Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, 22 iulie, doua proiecte de lege, 26 de proiecte de hotarari si 6 memorandumuri. Vezi in text care sunt acestea.

  • Proiecte de lege

PROIECT DE LEGE privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale

  • Hotarari

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020, denumit în continuare Planul Naţional CDI III (PNCDI III)

HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior

HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2 D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873"

HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române-AFER, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Tulcea

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii prin programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013 şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

HOTĂRÂRE pentru înscrierea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 40 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind rechemarea domnul Mihai Botorog din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Bonn, Republica Federală Germania. Începând cu data încheierii misiunii domnului Mihai Botorog, domnul Mădălin Ștefan Voicu se numește consul general, șef al Consulatului General al României la Bonn, Republica Federală Germania.

HOTĂRÂRE privind numirea domnului Mihai Botorog în calitatea de șef al Consulatului General al României la Marsilia, Republica Franceză.

HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporat, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect a județului Giurgiu de către domnul Țintea Laurențiu

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2015

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de aplicare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii

MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului

MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 5.000 mii lei aferentă lunii iulie 2015 din suma de 90.000 mii lei, suma reţinută conform prevederilor art.48 alin.(2) din Legea nr.186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015, suplimentar faţă de suma reţinută conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de colaborare între Agenţia Naţională pentru Romi şi Primăria Milano, Asesoratul pentru Siguranţă, Coeziune Socială, Poliţia Locală, Protecţia Civilă şi Voluntariat, având ca temă "Sprijinul pentru consolidarea incluziunii în societatea italiană a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, aflaţi în Italia"

MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumelor reținute conform prevederilor art .48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014