Campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare începe vineri, însă toate partidele au furat startul electoral atât cu afișajul în locurile publice, cât și cu lansarea candidaților. Biroul Electoral Central atrage atenția că există reguli specifice în privinţa acţiunilor şi materialelor de propagandă permise.

Banner electoral Buzău Foto: Inquam Photos / George Călin

Legea 115/2015 privind alegerea autorităților locale, în campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, precum și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.

Candidații au acces la utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă. Astfel, radiodifuzorii publici și privați au obligația de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial, și pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: informative, electorale și de dezbatere electorală.

În ceea ce privește candidații care dețin funcţii publice, aceștia au dreptul să apară în emisiunile informative, dar strict pentru probleme legate de funcţia pe care o ocupă. Legea interzice cumpărarea de spaţii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale.

În campania electorală, competitorii electorali mai pot utiliza, pe lângă afișele electorale, și materiale de propagandă electorală difuzate de mass-media audiovizuală și cele online; publicitatea în presa scrisă, broșurile, pliantele calendarele, fluturașii și alte materiale similare tipărite pe suport de hârtie.

La capitolul interdicții se află folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare.

De asemenea, este interzisă folosirea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, și cu orice alte referiri la competitorii electorali dar și acelea care difuzează materiale audio, în mers sau staționar.

Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar și de președinte al consiliului județean, precum și de candidații independenți.

Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. Integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate este asigurată de primari, cu sprijinul organelor de ordine publică.

Mita electorală este sancționată prin Codul Penal care prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, atât pentru cei care corup alegătorii, cât și pentru cei care primesc bani sau bunuri. Astfel potrivit articolului 386: "Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumita listă de candidati ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi".

Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează şi soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea altor dispoziţii legale incidente.

Campania electorală se încheie sâmbătă, 8 iunie, ora 7.00.

Legea mai prevede că după încheierea campaniei electorale este interzisă difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.