

b) in termen de 24 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2500 si 5000 de cereri;

c) in termen de 36 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5000 de cereri.

(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 iunie 2014."

Despagubirile in natura au prioritate. La nivel local vor fi facute pana in 2016

Draftul proiectului de lege prevede ca la nivelul fiecarei unitati administrativ - teritoriale sa se constituie o comisie locala pentru inventarierea terenurilor disponibile in vederea retrocedarii. Dupa aceasta invetariere la nivel local si apoi central, pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren.

Ulterior, "Comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si a elibera titlurile de proprietate pana la data de 01 ianuarie 2016".

"Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin compensare cu imobile din Fondul national al terenurilor agricole, forestiere si al altor imobile destinate compensarii, numit in continuare Fondul national", se prevede in proiectul de lege.

Dupa 2016, compansare cu imobile din Fondul National. Puncte de compensare si licitatii pentru imobile

Acolo unde compensarea nu se poate face prin restituirea imobilelor la nivel local cu imobile din Fondul national, la nivel central se va face o evaluarea a imobilului de despagubit prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre secretariatul Comisiei Nationale (infiintat pe langa Cancelaria Primului Ministru) si se exprima in puncte. Potrivit proiectului, "un punct are valoarea de un leu".

Astfel, la nivel central, Comisia Nationala va emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv.

Pana la data de 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national, asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale.

Compensarea dreptului stabilit prin decizie cu imobile din Fondul national se face incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

La pasul urmator, proiectul de lege prevede ca titularii deciziilor de compensare pot valorifica punctele prevazute in decizie prin participarea la licitatiile nationale de imobile din Fondul National.

Aceste licitatii de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta.

Valorificarea in numerar a punctelor de compensare

In cazul proprietarilor care nu isi pot valorifica punctele primite, proiectul de lege prevede si o modalitate in care acestea pot fi transformate in numerar, dar numai de la 1 ianuarie 2017.

"In termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, titularul care face dovada ca a participat la cel putin 3 licitatii nationale de imobile si nu a valorificat punctele in cadrul acestora poate opta pentru plata echivalentului acestora si in numerar.

(2) In aplicarea alin. 1, detinatorul poate solicita la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, anual, emiterea de titlu de plata in cuantum de cel mult 10% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si netransformate, in echivalent in numerar pot fi valorificate in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.

(3) Modalitatea de valorificare in numerar va fi reglementata prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotarare a Guvernului."

Proiectul de lege mai prevede amenzi intre 10.000 si 500.000 de lei pentru nerespectarea termenelor prevazute.

Vom reveni cu amanunte privind proiectul legislativ de despagubire a fostilor proprietari