În perioada 30 mai – 8 iunie 1969 s-au desfăşurat la Bucureşti Campionatele Europene de Box Amator. La competiţiile respective au luat parte 180 de sportivi din 25 de ţări şi, la finalul acestora, primul loc a fost obţinut de România – cu patru medalii de aur (Constantin Ciucă, Aurel Dumitrescu, Calistrat Cuţov şi Ion Alexe), două de argint (Victor Zilberman şi Ion Monea) şi una de bronz (Ion Covaci).

Petre OprisFoto: Arhiva personala

Nicolae Ceauşescu se pregătea atunci pentru a participa la Moscova la o consfătuire internaţională cu 75 de partide comuniste şi muncitoreşti, organizată de autorităţile sovietice (5-17 iunie 1969). Reuniunea fusese deja anunţată în mass-media şi liderul comunist român nu dorea să asiste din nou la discursuri şi critici dure ale sovieticilor şi ale aliaţilor acestora împotriva conducătorilor politici chinezi – aşa cum se întâmpla mereu de la începutul deceniului respectiv.

Doar o simplă coincidenţă a făcut ca, în ajunul plecării lui Nicolae Ceauşescu în Uniunea Sovietică, publicul român care asista la meciurile de la Campionatele Europene de Box Amator să protesteze vehement şi să arunce cu o piatră în ring, după ce un sportiv polonez (considerat mai slab de public) a fost declarat câştigător în lupta sa cu un sportiv turc.

A doua zi, Virgil Trofin (şef al Secţiei Organizaţiilor de Partid a C.C. al P.C.R.) a întocmit o informare pentru Nicolae Ceauşescu – aşa cum proceda de fiecare dată când şeful partidului şi statului era în vizită în străinătate. Textul documentului respectiv îl redăm în continuare, în întregime, fără a dispune şi de un material în care să fie descrisă reacţia pe care a avut-o Nicolae Ceauşescu după scandalul provocat la Bucureşti de publicul român în seara de 4 iunie 1969.

În actualul stadiu al cercetării putem doar să înaintăm ipoteza că publicul român care a asistat la competiţiile desfăşurate în primele zile a avut o atitudine foarte critică la adresa sportivilor care proveneau din R.P. Polonă, Uniunea Sovietică şi Republica Democrată Germană şi dintr-un motiv politico-sentimental: invadarea Cehoslovaciei de unităţi militare sovietice, est-germane, poloneze, ungare şi bulgare, în noaptea de 20 spre 21 august 1968. Nicolae Ceauşescu nu a fost invitat de liderii celorlalte state comuniste menţionate să participe la reuniunile în care s-a hotărât operaţiunea militară deoarece, probabil, aceştia nu contau pe o aprobare de către politicianul român a deciziei militare care se profila tot mai clar în vara anului 1968. Nicolae Ceauşescu a devenit însă erou naţional la Bucureşti în dimineaţa zilei de 21 august 1968, când a criticat foarte dur intervenţia impusă de politicienii sovietici împotriva Cehoslovaciei.

În informarea trimisă de Virgil Trofin lui Nicolae Ceauşescu se mai poate remarca un aspect care a devenit evident în decembrie 1989: reacţia comuniştilor împotriva unor cetăţenilor români care protestau atunci când considerau că au dreptate. Decizia anunţată de Virgil Trofin – de a aduce în sala de sport cetăţeni consideraţi fideli regimului comunist, oferindu-se bilete de intrare, gratis – a avut ca scop controlarea reacţiilor mulţimii. În cazul în care mai avea loc un incident asemănător cu cel din seara de 4 iunie 1969, sportivii şi activiştii de partid puteau să intervină imediat, inclusiv prin forţă, pentru a-i izola pe cetăţenii nemulţumiţi, a-i scoate din sala de sport, iar la ieşire aşteptau subunităţile de Miliţie.

Arhiva Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1099 / 10.06.1969

Tovarăşe Ceauşescu,

În ţară totul se desfăşoară normal. În problemele discutate cu Dumneavoastră înaintea plecării la Moscova s-au luat deja o seamă de măsuri atât pe linie de partid cât şi de către Consiliul de Miniştri. La Consiliul de Miniştri se lucrează la graficul pe baza căruia se va acţiona pentru încheierea din timp a contractelor de lungă durată cu celelalte ţări. Se lucrează intens la definitivarea planului de stat pe anul 1970 în conformitate cu graficul stabilit. Problemele legate de îndeplinirea planului de stat pe acest an s-au discutat cu ministerele şi instituţiile centrale şi urmează să se stabilească noi măsuri în şedinţa Consiliului de Miniştri care va avea loc luni (9 iunie 1969 – nota P. Opriş).
Vă informăm că planul de livrări pentru export a fost îndeplinit pe primele 5 luni ale anului în proporţie de 102,8%, iar contractele scadente cu 104,4%.
Pe linie de partid s-au luat măsurile necesare în scopul mobilizării organizaţiilor de partid şi a oamenilor muncii la recuperarea rămânerilor în urmă şi îndeplinirea angajamentelor.
Pentru rezolvarea problemelor din agricultură s-au trimis în 15 judeţe colective formate din activişti de partid şi de stat, care se vor ocupa de realizarea sarcinilor discutate cu Dumneavoastră (legume, realizarea suprafeţelor însămânţate cu porumb etc.). În ziua de 4 iunie au intrat în fondul de stat 726 tone legume faţă de 722 prevăzute în grafic şi faţă de 570 tone cât au intrat în ziua de 3 iunie. Ploaia care a căzut în toată ţara în ultimele două zile a fost de mare folos (în anul precedent a fost secetă în întreaga ţară, în aceeaşi perioadă calendaristică – nota P. Opriş).
Situaţia şi atmosfera în ţară este bună, nu sunt probleme deosebite.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro