Patriarhia Română se dezlănțuie în controversa privind educația sexuală în școli: O materie deformatoare de firesc, o formă de manipulare, un atentat asupra inocenţei copiilor

de Redactia     HotNews.ro
Marţi, 22 iunie 2021, 13:19 Actualitate | Esenţial


Vasile Banescu
Foto: basilica.ro
Patriarhia Română reacționează virulent în scandalul pe tema educației sexuale în școli și susține că introducerea unei astfel de materii ar reprezenta "un atentat asupra inocenţei copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească şi marcându-i pentru întreaga viaţă". Biserica lansează un atac dur la adresa ONG-urilor care susțin necesitatea unei astfel de materii în programa școlară, spunând că "niciunul dintre vehemenţii apostoli ai sexualizării vieţii copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în şcoli a aberantei, toxicei «ideologii de gen», nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieţi sexuale dezordonate cu consecinţe dramatice pentru copii şi adolescenţi, ci doar de introducerea cu orice preţ în şcoli, chiar fără acordul părinţilor, a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc şi de realitate".

Patriarhia Română a transmis marţi, prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu, un amplu comunicat de presă în care acuză o mare presiune ONG-istică şi partinică pentru introducerea unei astfel de materii într-o programă şcolară, "ignorându-se sau sfindându-se inclusiv voinţa părinţilor şi drepturile lor constituţionale de a decide asupra educaţiei propriilor copii”.

Biserica consideră că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educaţie sexuală ar fi un atentat asupra inocenţei copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească şi marcându-i pentru întreaga viaţă.

De asemenea, Patriarhia acuză "minciuna ambalată «credibil», prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că «avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectaţi cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume» din cauza absenţei din programa şcolară a unei materii obligatorii numite «educaţie sexuală»" și o "asiduă încercare de manipulare". În spatele acestor statistici triste se află, în opinia Patriarhiei, disoluţia familiei şi abandonul şcolar.

Biserica invocă documente ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), pe care le consideră "detestabile", iar în sprijinul argumentelor aduce articole din Constituţia României, Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Legea educaţiei naţionale.

Redăm integral comunicatul de presă transmis de Patriarhia Română:

