FOTO Greșelile din manualul unic de Istorie, considerate de directoarea Editurii Ministerului Educației drept “fabricate”: Asociațiile lui Soliman Magnificul, regii investiți miniștri de Dumnezeu, Michelangelo scris de 7 ori greșit

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Marţi, 28 august 2018, 1:20 Actualitate | Educatie


Manualul de Istorie, clasa a VI-a
Foto: Manuale.edu.ro
​Elevii de clasa a VI-a vor învăța la Istorie despre asociațiile lui Soliman Magnificul, că Dumnezeu i-a “investit” pe regi ca miniștri, vor vedea munții „Urali” și vor înțelege că nu e o problemă să citezi cu un titlu greșit o operă sau să preiei texte fără citarea sursei. Profesorul Stan Stoica a realizat o listă cu erorile din manualul unic de Istorie scos de Editura Didactică și Pedagogică, după ce propriul proiect de manual a fost respins. Într-o conferință de presă, directoarea generală a Editurii Ministerului Educației a anunțat că manualul de Istorie nu seamănă, din punct de vedere al greșelilor, cu manualul de Geografie pe care trebuie să îl retipărească integral. “Ceea ce autorii fac este o campanie de decridibilizare instituțională. Au fabricat greșeli”, a acuzat Nistor. 
Aproape toate greșelile semnalate au fost corectate în varianta PDF a manualului unic de Istorie, publicată pe manuale.edu.ro.

Profesorul de istorie Stan Stoica a realizat o listă cu greșelile din manualul unic de Istorie. Profesorul, coautor al volumului “Dicționar de istorie a României”, a declarat pentru HotNews.ro că a analizat în detaliu acest manual, după ce Ministerul Educației a descalificat propriul său proiect de manual, cu care a participat la aceeași competiție.

Dintre greșelile din manualul de Istorie de clasa a VI-a, enumerate de profesorul Stan Stoica pe pagina sa de Facebook:

“1. Nume scris greșit: Michelangelo este trecut ca fiind Buonarotti, nu Buonarroti, cum este corect. Este scris greșit de cel puțin 7 ori, la paginile 26, 30 și 31;”


"2. Trimiteri către hartă inexistentă: “la pagina 17, elevii au ca sarcină de lucru: „pe baza hărții D, de la pagina 14... realizați...”. La pagina 14 nu există vreo hartă;”3. Trimiteri către aplicații care nu se referă la tema în discuție: la pagina 18, după ce vorbește despre incași și marele Inca, există o trimitere către Aplicația 1, pag. 19. Însă aplicația 1 de la p. 19 se referă la Cristofor Columb și la azteci, nu la incași;”

4. Cuvinte folosite greșit: La pagina 53, Activitatea 1 D, este folosit greșit cuvântul „investit”, în loc de „învestit”. „Dumnezeu i-a investit pe regi...”. Poate fi o greșeală a traducătorului din Bossuet, însă chiar și în acest caz autorul ar fi trebuit să corecteze.”“5. Titlul unei lucrări scris greșit: La pagina 67, în loc de Candid sau optimismul, autorul a scris Candid sau optimistul;”
(...)

"8. Denumire geografică scrisă greșit: La paginile 48 și 56, munții „Urali” (greșit), în loc de „Ural” (corect);"

10. Utilizarea greșită a unor temeni: Autorul relativizează termenul „document”, trecând sub această categorie, pe tot parcursul manualului, inclusiv texte aparținând unor istorici (ex. p. 51, un text din istoricul Aurel Decei este „document”). Când le predăm izvoarele istorice, la clasa a V-a, ei află că documentul este altceva”.

“b. La pagina 34, cuvântul erezie este explicat ca „necredință”, când de fapt înseamnă o credință greșită, strâmbă, alterată; din nou la pagina 40: „ca să lupte împotriva celor pe care îi considera necredincioși (sau eretici)”;

“12. Multe surse istorice sunt... create de autor! Este un lucru privit îndeobște ca fiind grav, în breasla istoricilor, chiar dacă este un manual școlar. Argumente:
a. Prea multe surse istorice scrise sunt redate fără a se respecta forma inițială a textului. Așa cum menționează autorul, sunt adaptări ale unor texte care constituie izvoare istorice (vezi p. 19, 22, 33, 37, 41, 55, 69, 71, 79). Ideea de a adapta textele unor izvoare istorice sau ale unor istorici nu poate fi justificată, mai ales atunci când devine o regulă, și nu o excepție! Munca unui autor tocmai în asta constă: să caute cele mai potrivite texte, care să folosească scopului didactic urmărit. Nu să le creeze!b. La pagina 51, Activitatea de învățare 1, autorul prezintă „documentul A”, un fragment compact dat ca fiind din Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman. În fapt, este un text alcătuit din fragmente de fraze și propoziții ale marelui istoric care se găsesc răspândite pe zeci de pagini, în ediția din 1978 a lucrării (Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, paginile 159-197). Dacă la alte surse autorul a scris măcar „adaptare”, sau „după...”, procedee oricum discutabile, aici precizarea lipsește. Manualele de istorie de până acum, atunci când dădeau un fragment dintr-un izvor istoric sau dintr-un comentariu al unui istoric, marcau întreruperile de text prin puncte, paranteze etc.
c. Alte surse apar cu mențiunea „după” (ex. „după Eanes Gomez...”, pagina 13, plus multe altele). Sunt și acestea adaptări ale unor texte istorice? Nu se specifică nicăieri.
13. Surse fără ... sursă: p. 29; unui text dat ca sursă istorică nu i se precizează... autorul. Într-o paranteză scrie doar „Despre cartea tipărită”; la fel la pagina 41, la sfârșitul unei surse istorice despre Walter Milne scrie doar „Despre Walter Milne”. Nimic despre autorul textului sau despre lucrarea sau sursa de Internet (eventual) din care a fost preluat.”"14. Evaluările conțin sarcini imposibil de îndeplinit sau evaluează achiziții pe care autorul nu le-a format:
a. La pagina 98, Evaluare, Subiectul 3, este inclusă o informație care nu se regăsește în lecții: „Devine stat independent în 1830”. Autorul vrea ca elevii să știe că Grecia este acest stat, însă nu le-a spus niciodată acest lucru.
b. La pagina 102, Evaluare finală, Sarcina 6, autorul cere ca pe baza hărții A (Statele latino-americane în sec. al XIX-lea) elevii să numească două state coloniale față de care popoarele latino-americane și-au proclamat independența”. Însă pe hartă este imposibil să citești cu ochiul liber care sunt aceste state! Harta nu se regăsește nici la sfârșitul manualului."“15. Greșeli la redactarea unor sarcini de lucru: La pagina 35, Aplicația 2 de la Studiul de caz Giordano Bruno și Galileo Galilei, elevii au ca sarcină să completeze, „pentru fiecare dintre cei trei astronomi”. De fapt, sunt doar doi, cei cărora le este dedicat studiul de caz. Profesorii și elevii nu vor ști la care al treilea se referă autorul.”

Deficiențe/omisiuni: (…)

