Patru universități nu mai apar în Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020, aprobat în sedința de Guvern de joi.

Univ George BarițiuFoto: Hotnews

Începând din anul universitar următor, Universitatea Financiar - Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018), Universitatea „George Barițiu" din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018), Universitatea „Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018) și Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 2018) nu mai au dreptul să școlarizeze studenți la nicio formă de învățământ.

Nomenclatorul arată că Academia Tehnică Militară din București își schimbă denumirea în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.

Actul normativ cuprinde și modificarea unor specializări:

-„Inginerie economică în agricultură" din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole";

-„Inginerie economică în construcții" din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie și management în construcții".

Modificările au fost făcute conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018 – 21.03.2019.

Consultă aici hotărărea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare

Consultă aici Anexele 1-3 ale nomenclatorului

Consultă aici Anexele 2-6 ale nomenclatorului

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!