 • "Patriarhia Română, dar şi celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor şcolare de orice tip de ideologie, precum «ideologia de gen» sau de «recomandările» ideologizant-alienante cuprinse în Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa şi BZgA, intitulat «Standarde pentru educaţia sexuală in Europa - un cadru pentru factorii de decizie politică, specialişti şi autorităţi din domeniul educaţiei şi sănătăţii».
 • Ideologizarea informaţiilor transmise elevilor in cadrul şcolar, care trebuie sa rămână unul curat şi neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este în totală contradicţie cu scopul real şi ultim al educaţiei: formarea omului în spiritul celor mai înalte valori morale şi al eticii virtuţii ca expresie a echilibrului şi normalităţii.
 • Dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată «credibil», prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că «avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectaţi cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume» din cauza absenţei din programa şcolară a unei materii obligatorii numite «educaţie sexuală», dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici: disoluţia familiei şi abandonul şcolar.
 • Niciunul dintre vehemenţii apostoli ai sexualizării vieţii copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în şcoli a aberantei, toxicei «ideologii de gen» (a se vedea detestabilul moralmente Document al Biroului Regional OMS pentru Europa şi BZgA, intitulat «Standarde pentru educaţia sexuală în Europa»), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieţi sexuale dezordonate cu consecinţe dramatice pentru copii şi adolescenţi, ci doar de introducerea cu orice preţ în şcoli, chiar fără acordul părinţilor (locuiţi de «himere medievale»), a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc şi de realitate.
 • Iată, parafrazate, câteva dintre «înţeleptele» recomandări & înaltele standarde educaţionale cuprinse în documentul menţionat, despre care nu se discută însă deloc în spaţiul public sau decizional politic cu privire la viitoarele conţinuturi ale unei materii prezentate ca «salvatoare» a copiilor şi adolescenţilor. Au fost aduse vreodată la cunoştinţa părinţilor din România aceste «standarde» de «educaţie sexuală» ce trebuie atinse de copii?
 • În tabelul prezentat în documentul OMS, pe grupa de vârstă 0-4 ani, trebuie predat despre masturbarea timpurie, despre bucuria şi plăcerea atingerii propriului corp, iar la abilităţile de dezvoltat intră şi exprimarea propriilor necesităţi ale copiilor, dorinţe şi limite, în contextul jocului de-a medicul.
 • Între 4-6 ani, copilul trebuie informat iar despre masturbarea timpurie şi despre bucuria şi plăcerea atingerii propriului corp, dar şi despre sentimentele sexuale apropiere, plăcere şi excitare. Trebuie informat şi despre relaţiile de familie şi relaţiile dintre persoane de acelaşi sex, pentru acceptarea diversităţii şi respectul faţă de diferitele stiluri de viaţă.
 • Între 6-9 ani copilul trebuie informat în continuare despre masturbare şi auto-stimulare, dar şi despre actul sexual. Trebuie predat şi despre prietenie şi dragoste faţă de persoanele de acelaşi sex.
 • Pentru intervalul 9-12 ani este iar menţionată masturbarea, alături de orientarea sexuală şi prima experienţă sexuală. La abilităţi trebuie învăţat despre luarea deciziilor conştiente dacă să aibă relaţii sexuale sau nu, să le refuze pe cele nedorite.
 • Între 12-15 ani este, previzibil, nevoie de predat despre masturbare şi orgasm, despre modul în care adolescentul trebuie să se bucure de actul sexual, fără grabă.
 • Poziţia Bisericii Ortodoxe Române, care a susţinut permanent caracterul opţional în şcoli al orelor de «educaţie pentru viaţă», poziţie împărtăşită din câte ştiu şi de celelalte culte religioase, adică de autentica societate civilă, a cărei existenţă nu se restrânge la câteva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezumă la următoarele argumente realiste:
 • 1. Constituţia României prevede: «părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine» (art. 29, alin. 6); de asemenea, «libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale» (art. 29, alin. 1); aşadar, nu există niciun temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educaţia copiilor, peste acordul şi convingerile părinţilor.
 • 2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se arată: «părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor» (art. 51, alin. 2).
 • 3. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, „educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii» (art. 4); aşadar, finalitatea nu este conectarea minţii elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanităţii.
 • 4. Potrivit art. 65, alin. 4 şi 5 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.” Aşadar, Planurile-cadru şi programele şcolare sunt elaborate de către Ministerul Educaţiei, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.
 • 5. În planul curriculumului şcolar formal, responsabilităţile educaţionale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens.
 • 6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educaţie sexuală reprezintă un atentat asupra inocenţei copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească şi marcându-i pe aceştia pentru întreaga viaţă. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite ţări au demonstrat că o astfel de abordare a educaţiei copiilor a avut ca urmare începerea vieţii sexuale mai devreme, cu implicaţiile de rigoare, fără vreo îmbunătăţire în plan social.
 • 7. În unele state ale Uniunii Europene, educaţia sexuală este organizată în cadrul altor discipline şcolare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).
 • 8. În România, studierea temelor specifice educaţiei pentru viaţă şi sănătate se realizează în cadrul disciplinei şcolare obligatorii Consiliere şi dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră/săptămână în Planul-cadru pentru învăţământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învăţământ românesc există deja discipline opţionale, ofertate la nivel naţional, care abordează aspecte privind educaţia pentru viaţă: Educaţie pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.
 • 9. În ţara noastră, numeroase şi reprezentative asociaţii din societatea civilă şi-au exprimat îngrijorarea faţă de efectele educaţiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociaţii şi-au prezentat poziţia în mod public şi au propus soluţii alternative, în care accentul cade pe educaţia pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului.
 • 10. Potrivit raportului «Sarcina la adolescente în România», realizat de reprezentanţa UNICEF în România şi de Asociaţia SAMAS în anul 2020, «persoanele cu cel mai scăzut nivel de educaţie au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învăţământul obligatoriu sau ani de liceu». În acest sens, precizăm că, din anul 2009, Patriarhia Română a iniţiat şi a dezvoltat proiectul «Alege Şcoala!», în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a combaterii abandonului şcolar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie. Grupul ţintă, înregistrat şi monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puţin egal de copii care au beneficiat indirect de activităţile desfăşurate. Acest proiect educaţional, apreciat în România şi la nivelul instituţiilor europene, reprezintă un model de parteneriat Familie - Biserică - Şcoală. Proiectul «Alege Şcoala!» a ajuns la cea de-a zecea etapă pe parcursul a două programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU şi Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 - POCU), valoarea totală a finanţării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro”. (Sursa: News.ro)
CITEȘTE ȘI:

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

14777 vizualizari

 • +88 (168 voturi)    
  Demagogie si ipocrizie (Marţi, 22 iunie 2021, 13:23)

  Soljenitin [utilizator]

  Fix popii vorbesc despre asta.