“9. Tema Reformei este tratată din perspectivă protestantă, fără echilibru, fără respectarea principiului nediscriminării și al obiectivității istorice. Autorul incriminează (corect!) Biserica Catolică pentru practicile care au constituit cauze ale declanșării Reformei, adaugă chiar (deși nu se afla în Programă) un studiu de caz referitor la Inchiziție și un altul despre Martin Luther, însă omite faptul că nici protestanții nu au fost mai toleranți cu libertatea gândirii și a liberei exprimări. Trebuia evidențiată măcar într-o frază, de dragul echilibrului și al adevărului istoric, faptul că și protestanții au avut „păcate”, nu doar catolicii. Argumente:
a. medicul Miguel Servet a fost denunțat Inchiziției chiar de Jean Calvin, care a furnizat și probele – corespondența sa cu Migauel Servet – pe baza cărora acesta a fost condamnat pentru erezie și ars pe rug la Geneva, în 1553);
b. Giordano Bruno a fost alungat din Helmstadt de către autoritățile protestante, care nu erau de acord cu ideile lui;
c. Henric al VIII-lea a declanșat Reforma deoarece papa nu i-a permis să divorțeze pentru a se recăsători; ulterior Actului de supremație, Henric al VIII-lea a împărțit pământurile celor cca 500 de mănăstiri din Anglia unor apropiați ai săi. A executat numeroși critici care s-au opus desprinderii de Roma, între care și Thomas Morus.
10. La lecția Statele moderne: revoluție și emancipare națională, vorbind despre Congresul de la Viena, autorul omite să vorbească despre împărțirea Poloniei între Rusia, Austria și Prusia. Informația era semnificativă!”

“12. Pagina 50. Vorbind despre Imperiul otoman, autorul spune că este „stat de religie musulmană”! Un stat nu poate avea o religie! Și oricum Imperiul Otoman a devenit un mozaic etnic și religios, prin înglobarea unor teritorii creștine și iudaice. În aceeași lecție (Soliman Magnificul) se vorbește despre formarea Imperiului Otoman, despre stabilirea capitalei la Constantinopol, fără a se menționa Imperiul Bizantin (element de legătură cu materia de clasa a V-a).”Neclarități, inadecvări (…)

"6. La pagina 50, lecția Soliman Magnificul, se face afirmația că în vremea sultanului „erau administrate aproape 40 de asociații culturale”. Termenul „asociații” este nepotrivit. Este un termen modern, care se bazează pe ideea de asociere liberă, pe când instituțiile din vremea lui Soliman erau de fapt societăți imperiale în care erau incluși cei mai de seamă reprezentanți ai unor domenii cultural-artistice (sugestii de lectură: Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman pentru „societățile imperiale”).
7. Pagina 70, „taxa pe ceai” în loc de taxa pe comerțul cu ceai!"
Citește aici analiza integrală realizată de profesorul Stan Stoica manualului de Istorie editat de EDP

Ce spune directorul Editurii Didactice și Pedagogice, în apărarea manualului de Istorie pe care l-a editat

Maria Nistor
Foto: Agerpres
Maria Nistor, directorul general al Editurii Didactice și Pedagogice, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că acestea sunt “pseudoacuzații, din partea unor autori care aveau manuscrisul declarat admis, însă au primit aviz științific nefavorabil din partea mediului universitar”.

