Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
VIDEO

DOCUMENT Lista completă a noilor restricții care vor intra în vigoare de luni în România

de Redactia     HotNews.ro
Vineri, 22 octombrie 2021, 14:06 Actualitate | Esenţial


Coronavirus in Romania
Foto: Facebook / MApN
 documente
Noile restricții decise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) prevăd instituirea carantinei de noapte, între orele 22.00 și 05.00, închiderea magazinelor la ora 21, și accesul în timpul zilei în centrele comerciale sau alte magazine doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. În acest ultim caz fac excepție unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

UPDATE 14.36 Secretarul de stat Raed Arafat prezintă bilanțul COVID-19 din ultima săptămână și explică noile restricții.....................

Persoanele vaccinate sau trecute prin boală sunt exceptate de la măsura carantinei de noapte.

De asemenea, se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu.

Totodată evenimentele private - nunți, botezuri - sunt interzise pentru 30 de zile.

Noile restricții decise de CNSU, urmează adoptate în ședința Guvernului, programată în această după-amiază.


Noile restricții care vor intra luni în vigoare în România:- interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite excepții;

- interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul orar 21,00-05,00;

- activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase să fie permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00;

- interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci pentru o perioadă de 30 zile, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor;

- interzicerea participării spectatorilor la competițiile sportive;

- accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile conform prezentei hotărâri, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală;

- organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați;

- accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;

- abilitarea Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru privind modificarea structurii anului școlar 2021-2022;

- instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

Excepțiile la carantina de noapte:


 • a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • d) deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Hotărârea CNSU cu noile restricțiiArt.1 - (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepții:
 • a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • d) deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art.2 - (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii:
 • a) instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;
 • b) săli de sport și/sau fitness;
 • c) jocuri de noroc;
 • d) piscine interioare;
 • e) locuri de joacă pentru copii;
 • f) săli de jocuri;
 • g) târguri, bâlciuri, talciocuri.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.3 - (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4 - (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.5 - (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecție sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

Art.6 - (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.7 - (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.8 - (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.9 - (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:
 • a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
 • b) persoanele care sunt singure în birou;
 • c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
 • d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
 • e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

232636 vizualizari

 • +30 (118 voturi)    
  restrictiile daca nu sunt facute prin lege = ILEGA (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:12)

  Gryphus [utilizator]

  restrictionarea drepturilor si libertatilor se poate face in romani doar prin lege

  nu stiu cine sunt oamenii din CNSU si ce rol au ei in Romania dar sigur Constitutia nu s-a schimbat si nu pot astia sa faca ce vor ei
  • +28 (76 voturi)    
   ... (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:48)

   sentenced [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Nu te mai agita, man. Romania nu mai este un stat de drept (daca a fost vreodata).
   Ce spui tu este ok la nivel teoretic, in practica astia pot veni sa spuna orice si de maine asa se va face chiar daca nu exista o lege in spate.
   Constitutia este un curpapier.
   O cale de atac, tot teoretica, este sa ii dai in judecata. Adica, sa reclami statul roman la.... statul roman. :)) Procese care vor dura ani de zile cu rezultat incert.
   Sa ne fereasca Jupanu' al Mare sa picam vreodata pe mana sistemului de justitie sau sanitar din Romania.
   Ce ne ramane de facut este sa ne amintim ca suntem muritori si sa gasim fericirea la nivel individual si in sanul familiilor noastre.
   • -14 (62 voturi)    
    asa e (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:29)

    alex34 [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

    nu e stat de drept, e jungla, intr-un stat de drept civilizat v-ati fi luat amenzi pe banda rulanta voi astia care la orice regula sau lege strigati abuz si o tineti landra cu constitutia, drepturile nelimiltate si democratia prost inteleasa, pentru voi civilizatie insemana stat politienesc...
    • +18 (32 voturi)    
     Amenzile se dau cand ilcalci o LEGE (Vineri, 22 octombrie 2021, 20:15)

     Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui alex34

     cand nu incalci nici o lege, pt ca restrictiile nu sunt trecute in vreo lege, orice amenda e ILEGALA asa cum s-a demonstrat deja de sute de ori
  • -25 (71 voturi)    
   Ba pot si o vor face (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:14)

   doz2018 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Nu stiu cine va baga prostii in cap dar statul are resurse mult mai dure pentru a aplica orice restrictie voieste. 100% legal .
   Asadar nu mai bateti campii cu drepturile constitutionale, nu va luati dupa semidocti
   • +14 (22 voturi)    
    Statul poate, dar... (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:20)

    lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui doz2018

    nu vrea sa intre in razboi cu 70% din populatie.
    A fost pusa in actiune politica "pas-cu-pas", pentru a nu zgudui cuibul de viespi... Cu viespile nu e bine sa te pui.
  • -21 (87 voturi)    
   Nu mai spune? (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:25)

   othelo [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Ti s-a urcat democratia la cap?
   Umblii peste tot nevaccinat, fara masca, imbolnavesti pe toata lumea si in loc sa zici, da ba, au luat decizii sa ne protejeze pe noi toti, o dai cu constitutia, etc.
   Suntem in stare de alerta, e vorba de siguranta nationala, coane!!!
   Mai bagati-va mintile in cap, ca murim toti din cauza unor inconstienti ca voi!
   • +11 (39 voturi)    
    hehe (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:47)

    jeanvaljeanro [utilizator] i-a raspuns lui othelo

    vezi ca si vaccinatii imprastie virusul exact la fel.nu aici e beneficiul vaccinarii!
    • +8 (12 voturi)    
     Ba nu. (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:21)

     lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui jeanvaljeanro

     Campanie pro-vaccinare marca Alina Gorghiu: „Dacă mori, o faci pentru tine, pentru sănătatea ta”
     Bravo, Alina!
  • +13 (27 voturi)    
   intrebare (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:29)

   shurehand [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Si ce vei face daca totusi aceste restrictii nu vot fi trecute prin parlament??
   • -8 (48 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:06)

    [anonim] i-a raspuns lui shurehand

  • +11 (19 voturi)    
   la toate punctele eu am citit "se propune" (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:02)

   Francisc 1 [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   catre cine?
   • +11 (17 voturi)    
    Se propune catre autoritatea care le adopta (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:24)

    lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

    Pe scurt: Parlamentul.
    CNSU a realizat ca in situatia guvernului demis, Parlamentul e singura cale de a impune noi restrictii. Vom astepta ziua de luni ca sa se intruneasca Parlamentul. Probabil de marti vor intra in vigoare noile restrictii, daca Parlamentul e harnic. Daca mai are si altele pe ordinea de zi, atunci CNSU a propus degeaba.
  • +3 (25 voturi)    
   se codesc, se fofileaza (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:19)

   t_beriu [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Dar cand isi dau drumul, rup totul in restrictii. Nu era mai frumos sa le fi inceput gradual, din timp, sa nu ajungem la heirupisme?
  • -13 (33 voturi)    
   cine te a pacalit? (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:46)

   Hans Metter [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   ia incalca restrictiile si dupa aia du-te la CEDO sa vedem ce se intampla :D
 • +9 (25 voturi)    
  "Excepție vor face persoanele nevaccinate anti-COV (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:14)

  Miky60 [utilizator]

  "introducerea carantinei de noapte, adică interzicerea circulației în intervalul 21.00 - 05.00. Excepție vor face persoanele nevaccinate anti-COVID"

  Poate exceptie vor face persoanele vaccinate, nu nevaccinate!
  • +3 (27 voturi)    
   trecand peste greseala (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:03)

   sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Miky60

   astia nu invata nimic.
   cine se mai vaccineaza de acum incolo daca oricum nu pot merge la terase, mall-uri etc.
   le este frica de discriminare dar discrimineaza pe cei care si-au facut datoria.
   nu invata nimic politicienii nostri. niste idioti!!!
 • -7 (89 voturi)    
  damn :)) (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:14)

  sentenced [utilizator]

