În București au fost adoptate noile restricții, dar după reglementările vechi / Interzise nunțile, botezurile, activitățile sportive / Carantină de noapte în weekend, mai puțin pentru vaccinații anti-Covid

de N.O.     HotNews.ro
Vineri, 1 octombrie 2021, 22:16 Actualitate | Esenţial


Tineri casatoriti
Foto: Guido Cavallini / ImageSource / Profimedia Images
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului București a hotărât ca începând de pe 3 octombrie, ora 00.00, în București se închid cinematografele, se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se impune carantina de noapte, 20.00 - 5.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. De la această ultimă măsură, vaccinații anti-Covid sunt exceptați. De subliniat este că nu este clar dacă mâine va fi convocată altă sedinta CMBSU după hotărârea de guvern cu noile modificări.

”Sedințele CMBSU se convoacă ori de câte ori se impune”, a spus purtătorul de cuvânt.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Ţipişcă, a explicat că, întrucât măsurile propuse de CNSU prin hotărârea nr. 76 din 30 septembrie nu îşi produc efecte în afara aprobării lor prin acte normative ale Guvernului iar şedinţa de guvern va fi sâmbătă, pentru constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în HG 932/2021 cu modificările şi completările ulterioare, au fost convocaţi membrii CMBSU pentru vineri pentru a hotărî asupra măsurilor ce urmează a fi adoptate şi termenului de intrare în vigoare a acestora.

Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință extraordinară, a constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 29.09.2021, orele 10.03 era de 6,33/1000 de locuitori, iar în data de 30.09.2021 orele 10.03 de 6,64/1000 de locuitori, fapt pentru care, începând cu data de 03.10.2021, ora 00.00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Astfel, începând cu data de 03.10.2021, ora 00.00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioada de 14 zile:


 • 1.. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 2.În spațiile publice: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, emis în temeiul art.13 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • 3. Se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 4. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
 • (2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 • (3) Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 6 (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (2) În condiţiile alin. (1), pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • 7. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber.
 • 8. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri).
 • 9. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 10. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 11.Se interzice organizarea și desfășurarea de mitinguri și demonstrații.
 • 12. In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:
 • 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în întervalul orar 20,00-5,00,în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu urmatoarele exceptii:
 • a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
 • b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;
 • c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
 • 2. Pentru verificarea motivului deplasarii în interes profesional, prevazut la pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
 • 3. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la pct. 1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
 • 4. Declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 2. si 3., trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.
 • 5. Măsurile instituite, prevăzute la pct.1, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
 • 6. Măsurile instituite, prevăzute la pct.1, nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.
 • 13 .(1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00.
 • (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 • (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si rutier de marfuri isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.

 • 14 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este interzisă.
 • (2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
 • (3) Măsurile prevăzute la pct. 1 și pct. 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 • (4) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1 și pct. 2 este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 • (5) Operatorii economici prevăzuți la alin.(1) și alin. (2) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • (6) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber cu excepția celor prevăzute la alin (3), cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • (7) Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
 • 15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este interzisă.
 • 16.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este interzisă.
 • 17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
 • 18. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este interzisă.
 • 19.Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este interzisă.
 • 20. În condițiile art 5 alin (3) lit.f din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art 7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
 • 21 (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei hotărâri au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
(4) Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.
22 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.
23. (1) Operatorii de transport de călători vor monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
(2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:
- accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;
- în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.
(3) Operatorii de transport de călători vor informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
24. Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin instalațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
Mentionam ca regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

45692 vizualizari

 • +2 (38 voturi)    
  E discriminatoriu! NU se va aplica pt nevaccinati (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:24)

  Gryphus [utilizator]

  decizia e discriminatorie si ILEGALA pt ca nu e facuta prin lege cum cere Constitutia (rstrange drepturi si libertati) si oricine contesta amenda in instanta va castiga
  • +4 (12 voturi)    
   Intrebare (Vineri, 1 octombrie 2021, 23:02)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   Si daca e facuta prin lege, mai e discriminatorie?
   • +13 (19 voturi)    
    HG nu e lege (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 0:01)

    cccrrr [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

    Sa vedem cand or sa dea ei lege in Parlament cu interdictii de drepturi si libertati. Niciodata. Doar HG, care incalca Constitutia Romaniei:
    Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
    (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
    • -8 (22 voturi)    
     Deci asa: (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 0:43)

     FlorinG [utilizator] i-a raspuns lui cccrrr

     Vine o boala mortala peste tine si prima reactie e sa iei la frunzarit codul penal, nu sa te pazesti de moarte. Am inteles bine ?
     • +3 (17 voturi)    
      Nu conteaza. (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 1:03)

      Alius [utilizator] i-a raspuns lui FlorinG

      De aceea sunt legi. Sa schimbe legle sa spuna ca orice HG are putere de lege. Si care e boala aia mortala, cancerul?..
  • -4 (16 voturi)    
   Da, mai, asa e ! (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 0:40)

   FlorinG [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

   E la fel de ilegal sa te trag inapoi din fata unui autobuz care e pe cale sa te calce. Iti incalc dreptul de a trece strada cand vrei tu, chiar daca vine autobuzul pe care nu l-ai observat.
   • -2 (6 voturi)    
    Fireste. (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 1:05)

    Alius [utilizator] i-a raspuns lui FlorinG

    Poti foarte usor sa fi dat in judecata si pierzi sigur. Poate acel cineva vroia sa se sinucida si tu i-ai stricat socotelile, de exemplu trebuie sa returneze o suma imensa de bani si nu are de unde, dar mort scapa.. Asa ca, exemplul tau este foarte prost ales.
 • +16 (30 voturi)    
  Dar cine citește polologhia aceea?! (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:37)