Declarațiile Mariei Nistor, director EDP, cu privire la manualul unic de Istorie pentru clasa a VI-a:
 • În ce privește manualul de istorie, au pornit niște pseudoacuzații din partea unor autori care aveau manuscrisul declarat admis, însă au primit aviz științific nefavorabil din partea mediului universitar. Și ulterior, când s-a mai întrunit o comisie pentru a vedea dacă acele avize științifice nefavorabile la 3 din cele 4 manuale de Istorie sunt cumva date în mod eronat, s-a certificat faptul că și acele avize nefavorabile erau până la urmă reale.
 • Deci nu putem spune că manualul de geografie, care va fi retipărit integral și pentru care ne cerem scuze public toți cei implicați și m-aș bucura ca același lucru să facă și autorii, și evaluatorii, pentru că discutăm de o culpă comună, seamănă cu manualul de Istorie, din punct de vedere al greșelilor.
 • În afară de Buonarroti scris greșit și de o imagine care s-a decalat cu 2 pagini, atunci când tehnoredactorii au pus Cuprinsul și imnul României, nu putem discuta de greșeli la Istorie.
 • Ceea ce autorii fac este o campanie de decridibilizare instituțională. Au fabricat greșeli și nu au citit cu atenție cerința. De exemplu, spun că trimiterea la cerință făcută pentru azteci, nu pentru mayasi, sau ceva din această categorie, ori trimiterea la aplicație se face la finalul paragrafului, unde, de fapt, discutăm de mayasi, incasi, azteci. Am deconstruit.
 • Apoi: legea pentru promovarea Adevăratei religii, 1543. Ei o confundă, în interpretarea lor, cu ceea ce apărea anterior, cu legea lui Henric al VIII-lea din 1534.
 • Discutăm de Giordano Bruno și de Galileo Galilei, după care se solicită un reprezentant modern la analiză și există o fișă de analiză. Autorii, care au și ei frustrarea lor și este îndreptățită, din moment ce au muncit la un manuscris și acesta nu este declarat admis, consideră că nu s-a numărat corect și că de ce vorbim de 2,  nu de 3.
 • Păi numărați nominal, plus încă unul, din care avem o categorie cu titlu de exemplu, avem 3, în orice limbă, în orice țară.
 • Mai există pseudoacuzația că anumite hărți sunt mici. Păi, evident, avem și noi un caiet de sarcini, trebuia să încapă toate în pagină și discutăm despre o hartă care este mică. Se pare că acești domni, mai ales domnul Stoica Stan, consideră că elevii nu o să poată să urmărească pe hartă statele coloniale. Ori statele coloniale de care se vorbește în America de Sud sunt Spania și Portugalia, care nici măcar nu se află în America de Sud.
 • Există pseudo-acuzația că au fost fabricate surse. Păi, avem de-a face cu niște texte suport, de exemplu, Acropolele, 3 propoziții de descriere pentru Acropole. În paranteză scrie: despre Acropole. Care este fabricarea sursei? Să fabrici o sursă înseamnă autor, sau izvor istoric cu autor anonim, după care dai un titlu, și toate cele. Îi rog să facă o evaluare pertinentă și nu doar o pseudoevaluare malițioasă a manualului de istorie.
 • De asemenea, se spune că programa nu a fost respectată 100%, de aceea acest manual care a avut aproape 98 de puncte ar fi trebuit din start declarat respins. Vă invit pe toți să citim ordinul ministrului 5.645 din 12.12.2017 unde se spune foarte clar că vorbim de o viziune a programei, și nu mai există acel criteriu din anii precedenți că programa trebuie respectată 100%. Din contră, se precizează că programa se va adapta nevoilor elevilor. De asemenea, faptul că nu apare Voltaire, care apare în programă, nu este chiar condamnabil, pentru că poate să apară în varianta digitală, interactivă".

Citește și:


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9654 vizualizari

 • +30 (34 voturi)    
  pai ce, (Marţi, 28 august 2018, 1:43)

  torna_fratre [utilizator]

  cine a crezut ca daca le maresc salariile vor si face treaba de calitate?
  au angajat ghertzoi pe baza de pcr ,luati manuale!!!
  bine ca nu au atasat link-uri catre pornhub...
  • +21 (23 voturi)    
   Nu insulta manualele vechi (Marţi, 28 august 2018, 8:19)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

   Or fi fost ele bazate pe ideile "de demult", dar macar acolo nu se reinventa geografia...

   Ce e acum este un vis urat, o incompetenta crasa, o insulta si batjocura.
  • +5 (5 voturi)    
   Țara te vrea prost (Marţi, 28 august 2018, 10:12)

   florinos [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

   Cum sa cereți educație de calitate când Guvernul este condus de o persoană agramată, avem miniștri ai educației care, culmea, s-au remarcat doar prin lipsa de cultura si educație iar partidul de guvernământ este condus de un condamnat penal.