  Si chiar eram programat Marti la inmatriculari. Eh, o sa platesc o firma sa se ocupe, mai mananca cineva o paine cu ocazia asta.
  Insa voi fi si mai inversunat sa nu ma vaccinez, daca asa inteleg ei sa convinga populatia.
  Deja nu mai e despre medicina, e despre cetatean vs stat, doi actori care ar fi trebuit sa fie parteneri, dar care in realitate sunt dusmani.
  • +11 (53 voturi)    
   La ce o mai înmatriculezi (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:07)

   bumble-bee [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

   Lasă-i pe moştenitori să se ocupe direct.
  • +14 (24 voturi)    
   mdA (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:41)

   leinad79 [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

   se vede in spitale cat de bine merge parteneriatul asta
  • +4 (14 voturi)    
   și (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:01)

   Beausergent.Wordpress [utilizator] i-a raspuns lui sentenced

   și cine-a început?
 • +18 (20 voturi)    
  :)) (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:15)

  licasamadau [utilizator]

  "introducerea carantinei de noapte, adică interzicerea circulației în intervalul 21.00 - 05.00. Excepție vor face persoanele nevaccinate anti-COVID" - asa e, doar ca invers
  • +7 (9 voturi)    
   Ca la Radio Erevan (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:26)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

   :)
 • +15 (15 voturi)    
  typo ? (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:15)

  blackbird [utilizator]

  "Excepție vor face persoanele nevaccinate anti-COVID." serios ?
 • -11 (17 voturi)    
  Adeverință de vaccinare (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:25)

  AndreV [utilizator]

  Daca aveți doar prima doza, cu adeverință de vaccinare vom putea avea aceleași drepturi de acces?
  • +9 (17 voturi)    
   trebuie schema completa (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:05)

   zgubilitix [utilizator] i-a raspuns lui AndreV

   2 doze la moderna, pfizer sau astra sau 1 doza la johnosn.
  • +15 (27 voturi)    
   nu (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:18)

   Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui AndreV

   Trebuie schema completa. Te-ai vaccinat degeaba pentru "libertate". O sa o ai doar peste 1 luna, sau cand ai tu rapelul.
 • +13 (55 voturi)    
  Legal (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:29)

  Incomod3 [utilizator]

  tot ce adopta acest "guvern" nu are nici o valoare... conform constitutiei, un guvern demis nu are dreptul sa adopte reglementari care restrictioneaza drepturile cetatenilor... o sa vedem niste procese de abuz in serviciu de mai mare dragul peste o vreme :)
  • -8 (32 voturi)    
   inteleg ca esti avocat, (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:56)

   natbl73 [utilizator] i-a raspuns lui Incomod3

   dar cred ca avocatul lor e mai tare....
  • +11 (23 voturi)    
   mare jmecherie (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:07)

   DP19 [utilizator] i-a raspuns lui Incomod3

   In cel mai bun caz castigi in tribunal, poate prin decembrie - ianuarie si vei anula hoatararea asta care expira in 30 de zile. Peste 30 de zile dau alta, alta distractie, alt proces daca mai ai chef
  • +3 (35 voturi)    
   conform constitutiei (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:33)

   alex34 [utilizator] i-a raspuns lui Incomod3

   in Ro fiecare face ce vrea, ne pi**am pe ele de reguli sau legi si ne vaitam ca ce tara de rahat avem, si cand vine cineva sa schimbe ceva in bine, urlam abuz si ii dam in cap strigand ca e dreptul nostru sa nu respectam nimic si dam in judecata pe oricine nu ne lasa sa facem ce vrea muschii nostri, deci conform constitutiei prosti sunt aia de respecta vreo lege sau regula in ro
   • +5 (11 voturi)    
    pt ca fraierimea e pe bani (Vineri, 22 octombrie 2021, 20:10)

    ovi84 [utilizator] i-a raspuns lui alex34

    ia spune cate legi se respecta baa? toate se incalca in special de special si hotii de la guvernare
 • +13 (53 voturi)    
  E bine macar (Vineri, 22 octombrie 2021, 14:59)

  VOX. [utilizator]

  Ca vaccinatii infectati se pot plimba liber. Ca la Untold.
  • +4 (42 voturi)    
   mda (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:54)

   SoulSearcher [utilizator] i-a raspuns lui VOX.

   la mine la servici ne-a adus o colega nevaccinata la toti... si eu n-am avut niciun simptom, vaccinat complet din luna mai...