  1. Popii nu au ce cauta in educatia copiilor. Locul lor este la biserici si manastiri, atat, nu au ce cauta cu limbajul lor de lemn si dogmele lor protocronice intr-un stat laic.
  2. Popii au propriile lor probleme de pederastie si pedofilie, asadar cu atat mai putin sunt ei cei care sa vorbeasca pe tema introducerii sau neintroducerii educatiei sexuale in scoli.
  • -56 (102 voturi)    
   Ba da (Marţi, 22 iunie 2021, 13:41)

   Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Biserica are rolul de a educa atat copiii, cat si oamenii mari, deci Biserica trebuie sa se regaseasca in educatia pe care trebuie sa o dea populatiei in ansamblu, iar derapajele sa fie reparate.
   Si cam asa este cum spune Banescu in acest comunicat: cauza minorilor in numar maio mare decat in alte state care isi incep viata sexuala nu este inexistenta unei materii specific in scoli, ci lipsa generala de educatie, abandonul scolar, disparitie familiei etc.
   Chiar si religia ar putea sa mai franeze din aceste anomalii, dar asta si cu conditia ca copiii sa mai mearga pe la scoala.

   In orice caz, ONG-urile sunt mincinoase si au alte interese, vor sa mearga in directia ideologiei de gen, promovarea homosexualitatii, iar toate astea vor conduce la o alterare a perceptiilor copiilor despre viata sexuala, traumatizandu-i pe viata.
   • +36 (44 voturi)    
    pai.... (Marţi, 22 iunie 2021, 14:20)

    micul_licurici [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    "...isi incep viata sexuala nu este inexistenta unei materii specific in scoli, ci lipsa generala de educatie"

    Pai si "lipsa generala de educatie" cum o rezolvam ? Nu prin EDUCATIE ? Unde facem educatie ? La scoala!
    • -8 (32 voturi)    
     problema nu este educatia sexuala (Marţi, 22 iunie 2021, 16:00)

     numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui micul_licurici

     ci bagarea pe gat a ideologiei de gen. Da, e nevoie de educatie sexuala si sanitara. Se poate mentiona si despre LGBTQPLMSICEMAIAU, dar toata educatia asta e introdusa strict pentru promovarea LGBT si a agendei lor, ceea ce inseamna ca nu-si are rostul.
    • -7 (19 voturi)    
     Pai tocmai (Marţi, 22 iunie 2021, 16:02)

     Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui micul_licurici

     Ai ajuns la concluzia corecta, daca mai era nevoie inca o data, ceea ce am spus si eu: problema nu tine de materia "educatie sexuala", asta e o aberatie, ci important este mersul la scoala, rolul familiei in educarea copiilor etc.

     Biserica are si ea rolul de a educa societatea, dar asta pentru cine mai merge pe la Biserica din cand in cand.
    • -9 (23 voturi)    
     problema ta (Marţi, 22 iunie 2021, 16:11)

     Pacala se intoarce [utilizator] i-a raspuns lui micul_licurici

     daca tu ai fost educat doar la scoala ai impresia ca pt toata lumea e la fel.

     In general educatia se face acasa, in familie... de unde si sintagma "cei 7 ani de'acasa".

     Daca tu ai avut o familie aiurea, si imi pare sincer rau pt tine, nu pentru toti e la fel. De asta nici nu ati inteles de ce e valoroasa notiunea de "familia traditionala" si ati umplut internetul cu dezinformari ledage de homofobie si consipratii rusesti...
     • +9 (11 voturi)    
      Ce alegem ? (Marţi, 22 iunie 2021, 16:30)

      micul_licurici [utilizator] i-a raspuns lui Pacala se intoarce

      Deci ne bazam pe famile, fiecare sa se descurce cum poate...

      Eu nu imi fac griji pentru copii care provin din familii stabile, unde parintii sunt educati.

      Problema care trebuie rezolvata in special tine de copii proveniti din famili cu parinti fara educatie, alcoolici, violenti, plecati in strainatate la munca, samd.

      Inca odata:

      "Daca tu ai avut o familie aiurea, si imi pare sincer rau pt tine, nu pentru toti e la fel. "

      Lasand la oparte atacul la persoana si jignirea gratuita (nu ma cobor sa raspund cu aceasi moneda), "Cu cei cu familii "aiurea" " ce facem ? Le spunem "ghinion" vorba unui clasic in viata si ne vedem de treaba noastra ? Nu ne priveste nu ne intereseaza ?
      • 0 (0 voturi)    
       nu ai inteles nimic (Joi, 24 iunie 2021, 12:29)

       Pacala se intoarce [utilizator] i-a raspuns lui micul_licurici

       nu ai inteles nimic din raspunsul meu. Da0mi voie sa fiu cat se poate de clar: voi astia care va considerati morali superiori sa reglementati viata altora, ca e vorba de copii, de familie, de ce putem posta, de ce putem gandi, cum sa ne modelam limbajul ca altii sa se simta bine, sunteti cancerul societatii moderne.

