​Angajații Direcțiilor de Sănătate Publică din București și din județele țării vor asigura permanența - vor lucra noaptea, în weekend și de sărbători - de acasă, din cauza lipsei de personal, prevede un proiect de Ordin al Ministerului Sănătății, aflat în dezbarere publică. Permanența va fi asigurată de angajați conform unui grafic lunar, de la domiciliul persoanei stabilite conform graficului. În cazul unor "evenimente de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei, persoana care asigură permanenţa la domiciliu cheamă la sediul Direcției de sănătate publică, prin sistemul de chemări de la domiciliu, medici de specialitate".

Potrivit referatului care însoțește proiectul de Ordin, "personalul medico-sanitar la nivelul instituției este din ce în ce mai mic, urmare a pensionărilor, încheierii contractului de muncă/raportului de serviciu; (...) -volumul din ce în ce mai mare de lucrări ce revin pe fiecare persoană din categoria personalului de specialitate medico-sanitar, ca urmare a obligațiilor din normele legislative nou apărute din mai multe domenii".

Proiectul de Ordin publicat în transparență de Ministerul Sănătății până pe data de 3 septembrie poate fi consultat în documentul atașat.

Ce se modifică:

"Art. I. Art.28 din Ordinul minstrului sănătății nr.870/2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 28 - (1) La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se asigură permanenţa după următorul program:

a) între ora de terminare a programului zilnic de activitate şi ora de începere a programului din ziua următoare în zilele lucrătoare;

b) cu o durată de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.

(2) Permanența se asigură pe baza unui grafic lunar, aprobat de directorul executiv.

(3) Permanența se asigură de la domiciliul persoanei stabilite conform graficului aprobat.

(4) Persoana care asigură permanența la domiciliu, va prelua apelurile primite la sediul direcției de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, ca urmare a interconectării telefonului persoanei cu telefonul direcției de sănătate publică.

(5) În cazul evenimentelor de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei, persoana care asigură permanenţa la domiciliu, cheamă la sediul direcției de sănătate publică, prin sistemul de chemări de la domiciliu, medici de specialitate.

(6) Permanenţa se asigură de personalul de specialitate medico-sanitar, atât din categoria personalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici.

(7) În situația deficitului de personal de specialitate medico-sanitar, în grafic vor putea fi incluse și persoane din alte structuri, atât din categoria personalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici.

(8) Pentru medicii în specialităţi paraclinice, care în situaţii deosebite pot fi chemaţi la sediul direcţiei de sănătate publică, se va completa în mod corespunzător fişa postului.

(9) Pentru persoanele din alte structuri, atât din categoria personalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici, care asigură permanența la domiciliu, se va completa fișa postului în mod corespunzător."