   nici nu m-am testat, nici nu mi-am batut capul, am avut.. n-am avut.. nici nu-mi pasa, asta era acu 3 saptamani

   asta de fapt inseamna sa fii vaccinat, sa te doara la basca cand vezi pe aia nevaccinati disperati in jurul tau sa se testeze si sa-si ieie temperatura din ora in ora :DDDDDDDDD
   • +5 (17 voturi)    
    deh (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:29)

    lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui SoulSearcher

    la mine la servici un coleg sta acasa pentru ca, desi s-au vaccinat toti, au luat covid de la copii (care, bineinteles, au o forma foarte usoara), in schimb parintii au facut amandoi forme medii. Toti sunt vaccinati complet cu Pfizer.
  • +3 (11 voturi)    
   si unde se duc daca totul e inchis dupa 21? (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:01)

   aero [utilizator] i-a raspuns lui VOX.

   Se plimba la benzinarie!!! O sa stam toti ca doar nu o uita sa luam tigari zilnic...
  • -15 (23 voturi)    
   jos cu vaccinatii (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:42)

   alex34 [utilizator] i-a raspuns lui VOX.

   huooooo
   • +9 (15 voturi)    
    Nu vaccinatii sunt de vina (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:30)

    lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui alex34

    E cazul sa gandim.
 • -4 (30 voturi)    
  tara arde si baba se piaptana (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:07)

  zgubilitix [utilizator]

  Masurile astea ar fi trebuit luate cu minim 1 luna in urma, sau chiar mai bine. Sat si analizam ce foruri ar trebui sa le ia, forme juridice, greseli de redactare.

  Cel mai importante ste sa se ia si nu sa le comentam atat!
 • +14 (38 voturi)    
  Malluri deschise (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:15)

  ma_vaccinez_intruna [utilizator]

  Scoli inchise. Pentru a treia oara. Cum era”scolile se inchid ultimele”?
 • +21 (33 voturi)    
  articol simplist (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:18)

  offside [utilizator]

  In baza actului de organizare (o OUG), acest Consiliu nu este indreptatit sa emita altceva decat recomandari - care trebuie transpuse in acte publice de Guvern - prin OUG / HG sau la nivel subsidiar prin ordine de ministru. In situatia actuala, avem doar un cabinet de tranzitie. fara putere de a legifera (nici de urgenta, nici de un alt fel) ci doar de a indeplini acte administrative. Si oricat de ciudat ar parea unora, restrangerea libertatilor individuale nu se face prin acte administrative. Parlamentul tb sa voteze pe asemenea subiecte - dar probabil ca e ocupat cu altceva. Asta da dimensiunea crizei create sub obladuirea Presedintelui si cat de putin ii pasa clasei politice de situatia din tara. Sau de legimitate.
  • +2 (10 voturi)    
   Asta arata ca, de fapt... (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:31)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui offside

   institutiile statului nu mai functioneaza.
  • +7 (13 voturi)    
   Degeaba! (Vineri, 22 octombrie 2021, 20:39)

   cineva_nimeni [utilizator] i-a raspuns lui offside

   Aveti mare dreptate, dar intr-o tara mai corupta decat Mexicul si condusa de securisti-bisnitari, o sa vedem dreptate si gandire logica atunci cand va da Iliescu ortu' popii. Suntem victime sigure ale unor nihilisti avizi de putere si scaun la caldurica; niciun ales public nu se gandeste sa faca treaba buna, ci doar la cum sa-si pastreze locul de ciugulit. Sunt sigur ca toata aceasta fituica va intra in vigoare, cu sau fara drepturi constitutionale, oamenii vor continua sa moara (mai ales bolnavii cronici si toti cei care nu mai sunt deserviti pentru afectiunile de care sufera), copii vor intelege fix ciu-ciu din materie, deoarece numai in clasa poti interactiona in mod sanatos cu profesorul si colegii, nu prin monitoare si microfoane, deci se instaureaza haosul total si, mai rau, distrugerea unei economii care si asa scartaie cu ecou. R.I.P. Romania!
 • +25 (43 voturi)    
  marlanie (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:20)

  Nevermind [utilizator]

  Poate-mi spune careva baza stiintifico-fantastica unde anticorpii de la covid expira in 180 zile, insa cei de la schema "completa", fara "booster", sunt inca valabili.

