Curtea Constituțională a decis că este constituțională legea privind cumpărarea şi vânzarea de terenuri agricole inițiată de PSD, potrivit căreia un teren extravilan nu poate fi cumpărat de o persoană care nu a locuit în România în ultimii cinci ani și nu a desfășurat activități agricole. Actul normativ a fost atacat la CCR de către PNL, care a acuzat că această lege este una cu dedicaţie pentru baronii PSD, care sunt marii latifundiari din zona de sud a României.

Terenuri agricoleFoto: Pixabay

CCR a dezbătut marți sesizarea formulată de deputați PNL și USR privind actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2011 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Curtea Constituţională arată, într-un comunicat de presă, că a respins ca neîntemeiată obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că legea este constituţională în raport cu criticile formulate.

PNL: O lege cu dedicație pentru baronii PSD

Liderul deputaţilor liberali Florin Roman spunea că această lege este una cu dedicaţie pentru baronii PSD, care sunt marii latifundiari din zona de sud a României.

"(...) Poziţia Partidului Naţional Liberal e că această lege este o lege cu dedicaţie specială pentru baronii PSD, marii latifundiari din zona de sud a României. (...) Adevărul este că PSD vrea să vândă activele performante ale statului la bucată. Şi organele care se ocupă de cercetare penală să stea cu ochii în următoarea perioadă pe Horticola Bucureşti”, declara liderul deputaților PNL, Florin Roman.

El a apreciat că legea este neconstituţională şi impune în anumite situaţii o dublă impozitare.

"Practic, din punctul de vedere al colegilor jurişti, legea este neconstituţională, este discriminatorie, restrânge dreptul de proprietate şi impune în anumite situaţii o dublă impozitare, pentru că baronii roşii vor ca terenurile să le fie vândute doar lor la bani de nimic”, a explicat liderul deputaţilor PNL.

Cine a inițat legea și ce prevede actul normativ

Legea a fost inițiată de deputatul PSD Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD de Olt Paul Stănescu și a fost adoptată de parlamentari în luna iunie.

Potrivit legii, dacă cei care au drept de preempțiune pentru cumpărarea unui teren agricol scos la vânzare de proprietar (rude, arendași, vecini, tineri fermieri) nu își exercită dreptul de preempțiune, atunci terenul nu poate fi cumpărat decât de alți fermieri cu activitate de cel puțin 5 ani în România. Cu alte cuvinte, un cetățean român sau străin care nu a locuit în România în ultimii cinci ani și care nu lucrează în domeniul agricol nu poate cumpăra un teren extravilan.

Cele mai importante prevederi ale legii:

 • (1) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
 • a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
 • c) să fie înregistrată de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.”
 • (2) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
 • a) să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 • c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
 • d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
 • e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
 • (3) În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, potențialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare, prevăzut la art. 6 alin. (2).
 • (4) Documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 • (5) În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, dacă niciunul dintre potențialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile prezentei legi.

 • (1) Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.
 • (2) În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăților care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligația de a plăti un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor și momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferența de valoare a acțiunilor sau părților sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporțional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.
 • Același regim le este aplicat și firmelor - dacă nu au activat în România în ultimii cinci ani și nu au sediul social în țară de tot atâta timp, nu pot cumpăra teren agricol.