       Nu inteleg de unde atata indreptatire la tine (personal), la Barna, etc sa credeti ca stiti voi, cei fara copii, ce e mai bine pentru ei, in detrimentul parintilor?! ... si mai aveti si tupeul sa incercati sa ustiicati "rational" genul asta de atitudini si activisme.

       Ce-ar fi sa lasati lume ain pace, sa nu-i mai hartuiti zilnic u tot felul de "regementari" etc. Vorba aia: eu imi vad de treaba mea si imi ramane si timp liber.

       sincer acum...
    • +1 (7 voturi)    
     educatia se face la maici... (Marţi, 22 iunie 2021, 18:07)

     kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui micul_licurici

     sau taici, depinde.

     Uite, la Tanacu s-ar putea învăta cate ceva util.
   • +39 (51 voturi)    
    promovarea homesexualitatii? (Marţi, 22 iunie 2021, 14:22)

    minos [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Aici multa lume intelege gresit, homosexualitatea nu este o dogma pe care sa o accepti sau nu. Nu devii gay asa cum devii socialist, conservator sau liberal. Nu este ca atunci cand alegi sa tii cu Dinamo sau Steaua. Este ceva ce oamenii simt si acest lucru se schimba greu, pentru unii este imposibil. L-am vazut pe un prieten al meu cu porniri homosexuale cum s-a chinuit pana la 50 de ani, s-a casatorit, a mers la biserica, a facut un copil, s-a rugat sa se schimbe si nu a reusit. Rezulatul a fost o viata petrecuta in nefericire. Nici macar nu a avut verodata un partener sexual de acelasi sex, asa cum mi-a marturisit. Dar l-au atras barbatii incontinuu. Marea majoritate a gay-lor isi doresc doar sa fie vazuti ca oamnei normali de catre ceilalti, sa se simta confortabl cu statusul lor. Din punctul meu de vedere, pot sa fie cat mai multi, sa ne ramana noua, heterosexualilor, femeile :)). Si inca o chestie, antipatia fata de orice, vine din ura si frica.
    • -5 (15 voturi)    
     Sensurile cuvintelor (Marţi, 22 iunie 2021, 16:42)

     Setalcott [utilizator] i-a raspuns lui minos

     Dacă homosexualitatea nu e dogma, atunci ce aveți cu legile din Rusia și Ungaria?
     Daca homosexualitatea nu e o dogma, atunci heteronormativitatea și anti-heteronormativitatea cu siguranță sunt.
     Ce spune stinta? "Born That Way” No More: The New Science of Sexual Orientation"

     https://www.thepublicdiscourse.com/2019/09/57342/
    • -4 (18 voturi)    
     nu e chiar asa (Marţi, 22 iunie 2021, 16:54)

     ion.daniel [utilizator] i-a raspuns lui minos

     Un om nu devine homosexual doar pentru ca ii plce sa petreaca timpul cu altii de acelasi sex, e atras de altii de acelasi sex, ca altfel toti cei care isi petrec zi de zi la o bere cu baietii sunt homosexuali. Homosexuali sunt cei care vor sa intretina relatii sexuale cu alti de acelasi sex. Asta e diferenta intre buni prieteni si iubiti.
     Cu homosexualitate nu te nasti tot timpul ci poate fi inoculata de mediu. De fapt nu exista nici un studiu care sa dovedeasca ca homosexualitatea e genetica. De asta in inchisori exista mai multi homosexuali ca in populatia generala , deoarece oamenii nu au alternativa acolo si/sau sunt fortati sa isi satisfaca anumite porniri sexuale cu altii de acelasi sex. Pe de alta parte in cadrul celor din armata, desi si acolo sunt numai barbati si multi stau inchisi ani de zile in spatii inchise, nu se observa acelasi procent de relatii homosexuale. Acest lucru se intampla deoarece in armata nu este promovata cultura homosexualitatii ci se promoveaza ordinea si disciplina.
     La fel si in cadrul populatiei generale. Cu cat este promovat mai mult conceptul cu atat oamenii sunt mai predispusi spre homosexualitate.
     Oricum, datorita teoriei evolutiei homexualitatea nu va supravietui in timp si populatiile unde homosexualitate este promovata vor disparea in mod natural. Cu cat mai mult e promovata cu atat mai repede se va intampla asta. Naturii nu ii pasa daca e bine sau rau, daca e moral sau logic, ci vor prevala doar cei care isi transmit genele mai departe.
     Instictual, ca si fiinta vie , prima mea reactie va fi sa nu incurajez homosexualitatea. Pentru ca am constiinta, moralitate si pentru ca sunt capabil sa imi controlez instinctele nu o sa imi indepartez prietenii care sunt homosexuali, dar nici nu o sa ii pot intelege sau sa fiu de acord 100% cu manifestarile lor, la fel cum nu sunt de acord nici cu religiosii care slavesc diversi zei. E optiunea lor, dar si a mea sa am o opinie diferita fata de propaganda promovata de ambele parti.
    • +9 (13 voturi)    
     Foarte corect tot ce spui! (Marţi, 22 iunie 2021, 16:56)

