Op-ed

De ce nu este prospera fragila noastra democratie

de Lucian Croitoru     HotNews.ro
Vineri, 20 ianuarie 2017, 17:35 Actualitate | Opinii


Lucian Croitoru
Foto: Agerpres
Capitalismul românesc este incomplet. Ceea ce îi lipsește ca să producă mai multă prosperitate este un grad adecvat de domnie a legii. Deși natura domniei legii în România este adecvată, pentru că se sprijină pe democrație, gradul său de aplicare este scăzut din cauză că libertatea față de corupție și libertatea proprietății (drepturile de proprietate) sunt foarte reduse. Aceasta este cauza profundă pentru care inițiativa privată este slabă, dependența de redistribuire este mare și suntem țara cu aproape cel mai scăzut nivel de trai din Uniunea Europeană. Și așa vom rămâne dacă țara noastră nu se va sprijini masiv pe domnia legii. În aces articol analizez ce ar trebui să facă cei care vor să avem un grad adecvat de domnie a legii și ce vor face cei care se opun.

1. Statul asistențial și erodarea bunăstării


Forța care a menținut cele două libertăți la niveluri permanent scăzute este Simbioza, pe care am definit-o într-un articol publicat în noiembrie 2015. În esență, Simbioza este noua elită de afaceri cu statul, care a apărut prin transformarea fostei nomenclaturi și a apropiaților ei în noua clasă politică și în noua birocrație. Astfel, așa cum am scris în noiembrie 2015, ”Simbioza s-a localizat la nivelul partidelor politice și a elitei de afaceri, fără a deveni una cu acestea, dar fiind suficient de mult un constituent al lor încât să-și impună propriul ei scop.” Din aceste poziții, Simbioza a reușit să-și dobândească capitalul economic de care a avut nevoie pentru a funcționa. Cu alte cuvinte, putem spune că a avut loc o mare tranzacție (Nota 1): foștii comuniști și-au preschimbat capitalul politic în capital economic.

După 27 de ani de la acea tranzacție fondatoare, se vede clar că toți am primit libertate politică deplină, am primit opt din zece libertăți economice într-un grad relativ rezonabil, dar nu am primit suficientă libertate a proprietății și suficientă libertate față de corupție. Menținerea celor două libertăți la niveluri scăzute a fost necesară mai întâi pentru ca Simbioza să-și procure capitalul economic, iar apoi pentru a garanta că cea mai mare parte a afacerilor acestei țări vor aparține Simbiozei pentru mult timp. Așa cum se poate înțelege în retrospectivă, strategia Simbiozei a fost să mențină o corupție înaltă (libertatea joasă față de corupție) și o libertate a proprietății scăzută, adică să împiedice bazarea democrației pe un grad înalt de aplicare a domniei legii, ca metodă sigură de a împiedica apariția unei elite autentice de afaceri, care ar însemna chiar moartea Simbiozei.

Lăsând economia fără o elită autentică de afaceri, dinamizată de concurența care apare atunci când drepturile de proprietate sunt solide și corupția scăzută, Simbioza nu a făcut decât să înlocuiască comunismul cu o societate care a pus în centrul său un stat asistențial, în care dependența de redistribuire și asistența socială sunt relativ mari. În prezent, peste 57 la sută dintre votanți sunt dependenți de redistribuire, mai mult decât suficient pentru a perpetua dependența, iar cheltuielile cu asistența socială au oscilat în perioada 1995-2016 între 9,5 la sută din PIB și 13 la sută din PIB.

Astfel, societatea noastră a ajuns să fie definită de: (i) Simbioza, adică elita de afaceri oneroase cu statul, expusă în mică măsură concurenței, care face să avem (ii) o democrație care are în centru un grad scăzut de aplicare a domniei legii; (iii) un stat asistențial; și, în fine, (iv) o libertate economică moderată. Această societate are, spre deosebire de socialism, o libertate politică înaltă și o libertate economică moderată, dar seamănă profund cu socialismul și comunismul: nu generează concurența economică de care este nevoie pentru a inova suficient cât să obțină o productivitate înaltă, care să permită compensații înalte ale muncii și să garanteze sustenabilitatea democrației (Nota 2).

Niciunul dintre programele prezentate în campaniile electorale din 2016 nu a făcut un punct central din ajustarea caracteristicilor (i)-(iii) pornind de la creșterea gradului de aplicare a domniei legii ca strategie de creștere pe temen lung a productivității și, pe această bază, a producției și salariilor. Acest lucru nici nu este de mirare, dacă avem în vedere că deși nu este totuna cu partidele politice și cu elita de afaceri, Simbioza este totuși „suficient de mult un constituent al lor încât să-și impună propriul ei scop.” Așa cum voi arăta mai jos, disponibilitatea Simbiozei de a contribui la creșterea gradului de aplicare a domniei legii este limitat.

Strategia aleasă a fost aceea de a continua creșterea cu ritmuri susținute a salariilor din sectorul bugetar și a cheltuielilor sociale, inițiată încă din 2014, concomitent cu reducerea impozitelor pe consum. Strategia respectivă a fost mult inspirată de ideea că dacă, timp de trei ani, politica expansionistă nu a produs inflație, dobânzi mari și deficite notabile de cont curent, atunci probabil că nivelul de trai poate fi crescut fără a ne mai păsa de gradul redus de domnie a legii și de gradul înalt de dependența de redistribuire.

Ideea este însă iluzorie. În ultimii doi-trei ani, creșterea deficitului bugetar nu a dus la creșterea inflației, a dobânzilor și a contului curent datorită faptului că, în ultimii opt ani, sectorul privat și-a redus masiv investițiile și a avut excedent de economisiri, care au fost folosite pentru a finanța deficitul bugetar. Din păcate însă, deficitul bugetar nu a crescut pentru a face loc unor investiții publice mai mari, ci creșterii salariilor și cheltuielilor sociale. Aceasta înseamnă că în economia noastră în curs de dezvoltare, o parte a economisirilor sectorului privat a fost redirecționată de la finanțarea investițiilor la finanțarea cheltuielilor publice curente. În acest fel, s-a reușit accelerarea creșterii economice a PIB actual stimulând consumul, dar nu și a celui potențial, care depinde în special de investiții.

Fără investiții adecvate, productivitatea factorilor nu are cum să crească la nivelurile care să susțină creșterea dorită a salariilor în viitor. Dacă această tendință ar continua, rata de creștere a productivității ar scădea, neputând da bază creșterilor așteptate de salarii, accelerând inflația, creșterea economică ar încetini, numărul locurilor de muncă ar scădea, și astfel ar putea scădea și ponderea compensațiilor pentru muncă în valoarea adăugată. Tot mai mulți oameni ar deveni relativ săraci.

În 1989 am avut înțelepciunea și curajul să ne desprindem de comunism. Acea desprindere a fost dureroasă și, așa cum am arătat aici, a fost incompletă: lipsește un grad adecvat de aplicare a domniei legii, adică avem corupție și nu avem suficientă libertate a proprietății. În câțiva ani va deveni evident că societatea noastră trebuie să aibă înțelepciunea să reducă dependența de redistribuire și caracterul asistențial al statului nostru. Este posibil ca această reducere să se rezolve printr-o criză, care să creeze stimulentele politice pentru o restrângere a cheltuielilor sociale. Totuși, o astfel de situație ar trebui evitată. Capetele luminate din toate părțile societății noastre ar trebui să inițieze din timp ajustări care să ducă la creșterea libertății proprietății și la creșterea calității luptei pentru reducerea corupției. Astfel, mulți oameni ar avea curajul de a-și dezvolta propriile afaceri, reducând dependența de redistribuire.

2. Simbioza și strategia ei pentru viitor

Evident, Simbioza, a cărei existență depinde de menținerea la niveluri reduse a libertății proprietății și la niveluri relativ înalte a corupției, joacă un rol special în raționamentul nostru. Perspectiva societății noastre de a ajunge la o democrație care are în centru un grad înalt de aplicare a domniei legii depinde atât de forțele progresiste din afara Simbiozei, dar și de forța Simbiozei.

Cele două forțe pot avea interese divergente sau convergente, depinzând de obiective. În mod clar, un grad înalt de aplicare a domniei legii nu pare să fie acceptabil încă pentru Simbioza. Dar aceasta nu înseamnă că ea nu va coopera pentru o anumită creștere a acestui grad. Dimpotrivă, Simbioza este interesată de o anumită creștere a gradului de domnie a legii. Ea a înțeles presiunea crescândă din partea societății pentru progres în această direcție în cel puțin trei momente distincte: cu ocazia refendumului pentru demiterea președintelui, în iulie 2012, cu ocazia „marței negre”, în 2013, cu ocazia tragediei de la Colectiv din noiembrie 2015 și, cel mai recent, referitor la proiectele privind grațierea și modificarea Codurilor penale.

Simbioza este interesată într-un mod de a crește gradul de aplicare a domniei legii care să nu-i pună în pericol existența. În opinia mea, creșterea libertății proprietății nu este încă acceptabilă pentru Simbioza. O dovadă în acest sens este aceea că indicele drepturilor de proprietate a scazut în 2016 la 35, după ce a înregistrat nivelul de 40 în fiecare an din perioada 2010-2015. Probabil că următoarele generații ale Simbiozei vor putea accepta o întărire a drepturilor de proprietate, după ce vor reuși să reducă dependența ei economică de existența drepturilor neclare de proprietate. O întărire a drepturilor de proprietate înainte de reducerea acestei dependențe ar duce la apariția unei elite de afaceri autentice, care ar zdruncina până la dispariție poziția Simbiozei.

În schimb, Simbioza a înțeles că pentru a-și camufla prezența ei în politică și afaceri oneroase cu statul și pentru a se salva, trebuie să facă ceva în sensul creșterii gradului de aplicare a domniei legii, răspunzând astfel cererilor din societate. Simbioza a înțeles că poate (i) să accepte o reducere relativ mică a corupției și (ii) să mimeze inițierea procesului de circulație a elitelor, fără ca acestea să îi pună în pericol existența.

Ambele acțiuni sunt convenabile mediatic. Modul în care publicul cere cel mai des creșterea gradului de aplicare a domniei legii este indirect, prin cererea pentru reducerea corupției, corupție pe care publicul o poate identifica mai ușor decât identifică neclaritatea drepturilor de proprietate. Aceastea din urmă sunt definite prin evaluarea modului în care guvernul protejează proprietatea, prin gradul de corupție din cadrul sistemului judiciar și influența altor ramuri ale executivului asupra acestuia, prin eficiența sistemului de tribunale în asigurarea respectării contractelor, prin probabilitatea de expropriere etc. Nu toate acestea sunt ușor de înțeles. Corupția, în schimb, este definită mai simplu, în principal prin „utilizarea incorectă a puterii publice pentru obținerea de beneficii private”. Acest concept este mai ușor de înțeles și, de aceea, progresele în această direcție pot fi mai ușor identificate de public.

Având cele de mai sus clarificate, se poate spune că dacă vom vedea progrese în întărirea drepturilor de proprietate, atunci ele pot fi atribuite unor forțe progresiste din societate. Totuși, nu este la fel de clar care sunt cauzele creșterii semnificative din ultimii 2-3 ani a numărului de politicieni cercetați pentru corupție și a gradului de înnoire a elitelor din politică și administrație, prin promovarea unor oameni fără condamnări. Este neclar în ce proporție creșterea este datorată sistemului judiciar și în ce proporție sacrificiilor pe care le face Simbioza pentru a se camufla și salva.

Este posibil ca o parte notabilă a celor acuzați de corupție să fie formată din cei pe care Simbioza, aplicându-și strategia sa de camuflare, i-a „dezvăluit” justiției. Reducerea corupției și simularea circulației elitelor înseamnă exemple credibile. Iar cele mai credibile exemple vin de la marile figuri publice. Astfel, pare că a început un proces de lupte interne în cadrul Simbiozei. Pare că partea mai puternică a Simbiozei a hotărât, pe de o parte ce figuri publice să „dezvăluie” justiției, iar pe de altă parte ce figuri publice să retragă pentru a simula înnoirea elitelor.

Creșterea numărului de politicieni acuzați și condamnați pentru corupție nu este însă o cale ușoară de a demonstra creșterea gradului de aplicare a domniei legii. Așa cum am arătat într-un alt articol, odată ce a apărut în mod credibil perspectiva ca trecutul să le devină dușman, unii politicienii au tins spre a se alia pentru a modifica legile care le încriminează trecutul. Aceste alianțe nu numai că sunt în contradicție cu obiectivul Simbiozei de a se proteja și camufla prin reducerea controlată a corupției, dar chiar o scoate în evidență, ceea ce este în contradicție cu strategia celor mai puțin vizibili și, poate exact din acest motiv, cei mai puternici oameni ai Simbiozei.

Cu toate acestea, în ultimul timp, atât ideea de luptă anticorupție, cât și înnoirea elitelor politice a fost pusă la îndoială prin lansarea acuzațiilor că unele dosare de corupție sunt „fabricate”, iar mulți dintre decidenți execută ordinele unor „păpușari”. Acuzațiile privind fabricarea dosarelor conțin implicit ideea că lupta anticorupție nu înseamnă înfăptuirea justiției, ci plătirea polițelor între tabere politice, inclusiv prin utilizarea serviciilor secrete. Similar, ideea existenței „păpușarului” înseamnă că elitele politice fac un pas în spate pentru a-i promova pe cei care le execută ordinele. Imaginea care se obține astfel este aceea a unui sistem democratic firav, incapabil să genereze grade înalte de aplicare a domniei legii și să adere, în mod adecvat, la capitalism.

3. Concluzii

Forțele care pot contribui la creșterea gradului de aplicare a domniei legii în România într-un orizont rezonabil sunt cele din afara Simbiozei. Numai aceste forțe sunt cu adevărat interesate de clarificarea și întărirea drepturilor de proprietate.

Simbioza se va opune reformelor proiectate să ducă la întărirea drepturilor de proprietate. În schimb, Simbioza se va alătura, într-o măsură convenabil de limitată, luptei pentru reducerea corupției în sensul preponderent înțeles aici, și anume de „utilizare incorectă a puterii publice pentru obținerea de beneficii private”. Simbioza va deveni din nou dușmanul deplin al luptei anticorupție dacă societatea va slăbi presiunea pe care o exercită pentru creșterea gradului de aplicare a domniei legii prin reducerea corupției. Între timp, așa cum am arătat într-un alt articol, politicienii care au ca principal dușman propriul trecut se vor alia, fie pentru a încerca să limiteze lupta anticorupție, fie pentru a încerca să schimbe legile care le încriminează trecutul.

Creșterea gradului de aplicare a domniei legii prin întărirea drepturilor de proprietate și prin creșterea libertății față de corupție va crea posibilitatea apariției unei elite de afaceri autentice, care va duce la eliminarea Simbiozei. Nu există altă cale de eliminare a Simbiozei într-un orizont rezonabil. Întărirea drepturilor de proprietate și reducerea corupției vor duce, de asemenea, la reducerea dependenței de redistribuire și, astfel, la eliminarea majorității votanților dependenți de redistribuire.

Eliberată de „tirania majorității” votanților dependenți de redistribuire și de Simbioza, clasa politică se va putea dedica reformelor de care societatea are nevoie pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică față de țările dezvoltate.

Note:

Nota 1:
Anumite clase sociale sau segmente sociale mari cedează din puterea lor politică pentru a câștiga în schimb putere economică. Astfel de târguri sunt precedate și apoi însoțite de atât de multe convulsii sociale, lupte politice, fracturi în sistemele economice, încât cu greu sunt percepute, în timp real, ca niște simple tranzacții. Abia după ce trece o perioadă semnificativă de timp se poate vedea esența: cei care dețin capital politic îl convertesc în capital economic. Fukuyama arată că aristocrații au primit în schimbul „mândriei lor thymotice” perspectiva unei vieți „pline de pace și posibilități nelimitate de achiziție materială”, iar în cazul specific al Japoniei, clasa de războinici a samurailor a primit statutul de oameni de afaceri.

Nota 2: Într-o societate capitalistă bazată pe domnia legii, apare următorul lanț cauzal de aur: capitalul preponderent privat, la adăpostul unor drepturi solide de proprietate, permite, dacă reglementarea nu este excesivă, apariția unor piețe suficient de libere, inclusiv libere de corupție. Piețele libere generează concurență. Concurența duce la inovare. Inovarea este baza unei productivități înalte. Productivitatea peste un anumit nivel permite apariția și stabilitatea democrației bazate pe domnia legii. În România, caracteristicile (i)-(iii) menționate în text nu permit inițierea lanțului cauzal: capitalul este preponderent privat, dar nu este protejat de drepturi solide de proprietate, astfel că nu permite apariția unor piețe libere de corupție. Aceste piețe nu pot genera concurența care să ducă la inovarea necesară pentru a susține o productivitate înaltă, care să genereze bunăstarea dorită. Similar, socialismul, neavând capital preponderent privat și piețe libere nu a putut genera concurența și, astfel, nu a putut inova pentru a crește productivitatea. Fără productivitate, socialismul nu a putut genera bunăstare și democrație și a fost abandonat.

Bibliografie
Transparency International, „Corruption Perceptions Index 2010: Long Methodological Brief”, p. 2, http://transparency.ee/cm/files/cpi2010_long_methodology_en.pdf

Lucian Croitoru este consilier al guvernatorului BNR. Opiniile sale nu reprezinta pozitia BRN sau a redactiei


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9156 vizualizari

 • -5 (13 voturi)    
  poncife, locuri comune.... (Vineri, 20 ianuarie 2017, 17:47)

  demaGOGU [utilizator]

  autorul inverseaza, intentionat? raportul de cauzalitate intre prosperitate si domnia legii

  ...nu va exista niciodata "domnia legii" intr-un stat sarac si saracit continuu de resursa materiala si umana!
  • +2 (6 voturi)    
   nici macar in SUA (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:17)

   MConstantin [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   nu exista "domnia legii".

   Plus ca legea nu e justa.
   Legea doar transpune in scris compromisurile celor puternici financiar, politic. Cei saraci sint prostiti ca "intii te sacrifici ptr economie, apoi, prin multa munca, vei ajunge bogat ca mine."
   • +5 (5 voturi)    
    Nu e vorba nici de lege, nici de nomenclatura (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:38)

    MasP [anonim] i-a raspuns lui MConstantin

    comunista. E vorba de istorie , educatie , civilizatie , de fapt mai degraba de lipsa lor. Si in perioada interbelica Romania era o exceptie in zona, avand una din cele mai mari discrepante ale nivelului de trai intre paturile sociale, cu o populatie rurala in jur de 90% traind in conditii medievale, in mizerie crunta si subnutrita, plina de boli. Exista studii facute chiar de sociologi romani care arata clar ca in celelalte tari din zona (comparatie facuta cu Bulgaria, Iugoslavia, Ungari) nu exista o asa mizerie a taranimii ca in Romania si nici discrepantele sociale de la noi intre taranime si populatia urbana care era in general alogena (evrei, nemti, unguri, greci, etc). Aceste lucruri s-au propagat pana in zilele noastre. Sunt enorm de multe zone rurale si urbane care sunt efectiv intr-o stare de inapoiere socanta pentru un locuitor dintr-un oras mare. Si atunci e foarte simplu de inteles de ce votul in aceasta tara e preponderent cu cei care dau ceva, orice , dar macar dau chiar daca fura de 2-3 ori mai mult si impotriva acelora care vor sa schimbe niste lucruri fara sa tina cont de realitatile acestei tari. Nu poti sa te duci si sa-i vorbesti unui om cu un nivel de educatie extrem de scazut dintr-un sat oarecare despre domnia legii si initiativa privata. Este pur si simplu fix la fel ca si cum te-ai adresa unui cetatean de la 1900 care traieste in prezent. Pentru el sunt niste concepte fantastice departe de realitatea in care traieste.
  • 0 (0 voturi)    
   dar nici prosperitate fara domnia legii (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:20)

   nedumeritul [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   daca eu te dau afara din casa ta si te arunc in strada , daca legea nu vine sa-ti dea casa inapoi nu vad cum ai sa prosperi....
   prosperitatea porneste de la domnia legii...omul spune bine ce spune...
  • 0 (0 voturi)    
   dema demo (Duminică, 22 ianuarie 2017, 16:26)

   CzCa [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Nu stiu NICI o teorie politica acceptata care sa conditioneze respectarea si aplicarea legii de prosperitate. In fine, nu le stie nimeni pe toate, daca ea exista astept informatia:).
 • +4 (10 voturi)    
  Excesele legii sunt problema, nu domnia ei (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:03)

  Harald [utilizator]

  Legislația românească este excesivă, atât ca întindere, cât și ca severitate a sancțiunilor. De asemenea, aplicarea ei de către funcționari publici numiți politic și nu de către judecători este o deficiență majoră a așa-zisei democrații românești.

