​Guvernul va putea emite în vacanța parlamentară ordonanțe simple care vor viza rectificarea bugetului de stat pe anul 2023, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare sau necesare îndeplinirii jaloanelor și țintelor din PNRR ori modificări la Codul Fiscal, potrivit unui proiect de lege aflat joi pe masa Executivului.

Guvernul CiucaFoto: Guvern, Facebook

Întrucât, prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2023 se încheie la sfârşitul lunii iunie, Guvernul a elaborat un proiect de lege prin care, la propunerea ministerelor/instituțiilor interesate, solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanţe simple, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2023.

În proiectul de lege sunt stabilite 10 domenii în care Guvernul va putea emite ordonanțe simple, respectiv: finanțe și economie, dezvoltare, lucrări publice și administrație, afaceri interne, sănătate, transporturi și infrastructură, sport, cultură, cercetare, investiții și proiecte europene, prorogarea sau modificarea unor termene din acte normative cu putere de lege.

Ce schimbări legislative vrea să facă Guvernul în Finanțe și Economie

Cele mai multe modificări legislative care ar putea fi adoptate prin ordonanțe simple sunt pe zona de fiscalitate, respectiv:

 • 1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2023;
 • 2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
 • 3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • 4. modificarea art. III și art. IV din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare ;
 • 5. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • 6. modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 7. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • 8. modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (...)
 • 9. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr.360/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea art. II alin.(3) din Legea nr.113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • 10. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.211/2001, cu modificările ulterioare;
 • 11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În domeniul investițiilor și proiectelor europene, printre modificările vizate de Guvern se numără și reglementări legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).