Simulari Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2014 Care sunt capitolele exceptate de la simulari pe fiecare materie la care elevii vor sustine testari

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Joi, 13 februarie 2014, 13:17 Actualitate | Esenţial


La scoala
Foto: Agerpres
Simularile Evaluarii Nationale 2014 incep in 18 februarie cu Limba si literatura romana - proba scrisa. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi insa testati cu privire la alegorie, vor fi exceptate de asemenea complementul direct si propozitia subordonata completiva directa, precum si alte continuturi care inca nu le-au fost predate elevilor. Si la Matematica vor fi capitole care nu vor intra in materia simulata, printre care Operatii cu rapoarte si Functii. Simularile Bacalaureatului 2014 se sustin anul acesta pentru prima oara si la clasa a IX-a. Testele incep in data 3 martie cu Simulare la Limba si literatura romana - proba scrisa. Subiectele nu vor face insa referire la autorii canonici G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Ministerul Educatiei Nationale a publicat astazi, 13 februarie, Ordinul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014.

Potrivit acestuia, rezultatele obtinute de elevi la simularea Evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecarei scoli in care s-au desfasurat simularile, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare.

Evaluarea Nationala - Calendar Simulari
18 februarie 2014        Simulare - Limba si literatura romana - proba scrisa
19 februarie 2014        Simulare - Matematica - proba scrisa
20 februarie 2014        Simulare - Limba si literatura materna - proba scrisa
7 martie 2014              Afisarea rezultatelor

Bacalaureat - Calendar Simulari - Clasele a XI-a si a XII-a
3 martie 2014        Simulare - proba scrisa - Limba si literatura romana
4 martie 2014        Simulare - proba scrisa - Limba si literatura materna
5 martie 2014        Simulare - proba scrisa - Proba obligatorie a profilului E)c)
7 martie 2014        Simulare - proba scrisa - Proba la alegere a profilului si specializarii E)d)
14 martie 2014      Afisarea rezultatelor

Descarca de aici Calendarul Simularilor scolare 2014

Evaluarea Nationala - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a VIII-a

Limba si literatura romana
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)
 • complementul direct si propozitia subordonata completiva directa; complementul indirect si propozitia subordonata completiva indirecta; complementele circumstantiale si propozitiile subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop)
Matematica
Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:
 • din capitolul Calcul algebric - Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Simplificare. Operatii cu rapoarte (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere cu exponent numar intreg)
 • capitolul Functii
 • din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii: - Rezolvarea in RxR a sistemelor de ecuatii de forma: • Probleme cu caracter aplicativ care se rezolva cu ajutorul sistemelor de ecuatii
 • din capitolul Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapta, unghiul - calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate
 • din capitolul Corpuri geometrice. Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreapta cu baza triunghi echilateral, patrat sau dreptunghi; piramida triunghiulara regulata, tetraedrul regulat, piramida patrulatera regulata: - desfasurari si - aria laterala, aria totala, volumul
Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014

Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XI-a

Limba si literatura romana

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica, curente culturale/literare romanesti in context european
 • interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
 • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.
MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
 • Studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Derivabilitate
 • capitolul Reprezentarea grafica a functiilor
MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • Structuri algebrice: inel, corp din capitolul Structuri algebrice
ISTORIE

Popoare si spatii istorice
 • Europa si lumea in secolul XX - Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana - cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea
Oamenii, societatea si lumea ideilor
 • Economie si societate in lumea postbelica - Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.
 • Stiinta si societatea - Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.
Statul si politica
 • Statele in perioada contemporana - Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.

NOTA: Continuturile de mai sus fac parte din Programa scolara pentru istorie - clasa a XI-a, fara a fi incluse in programa pentru examenul de bacalaureat national. Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat national, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simularii.

Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a in anul scolar 2013-2014

Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XII-a

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • perioada postbelica
 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.
MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite
MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite
MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite
MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 • Sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss
 • Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
ISTORIE

Domenii de continut /continuturi (clasa a XII-a)
A. POPOARE SI SPATII ISTORICE - 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR - 1. Secolul XX - intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.
C. STATUL SI POLITICA - 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari. (secolele XVIII-XX)

BIOLOGIE

varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;
varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.
Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

FIZICA
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

CHIMIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

INFORMATICA
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE

A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA
1. Spatiul romanesc si spatiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:
- relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)
- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra
- invelisul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei
- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei
- populatia si caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de orase al Europei
- activitatile economice - caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu inconjurator si peisaje
5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii
6. Tarile vecine Romaniei

LOGICA, COMUNICARE SI ARGUMENTARE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

SOCIOLOGIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

ECONOMIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

FILOSOFIE
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Teorii politice moderne si contemporane; Drepturile omului
4. Cunoasterea
5. Filosofia

Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a in anul scolar 2013-2014

Amintim ca anul acesta elevii sustin pentru prima data simulari la nivel national pentru Bacalaureat si Evaluarea Nationala; simularile vor avea loc la aceeasi data pentru toate scolile si cu aceleasi subiecte. O alta premiera a anului 2014 o reprezinta faptul ca si elevii de clasa a XI-a vor sustine simulari ale probelor de Bacalaureat. Scopul acestor testari la nivel national este "familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale", se arata in ordinul ministrului Remus Pricopie.

Citeste si:


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

87084 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  abramburizant! (Joi, 13 februarie 2014, 13:52)

  AncaCazacu [anonim]

  ...o programa in care ni se spunem NU ce trebuie sa pregatim, dar ce Nu trebuie sa pregatim!!!
  Cu tot respectul, dragi cititori, a ce seamana astfel de gandire???!!
 • 0 (0 voturi)    
  subiecte simulare bac (Sâmbătă, 1 martie 2014, 12:47)

  ArteniGeorge Daniel [anonim]

  multumesc pentru informatii!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by