  Ne poate oferi autorul exemple de funcțioinari publici din vest care pot dicta amenzi de zeci de mii de euro împotriva unui agent economic? În lumea civilizată asta este prerogativă de judecător, nu de funcționar public.

  Ostilitatea extremă a legislației, dar și a publicului față de antreprenoriat a determinat sute de mii de români să-și înființeze firme în Spania, Italia, Olanda, UK și chiar Bulgaria. Sigur că asta e mai dificil de înțeles pentru cineva care n-a desfășurat niciodată o activitate economică în România, ca să vadă problemele reale pe care i le creează autoritățile aflate în căutare de șpagă.

  Însă oricine poate face o comparație între legislația românească și legislațiile țărilor menționate, iar a deplânge lipsa domniei legii este o atitudine complet paralelă cu realitatea, în condițiiile în care legea este de fapt opresivă cu antreprenorul român.

  Singurele afaceri care merg în România sunt cele ale investitorilor străini, de asta apar ”anomalii” de genul creșterii economice însoțite de scăderea prețului la locuințe. Când legea este deja opresivă, exact domnia ei mai lipsește pentru a compromite orice activitate economică.

  Rezultatul real îl vede toată lumea: evaziune fiscală generalizată și emigrație masivă. Dacă mai adăugăm la asta niște domnie în plus a legii, are cineva impresia că o să scadă evaziunea sau emigrația?
  • 0 (4 voturi)    
   nu esti in stare (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:31)

   nedumeritul [utilizator] i-a raspuns lui Harald

   nu esti in stare sau nu vrei sa vezi cele doua laturi ale domniei legii:
   1 latura care pedepseste hotii
   2 latura de instrument de jefuire a celor care muncesc onest si corect.
   La noi latura care pedpseste hotii nu functioneaza insa latura de instrument de jaf pe care ai sesizat-o corect functioneaza la perfectie.
   Toti vedem aceasta realitate dar suntem intr-un stat de dictatura si nu putem decat SPERA asa cum spune autorul articolului si dupa cum rezulta din spusele tale. Aici aveti dreptate amandoi....
   • +1 (5 voturi)    
    Latura legii care pedepsește discreționar (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 1:49)

    Harald [utilizator] i-a raspuns lui nedumeritul

    În România ”latura care pedepsește hoții” nu are nicio legătură cu realitatea. După legislația românească, TOȚI parlamentarii britanici ar trebui să fie în închisoare.

    Operațiuni economice sau financiare perfect legale în State sau în UK sunt considerate spălare de bani în România. ”Latura ta care pedepsește hoții” definește ”hoții” într-o manieră absolut inacceptabilă în lumea civilizată. Și aplică pedepse draconice, de genul amenzilor pe care le-am menționat deja, dictate direct de funcționari publici, nu stabilite de judecători, cum ar fi normal.

    Corupția nu face decât să mai atenueze din excesele legii, iar excesele sunt prevăzute în lege cu intenție, exact pentru ca funcționarii numiți politici să adune șpăgi pentru ei și pentru politicieni. Instaurarea ”domniei legii” într-un astfel de peisaj juridico-economic ar duce la manifestări populare față de care Revoluția Franceză ar părea de-a dreptul moderată.
  • +1 (5 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 20 ianuarie 2017, 22:05)

   [anonim] i-a raspuns lui Harald

   • +3 (3 voturi)    
    Pentru străini legislația nu se aplică identic (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 1:59)

    Harald [utilizator] i-a raspuns lui

    Știi tu inspectori care să meargă după șpagă la firmele germane de componente auto? Asta n-are nicio legătură cu capitalul de care dispune investitorul.

    Știi tu angajați SRI care să intermedieze activitatea firmelor germane de componente auto? Firmele străine (și în special cele germane și austriece) au imunitate de facto în fața exceselor legislației românești, lor nu li aplică pur și simplu.

    Cauți degeaba ”educație”, orice om cât de cât educat care vrea să muncească și să beneficieze de rezultatele muncii lui înțelege că singura soluție e să plece din țară. Funcționarii care iau șpagă de la agenții economici și o dau mai departe politicienilor pentru a fi numiți în funcții nu pleacă nicăieri, activitatea lor nu are căutare în alte țări.

    Iar firmele care vin în RO, vin ca să plătească salarii de 8 sau 10 ori mai mici ca în Germania, nu vin în căutare de ”educație”. Cei educați sunt recrutați să lucreze direct în Germania. Abia asta are legătură cu capitalul de care dispune angajatorul.
  • +1 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 20 ianuarie 2017, 22:55)

   [anonim] i-a raspuns lui Harald

   • 0 (0 voturi)    
    Pai atunci intrebarea e alta: (Duminică, 22 ianuarie 2017, 0:25)

    gigel [anonim] i-a raspuns lui

    cum am putea face ca un functionar al statului sa se lepede de coruptie ?

    Frica ? Atunci trebuie ca alti functionari ai statului, cei care il controleaza sa fie si ei integri. De ce n-ar imparti acestia doi spaga ? Daca motorul este frica inseamna ca avem un lant de institutii care se controleaza una pe alta si care nu impart spaga. De ce nu o impart, de frica altor institutii, evident...
    Daca ele nu se controleaza piramidal ci una pe alta, in cerc, aunci ajunge ca una sa devina corupta ca le va infesta si pe celelalte.

    Rezultatul e ca nu putem avea institutii integre prin frica decat daca sistemul e piramidal, adica dictatorial. Si tot in dictatura de multe ori s-au constituit sisteme paralele cu institutiile statului, foarte corupte.

    Azi s-a incercat o astfel de schema in care DNA si SRI sunt in varful lantului si sunt considerate integre fara sa avem date in acest sens ci doar wishfulthinkingul oamenilor satui pana peste cap de coruptie...

    O alta varianta, si mai fantezista, ar fi ca oamenii sa devina peste noapte extrem de etici si morali si pur si simplu sa refuze spaga fara sa fie nevoie de control prea mult in sensul asta. Stium din experienta ca nivelul moralei si eticii in tara noastra sunt nule, asa ca nu putem avea nici asteptari de genul asta. Insa numai asa a functionat in alte tari civilizate.
    • 0 (0 voturi)    
     Depolitizarea funcționarilor publici e răspunsul (Duminică, 22 ianuarie 2017, 13:53)

     Harald [utilizator] i-a raspuns lui gigel

     Dacă un funcționar public ar avea un mandat de 4-5 ani, pe care l-ar putea duce la capăt indiferent de schimbarea puterii politice, acel funcționar s-ar feri de corupție tocmai ca să-și ducă mandatul la capăt și eventual să obțină încă unul.

