​Op-Ed

Simbioza

de Lucian Croitoru     HotNews.ro
Vineri, 13 noiembrie 2015, 19:03 Actualitate | Opinii


Lucian Croitoru
Foto: Agerpres
Principalele cauze ale „Miracolului românesc” din noiembrie 2014 și ale „Străzii” din noiembrie anul acesta sunt (i) libertatea redusă a proprietății (drepturile reduse de proprietate) și (ii) corupția extinsă. Dimensiunile neadecvate ale acestor libertăți* nu permit României să se dezvolte, dar permit extragerea de rente. Rentele sunt extrase de cei care reprezintă simbioza apărută în 1989 între noua clasă politică, pe de o parte, și noua elită de afaceri, pe de altă parte. Împotriva acestei Simbioze s-au îndreptat și „Miracolul” și „Strada”. Ea explică eșecul trecerii la capitalism competitiv în România și este principalul adversar al bunăstării.

Simbioza este produsul transformării de către liderii comuniști a capitalului politic în capital economic. În schimbul libertății politice oferite cetățenilor în 1989, fosta nomenclatură și protejații ei au primit afacerile acestei țări. Tranzacția a fost posibilă deoarece ei s-au metamorfozat în „noua clasă politică” și în „noua birocrație”, generând din rândurile lor noua elită de afaceri cu statul. Astfel, Simbioza s-a localizat la nivelul partidelor politice și a elitei de afaceri, fără a deveni una cu acestea, dar fiind suficient de mult un constituent al lor încât să-și impună propriul ei scop.

Scopul ultim al Simbiozei a fost și este să împiedice dezvoltarea peste o anumită limită a unei elite autentice de afaceri, separate de politic, care ar fi dus la însăși desființarea ei, a Simbiozei. În acest scop, Simbioza a țintit permanent să mențină libertatea proprietății la niveluri scăzute și să  mențină o minimă influență asupra justiției, făcând loc corupției. În perioada 1989-2008 nu a existat niciun obstacol serios în atingerea acestui scop. Astfel, Simbioza a reușit să-i mențină pe cei mai mulți – salariați sau firme – dependenți de redistribuirea de la bugetul public. În acest scop, ea a avut grijă să producă reglementări neclare, contradictorii și partinice, care să facă orice afacere dependentă de interpretarea reglementărilor de către o administrație coruptă și o justiție neliberă. Păstrând controlul asupra justiției și administrației, Simbioza a putut stabili cine câștigă din afacerile cu statul și care afaceri sunt „călcate” de controale și care sunt „păsuite”. Stăpânii acestor afaceri, au transferat resurse financiare către cei din politică și administrație, în special prin intermediul companiilor de stat.

Sub presiune externă, Simbioza a trebuit să accepte și unele progrese, mai ales în ariile expuse direct interacțiilor cu stăinătatea. Astfel, s-a progresat în ceea ce privește libertatea monetară (77,3), libertatea fiscală (86,9), libertatea definită de cheltuielile guvernamentale (62,3), libertatea de afaceri (69,8), libertatea investițională (80), libertatea comerțului (88), libertatea financiară (50) și libertatea muncii (68,6)**. Aceste progrese au făcut ca în 2007, economia României să fie una moderat liberă. Cu excepția anilor 1998 și 1999, când corupția s-a redus temporar, nu s-a făcut însă niciun progres în ceea ce privește libertatea proprietății (clarificarea drepturilor de proprietare) și reducerea corupției. Astfel, în prima sa perioadă (1989-2008), scopul Simbiozei a fost atins.

A doua etapă în atingerea scopurilor operaționale ale Simbiozei a început în 2009. Criza economică a însemnat pierderea unor importante resurse de către firme și angajați. Simbioza a fost nevoită să facă loc unor progrese atât în ceea ce privește reducerea corupției, mai vizibile în anii 2014 și 2015, cât și referitor la libertatea proprietății. Astfel, o serie de resurse, care anterior se transformau în rente ale Simbiozei, au fost eliberate, compensând parțial pierderile cauzate de criza economică fimelor oneste și salariaților. A fost pentru prima dată când Simbioza a cedat atât în legătură cu libertatea proprietății cât și în ceea ce privește corupția, dovedind o capacitate mare de adaptare. Această capacitate nu trebuie neglijată de cei care se vor lupta cu ea de acum încolo.

Totuși, comparativ cu țările dezvoltate, corupția este încă foarte mare, iar libertatea proprietății este încă foarte mică. Aceste niveluri arată că Simbioza născută în 1990 este  puternic prezentă în societatea românească. Efectele ei nocive, adică lipsa libertății proprietății și corupția, nu sunt, de regulă, percepute în mod direct de fiecare în parte ca șocuri. Ele sunt mai degrabă percepute ca parte din condițiile de zi cu zi ale vieții, neapărând ca evenimente bine localizate, deși sunt permanent dăunătoare pentru oamenii obișnuiți și pentru societate în ansamblu.

Totuși, așa cum s-a dovedit în seara de 30 octombrie 2015, corupția poate produce tragedii individuale, familiale sau sociale. Un astfel de moment are o forță revelatoare de tera-ori mai mare decât valorile reci, neutre și depersonificate ale unor indici care arată corupția înaltă din România. În seara aceea, chipul hidos al Simbiozei imorale, lacome de bogăție materială și de vieți omenești, lașă, indiferentă la suferința provocată de sărăcie și arogantă, a fost văzut mai clar ca niciodată.

Urâțenia Simbiozei mai fusese văzută de multe ori înainte: la Mineriadă, în 13-15 iunie 1990, la decapitarea unor instituții în iulie 2012, la atacul asupra justiției în „Marțea neagră” a lui 2013, pentru a da câteva exemple. Niciodată fața sub care s-a arătat nu a fost văzută și înțeleasă în același timp de foarte mulți. De exemplu, la Mineriadă, sub influența propagandei, mulți oameni chiar credeau că minerii restabilesc ordinea pe care, aparent, România o pierduse. Pe 30 octombrie însă, pocitania a avut ghinionul să fie văzută și înțeleasă de aproape toată țara, fără dubii.

Acest fapt face ca Simbioza să intre într-o a treia etapă, în care, pentru a putea limita în continuare libertatea proprietății și a prezerva corupția, va trebui să se redeghizeze, pentru a ca prezența ei în politică și afaceri oneroase cu statul să nu mai poată fi recunoscută. Scopul temporar este o operație de chirurgie plastică reușită. Cei care alcătuiesc Simbioza știu că nu vor reuși să se deghizeze din nou decât dacă se folosesc de ceea ce pare astăzi respectabil de către „Stradă”.

„Strada” a negat valoarea reprezentanților cunoscuți ai clasei politice și a cerut instituirea domniei legii și numirea în funcții publice pe criterii de competență. Îndeplinirea completă a acestor cereri echivalează cu moartea Simbiozei, căci domnia legii înseamnă creșterea concomitentă a libertății proprietății și reducerea masivă a corupției, adică opusul rațiunii de a fi al Simbiozei. Totuși, șansele ca Simbioza să satisfacă în aparență aceste cereri și să supraviețuiască sunt mari.

Aceste șanse crescute vin din două surse. Pe de o parte, puțini oameni știu că domnia legii înseamnă atât o libertate înaltă a proprietății, cât și cvasi lipsa corupției, așa că oamenii vor fi satisfăcuți dacă vor vedea o reducere sesizabilă a corupției. Totuși, dacă libertatea proprietății rămâne în continuare scăzută, reducerea corupției nu va fi decât temporară, ca în anii 1998 și 1999, corupția putând reveni la niveluri înalte la un moment convenabil Simbiozei.   

Pe de altă parte, Simbioza a supraviețuit pentru că, până în prezent, în posturile cheie din politică și din unele instituții nu s-a produs o circulație a elitelor, ci doar o reproducere a lor, chiar dacă în interiorul instituțiilor a avut loc o anumită circulație a elitelor. Reproducerea elitelor la vârf a fost o condiție pentru menținerea corupției înalte și a neclarităților privind drepturile de proprietate, care, împreună, au constituit baza reproducerii Simbiozei.

În consecință, pentru a supraviețui, Simbioza va fi nevoită să facă două lucruri esențiale: (i) să accepte reducerea corupției, având grijă ca libertatea proprietății (drepturile de proprietare) să rămână în continuare redusă (neclare); și (ii) să mimeze inițierea procesului de circulație a elitelor. Adaptabilă și avînd experiența din ultimii 25 de ani, Simbioza va căuta soluții pentru a îndeplini cele două condiții.

Baza pentru soluții este oferită de însăși faptul că cei mai mulți oameni nu înțeleg că, pentru a institui domnia legii, cele două libertăți – cea a proprietății și cea față de corupție – trebuie să progreseze împreună. Din moment ce o reducere notabilă a corupției poate fi considerată ca satisfăcătoare de către societate în ansamblu, chiar dacă libertatea proprietății rămâne scăzută, atunci Simbioza va sprijini lupta pentru reducerea corupției, astfel asigurându-se că prima condiție a supraviețuirii ei este îndeplinită. Totuși, avînd în vedere că este dificil de redus corupția fără a crește libertatea proprietății, îndeplinirea acestei condiții este mai degrabă chestionabilă.

Admințând că reducerea corupției este suficient de însemnată pentru a da satisfacție societății, atunci și cea de-a doua condiție – mimarea declanșării procesului de circulație a elitelor – este ușor de îndeplinit. O circulație autentică a elitelor înseamnă reformarea partidelor și, astfel, a clasei politice, care ar duce la reducerea corupției și la clarificarea drepturilor de proprietate. O circulație mimată însemna promovarea unor noi fețe în partide și guverne, care chiar vor reduce temporar corupția, dar care nu vor permite creșterea libertății proprietății. Aceasta este strategia pe care o va urma Simbioza pentru a se salva.

Ideal din punctul de vedere al Simbiozei ar fi să poată mima circulația elitelor cu politicieni care o compun și care pot fi numiți membri ai guvernului. Cu acești politicieni, mimarea nu prezintă niciun risc major. Totuși, câteodată, de exemplu când mai este puțin timp până la alegeri, pentru a evita erodarea la guvernare, partidele preferă să promoveze guverne de tehnocrați. Dar dacă sub presiunea „Străzii”, reducerea corupției devine obligatorie, atunci mimarea circulației elitelor nu poate avea loc cu tehnocrați autentici. În această situație, Simbioza  încerca să prezinte un guvern de politicienii care îndeplinesc condițiile de studii (nu neapărat de educație) și imagine pentru a fi prezentați drept tehnocrați.

Dacă nu va reuși însă, atunci Simbioza va fi obligată să coopereze cu un guvern de tehnocrați autentici. În termeni practici, ea va sprijini un astfel de guvern, cu condiția ca acesta sa-și limiteze acțiunile și reformele la reducerea corupției, fără a aplica reforme care clarifică drepturilor de proprietate, ceea ce e dificil de realizat. Exact din acest motiv, Simbioza va vota și va aplauda guvernul de tehnocrați autentici prin reprezentanții săi din partide și din elita de afaceri cu statul pentru orice mic progres în această direcție. Vom vedea însă (mai degrabă) spaima acestor reprezentanți și piedicile pe care ei le vor pune guvernului de tehnocrați, ori de câte ori reformele vor viza creșterea libertății proprietății.

Dacă următorul guvern al României va fi unul de tehnocrați autentici, vom avea ocazia să vedem angoasa reprezentanților Simbiozei. Ei știu că cei mai mulți oameni nu înțeleg legătura organică dintre reducerea corupției și creșterea libertății proprietății. În consecință, vor sprijini și aplauda măsurile care vor reduce corupția, dar vor încerca să obțină sprijinul populației împotriva măsurilor de creștere a libertății proprietății. În acest scop, în mod incorect și neonest, vor prezenta măsurile care duc la creșterea libertății proprietății în contrapondere cu măsurile care duc la creșterea cheltuielilor sociale.

Note:

* Iată cum definește și măsoară Heritage Foundation indicele drepturilor de proprietate: „Componenta drepturilor de proprietate este o evaluare a abilității indivizilor de a acumula proprietăți private, asigurate de legi clare, a căror aplicare este pe deplin asigurată de stat. Ea măsoară gradul în care legile unei țări protejează proprietatea privată și gradul în care guvernul său asigură aplicarea acelor legi. Ea de asemenea consideră probabilitatea că proprietatea privată va fi expropriată și analizează independența sistemului judiciar, existența corupției în interiorul sistemului judiciar și abilitatea indivizilor și a afacerilor să impună aplicarea contractelor.” Referitor la indicele privind corupția (freedom from corruption), Heritage Foundation definește fiecare indice din 10 în 10 până la 100. Pentru valorile dintre două intervale, se combină definițiile celor două limite. În cazul României, indicele privind corupția pentru anul 2015 este de 40, crescînd de la 37,7 cît era în 2014. Iată definițiile date de Heritage Foundation pentru limita de 40: „Sistemul de tribunale este profund ineficient și întârzierile sunt așa de mari că descurajează utilizarea sistemului de tribunale. Corupția este prezentă și sistemul judiciar este influențat de către alte ramuri ale guvernului. Exproprierea este posibilă.” Pentru limita de 30 Heritage Foundation arată că: „Deținerea proprietății este slab protejată. Sistemul de tribunal este profund ineficient. Corupția este extinsă și sistemul judiciar este puternic influențat de alte ramuri ale guvernului. Exproprierea este posibilă.” (vezi http://www.heritage.org/index/property-rights).

** În paranteză sunt valorile indicilor referitor la libertățile respective pentru anul 2015. Cu cât sunt mai mari valorile indicilor, cu atât sunt mai mari libertățile respective.


Lucian Croitoru este consilier de politica monetara al guvernatorului BNR. Opiniile sale nu reprezinta in mod necesar pozitia BNR sau a redactiei.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram..*.


10289 vizualizari

 • -6 (14 voturi)    
  o simbioza "croita" pentru linistea tuturor (Vineri, 13 noiembrie 2015, 19:36)

  EllenaS [utilizator]

  Domnule Lucian Croitoru, articolul dumneavoastra pare elaborat de mult timp. Nu este o inspiratie de azi pe maine. Ce v-a determinat sa iesiti in media acum cu el? Nu cumva v-a trecut pe la ureche desemnarea de prim-ministru si v-a ramas inca viabila aceea de a primi vreo sinecura in guvern?
  • +9 (9 voturi)    
   ha! (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:13)

   I [utilizator] i-a raspuns lui EllenaS

   oricum ar fi, daca e adevat, si e adevarat, ce mai conteaza? motivul cu care a iesit acum cu acest articol nu schimba realitatea: merg bine doar firmele care fura de la stat si fura de la stat doar cei care au avut si inca mai au relatii.
   • +3 (3 voturi)    
    simbioza e un cuvant mult prea bland (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 20:43)

    snowflake [utilizator] i-a raspuns lui I

    mai corect ar fi intitulat CANCERUL pentru ca acesta este efectul sinecuristilor insurubati in diferitele structuri mai mult sau mai putin militarizate ale diferitelor administratii publice mai mult sau mai putin centrale.
  • 0 (2 voturi)    
   Lucian Croitoru e deasupra unor astfel de lucruri (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 13:58)

   Harald [utilizator] i-a raspuns lui EllenaS

   În afară de josnicia atacului la persoană, ar trebui să fii capabilă să înțelegi că o persoană care scrie un astfel de articol nu-și va risca o carieră la BNR pentru o fantomatică sinecură în Guvern.

   Stolojan a fost și el prim-ministru timp de un an, iar Isărescu la fel. De câte ori nomenclatura comunisto-securistă are nevoie de un respiro, apare un guvern tehnocrat pentru un an, până când respectiva nomenclatură câștigă un nou mandat de 4 ani în pas de defilare, cu largul concurs al celor ca tine.
   • +2 (2 voturi)    
    Toti smecherii (Duminică, 15 noiembrie 2015, 15:57)

    mopsu [utilizator] i-a raspuns lui Harald

    care traiesc o viata de vis la bnr, cu salarii galactice, ar trebui schimbati la 2-3 ani , indiferent de capacitate.Ce spuneti dle harald de smecherul olteanu ? Mare specialist. Dar de cucuveaua lu isarescu ? Ce atata respect , ei sa aiba respect pentru sumele uriase pe care le iau fara merite...
    • +1 (1 vot)    
     Cum era gluma aia americana? (Luni, 16 noiembrie 2015, 11:05)

     Spiky [anonim] i-a raspuns lui mopsu

     Politicienii si bebelusii trebuie schimbati des si din acelasi motiv.
 • +9 (15 voturi)    
  O parere (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:03)

  Radu I [utilizator]

  Lucian Croitoru incearca sa lamureasca o problema arzatoare a societatii romanesti, coruptia. In ultimele zile, mai multi reprezentanti ai BNR, inclusiv guvernatorul, au incercat sa prezinte puncte de vedere referitoare la situatia din tara. Marea lor greseala este ca trateaza problemele din turnul de fildes al BNR, de pe pozitia unor oameni ultra multumiti de pozitia lor, de salarizarea lor exorbitanta, considerandu-se detinatorii adevarului absolut al societatii liberale. Daca doresc intradevar abordarea abrupta a coruptiei, hai sa incepem cu BNR. Cate functii sunt ocupate in BNR pe baza de concurs de cunostinte, sunt verificati anual pe linie profesionala salariatii, cine apreciaza activitatea bancii periodic si pe ce criterii, pe ce criterii sunt acordate salarile incomensurabile ale functionarilor si conducerii bancii fata de restul salariatilor din Romania, de ce activitatea bancii nu este transparenta, acolo unde se poate si totul este un mister, de ce guvernatorul nu prezinta periodic populatiei comunicate de interes general ? Sa incetatenit ideea ca BNR este stat in stat. Asa o fi ?
  Functionarii sai superiori se adreseaza multimii ca la niste plebei, acum esuati in societate. Asa-i in democratie ?
  • -1 (3 voturi)    
   BNR e în România la fel ca NASA (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 14:04)

   Harald [utilizator] i-a raspuns lui Radu I

   Haideți să nu începem combaterea corupției cu BNR. Chiar nu există în România oameni suficient de competenți încât să evalueze activitatea BNR. Corupția care trebuie eliminată este cea care afectează omul de pe stradă.

   Și da, BNR este stat în stat și nu te-a chemat nimeni să votezi guvernatorul BNR. În nicio țară nu există atâta democrație încât să fie votat șeful Băncii Centrale, tocmai pentru că atribuțiile și competențele lui depășesc puterea de înțelegere a prostimii.
   • +1 (1 vot)    
    Am crezut (Duminică, 15 noiembrie 2015, 16:00)

    mopsu [utilizator] i-a raspuns lui Harald

    ca esti o m normal , dar epitetele pe care le folosesti te trimit la stadiul de grobian. Sa-ti fie rusine...
 • +9 (9 voturi)    
  "Sa te supui cu credinta , nu cu slugarnicie" (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:39)

  delavrancea [utilizator]

  Mi-a facut placere sa citesc aceste randuri si ma bucur ca se "scrie" in acest sens.M-as bucura sa aud si la posturile tv si radio , la ore de maxima audienta discutandu-se pe aceste subiecte.

  Dupa cate inteleg , deduc ca supunerea cu slugarnicie este preferata de "simbioza" la care se face referire .Slugarnicia s-ar obtine prin scoatere din proprietate, indatorare, intimidare,"legislatie", chiar amenintare .Ar fi ca o "scadere a puterii de negociere" a cetateanului in raport cu "entitatea " numita de dvs. "simbioza"?

  Ma intreb in ce masura ar reusi o "simbioza" sa ii ofere cetateanului conditii adecvate de a-si trai viata decent si cu multe grade de libertate?In aceste conditii cetatenii s-ar supune cu credinta politicii "simbiozei".Cand spun "credinta", ma refer ...de exemplu la a crede intr-un proiect de viitor.

  Din punctul meu de vedere fiecare stat sau organizare de oameni, isi creaza "simbioza".Inca traim vremuri in care oamenii trebuie condusi si trebuie sa se supuna unor conditii sau politici.

  Ce ar trebui sa faca "simbioza", de orice orientare ar fi ea , sa ii faca pe oameni sa se supuna cu "credinta" ?...Sa coexiste si sa conlucreze constructiv?
 • +9 (9 voturi)    
  din pacate este adevarat (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:53)

  ..13 [utilizator]

  Personal am constatat numai astazi cat de puternice sunt legaturile intre dna propusa ca ministru de finante si dl. Geoana...Tehnologia m-a ajutat... Orice relatie aduce cu sine consecinte de grupare-regrupare, intr-un anume sfera, caracterizeaza rapid persoana...

  Tot ca prin minune apare, din nou, pentru albirea universala a P$D-ului dl. Geoana...
  Ca sa vezi ce coincidenta....

  Tot astazi am aflat ca avocatul dnei Udrea este acelasi care il apara pe dl. Ponta - nimic nu este intamplator in acesta lume politica. Ca sa vezi de ce au batut clopetele...Evident de franghie, pentru cei care nu stiu inca raspunsul...

  Si toate pleaca de la lipsa unor libertati ...
  Prea inaltii pusi jefuiesc si merg in gasca fara sa le pese de doctrine sau de apartenenta la un anume partid politic. Este doar o boala in sangele lor. jaful. si, poate sau nu, au fost atrasi intr-un joc care il duce direct catre coruptie. Daca jefuiesc -sistemul ii recompenseaza si ii apara...

  Ma intreb ce se va intampla mai departe?
  Jocul nu mai poate continua asa - nu stiu daca clasa politica isi da seama care este tensiunea acumulata in societate. Este suficienta o mica scanteie... Cred ca se pot aduna fortele pentru a darama ceea ce au construit mafiotii in 25 de ani.

  Nu stiu daca in aceste conditii PM desemnat dl. Ciolos va putea trece de Parlament si, in eventualitatea ca va trece, daca va trece va putea sa conduca un program adevarat...

  Sistemul este plin de oameni falsi, de oameni care mimeaza munca si sunt lipsiti de capacitate manageriala si/sau profesionala, dar il capuseaza.

  Cum poti sa faci sa se dezvolte o tara in aceste conditii? Prin minciuna si coruptie - nu merge - oricat de mult s-ar mima..

  Exista insa un mare suport care vine dintr-o sfera necunoscuta si care poate va ajuta si acum, asa cum ne ajutat in Dec. 1989...

  Ciudat cat de multe sanse are RO!
  text scris acum.
 • +7 (7 voturi)    
  asta explica (Vineri, 13 noiembrie 2015, 21:02)

  paranoid_android [utilizator]

  si de ce fostele societati comuniste sunt atat de corupte toate. Ne revenim din punctul de despartire de comunism cand liberatea proprietatii era zero.
  • +2 (2 voturi)    
   da (Vineri, 13 noiembrie 2015, 22:02)

   I [utilizator] i-a raspuns lui paranoid_android

   a fost o discutie: garantam proprietatea in romania sau... Iliescu a zis ca doar o protejam...
   • +2 (2 voturi)    
    "proprietatea este un moft" (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 16:52)

    xtraterestrul_roman [utilizator] i-a raspuns lui I

    Tot Iliescu a spus-o. Desi este nepotrivit sa o spui in capitalism, in perioada comunista avea o oarecare justificare. Trebuie spus ca nomenclaturistii acelei perioade nu detineau proprietati, dar BENEFICIAU din plin de facilitati acordate de stat (locuinte de lux nationalizate, chiar si case de vacanta puse la dispozitia lor).

    Aparent sistemul de atunci ii lecuise de simtul proprietatii, dar in realitate acesta este inscris in gena fiintei umane. Dupa '89 tot ei au fost cel mai bine plasati la impartirea resurselor (nepazite ale) statului. Economia era ca un cal epuizat (de zece ani nu se mai facusera investitii in dezvoltare) iar ei in loc sa-l hraneasca si sa-l puna sa produca, i-au luat potcoavele si le-au vandut (dezmembrarea fabricilor si vanzarea ca fier vechi pentru cateva milioane de dolari) pentru bani de buzunar (metaphoric vorbind, pentru ca in realitate erau adevarate averi furate de la stat, suficiente a asigura doar bunastare privata).
 • +7 (11 voturi)    
  Wow (Vineri, 13 noiembrie 2015, 21:26)

  io [anonim]

  Mai rar asa articol!
 • +5 (7 voturi)    
  corect !!! (Vineri, 13 noiembrie 2015, 22:39)

  Mihai_ [anonim]

  Cel mai bun articol care descrie ce a trait Romania in ultimii 25 de ani. Este ceea ce spune George Orwell in 1984: marea descoperire a comunismului este ca puterea nu mai trebuie legata de un om, ci este mai eficient daca este sustinuta de un grup de oameni.

  Este adevarat ca cel mai mare pericol pentru clasa conducatoare actuala sunt procesele pornite in ultimul timp. Dar cred ca mai este o modalitate la fel de eficienta: cat mai putini bani redistribuiti la Bucuresti. Cred ca marea redistribuire prin intermediul bugetului este mare problema a tarii. Daca banii care s-ar strange local s-ar cheltui local, cred ca coruptia ar fi mai mica.
 • -6 (8 voturi)    
  h (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 10:26)

  ku [anonim]

  -putei sa faci un rezumat de idei la liniuta
  -tu faci o analiza a unui sistem bolnav si cooorupt in care esti in linia intai(chiar daca tu crezi ca esti nevinovat si curat ca lacrima)
  -putei scrie articolul ca anonim
  -si dupa numele de familie mai bine erai un croitor cinstit
 • +6 (6 voturi)    
  wert (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 10:29)

  rter [anonim]

  tot eu:
  nu-i poti spune simbioza ci mai degraba carcalete(se amesteca 2 parti scarboase inutile cancerigene)
 • +1 (3 voturi)    
  Excelenta analiza (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 15:05)

  Gavril Mihai Rusu [anonim]

  Domnule Croitoru ,
  Va multumesc .Asemenea analize imi confirma speranta ca acest popor minumat incet dar sigur se regenereaza .
  Cu Stima .
 • +2 (2 voturi)    
  De acord cu spusele domnului Lucian Croitoru... (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 19:14)

  Mircea Petrescu [anonim]

