Senatori din mai multe partide au depus la Senat un proiect de lege care prevede posibilitatea transmiterii declarațiilor de avere și de interese către Agenția Națională de Integritate în format electronic. Inițiatorii precizează că scopul proiectului este facilitarea procesului birocratic, transmite Mediafax.

Portal declaratii avereFoto: integritate.eu

Potrivit proiectului de lege, după articolul 2 din Legea 176/2010, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: „Declaratiile de avere și de interese pot fi completate depuse și în format electronic, certificate cu semnătura electronică calificată și ulterior transmise Agenției Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță. De asemenea procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Integritate, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I"

Proiectul mai prevede că toate persoanele vor avea obligația de a depune, începând cu anul 2022, declarațiile de avere și de interese în format electronic.

Totodată, autoritățile publice care primesc declarațiile în format electronic au obligația de a asigura certificate calificate pentru semnătura electronică, începând cu 2022. "Declarațiile depuse în format electronic au același regim ca cele depuse în format hârtie, fiind transmise acelorași persoane și entități, urmând ca acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege"

Inițiatorii argumentează necesitatea unei astfel de modificări, prin ușurarea completării declarațiilor de avere și de interese. De asemenea, aceștia mai notează că prin acest proiect se urmărește simplificarea modalității de gestionare și monitorizare a Declarațiilor la nivelul instituțiilor publice.

Proiectul de lege a fost depus la Senat de 53 de parlamentari PNL, PSD, UDMR, USR, dar și independenți.