     Dar când funcționarii publici sunt numiți politic pe bază de șpagă, iar mandatul lor durează numai până la schimbarea puterii politice, evident că vor colecta cât de multă șpagă pot, ca să-și recupereze ”investiția”, eventual și cu ceva profit.

     Politizarea administrației reprezintă o formă perversă de selecție, funcționarii publici sunt inevitabil corupți pentru că în practică sunt selectați în funcție de șpaga pe care o dau pentru a fi numiți în funcții. Iar acele funcții se vacantează la orice schimbare a puterii politice, deci corupții trebuie să se miște foarte repede în materie de colectat șpagă.
  • 0 (0 voturi)    
   amenzile si infractiunile... (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 13:04)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Harald

   Modificarea sau crearea legilor in tarile civilizate tin cont de o multime de factori printre care si cei de natura sociala si economica si de implicatiile lor.

   Una este sa pedepsesti pe unul care este considerat un pericol social si alta este sa pedepsesti pe unul care fura o paine ca sa aiba ce manca el si familia sa...

   Una este sa pedepsesti pe unul care te minte in fata ca nu are de gand sa introduca vreo modificare la o lege organiza prin OUG si alta este sa pedepsesti pe un agent economic care a evitat sa plateasca fiscului o parte din profitul sau. Nici unul nu poate sa fie iertat numai ca pedeapsa ar trebui judecata diferit in cele doua cazuri - banuiesc ca juristii stiu de ce...

   si in final v-as intreba daca credeti ca legislatia care exista este deplin si eficient aplicata in RO???

   Legislatia si domnia legii nu exclud flexibilitatea in gandirea unor mecanisme pentru a face legea practic aplicabila - adica adevarata domnie a legii care este constata prin aplicarea ei - si nu doar cea ramasa scrisa pe hartie - la unii se poate, la altii inca nu...

   PS un exemplu de mare pedeapsa aplicata birocratic este cel din Irlanda -compania Google - o sa vedem daca se va schimba ceva acolo...
  • +1 (1 vot)    
   Iata cum definește The Justice Project domnia legi (Duminică, 22 ianuarie 2017, 10:45)

   economist [utilizator] i-a raspuns lui Harald

   What is the Rule of Law?

   Derived from internationally accepted standards, the World Justice Project’s definition of the rule of law is a system in which the following four universal principles are upheld:

   The government and its officials and agents as well as individuals and private entities are accountable under the law.

   The laws are clear, publicized, stable, and just; are applied evenly; and protect fundamental rights, including the security of persons and property and certain core human rights.

   The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient.

   Justice is delivered timely by competent, ethical, and independent representatives and neutrals who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve.

   În concluzie, trebuie făcută distincție între domnia legii și reglementarea care poate sufoca piețele. Dl. Croitoru are multe articole în care spune că reglementarea a devenit excesivă și orientată împotriva pieței, în special în România.
  • 0 (0 voturi)    
   Spui un adevar si 10 minciuni (Duminică, 22 ianuarie 2017, 10:53)

   Dandy [anonim] i-a raspuns lui Harald

   Un comentariu diversionist, cu sau fara voie. Intr-adevar, in multe tari din Occident sanctiunile se dau de catre judecator, nu de catre controlori. Dar asta nu inseamna ca restul afirmatiilor tale sunt adevarate.
   Spui ca "legislatia românească este excesivă, atât ca întindere, cât și ca severitate a sancțiunilor". Fals. Franta are un Cod al consumului de mii de articole, iar unele dintre sanctiunile pentru incalcarea drepturilor consumatorilor sunt amenzi de pana la 300.000 euro si inchisoare de la 6 luni la doi ani. Cunosti sanctiuni echivalente in Romania, pentru asemenea contraventii? La noi, amenzile abia daca ating cateva mii de euro.
   La noi, autoritatile sunt prea permisive si corupte, de aceea comerciantii isi pot permite nenumarate abuzuri asupra clientilor. Nu cred ca poti face magariile de aici in Vest: evaziune fiscala, sa nu dai bon niciunui client, sa te porti marlaneste cu clientii, etc. Mai mult, nu cred ca in Occident poti incalca drepturile elementare ale salariatilor, asa cum se intampla in Romania. Aici, predomina inca un capitalism banditesc, deoarece atat legea, cat si autoritatile sunt prea slabe. Motivele le gasesti in articol: o mafie (Simbioza) care a acaparat statul si ii foloseste resursele in scopuri personale.
   • 0 (0 voturi)    
    Judecătorul stabilește dacă ai încălcat legea (Duminică, 22 ianuarie 2017, 14:18)

    Harald [utilizator] i-a raspuns lui Dandy

    Atunci când funcționarul public trebuie să demonstreze în fața unui judecător că ai încălcat legea, aplicarea legii devine inevitabil mai corectă. Concurența pe piață rămâne reală, iar în timp normele legale ajung inevitabil realiste.

    Să mori tu că în Franța o afacere care produce încasări de câteva zeci de mii de euro pe an primește sancțiuni tot de câteva zeci de mii de euro pe an, cum se întâmplă în România? :)

    Isteria românească post-comunistă anti-antreprenoriat pierde din vedere faptul că afacerea (și piața) trebuie să continue să funcționeze, astfel că sancțiunile trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptei și aplicate de persoane cu studii de Drept și solide cunoștințe juridice.

    În România, funcționarul investit cu aplicarea de amenzi draconice nu are nici studii de Drept, nici cunoștințe juridice. El are doar puterea personală și satisfacția ”am să-ți închid activitatea”, satisfacție care se vede în toată legilația românească, inclusiv în practicile ANAF instituite pe vremea lui Cioloș și Doroș.

    Însă azi România nu mai e autarhia lui Ceaușescu, ci face parte din Uniunea Europeană, bazată pe libera circulație a persoanelor și capitalurilor.. Așa că hai să vedem, mai ești în stare să-mi închizi afacerea de la Nottingham sau pe cea de la Rotterdam? :)
    Că eu am fost în stare să te las fără locurile de muncă pe care le creasem în România.

    Franța nu e cel mai bun exemplu de urmat de către România, jumătate din studenții francezi visează să-și deschidă o firmă în UK, iar unii dintre ei o și fac. În schimb, despre britanici care visează să-și deschidă o firmă în Franța n-a auzit nimeni. Ce concluzie tragem noi de-aici? :)
 • +1 (9 voturi)    
  Intelectualitatea nu este motorul societatii (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:12)

  ty [utilizator]

  romanesti ci doar sluga puterii cu precadere a uneia.
  • -1 (5 voturi)    
   bun comentariu (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:21)

   MConstantin [utilizator] i-a raspuns lui ty

   in toate tarile lumii, intelectualitatea s-a pus pres in fata banului. La fel si Biserica. Daca studiati, veti vedea ca Biserica, de regula, s-a pus in slujba Puterii sute de ani.
   Foarte rare cazurile cand Biserica a infruntat Puterea.

   Exemplele sint multiple ca intelectualitatea se prostitueaza (vezi ICR, etc), doar cei spalati pe creier cred in oameni mesianici, etc.
 • -2 (10 voturi)    
  Concluzii . (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:14)

  Andrei_Fieraru [utilizator]

  Nu ne taie nimeni la sfaturi si prognoze . Domnia legii ! ? Unde naiba este BNR cand toate bancile din Romania ( in fapt , la indicatia si la presiunea BNR ) nu respecta legea care spune ca tu , client al oricarei banci unde ai un depozit de lei , valuta , poti solicita eliberarea in numerar a unei ( unor ) sume necesara afacerilor proprii . Niciunde in vreo lege , civila sau de alta natura , nu se spune ca trebuie sa astepti cu lunile pentru banii tai , ca BNR trebuie sa limiteze platile in cash , pentru confortul propriu , neavand ce face cu controlul asupra cashului din spagi care sta la saltele , ca banca urmareste sa faca viata mai buna pentru cei din ANAF si tot asa . In concluzie , , domnule Croitoru , voi sunteti mai degraba niste popi care spuneti sa facem ce zice popa si nu ce face el .
  • -3 (7 voturi)    
   Cine face treabă cu CASH face treabă mică.... (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:48)

   Wasile [utilizator] i-a raspuns lui Andrei_Fieraru

   Într-adevăr, este puțin ciudat că este limitat cash-ul. Însă, dacă stai să gândești nițel, este destul de clar:
   Ce afaceri faci cu cash? Cumperi o mașină cu cash? Plătești salarii? Cumperi produse?
   Toate se pot face, mai rapid și mai sigur, cu instrumente bancare mai complexe și mai sigure.

   Da, pentru noi, obișnuiți cu mica evaziune, CASHu' ne ajută. Mai mișcăm pe contul de avans niște bănuți, mai virăm de colo-colo, etc. Dar în mod normal totul ar trebui să fie transparent și bancarizat.

   Și ajutoarele sociale ar trebui bancarizate, ca să mai deșteptăm nițel lumea...
   • +2 (2 voturi)    
    Altfel de optica . (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:21)

    Andrei_Fieraru [utilizator] i-a raspuns lui Wasile

    Daca vrei sa cumperi hectare de teren sau alte proprietati in zone mai putin sigure , pe barba ta , evident , cum ar fi Gruzia , Rep . Moldova , Madagascar - ca doar nu toti se gandesc sa cumpere la Dagata sau Cotu Dobii - ai nevoie de cash . Pentru cei care vor o rabla la second sau un porc de Craciun , nu prezinta importanta ce spun eu . Chestia cu bancarizarea ... Pe cand si spagile vor fi bancarizate ? . In rest si la noi , cu cash , astazi , daca vrei o afacere , razbati mai usor si mai ieftin .
   • +5 (5 voturi)    
    Prietene, cash-ul e modul de a te apara (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:26)

    MConstantin [utilizator] i-a raspuns lui Wasile

    de abuzurile Statului, care mereu e corupt.

    Daca cineva isi inchipuie State ne-corupte, e prea spalat pe creier.

    Vezi ce se intimpla in India de o luna. Au schimbat banii, "ca sa eliminea coruptia". Vrajeala, caci coruptii nu isi tineau banii in rupii, ci in USD, aur, etc.
    Singurii afectati au fost milioanele de mici afaceristi, fermieri. Marii beneficiari: bancile, au primit aflux de cash de le oameni.

    Mai cititi si voi persa straina.

    Cititi de bail-in!!
    Daca ai toti banii in banca ce faci? ramai sarac dupa ce ai muncit de te-a luat dracu.
    Si Draghi a zis ca sa se interzica bacnota de 500 euro. O sa ne ia dracu pe toti saracii, sigur ca Draghi si papusarii lui se vor salva cu munca si sacrificiile noastre (si manipularea voastra).
 • +5 (9 voturi)    
  Punctul pe i (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:15)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Simbioza e Republica Securista România instaurată prin CRIMA de PSD (FSN> PSDR> PSD+PD> USL+PDL>PSD+ALDE+UDMR) si anexata spre a fi jefuita de o junta care a furat zi de zi. Un articol excelent intr-un moment cind insusi Ministrul (hot plagiator) al Justitiei vrea sa aduca o lovitura mortala Statului de Drept (a incercat si in trecut!), iar guvernul nou instaurat al CIUMEI ROSII si-a dat arama pe fata si scopul pentru care a fost numit. In rezumat, articolul spune: România e tara hotiei si a coruptiei de stat!
 • +10 (12 voturi)    
  Bun articolul (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:18)

  nick24 [utilizator]

  ar trebui dezbătut la televiziuni.
  La care? Că sunt toate "independente"!
  • -3 (3 voturi)    
   Cum la care? (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:26)

   MConstantin [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   La Hotnews! E independenta.
 • +7 (9 voturi)    
  Simbioza = Parazit (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:24)

  Wasile [utilizator]

  Diplomatic zis "Simbioză" - mai potrivit termen era parazit.

  Nu se poate crește din neant dreptul la proprietate și rezistența la corupție - o forță exterioară trebuie să vină să impună aceste schimbări, căci din interior nu vor veni niciodată.

  Tare-s curios care este acea forță exterioară: oamenii neimplicați politic până acum care se satură și vin să măture fosta clasă politică, evenimente externe importante (război, crize economice, etc.), instituții externe (UE, NATO) sau o combinație dintre cele de mai sus.

  Dacă nici una din astea nu face nimic, atunci parazitul se va îngrășa în continuare, cu mare atenție să nu devoreze de tot trupul îmbătrânit ce-l poartă.
  • 0 (0 voturi)    
   cea mai puternica forta de curatenie (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 13:11)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Wasile

   Ar trebui sa vina din interior sau din cei care au fost plecati sau sunt inca plecati in afara si mai cred ca se mai poate face ceva aici.

   Nu ma astept prea mult de la institutiile externe.
   S-a vazut in Miercurea Elefantilor cat de mult a facut interventia Presedintelui asupra capcaunilor.

   Crescut DNA/ANI si serviciile profesionalizate - fara interventii politice in ele!