  Am citit cu atentie textul domnului Lucian Croitoru...Desigur, este evident ca are dreptate in tot ce spune in text ! Fara sa cred ca stiu multe, in intelegerea mea dreptul la proprietate a fost ceea ce garanta omului posibilitatea de a exista: producand ceva pe fasia sa de pamant, avea cum sa se hraneasca (este o privire ultra simplista a dreptului de proprietate. Nu m-am gandit, atunci cand imi puneam problemele in acest mod, la cat de mare putea fi "fasia de pamant" si daca proprietatea are limite si care sunt limitele..In sfarsit...). Dar pentru mine era esential, ca omul avea nevoie de ceva "al sau" pentru a trai...In lehgatura cu ideea stralucita de "Simbioza"" a domnului Lucia Croitoru, imi permit sa adaug ceva: culmea este ca in societatea actuala (a noastra, in primul rand...) o stare "simbiotica" a aparut, s-a proliferat, s-a intins si a ajuns sa domine si in alte sfere ! Nu am curaj sa ma refer la arta, dar in stiinta, in asa zisa cercetare stiintifica, in sistemul educatiei, "Simbioza" exista ! Promovarea imposturii, practicarea unor foarte larga a imposturii, simulartea valorii proprii, insusira rezultatelor altora (de pilda, prin strecurarea printre multimea de coautori a lucrarilor stiintifice a unor asa ziss specialist care nu a avut puterea de a realiza sau de a publica singuri decat una sau doua sa trei "lucrari", a dfevenit, ma tem, o practica relativ frecventa...Nu merg mai departe, dar mi s epare ca similitudinea este vizibila cu domeniul productiei materiale, al finantelor. etc..Cu multumiri, Mircea Petrescu.
 • +1 (1 vot)    
  prea simplu (Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 19:57)

  CricCricus [anonim]

  Analiza pare corecta, dar simplifica modelul lumii romanesti doar la proprietate si coruptie, care de fapt una este memoria succesului financiar si cealalta exprima calitatea valorii publice a succesului financiar, pentru ca in coruptie succesul financiar il are unul care nu optimizeaza resursele publice sau detine resurse pe care le valorifica prost, prin mecanisme in afara pietii. De fapt memoria puterii nomenclaturistilor comunisti s-a transferat in memorie financiara - proprietate financiara. Cei care exploateaza resursele dobandite prin putere nu le pot da valoare publica si risipesc resursele natiunii, pentru ca societatea inca are memoria puterii nomenclaturistilor comunismului perpetuata in odraslele care mostenesc succesul financiar de memorie - proprietate. Piata este prost reglementata pentru ca franele reglajului financiar nu se afla la arbitri care sa urmareasca eficienta resurselor nationale. Indicatorii de succes ai natiunii trebuie sa includa nu numai succesul sau insuccesul momentan, ci si sustenabilitatea - proiectia medie pe perioade mari de timp a succesului sau a insuccesului. S-a ajuns la o perioada rezonabil de lunga - sfert de secol, in care masurarile sa includa si perioade lungi, in care se releva insccesul gestiuni de urmasii memoriei puterii comuniste. Coruptia este antirevolutia prin care puterea comunista s-a transformat in putere economica, dar sustenabilitatea puterii economice astfel manageriata este prea mica sa sustina succesul national. Detinatorii de proprietate sunt ineficienti pentru ca nu a existat o competitie corecta la preluarea proprietatilor si statul inca are prea multe parghii de control in celelalte proprietati. Transparenta cheltuielii fondurilor publice poate eficientiza statul si independenta si eficienta justitiei poarte inlatura ineficienta proprietarilor ajunsi prin transfer de putere comunista.
  • +1 (1 vot)    
   Excelent (Duminică, 15 noiembrie 2015, 16:06)

   mopsu [utilizator] i-a raspuns lui CricCricus

   Acest articol ar trebui reluat de massmedia in fiecare zi. Oare dl Ciolos daca l-ar citi, ce-ar spune ? Sau dl Croitoru din superluxul din bnr ?
 • +1 (1 vot)    
  Un link relevant (Duminică, 15 noiembrie 2015, 15:53)

  CosMin4 [anonim]

  The Story of Your Enslavement
  https://youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by