​Școlile militare postliceale ale MAI (poliție, jandarmi, pompieri), MApN și din Ministerul Justiției vor avea disponibile 7.723 de locuri în anul școlar 2023-2024, cu peste 3.200 de locuri mai mult decât în acest an școlar, potrivit cifrelor de școlarizare adoptate joi de Guvern.

Absolventi scoala PolitieFoto: MAI

De două ori mai multe locuri în școlile de Poliție, Jandarmi și Pompieri

Mai exact, Guvernul a aprobat 5.760 de locuri pentru anul I în învăţământul militar postliceal organizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), de două ori mai multe locuri decât în acest an școlar, când pentru școlile de Poliție, Jandarmi și pompieri au fost disponibile 2.880 de locuri.

  • „În ceea ce privește numărul de locuri propus prin proiect pentru Ministerul Afacerilor Interne, menționăm faptul că, având în vedere necesitatea reducerii deficitului de personal înregistrat la nivelul instituției, începând cu anul II al seriei 2016-2018, au fost suplimentate cifrele de școlarizare concomitent cu implementarea sistemului de pregătire „suveică”, sistem în care seriile de elevi urmează alternativ programul de formare inițială (cursuri - stagii de pregătire practică).
  • Acest mecanism a fost utilizat de la acel moment în fiecare an, fiind avut în vedere pentru reducerea deficitului de personal.
  • În acest context, ținând cont și de faptul că măsura a fost avută în vedere la proiectarea bugetului ministerului pentru anul 2023, fondurile aferente procesului de școlarizare fiind incluse în limitele de cheltuieli aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul curent, aceasta nu presupune impact bugetar.”, se arată în nota de fundamentare.

Școlile postliceale ale MApN, plus de peste 360 de locuri. Care e impactul bugetar

În școlile militare postliceale ale MApN vor fi disponibile 1653 de locuri în anul școlar 2023-2024, cu peste 300 de locuri mai mult decât în acest an. Aici există un impact bugetar.

  • „Creșterea numărului de locuri pentru anul I pentru învățământul preuniversitar militar organizat de Ministerul Apărării Naționale în anul școlar 2023-2024 cu 363 față de anul școlar 2022-2023 are ca efect un impact financiar brut în bugetul Ministerului Apărării Naționale de 660 mii lei pentru anul 2023, respectiv cu 2.664 mii lei începând cu anul financiar 2024.”, se precizează în nota de fundamentare.

În școlile postliceale militare din Ministerul Justiției vor fi disponibile 310 locuri, cu 10 locuri mai mult decât în acest an școlar, fapt care nu va genera impact financiar, se mai arată în nota de fundamentare.

Care sunt cifrele de școlarizare pentru anul 2023-2024 adoptate de Guvern

Executivul a aprobat joi cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023-2024.

Astfel, pentru educația timpurie (creșe și grădinițe) este alocat un număr de 665.000 locuri.

Pentru învățământul primar sunt prevăzute 933.000 locuri, iar pentru învățământul gimnazial cu frecvență la zi sunt prevăzute 813.000 locuri.

Pentru învățământul liceal – clasa a IX-a sunt prevăzute 134.000 de locuri pentru învățământul de zi, la care se adaugă 9.500 de locuri pentru învățământ seral şi cu frecvență redusă. Totodată, 16.000 de locuri sunt alocate pentru clasa a XI-a, învățământ seral.

Pentru învățământul profesional, anul I, sunt finanțate 60.000 locuri și 600 de locuri pentru stagii de pregătire practică. Pentru învățământul terțiar non-universitar (postliceal) sunt prevăzute 36.023 de locuri.

Pentru învățământul de artă, nivel primar și gimnazial, sunt prevăzute 21.500 de locuri; pentru învățământul sportiv, nivel primar și gimnazial: 15.500 de locuri; pentru învățământul sportiv suplimentar –cluburi sportive școlare: 53.000.

Pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă, nivel primar și gimnazial și programului „A doua şansă”, inclusiv cel organizat în penitenciare, sunt finanţate 30.000 de locuri.

Pentru învățământul special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare sunt finanțate 30.450 de locuri.

Pentru învățământul superior/granturi de studii au fost alocate un număr de 108.774 de locuri, din care 63.472 de locuri pentru studii universitare de licență, 36.566 pentru studii universitare de master, 3.336 pentru studii universitare de doctorat, iar 5.400 pentru rezidențiat.

Pentru românii de pretutindeni, sunt prevăzute 1.900 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 7.065 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 800.

Pentru cetățenii străini, au fost alocate 1.800 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 4.360 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 1.710.