   Usor de scris...
 • -7 (11 voturi)    
  Creșterea nivelului de trai (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:25)

  Con_stan_tin [utilizator]

  este obținută din creșterea productivității muncii. Statul asta trebuie să facă, să să creeze condițiile pentru creșterea productivității muncii. Ce n-au înțeles comuniștii este că nu poți crește productivitatea muncii tot prin muncă, e ca și cum te-ai trage singur de păr ca să ieși din groapă. Creșterea productivității muncii se face prin hoție de resurse: timp, materiale, oameni și în final bani.Un sistem legislativ care pedepsește orice hoție nu permite creșterea productivității muncii și nici a nivelului de trai.
  • -2 (4 voturi)    
   Cresterea productivitatii se face prin: (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:30)

   Ardiles [anonim] i-a raspuns lui Con_stan_tin

   modernizarea capacitatilor de productie, menegement performant si investitii in resursa umana. Cresterea nivelului de trai nu are nimic in comun cu cresterea productivitatii ci cu distribuirea plusvalorii obtinute care poate fie"echitabila" sau "nu".
   De aceia sa ajuns ca 1% din bogatii lumii sa detina 90% din bogatie. Mai pe inteles, depinde de cel care tine painea si cutitu sa-ti taie o felie mai mare sau mai mica.
  • +3 (3 voturi)    
   Creșterea productivității muncii se face prin hoți (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 2:37)

   ras-putin [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

   "Un sistem legislativ care pedepsește orice hoție nu permite creșterea productivității muncii"

   tu din ce ne-gaura de teleorman ai aparut?
   • -1 (3 voturi)    
    Să crești nivelul de trai (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 10:10)

    Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui ras-putin

    înseamnă să consumi din ce în mai mult și să muncești din ce în ce mai puțin. Ai nevoie de un balans fin între moralitate și imoralitate pentru acest lucru. Ambele extreme, o societate morală sau o societate imorală, au fost incercate de istorie și au eșuat.
    • 0 (0 voturi)    
     dar cu mintea ai incercat sa faci ceva??? (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 13:17)

     ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

     Mintea ne-a fost data ca sa creem cu ea - nu ca sa furam putin sau mai mult, dupa posibilitati.

     Asadar si prin urmare poti sa muncesti mai mult, ca un scalv, dar ai oarece limite fizice pe care le poti creste prin antrenare, dar poti sa muncesti mult mai eficient cu mintea - sa aduci novatie ci creatie si sa iti usurezi munca si sa castigi mai mult...

     Natia care a aratat ca se poate si altfel - adicalea cu mintea - este USA. Inca conduce la ceea ce inseamna inovatie.

     Dar ceea ce este nemaipomenit este ca pe langa inovatie pune in miscare relatia dintre cercetare - dezvoltare si economia reala - nu am vazut la nici o natie o asa stransa legatura si parca doar Germania incearca ceva...

     Poate nu am suficiente date sa judec mai departe!
  • 0 (0 voturi)    
   tocmai ce fu explicat lantul care duce... (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 13:13)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

   la cresterea productivitatii muncii - adicalea inovatia.

   Hotul ramane hot!
   Astazi fura un ou, maine oare ce o sa mai fure???
   • 0 (0 voturi)    
    Întradevăr concurența determină (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 17:27)

    Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui ..13

    creșterea productivității muncii, dar e vorba de concurența dintre muncă și hoție. Fără hoție munca își pierde ținta, eficiența hoției în acumulări materiale, și motivația de progres.
 • +5 (7 voturi)    
  simbioza (Vineri, 20 ianuarie 2017, 18:57)

  mars [anonim]

  iata un viitor prim ministru analiza lui a fost preazentata de acest finantist de la Banca Nationala intr-un limbaj accesibil publicului si este justa Simbioza se modernizeaza si intineresste adca sr regenereaza Ea trebuie insa distrusa intr-un termen de timp rezonabil de catre adevarata elita atarii aceasta trebuie insa sa se coaguleze si organizeze eficient daca vrea sa reuseasca Numai astfel Romania va progresa adica va face un urias pas inainte Va fi cu totul alta Romanie
 • -7 (13 voturi)    
  ce-i mai plac privilegiile Dlui Croitoru (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:12)

  MConstantin [utilizator]

  Uite cine vorbeste de coruptie!

  Dar nepotismul din BNR cum se numeste? Scrie pe ziare.com ca ai o relatie de lunga durata cu fiica dl. Isarescu, Lacramioara Isarescu. E nepotism? E conflict de interese?
  Alt exemplu, am mai citit ca Dna Lacramioara are investitii imobiliare, 15 mil eur in asociatie cu altii. E conflict de interese ca ta-su sa stableasca conditiile pietei imobiliare?

  Luciane, repete de 100 ori pana intelegi
  "Legile le fac cei puternici. Legile nu sint contra lor, legile sint ca sa isi pastreze privilegiile si averea."

  Luciane, dar de ce nici democratia SUA nu e prospera?
  Si acolo e coruptie si nu se respecta proprietatea?

  Luciane, nu iti gasesti si tu ceva cinstit de munca, tot atarni la prieteni si pile? Ce stii si tu sa faci?
  De ce nu ai lucrat in viata ta la privat?
  • +3 (7 voturi)    
   Bea Costica (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:34)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui MConstantin

   Mata' ce puii mei stii sa faci in afara sa dai din fleoanca? Sa furi ca si ceilalti? Beleste ochii si ai sa pricepi - daca nu esti platit ca sa nu pricepi - unde sunt marii mafioti care au distrus tara si au facut ca atunci când aud de România toti sa spunâ cu dispret - tara corupta, tara condusa de hoti. Nu BNR face legi si nici nu e Executiv.
   • -4 (6 voturi)    
    bun nume (Vineri, 20 ianuarie 2017, 20:32)

    MConstantin [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    "Ochii pe voi".
    Banui ca si urechile tot pe noi.
    Vezi ca te deconspiri.

    Sigur ca Romania a fost furata si e furata. Adica noi, romanii de rand, sintem furati. Viitorul copiilor nostri e furat.

    Dar mai cred ca Lucian Croitoru e si el un gainar printre marii mafioti, spera ca poate ajunge si el un mare mafiot. In nici un caz nu il vad parte din "popor", nu il vad "roman de rand", empatizand cu poporul.
    Mai ales ca indeamna poporul la munca nu la lene, dar sa se intrebe fiecare dintre noi, la locul lui de munca, i se pare ca freaca menta sau ca munceste de il ia dracu?Vedeti ce fel de om e Dl. Croitoru? 80% din romani muncesc imbolnavindu-se, uita de copii, de familie, pun serviciu pe primul loc, etc, accepta umilintele sefilor/patronilor si apoi vine Croitoru si le zice ca sint lenesi.
    Croitoru sa remarce ca Statul e asistential cu Croitoru nu cu romanul de rand.

    Imi place ca am maxim de procentaj de voturi negative desi doar am enumerat fapte si pus intrebari.
   • -1 (1 vot)    
    chestia cu priceperea si intelegerea (Vineri, 20 ianuarie 2017, 22:23)

    padrepadrone [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    coruptiei si a statusului privilegiilor se confunda destul de usor, natural chiar in anumite zone. Care chiar daca nu fac legi si nu se executa politici, se poate legitima foarte usor o stare normala de confuzie in una veritabila de credinta: da dom`ne, asa pare sa fie, si daca nu contrazice nimeni nimeni, chiar asa trebuie sa fie...
    Nu inseamna ca sunt de acord cu carcoteala susnumitului, dar un dram de dreptate are in contrapartida cu confuzia dumitale magistrala: nu e musai sa fii hot recunoscut, suficient sa fii de acord cu gratierea, amnistia institutita de curentul de pe langa putere. Care e cam aceeasi(ca scop) de cand ne-am redescoeprit liberi...sa furam legal, sic!
  • 0 (0 voturi)    
   Limba română (Vineri, 20 ianuarie 2017, 20:01)

   economist [utilizator] i-a raspuns lui MConstantin

   La vocativ, Lucian se spune și se citește Luciene, nu Luciane. Ce ar fi să repeți asta de 100 de ori!?
  • +3 (3 voturi)    
   ???? (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:45)

   nedumeritul [utilizator] i-a raspuns lui MConstantin

   nu stiu daca Lucian e cinstit sau nu dar sunt total de acord cu cea ce spune
 • 0 (0 voturi)    
  Taxe, inflatie, si curve (Vineri, 20 ianuarie 2017, 19:50)

  Orwell [utilizator]

  +1 "autorul inverseaza, intentionat? raportul de cauzalitate intre prosperitate si domnia legii"

  "In umbra marelui URS"s, e numele unei melodii.
  Nu conteaza daca dispare clasa muncitoare, dispare si statul Roman.


  Nu mai munciti bai.. "muncitorilor"!
  Lasati imperiul sa cada, cum au facut si aia.. Nici macar imperiu nu-i..
 • +3 (3 voturi)    
  Demonstratia perfecta care explica conflictul (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:46)

  padrepadrone [utilizator]

  dintre cele 2 RO: elita subordonata bugetarilor si nebugetarii care rezista dupa posibilitati pana la rebrenduirea clasica conform capitalismului autohton: om de afaceri cu priza politica la buget. Sau pleaca fara sa se mai uite inapoi, sau renunta si se infunda intr-un veritabil carusel al neincrederii in nimic.
  Pe scurt, ca sa inteleaga toata lumea, democratia clamata de noi ca veritabila este momentan doar originala: egali in fata legii sunt doar cei cu priza la putere; restul se descurca sau pleaca....
  Intr-o tara in care statul isi incalca repetat si consecvent obligatiile derivate din administrarea darilor populatiei(plus imprumuturile in numele ei) rezultatul nu poate fi decat capitalismul de cumetrie nasit de ssocialistii indragostiti de pesches; o natie de oameni cu gene puternic ancorate in feudalism care sparg iluzia inapoierii lor prin achizitia grobiana de tituri, doctorate, samd; arta jmecherului care-i pacaleste pe fraieri deoarece lipseste sublim alternativa civilizata.
  Ca si opozitia sau elita adevarata: totul este o aparenta puternic sustinuta de profesionistii natiei disimulati in descurcareti de invarteala bugetofaga...bleahhh
 • -3 (3 voturi)    
  Cand n-au fost bolsevicii PSD-isti... (Vineri, 20 ianuarie 2017, 21:57)

  VOX [anonim]

  ...au fost capitalistii Videanu, Udrea, Poteras etc. In concluzie, de unde prosperitate pentru romani?!
 • -3 (3 voturi)    
  Ce are bula cu preafacatura ?? (Vineri, 20 ianuarie 2017, 22:52)

  Miky113 [utilizator]

  Democratia e un concept abstract, nemasurabil, plin de dinamica .
  Autocontrolul social pe terra metamorfozeaza dintr-o stare in alta: canibalism, capitalism, democratie, socialism, dictatura, globalism, califat, mafism...

  Ce te face sa crezi ca e fragila;
  are structura unui cristal ?!
  Atunci : Atentie la "manipulare" !!?

  Acum 27 ani era tanara si virgina, si acuma are osteoporoza, efect a intrarii in menopauza .

  Cat despre prosperitatea - : altii ar trebui sa vorbeasca !

  In ecuatia prosperitatii vs democratie, o mare necunoscuta o reprezinta benere si domeniul viticol.
 • +4 (4 voturi)    
  Batutul apei in piua fara rost (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 0:09)

  coco04 [utilizator]

  Domnul Croitoru are dreptate: fara domnia legii nu se poate cladi nimic.
  Sa ne uitam la Coreea de Sud:
  Coreea de Sud a fost Romania! Dar a hotarat sa devina Coreea de Sud.A fost alegerea lor.
  Si au ajuns Coreea de Sud datorita domniei legii si combaterii coruptiei.
 • +3 (3 voturi)    
  puterea si ce au facut cu ea? (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 14:16)

  ..13 [utilizator]

  CEi care au avut puterea nu au avut interesul de a dezvolta transparent si de a opri coruptia.

  AU crezut ca daca continua asa cum stiu ei - pitindu-se ca niste cameleoni in spatele afacerilor - vor continua sa prospere si sa controleze piata. Si au reusit pana la un punct.

  Din acel punct important - crearea si functionarea DNA-ului, a Ministerului Justititiei - politicienii au fost sever speriati si au declansat toate motoarele pentru a opri reformarea sistemului.

  Trebuie spus ca MCV_ul ne-a salvat.

  Si cu toate acestea oamenii inca nu cred ca este nevoie acum si mereu de o justitie corecta si de o domnie a legii - absolut ciudate unele opinii exprimate aici.

  As face un concurs si as premia firmele care nu au dat spaga si au reusit sa creasca. M-as auto-propune pentru ca mereu incurajam firmele sa aplice pentru finantari si mereu imi spuneau ca ele se dau cum se dau, adicalea dupa anume spranceana... SI mereu le spuneam ca trebuie sa incerce si sa NU DEA SPAGA - sa vada daca se poate si fara spaga si ca sunt alaturi de ei in a incerca sa obtina finantarea fara spaga. Si unii au si reusit.

  As mai premia pe cei care denunta pe cei care dau sau cer spaga.sigur numarul lor poate sa fie mare, dar ce este mai de pret - spaga data pe la spate sau premiul si promovarea pe care acest premiu mi-o face??? Este clar ca nimeni nu va incerca sa imi ceara spaga daca imaginea mea este promovata ca divulgator de spaga...

  Poate asa creste numarul oamenilor simpli care cred ca se poate si altfel - adica sa muncesti corect si sa ai parte de banii tai.
 • 0 (2 voturi)    
  clasa mancatoare (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 17:43)

  ioan [anonim]

  prosperitatea nu poate exista deoarece la conducerea tarii, in 1990, s-a instalat clasa mancatoare formata din politiceni, bugetari si firmele, institutiile asociate cu acestia.De fapt este un socialism intors pe dos -un socialism al clasei mancatoare. Clasa mancatoare este formata ,aproape in totalitate din indivizii claselor sociale care nu produc si vand cu mainile lor bunuri materiale
 • 0 (0 voturi)    
  DEMOCRATIE FRAGILA ECONOMIE SLABA (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 19:06)

  ConstantinStumbea [anonim]

  In titlu se gaseste si raspunsul. O democratie fragila ( 60% din electorat nu a votat actuala clasa politica), nu poate sa duca, decat la o economie slaba. Cu alte cuvinte, daca persoanele cu functii publice sau de stat nu au valoare, nici economia nu poate fi prospera.
 • +1 (1 vot)    
  democratia noastra (Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, 23:22)

  pb80tm [anonim]

  e de fapt proaspatul nascut aruncat intr-o punga in zapada. stire sadica ce o citim periodic de 27 de ani.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...


Ultimele articole din Actualitate | Opinii

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by