Comisia de învățământ a continuat luni, dezbaterile la legile educației propuse de Ligia Deca. În urma discuțiilor au fost adoptate o serie de amendamente depuse de PSD, PNL și UDMR. Printre modificările aduse se numără interzicerea folosirii telefoanelor mobile la ore și cursuri online pentru elevele gravide sau elevii-părinți.

HotNews.roFoto: Hotnews

Deţinerea de arme, consumul de droguri, de băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc în perimetrul unităţii de învăţământ, inclusiv folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs sunt interzise în şcoală, prevede un amendament propus de PNL, PSD şi Ministerul Educaţiei.

Astfel, elevii din învăţământul preuniversitar sunt obligaţi:

  • să frecventeze toate cursurile şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competenţelor şi însuşirii cunoştinţelor prevăzute de programele şcolare;
  • să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
  • să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată;
  • să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară, elevi şi personalul unităţii de învăţământ;
  • să sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ şi, după caz, autorităţile competente cu privire la orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia sau cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a personalului şcolii.

De asemenea utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicaţii electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial inclusiv în timpul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în afara unităţilor de învăţământ, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, sau în spaţiile autorizate explicit de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

În învăţământul liceal, regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menţionate în întregul sau parţial din incinta unităţii de învăţământ, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia. Aceste prevederi nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.

Un alt amendament adoptat de către deputații din comisia de învățământ prevede că statul român garantează accesul egal la educaţie pentru elevele gravide şi pentru elevii care au devenit părinţi.

Totodată, unităţile de învăţământ vor avea obligaţia să ia măsuri adecvate pentru a proteja elevele gravide şi elevii părinţi de stigmatizare sau discriminare, inclusiv prin asigurarea unui mediu de învăţare sigur şi incluziv.

Astfel, elevele gravide şi elevii părinţi vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor, care să le permită să-şi continue studiile, inclusiv prin oferirea, acolo unde este posibil, de posibilităţi de învăţare online.

Pe toată perioada şcolarizării elevelor gravide sau elevilor părinţi se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligaţia de a supraveghea parcursul educaţional al acestora, de a ţine în permanenţă legătura cu unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înmatriculaţi şi de a propune măsuri educaţionale în interesul acestora.

O altă modificare adoptată de către comisia de Învățământ prevede sanctionarea violenţei fizice sub orice formă din şcoli iar exmatricularea elevilor se va putea face doar în situaţii foarte grave, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ.

Coaliția PSD, PNL, UDMR a anunțat că doresc finalizarea dezbaterii legilor educației și adoptarea acestora în actuala sesiune parlamentară, mai exact începutul lunii iunie. Legile educației naționale au intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților. Forul decizional în acest caz este Senatul.