  Eh...
  • -8 (42 voturi)    
   iti spun eu (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:58)

   relax1 [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

   caz concret...prieten doctor a facut COVID (test PCR pozitiv) simptome nasole, stat la pat 1 saptamana...apoi recuperare....facut test anticorpi la 2 centre diferite ....ZERO anticorpi....ZERO...
   Speriat putin s-a vaccinat...facut teste anticorpi....are dupa vaccin...
   Sigur acum poate a fost o exceptie...dar na exista persoane care nu fac anticorpi dupa boala...
   • +8 (34 voturi)    
    da (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:15)

    Hexadanus [utilizator] i-a raspuns lui relax1

    prietenul unui var din frati, cuscru cu noru-ta e esantionul tau. bravo, dai cu stiinta inainte,
   • +13 (21 voturi)    
    so? (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:26)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui relax1

    Exista cazuri la fel de concrete si la vaccinati, deci hai sa dam extremele la o parte de la ambele categorii.
    Intrebarea ramane.
   • +11 (15 voturi)    
    Greu de crezut... (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:55)

    Emma12 [utilizator] i-a raspuns lui relax1

    ... ca la contactul cu vurusul intreg organismul sa nu produca anticorpi, iar la contactul cu vaccinul, da. Singura explicatie pt testul initial negativ ar fi in situatia in care s-a testat prea devreme (fenomenul este normal si se numeste fereastra imunologica).
 • +13 (31 voturi)    
  CNSU n-are autorizatia sa restrictioneze cetatenii (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:27)

  Concediati_Bugetarii [utilizator]

  .
  • +4 (8 voturi)    
   sunt doar PROPUNERI (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:32)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui Concediati_Bugetarii

   asta nu prea se intelege din articol.
 • +3 (9 voturi)    
  ? (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:27)

  Ionnut [utilizator]

  - accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;

  E scris cam pe genunchi, nu se intelege exact. Operatori economici e si Gigel de la scara blocului in 4mp in chioscul lui, nu inteleg
 • +10 (18 voturi)    
  Chiar? (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:38)

  Kroko Dilu [utilizator]

  *Accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării*-perfect de acord.

  Dar salariatii acelor institutii putem sti daca sunt vaccinati,testati sau trecuti prin boala in ultimele 180 de zile?.
  • +7 (15 voturi)    
   Dreptul la munca nu poate fi ingradit (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:35)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui Kroko Dilu

   decat de lege, asa scrie la Constitutie.
   Ca sa intre o asemenea restrictie, Parlamentul trebuie sa aprobe o lege. Caz in care isi pune "in cap" 70% din populatia Romaniei. Pariu ca nici un parlamentar nu doreste sa "dea piept" cu realitatea celor 70%...
 • +18 (30 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:40)

  [anonim]

  • +6 (6 voturi)    
   5 stele! (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:35)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui

   :)
 • -2 (34 voturi)    
  maiculita (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:47)

  cucuveauamov [utilizator]

  nu mai putem face cumparaturi noapte! gata, i-am dat covidului la temelie.
 • +20 (22 voturi)    
  Mda (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:49)

  The_Dude [utilizator]

  Daca nimeni nu citeste si documentul oficial (Hotararea 91) si inghititi ce va da HN (clickbait).
  In Hotarare scrie, la inceputul FIECARUI articol: "Se propune..."!!!!! Nici pe departe NU decide CSU sa "ne inchida".

  Si la art. 10: Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
 • +1 (13 voturi)    
  Mda2 (Vineri, 22 octombrie 2021, 15:54)

  The_Dude [utilizator]

  ... si eu ce fac?

