​Consultațiile la distanță, oferite prin telefon sau online, pe care o parte dintre medici și asociațiile de pacienți și le doreau de ani buni, vor deveni o obișnuință și în România. Permisă temporar doar pe perioada pandemiei, telemedicina va fi acum reglementată oficial în țara noastră. Ministerul Sănătății a publicat, într-un proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere publică, lista specialităților medicale și a serviciilor ce vor putea fi oferite prin telemedicină. Important de știut: pacientul are dreptul să refuze interacțiunea prin telemedicină, dacă nu dorește această formulă de consultație.

Coada la medicFoto: AGERPRES

În noiembrie anul trecut, Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sănătății, Ordonanța de Urgență pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Actul normativ reglementa posibilitatea furnizării serviciilor medicale la distanță, prin telemedicină.

Ministerul Sănătății a elaborat acum un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat în transparență, ce conține lista specialităților medicale și a serviciilor ce vor putea fi oferite prin telemedicină, precum și condițiile de organizare și funcționare a telemedicinei și modalitățile de acordare a serviciului de telemedicină.

Telemedicina este definită ca actul medical furnizat prin telemedicină presupune utilizarea tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare pe infrastructura care permite asigurarea calității actului medical, potrivit proiectului de act normativ. Actul medical furnizat prin telemedicină trebuie să respecte toate drepturile şi obligaţiile pe care le implică orice act medical.

În mai anul trecut, la scurt timp după ce telemedicina fusese permisă oficial în România dar numai temporar, pe perioada pandemiei, HotNews.ro scria, pe larg, despre avantajele, limitele și dezavantajele telemedicinei și necesitatea ca ea să fie reglementată oficial în țara noastră.

Citește aici pe larg un amplu material HotNews.ro pe tema telemedicinei:

"Prin adoptarea OUG 196/2020 si completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se crează premisele pentru cresterea accesibilităţii la servicii medicale pentru pacienti și pentru cresterea calitatii actului medical prin telemedicina care înseamnă furnizarea de servicii de asistență medicală bazată pe utilizarea tehnologiei informatiei și a comunicatiilor (TIC), în situații în care cadrul medical și pacientul (sau două cadre medicale) se află în locații diferite. În acest fel creşte nu doar accesul la servicii medicale, a persoanelor din zonele rurale, din zonele geografice mai puţin accesibile sau din zonele care înregistrează deficit în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale de specialitate în anumite specialităţi clinice, dar si calitatea serviciilor medicale furnizate tuturor pacienților", se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică.

Lista serviciilor medicale care vor putea fi acordate prin telemedicină:

Ce servicii medicale vor putea fi acordate prin telemedicină:

 • a) Teleconsultații pentru stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de sănătate, interpretarea rezultatelor investigațiilor medicale; stabilirea tratamentului; indicarea unor metode de prevenţie a bolilor şi accidentelor;
 • b) Telepatologia, în scopul interpretării datelor și imaginilor microscopice de către specialiștii anatomopatologi și stabilirii unui diagnostic;
 • c) Teleradiologia, în scopul transmiterii electronice a imaginilor radiologice și interpretării lor de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic;
 • d) Telemonitorizarea unor afecțiuni, în scopul supravegherii stării de sănătate a pacienților, servicii de suport pentru pacienți;
 • e) Teleexpertiza în scopul schimbului de opinii medicale la distanță între mai mulți medici inter sau intra – disciplinar;
 • f) Teleasistența în scopul efectuării unor proceduri medicale, care presupun integrarea în timp real a unor date de la distanță, inclusiv opinii ale unor profesioniști din domeniul sănătății.

Vor putea fi acordate servicii medicale prin telemedicină în urmatoarele specialități:

 • a) Anatomie patologică
 • b) Alergologie și imunologie clinică
 • c) Boli infecțioase
 • d) Cardiologie
 • e) Cardiologie pediatrică
 • f) Chirurgie cardiovasculară
 • g) Chirurgie generală
 • h) Chirurgie orală și maxilo-facială
 • i) Chirurgie pediatrică
 • j) Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
 • k) Chirurgie toracică
 • l) Chirurgie vasculară
 • m) Dermatovenerologie
 • n) Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
 • o) Endocrinologie
 • p) Gastroenterologie
 • q) Gastroenterologie pediatrică
 • r) Genetică medicală
 • s) Geriatrie și gerontologie
 • t) Hematologie
 • u) Hematologie pediatrică
 • v) Medicină de familie
 • w) Medicină internă
 • x) Medicină de laborator
 • y) Medicina muncii
 • z) Nefrologie
 • aa) Nefrologie pediatrică
 • bb) Neonatologie
 • cc) Neurologie
 • dd) Neurochirurgie
 • ee) Neurologie pediatrică
 • ff) Obstetrică-ginecologie
 • gg) Oftalmologie
 • hh) Oncologie medicală
 • ii) Oncologie pediatrică
 • jj) Ortopedie pediatrică
 • kk) Ortopedie și traumatologie
 • ll) Otorinolaringologie
 • mm) Pediatrie
 • nn) Pneumologie
 • oo) Pneumologie pediatrică
 • pp) Psihiatrie
 • qq) Psihiatrie pediatrică
 • rr) Radiologie imagistică medicală
 • ss) Radioterapie
 • tt) Recuperare, medicină fizică și balneologie
 • uu) Reumatologie
 • vv) Urologie
 • ww) Servicii de sănătate conexe actului medical furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie și psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi

Cum va funcționa concret acordarea asistenței medicale prin telemedicină

Serviciile medicale cuprinse în lista de mai sus pot fi furnizate de către profesioniști în domeniul sănătății, din unități sanitare care pot furniza serviciile medicale și în format tradițional, față în față, în cabinet și care au autorizație sanitară de funcționare, prevede proiectul de Hotărâre de Guvern:

Actul medical furnizat prin telemedicină presupune utilizarea tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare pe infrastructura care permite asigurarea calității actului medical și trebuie să respecte toate drepturile şi obligaţiile pe care le implică orice act medical.

Condiţiile de organizare şi funcţionare a telemedicinei la nivelul unităţilor sanitare, care pot asigura asistenţa medicală profilactică şi curativă la distanţă sunt următoarele:

 • a) asigurarea condiţiilor tehnice pentru furnizarea serviciului;
 • b) instruirea pentru utilizarea sistemelor și platformelor de comunicare și transmisie de date;
 • c) respectarea cerințelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, confidențialitatea și securitatea informațiilor legate de starea de sănătate a pacientilor;
 • d) securizarea şi păstrarea tuturor informațiilor și documentelor de la pacient sau a documentelor rezultate în urma actului medical furnizat prin telemedicină într-un dosar fizic sau electronic al pacientului;
 • e) asigurarea dreptului medicului de a decide cu privire la oportunitatea furnizării sau continuării serviciului medical prin telemedicină.

Furnizorii de servicii medicale prin telemedicină trebuie să informeze pacientul referitor la identitatea și calificarea profesioniștilor din domeniul medical care acordă serviciile medicale, iar înainte de începerea oricărei interacțiuni prin telemedicină pacientul trebuie să primească detalii cu privire la modul în care se va desfășura actul medical prin telemedicină și cu tarifele serviciului medical prin telemedicină, mai prevede proiectul de HG aflat în dezbatere publică.

Consimțământul pacientului este necesar pentru accesarea oricărei platforme sau pentru furnizarea oricărui serviciu prin telemedicină, iar unitățile sanitare vor avea obligația să dovedească existența consimțământului pacientului prin orice mijloc de probă.

De asemenea, pacientul are dreptul să refuze interacțiunea prin telemedicină, dacă nu dorește această formulă de consultație.

Platformele, aplicațiile fixe și mobile, precum și website-urile utilizate de furnizori pentru servicii de telemedicină, trebuie să asigure posibilitatea de verificare în legătură cu fidelitatea și securitatea transmiterii datelor, și trebuie să ofere asistență pentru utilizatori.

În cadrul platformelor, a aplicațiilor informatice și a website-urilor utilizate de furnizori pentru servicii de telemedicină vor fi listate detalii referitoare la:

 • a) numele și calificarea profesioniștilor care furnizează serviciile medicale;
 • b) modalitatea de contact a medicului;
 • c) tarifele pentru actul medical furnizat prin telemedicină;
 • d) detalii referitoare la serviciul de suport tehnic și modul de conectare;
 • e) limitele serviciilor de telemedicină și posibilitatea medicului și pacientului de a transforma oricând serviciul într-unul clasic, în cabinet.

Serviciile de telemedicină vor putea fi acordate:

 • a) prin transmiterea imediată a informațiilor între profesioniști din domeniul sănătații și pacient, în timp real, când aceștia sunt prezenți simultan, dar la distanță, prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță, platformă, aplicație sau website și/sau alte echipamente de tip smartphone sau echipamente de videoconferință.
 • b) Prin schimbul de date medicale preînregistrate, fără a fi necesară prezența profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacientului, în același timp. În această situație, profesionistul în domeniul sănătății sau pacientul, obține și stochează datele clinice și de sănătate necesare și apoi le transferă la alt profesionist din domeniul sănătății pentru o analiză ulterioară în vederea interpretării datelor transmise, stabilirii unui diagnostic și / sau tratamentului. Transmiterea datelor clinice și de sănătate se poate face sub formă de date, imagini digitale, audio, video clipuri, înregistrări sau aplicații web.

În oricare dintre situații, procesarea datelor personale ale pacienților referitoare la sănătate se face cu respectarea reglementarilor privind protecția datelor cu caracter personal și drepturilor pacientului.

Unitățime medicale care vor oferi servicii de telemedicină vor avea obligația să garanteze confidențialitatea și securitatea informațiilor legate de starea de sănătate a beneficiarilor acestor servicii pe tot parcursul procedurilor de colectare, prelucrare, utilizare și stocare a datelor personale și să respecte drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile fundamentale referitoare la protecția vieții private și a datelor personale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la protecția datelor personale. Asigurarea calităţii serviciilor de telemedicină este responsabilitatea furnizorului, mai prevede proiectul de act normativ.