  Rower [utilizator]

  Masurile anti-Covid 19 trebuie sa fie clare și simple, nu adevărate legi. Cine citește asemenea polologhii cu valabilitate de o săptămână și mereu altele pentru fiecare localitate.
  • +7 (15 voturi)    
   Adevarat! Si si mai important (Vineri, 1 octombrie 2021, 23:44)

   Tyrion.lann [utilizator] i-a raspuns lui Rower

   Cine are acces la aceste informatii daca nu urmareste pe internet stirile? La TV, radio, presa scrisa (care mai exista) nu da nimeni detaliat toata aceasta polologhie. Cum poti sa obligi lumea la toate aceste restrictii fara sa le oferi un acces facil si mai ales din timp adica nu cu o zi inainte la ele?
  • +2 (2 voturi)    
   . (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 4:34)

   v.dela [utilizator] i-a raspuns lui Rower

   Ai dreptate, dar nu incurajam fast comumunication..
 • -4 (26 voturi)    
  poate asa scapam fara 3 generatii de sterili (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:53)

  florino24 [utilizator]

  .. si va vine mintea la cap si nu o mai ascultati pe o anumita doamna! Eu as fi introdus restrictiile astea de maine.. sa vedem ce face hauru cu mitingu lui!
 • +1 (11 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 1 octombrie 2021, 23:03)

  [anonim]

 • +24 (28 voturi)    
  Noaptea mintii (Vineri, 1 octombrie 2021, 23:04)

  Vaka [utilizator]

  "7. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber."

  ...in aer liber...
  • +7 (11 voturi)    
   adevarat noaptea mintii (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 1:14)

   Vecin [utilizator] i-a raspuns lui Vaka

   pe cine infecteaza un om care alearga sau foloseste aparatele de fitness din parc?? Mai ales ca pe de alta parte permit spectacole in aer liber cu peste 2500 de participanti, conferinte in spatiu inchis cu peste 300 de persoane, meciuri in interior sau exterior cu spectatori la capacitate maxima! In nicio tara, oricat de aspra ar fi fost carantina, nu s-au interzis activitatile sportive in aer liber, tocmai fiindca salile de sport au fost inchise! Cine sunt specialistii astia, de unde au scornit asemenea prostii??
 • +14 (22 voturi)    
  Pas cu pas (Vineri, 1 octombrie 2021, 23:57)

  cccrrr [utilizator]

  o sa ne interzica si aerul care deja nu mai e liber. E al lor si ni-l dau doar daca vor si cand vor. Adica ca sa ma duc sa muncesc ca sa platesc mai mult TVA pe facturile care mi s-au dublat pot, dar daca vreau sa ma recreez in aer liber in weekend nu pot. Nu-i de mirare ca nu reusesc sa faca nimic bun pentru tara asta cat timp dispretuiesc in asa hal populatia. Mai trist e ca sunt foarte multi de acord cu orice fel de restrictie si limitare de libertati. Nici macar nu-i cunosc pe astia de ne creeaza restrictiile. Au studiat ei impactul lor? Au explicat logica lor? Comunistii erau niste diletanti. Mai ramane sa facem si o loterie si sa premiem pe cel care se supune la cea mai tare restrictie. Treziti-va !!!
 • +1 (15 voturi)    
  nu mai discriminati vaccinatii! (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 0:48)

  abc999 [utilizator]

  Guvernul zice ca poti tine barurile si restaurantele deschise pentru cei vaccinati (>50% in Bucuresti) dar comunistii din CMBSU nu vor sa discrimineze sosocarii asa ca se inchid pentru toata lumea. Sa dea faliment pt ca unora le e frica de ac. Oras de 2 lei.
  • +2 (10 voturi)    
   Bine mai curajosule... (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 7:29)

   Joro [utilizator] i-a raspuns lui abc999

   ia povesteste-ne si noua cum te-ai luptat tu cu acul! De fapt, nu stiu care sunt curajosii in momentul asta... ipohondrii care se aliniataza ca la un semn sau cei care cauta sa treaca prin filtrul lor informatii deseori contradictorii?
 • +2 (8 voturi)    
  de unde naiba (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 2:46)

  nick1587873340950 [utilizator]

  ati aparut voi astia de vreti biele omului cuforta ? care in LEGISLATIE se numeste VIOL ?
 • +4 (6 voturi)    
  Toata treaba e cusuta cu ata alba. (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 2:55)

  Idiotul_fUtil [utilizator]

  Se vede din avion ce sa mai..
 • +2 (4 voturi)    
  . (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 4:32)

  v.dela [utilizator]

  Acest guvern e agile. Testeaza mereu pe useri si se adapteaza. Got it..
 • -2 (2 voturi)    
  înțeleg (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 8:59)

  oldman_boy [utilizator]

  Aha, este îngradită libertatea de a intra în magazin după ora 22:00.
  Dar dacă magazinul are program de la 10:00, cum de nu ți-a îngradit libertatea și drepturile înainte de pandemie?
 • +3 (3 voturi)    
  TÂMPIȚI (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 10:33)

  of of [utilizator]

  Adică comitetul național decide ceva joi, dar prefectura decide altceva vineri seară? Pentru că vineri dl CÎȚU era prea ocupat să convoace o ședință de guvern să aprobe ce se hotărâse JOI? Sunt cretini?

  GUVERNUL ĂSTA MERITĂ SĂ PICE.
  Nu mai guvernează deloc, mai vin la Palatul Victoria doar să semneze condica...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by