  Saptamana trecuta am iesit din cele 180 zile de dupa boala, am facut doza 1 si programare rapel peste 28 zile + 10 zile de la finalizarea schemei complete!
  • +1 (7 voturi)    
   stai calm in casa. (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:36)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui The_Dude

   :)
 • -1 (17 voturi)    
  La biserica avem voie (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:04)

  TheFreeOne [utilizator]

  Dar in mall? Daca vreau sa imi cumpar ceva de imbracat de acolo?
 • -4 (20 voturi)    
  S-a umflat neamtu' (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:05)

  DP19 [utilizator]

  de am crezut ca ne impusca pe toti daca scoatem noaptea capul pe geam. Cand colo, fasaiala.... Astea sunt restrictii puse la 17 mii de cazuri pe zi? Singura importanta e ca nu se mai pupa aia la nunti, ceea ce nu e rau de loc, acolo chiar se transmite virusul.
 • +8 (18 voturi)    
  desi nu-mi doresc prevad (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:07)

  Francisc 1 [utilizator]

  ca se va lasa cu scandal
 • -2 (22 voturi)    
  Sa analizam un pic masurile astea (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:15)

  Bucuresteanul_Bezmetic [utilizator]

  Interzicerea circulatiei noaptea, intre 22 si 5, pentru nevaccinati (si doar cei care nu au un motiv intemeiat )???
  Clar, asta e exact intervalul in care virusul se stie ca actioneaza violent! L-am rupt cu masura asta!
  Ce e bine, si singurele care vor avea cu adeverat un efect, din cele de mai sus:
  - interzicerea totala a accesului nevaccinatilor in mall-uri (doar in magazine exclusiv alimentare, situate in afara centrelor comerciale au voie)
  - interzicere totala nunti. botezuri, si alte evenimente
  - obligativitatea la munca de la distanta a 50% din angajati (daca postul o permite, piloti de avion de la distanta nu cred ca se poate inca..)
  - inchiderea scolilor cu prezenta fizica (desi aici era mult mai bine scoala online decat vacanta)
  Ce ar mai fi trebuit:
  - interzicerea evenimentelor religioase cu nr mare de persoane (pelerinaje, sf parascheva, sf dumitru...)
  • +10 (22 voturi)    
   Nu scrie in document Mall-uri (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:24)

   Lukkian [utilizator] i-a raspuns lui Bucuresteanul_Bezmetic

   Scrie "centre comerciale" care inseamna cu totul altceva. Sunt magazine mari, in multe orase din tara, in care exista magazinase de cativa metri patrati de pe urma carora traiesc una sau doua familii. Astia o sa dea faliment si o sa intre in somaj daca le scad veniturile cu 70%. Asta ti se pare tie o masura buna? E o aberatie!
   Si mai inseamna ceva: ca cei nevaccinati care mergeau in hypermarketurile din malluri, acum vor merge in altele, care nu sunt in malluri, ceea ce inseamna aglomeratie, deci transmitere mai mare a virsului. Ti se pare o masura buna? Mai gandeste-te.
 • +6 (18 voturi)    
  Semi-masuri si masuri exagerate (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:38)

  Teszzt [utilizator]

  Asta cu circulatia oprita noaptea e o semi-masura. Inchide cluburile si tot acolo esti. Oamenii merg in vizita ziua, nu noaptea.

  Pe de alta parte, sa nu lasi oamenii sa intre in institutii publice e exagerat rau. Baga reguli: se intra 1 persoana / ghiseu, restul asteapta afara, masca purtata corect, se accepta numai cei care au programare prealabila si gata. Sanse spre 0 sa iei virusul de acolo. Obliga institutiile sa lucreze telefonic/online cu cetatenii (in cazurile unde se poate).

  In rest, singura masura eficienta - din pacate - e inchiderea scolilor pentru 2 saptamani.

  Verificat atent daca se respecta regulile in magazine. Daca nu, amendat magazinul.
  • +3 (13 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:54)

   [anonim] i-a raspuns lui Teszzt

 • +5 (23 voturi)    
  la biserica (Vineri, 22 octombrie 2021, 16:48)

  Hans Metter [utilizator]

  poti si nevaccinat... cata prostie?! pai acolo trebuie tintita vaccinarea .. fix in radnul populatiei rurale
 • +8 (22 voturi)    
  .. (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:03)

  ak33 [utilizator]

  Si la biserica iar se face excepție.
 • 0 (0 voturi)    
  intrebare (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:10)

  hamham [utilizator]

  cat timp este valabil un test PCR din momentul in care l-ai obtinut?
  • +3 (3 voturi)    
   hm (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:20)

   tabita1 [utilizator] i-a raspuns lui hamham

   72 ore RT-PCR, 48 ore test rapid
 • +6 (14 voturi)    
  Inchidem scolile (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:20)