   Cu siguranță multi părinti nu au fost la vot pe motiv ca nu contează cine ii conduce pentru ca toți sunt la fel, nu au semnat pentru inițiativa FaraPenali si nici nu au fost la proteste, dar acum ii lovește realitatea, PSD a promovat doar persoane din partid, nu persoane care sa merite acest lucru si iată rezultatele se vad si asta este doar începutul.
  • +1 (1 vot)    
   asa psd-ule (Marţi, 28 august 2018, 13:29)

   Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

   cu niste manuale proaste sigur le tai orice sansa sa si reuesasca in viata
 • +24 (28 voturi)    
  normal (Marţi, 28 august 2018, 2:57)

  srpc [utilizator]

  masacrarea Istoriei prin orice mijloace e parte a programului de cretinizare si deznationalizare; inca din anii '90 au redus numarul de ore si au facut manuale retardate, fiindca astea nu sunt primele; vi le amintiti pe alea din anii CDR, in care la loc de cinste era Andreea Esca?
  • -20 (24 voturi)    
   ...lămurire... (Marţi, 28 august 2018, 5:51)

   baligosul [utilizator] i-a raspuns lui srpc

   Dacă nu era Pro TV-ul nu se știe dacă CDR-ul ajungea la guvernare, cine știe poate am avea și azi în parlament PNȚ-CD...
   • +4 (4 voturi)    
    poate il aveam inca pe Ciorbea (Marţi, 28 august 2018, 8:53)

    t_beriu [utilizator] i-a raspuns lui baligosul

    prim-ministru.
    Nu confunda PNTCD contemporan cu cel interbelic. Brandul e mult prea patat acum ca sa mai insemne ceva. De unde si disparitia definitiva din politica.
    • 0 (0 voturi)    
     ...detaliere... (Miercuri, 29 august 2018, 6:56)

     baligosul [utilizator] i-a raspuns lui t_beriu

     PNȚCD nu exista în perioada interbelică, atunci se numea PNȚ, și PNȚ-ul a adus pe tron pe dezertorul Carol Caraiman, care s-a numit Carol al II-lea, care a fost cam borfaș, afacerea Scoda, și a cam fost și cam asasin, a ordonat asasinarea unor oameni politici, așa ca fo 13.

     Trăiască regele în tină și rușine.
   • +3 (3 voturi)    
    baliga (Marţi, 28 august 2018, 9:19)

    Ilidia [utilizator] i-a raspuns lui baligosul

    Numele ti l-ai ales dupa continutul craniului !?
    • 0 (0 voturi)    
     ...te ajut... (Miercuri, 29 august 2018, 6:49)

     baligosul [utilizator] i-a raspuns lui Ilidia

     Dacă ai avea informații de calitate, ai ști că atunci cînd a intrat Pro TV în piață, obiectivul politic a fost să susțină campania electorală a CDR...De unde să știe mîrlanul ce e șofranul, adică ce se întîmpla acum 23 de ani, cam care era atunci cel mai bun post TV privat, al cui era, confidențial proprietarul era coetnic cu Sîrbu, ciumete.
  • +22 (24 voturi)    
   Sunt dezamagit (Marţi, 28 august 2018, 8:18)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui srpc

   Ma asteptam sa spuna ca dacii sunt fondatorii initiali ai PSD si ca de atunci duceau "romanii adevarati" o lupta cu "Statul Paralel". Imperiul austro-ungar fiind condus in totalitate de stramosii lui Soros.

   Hai ma EDP, te provoc! Scrie asta!
  • -1 (3 voturi)    
   Mdeah... (Marţi, 28 august 2018, 12:31)

   Nea Hoisan [utilizator] i-a raspuns lui srpc

   N-ar fi chiar atata de grav daca masacrarea istoriei s-ar face in fata unei natii educate, in acest caz natia ar avea forta argumentelor sa se apere si sa-si apere istoria. D-apoi cand valorile noastre sant un fost consilier al anei pauker, "predicator" al colectivizarii la sate, sau fiul unui calau al neamului care, culmea, a scris un "Proces al comunismului" (inchipuiti-va ca acest "Proces al comunismului" ar fi fost scris de Nicu Ceausescu...) cum sa lupti impotriva lor? Cum sa lupti impotriva lor cand natia este "salcam"? Cand natia trece pe partea ailalta a strazii cand vede o scoala? Cu exceptia catorva perioade de timp am fost numai intre ciocan si nicovala. Acum, de exemplu, intre psd, liberali, primu german al Tarii si false valori.
   Sec VI, Imperiu Roman de Est, Tratat de Strategie Militara, cateva consideratii despre liderii populatiilor latinofone sud si nord dunarene: "Mint strasnic si fura mult si se jura cu juraminte infricosate ca nu iei au fost faptuitorii si nici cunostinta n-au de cele petrecute...". Pfff, chiar asa dureros sa fie, sa ne uitam in oglinda sa vedem ce-am fost si ce-am devenit? Chiar atata de greu ie sa-ti cunosti istoria pentru a evita greselile viitorului? Duamneee, ce epigoni ratati ai lasat sa haladuiasca-n tara Ta? :-))))))
 • +24 (26 voturi)    
  o sa fie si mai rau (Marţi, 28 august 2018, 3:37)

  Coco Whistle [utilizator]

  o sa mergeti la doctor ca la loterie. infractorii va vor pune cu botul pe labe. la biserica o sa fie ca la bingo...vai de tine popor roman, nici nu stii ce te asteapta...priveste in jur.
  • +20 (22 voturi)    
   Pai pai... (Marţi, 28 august 2018, 8:15)

   ABBV [utilizator] i-a raspuns lui Coco Whistle

   deja este la doctor este ca la loterie ...daca mergi in privat e mai bine doar ca , asigurarile de sanatate nu deconteaza nimic la privat chiar daca ai impozit mai mare decat un salariu minim.
   Daca vrei sa te aperi de infractori, la modul daca intra peste tine in casa si i rupi oasele, tot tu esti vinovat omul avea drepturi normal ....
   Iar la capitolul biserica ....cu riscul de a primi minusuri. Daca oameni mai sunt suficient de indoctrinati sa incat sa manance din gura de la cler ...asta este. Asa spus frumos.
   Va urma un colaps? Va fi haiducie? Cu siguranta!!
   • -3 (3 voturi)    
    "Shi ce ma (Marţi, 28 august 2018, 9:27)

    ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui ABBV

    n-are voie sa te fure, un soroshist ordinar ca tine ? ia vina tu la o bataitza…"

    Asta se zicea pe vremuri, doar ca erai "legionar".
 • +14 (16 voturi)    
  nedumerire... (Marţi, 28 august 2018, 5:48)

  baligosul [utilizator]

  Cum se spune și se justifică la bugetari greșelile? Numai cine nu muncește, nu greșește...Dar lipsa de cultură? Aia vine de la școlile pe unde au trecut bugetarii din poveste și care nu au fost observate în timp de evaluatori, care evaluatori trebuie să respecte algoritmul, indicațiile de la factorii de răspundere... Editura avea angajați dar nu avea de lucru, să ne punem întrebarea ,,De ce nu aveau de lucru?" după ce aflarăm ce făcură cu manualul de geografie și acum cu ăsta de istorie? Ho, nu dați acum năvală, mai sunt și alte discipline.
  • +18 (20 voturi)    
   Vorbind la trecut (Marţi, 28 august 2018, 7:23)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui baligosul

   Au „editat” si anul trecut un soi de compendiu care a facut deliciul presei prin numarul imens de erori stiintifice, agramatisme, limba română stâlcită etc. EDP e RECUNOSCUTA pentru incompetenta si lipsa de minim profesionalism, asa ca era normal sa i se incredințeze direct si ilegal editarea noilor manuale,de catre un guvern din care fac parte Veorica, Dancila, Carman Dan si alti campioni ai inculturii si prostiei.
 • +14 (16 voturi)    
  Editura Ministerului ? (Marţi, 28 august 2018, 7:17)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  A cărui minister? Nu cred că e vb de cel al Eductiei, pentru ca atâta lipsa de profesionalism, incultura, prostie si incompetenta e greu de crezut că se poate aduna intr-o editura din România. DACĂ au studii (au?) , redactorii cu pricina sunt cu diplomele cumpărate pe la o privată si cunostinte la nivel de elev corigent de gimnaziu. Despre directoare se știe ca are tot atâta tupeu pe câtă lipsă de experienta si cultura. Liviu Pop trebuie sa isi asume porcaria pe care a facut-o atunci când a incredintat unei fabrici de hârtie igienica editarea manualelor UNICE !
  • +14 (16 voturi)    
   contaminare reciproca (Marţi, 28 august 2018, 7:55)

   anonim3 [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   Desigur, EDP este editura Ministerului Educatiei. Cum este turcul si pistolul. Desi va fi nevoie de studii serioase pentru a vedea in care dintre cele doua institutii este incompetenta mai mare, sunt unele indicii ca este corecta zicala populara „pestele de la cap se impute”, ceea ce inseamna ca sistemul gandit prost de ministrii Liviu Pop si Valentin Popa a oferit camp larg de manifestare incompetentei EDP, pe nervii profesorilor, pe riscul intelectual al elevilor si pe banii nostri.
 • +13 (17 voturi)    
  In cine sa mai ai incredere? (Marţi, 28 august 2018, 7:25)

  BEDE [utilizator]

  Daca nici chiar cei care fac manualele nu ii invata pe copii corect? Daca medicii la care te duci, in loc sa caute sa te insanatoseasca, cauta mai curand sa vanda niste medicamente pentru care primesc oarece comisioane?
  Decat din asemenea manuale, mai curand inveti ceva corect de pe Wikipedia: daca acolo sunt ceva chestii falsificate, macar nu sunt chestiuni complet aiurea si stupide, ci cel putin au o aparenta logica.
 • +3 (3 voturi)    
  doamna Nistor, (Marţi, 28 august 2018, 8:51)

  Kvothe [utilizator]

  pe mine ma intereseaza sa stiu daca acelea sunt intradevar greseli si nu motivele prof. Dan Stoica - cu atat mai bine omul e dedicat sa descopere toate neregulile. Si cica a incercat sa desfiinteze greselile punct cu punct; adica sa ne convinga ca daca privesti o vreme negrul cu ochii icețoșați poate-poate vezi gri..
 • -2 (2 voturi)    
  Flota a IV-a americana (Marţi, 28 august 2018, 9:24)

  ruskimushki [utilizator]

  in stramtoarea lui Flaushat Ordinar shi Puturos.
 • +5 (5 voturi)    
  PSDul (Marţi, 28 august 2018, 9:25)

  CipCC [utilizator]

  PSD ul este cea mai mare greseala a istoriei
 • +2 (2 voturi)    
  Cand zambeshte flaushatul ordinar (Marţi, 28 august 2018, 9:29)

  ruskimushki [utilizator]

  primul preshedinte capist al tzarishoarei care nu vrea sa arda, ce-ti mai pasa de geografie shi istorie.
 • +3 (3 voturi)    
  e bine (Marţi, 28 august 2018, 9:29)

  IonIonescuDeLaBrad [utilizator]

  Asistatii social de care are nevoie PSD pentru voturi n-au treaba cu istoria, geografia sau orice alta stiinta. Ii intereseaza ce le da lor PSD si eventual daca ii mai plimba pe la mitinguri pentru 50 de lei si 2 sandwich-uri.

  Care nu sunt inca indobitociti vor fi dupa ce vor studia dupa manualele unor analfabeti guvernanti.
 • +5 (5 voturi)    
  pe langa greselile semnalate (Marţi, 28 august 2018, 9:55)

  skye [utilizator]

  care par a fi indreptatile, sunt ingrozit de cat de grea este informatia din manual, pentru clasa a 6a! luati oricare din tarile europene care au rezultate bune la teste Pisa si vedeti ce invata copii de varsta asta. In plus, e si greu de relationat cu aslfel de informatii - Maya, azteci, Giordano Bruno si altele la fel. Culmea e ca invata la 12 ani despre coloniile din America de Sud sau civilizatiile disparute, dar nu vor invata niciodata istoria Bucurestiului sau a orasului lor!
 • +6 (6 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 28 august 2018, 10:57)