  Dodel540 [utilizator]

  dar tinem deschide pelerinajele.
 • +12 (20 voturi)    
  Carantina aia de noapte e de vis!!! (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:49)

  Fu Leng [utilizator]

  Pe vremea comunismului doar te lua la intrebari militianul ce cauti noaptea pe strada!!!
 • -9 (29 voturi)    
  conform constitutiei (Vineri, 22 octombrie 2021, 17:50)

  caractere_ilegale [utilizator]

  dacii liberi nu trebuie sa se supuna, pentru ca ei sunt daci liberi. Nu ca prostii aia de romani care trebuie sa asculte de autoritati.
  Dacii liberi crestini ortodocsi iubitori de Zamolxe care se lupta cu iluminati reptilieni sa salveze sfintele valori traditionale.
  Dacii liberi care stiu ei ca CNSU e o facatura ca nu e trecut in constitutie, dar care nu stiu sa gugaleasca o informatie de doi bani.
  Dacii liberi care au citit pe feisbuk in ultima luna despre vaccinuri mai mult decat prostii aia de doctori care tocesc 6 ani zeci de mii de pagini, iar dupa mai baga minim 6 ani de practica.
  Traiasca dacii liberi in frunte cu lidera lor, Xena - grasa razboinica!
  • +9 (19 voturi)    
   Dar il ai pe Superman in frunte (Vineri, 22 octombrie 2021, 18:04)

   Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui caractere_ilegale

   De ce o bagi pe Xena, ca aia e inca femeie faina!
   Si mai ai si un Dulap, cine mai are Dulap Activ?
   Si ai mai avut un 2Dose, un Pisic si o Pavianca in frunte, manipulati din umbra de un Hamstar. Faina menajerie conduce Romania!!!
 • +9 (25 voturi)    
  asteptam (Vineri, 22 octombrie 2021, 18:32)

  martel55 [utilizator]

  si scutirea, pentru 30 de zile a platii oricarei taxe sau impozit de cetatentii de vcategoria a 2a , care din diverse motive nu cred in propaganda guvernului si refuza sa isi injecteze uns ser experimental doar pentru ca asa zice guvernul
  • -9 (17 voturi)    
   Asteptati. (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:33)

   iosipescu [utilizator] i-a raspuns lui martel55

   Pt astia ca tine ar fi necesara o scutire de la tratament.
   Cand te duci sufocat la urgenta si ceri ajutor ca nu mai poti respira si nu mai ai aer, medicii ar trebui sa-ti spuna ca nevaccinatii nu trebuie sa stea in spital pt ca au scutire speciala de la tratament.
   30 de zile.
   Adica te poti duce linistit acasa sa mori in patul tau, fara sa mai ocupi timpul medicilor si un pat ATI.
   Si daca nu vrei sa pleci acasa de bunavoie, sa te ajute vreo 2-3 jandarmi cu cateva suturi bine tintite in partea dorsala.
 • -8 (20 voturi)    
  Gradinita cu cresa, unde reclam? (Vineri, 22 octombrie 2021, 18:34)

  utilizatorhotnews [utilizator]

  Aveti idee unde pot reclama o gradinita particulara care are si cresa si, prelevandu-se de asta, primeste si copiii de la gradinita si pe aceia de la cresa?
  Multumesc
 • +2 (10 voturi)    
  cum adica? (Vineri, 22 octombrie 2021, 18:54)

  victor L [utilizator]

  "carantina de noapte 30 de zile"?
  E de noapte sau de zi?
  • +7 (13 voturi)    
   este o noapte care dureaza 30 de zile (Vineri, 22 octombrie 2021, 19:39)

   lumi74321 [utilizator] i-a raspuns lui victor L

   :)
 • -4 (14 voturi)    
  Aveti calduta aveti apa calda (Vineri, 22 octombrie 2021, 20:18)

  Zummm [utilizator]

  Votantilor PNL-USR ? Psd-ul de-abia asteapta sa inceapa ce n-a terminat


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by