  [anonim]

 • -4 (6 voturi)    
  prostii (Marţi, 28 august 2018, 11:04)

  Adrian_1234 [utilizator]

  astea sunt erate normale
  Arata ca oameni icare corecteaza sunt sau mai prosti ca in trecut sau au foarte putin timp.
  Dar atat
  sunt greseli de tipar, de litere lipsa nu greseli grosolane ca la geografie. Acolo a fost groaznic au inventat harti noi.
  aicic sunt greseli normale care se fac in toate cartile tiparite si care se scot in timp. De asta se sta cu un manual mai multi ani si nu se schimba anual ca daca il schimbi anual ai tot timpul greseli.
  • +3 (3 voturi)    
   Salut Viorica! (Marţi, 28 august 2018, 14:38)

   LiviuX [utilizator] i-a raspuns lui Adrian_1234

   Ce mai faci?
   Greseala de tipar e cand scrii o data rau un nume, dar de 7 ori? Sau tot greseala de tipar e cand spui ca "Dumnezeu i-a investit pe regi ca ministri"??? Apropo, ca sa intelegi, nu ma refer la investit daca e cu i sau i (nu am diacritice, scuze!) ci la toata fraza in sine! Etc.
   Despre Geografie, aici ai dreptate, dar a accepta un manual aiurea doar pentru ca e mai putin rau decat altul... La asta am ajuns?
   • 0 (0 voturi)    
    mai avea sa spuna (Miercuri, 29 august 2018, 12:02)

    Stefan534324 [utilizator] i-a raspuns lui LiviuX

    ca Dumnezeu l-a investit pe Dragnea ca sef suprem, si sa ascultam de el, ca prin el conduce tara.

    Oare unde o fi spus apostolul Pavel "fiti supusi regelui, ca el detine puterea suprema" ???? Astia ii pun vorbe-n gura pana si lui Dumnezeu.
 • +7 (7 voturi)    
  Pericol (Marţi, 28 august 2018, 12:15)

  Cetateanu [utilizator]

  Va dati seama, cu asemenea manuale peste 20 de ani, ce inghesuiala o sa fie la fonctia de Prim Ministru si la parlament?
  • +5 (5 voturi)    
   Analfabetismul conducătorilor. (Marţi, 28 august 2018, 12:44)

   asavreau [utilizator] i-a raspuns lui Cetateanu

   Manualele sunt în linia generală trasată de PSD-ești analfabet ești bun de ministru și nu ești pedepsit dacă cheltui inutil niște bani că de aia ești ministru,să nu răspunzi de nimic și românii sunt obligați să facă ce zici tu,ministru.Doamne ferește dar rău am mai ajuns!
 • +4 (4 voturi)    
  multumim (Marţi, 28 august 2018, 13:08)

  cucuveauamov [utilizator]

  pentru analiza. Ne faceti o analiza si a manualelor anterioare, adica a celor "alternative"?
  • +2 (2 voturi)    
   Macar aveai de unde alege (Marţi, 28 august 2018, 14:39)

   LiviuX [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Si apoi, din cate stiu, nu erau editate de minister...
 • +4 (4 voturi)    
  Asa guvernanti asa manuale. (Marţi, 28 august 2018, 14:29)

  kent8 [utilizator]

  Totusi tupeul duduiei de la EDP este fenomenal.
 • +2 (2 voturi)    
  DEX definitie (Marţi, 28 august 2018, 16:58)

  Valar_Morghulis [utilizator]

  Citat: "... autorii fac este o campanie de decridibilizare instituțională."

  Am cautat in dictionar cuvantul " decridibilizare " si nu am gasit nici o definitie.

  Despre ce campanie este vorba? Daca responsabilii manualelor scolare utilizeaza cuvinte inexistente in dictionar atunci cum putem pretinde calitate in invatamant? Nici macar nu vad o scuza asumata pentru greselile evidente... Rusine!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by