     Popcea [utilizator] i-a raspuns lui minos

     Da, ura, frica (si necunoasterea) ne face sa fim homofobi. Am avut doi colegi care mi se pareau super-ok amandoi pana in momentul in care am aflat ca erau gay. N-au facut caz din asta pentru ca voiau sa aiba o cariera profesionala intr-o multinationala, invatau si munceau exemplar si toti colegii si sefii ii apreciau... dar credeam ca sunt amici. Pana la un team-building cand, dupa multa bautura, au recunoscut ca ei nu sunt doar prieteni si colegi de apartament, ci sunt un cuplu. Stima pentru ei in ochii colegilor a scazut instant la sub jumatate. Recunosc ca si eu am avut reactia asta in prima saptamana. Si nu a fost ok. Oamenii erau in continuare niste profesionisti, isi faceau jobul in continuare la fel de bine (chiar intre primii 20% din echipa) nu isi manifestau frustrarea ca ceilalti s-au indepartat de ei dupa ce au aflat ca sunt gay. Si dupa o saptamana lucrurile au inceput sa revina la normal si echipa sa accepte ca avem si doi colegi gay, asa cum stiam ca avem un coleg rom, o colega mulatra (nu, nu semana deloc cu Beyonce:), asa cum aveam doi colegi obezi de gr.2, asa cum aveam un coleg musulman si doi unguri. Doar ca lucram intr-o echipa de oameni tineri, toti inteligenti si cu scoala, oameni deschisi la cap si fara frustrari. Legat de comentariul tau s-a intaplat exact ce ai zis: o colega avea crush pe unul dintre colegii gay si se agrava cu cat asta o tot respingea si ea nu intelegea de ce (ea fiind o bunaciune). Dupa ce s-a aflat ca astia doi sunt gay, i-a trecut fetei "crush-ul" si a devenit abordabila si pentru noi, muritorii de rand ;)
    • +8 (10 voturi)    
     Ar fi o mică problemă (Marţi, 22 iunie 2021, 17:23)

     Tescovin [utilizator] i-a raspuns lui minos

     Ne-ar rămâne nouă, bărbaților, mai multe femei doar dacă n-ar fi și femei lesbiene. Așa că nu ne-am ales cu cine știe ce folos.

     (N-ar trebui să spun asta. Sper să nu citească soția.)
   • +8 (20 voturi)    
    hehe (Marţi, 22 iunie 2021, 14:23)

    transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Tu vorbesti, bezbojnicule sovietic?
   • +20 (40 voturi)    
    Ba NU (Marţi, 22 iunie 2021, 15:03)

    eGerula [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Biserica are rolul de a-si crea o masa (de oi) de manevra, astfel incat preotul sa-i 'conduca' catre interesele meschine ale bisericii.
    Biserica are nevoie de prosti, supusi si obedienti.
    In scoala ori studiezi despre toate religiile ori nici una.
   • +10 (20 voturi)    
    Ce treaba are religia (ai zis biserica) si scoala? (Marţi, 22 iunie 2021, 15:41)

    jorj_bv [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    E mileniul 3, preotul nu mai e cel mai citit om din sat.
    Exista ONG-uri si ONG-uri, exact la fel cu sunt cele care au pus la cale CpF sau cele care militeaza impotriva avortului exista si ONG-uri care promoveaza LGBT sau doar toleranta, dar mai ales ONG-uri ingrijorate de fetele care se trezesc cu viata deraiata printr-un copil facut la varste tinere.
   • +9 (23 voturi)    
    hahahah (Marţi, 22 iunie 2021, 15:54)

    sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    citatul zilei:"Biserica are rolul de a educa atat copiii, cat si oamenii mari" muahahahaha

    pai ce educatie iti da tie bre biserica? ca-s si eu curios. cand mi-am dus copilul la scoala si m-am uitat pe manualul de religie am decis fara niciun moment de ezitare sa-l scot de la religie.
    indoctrinare si prostie mai mare nu cred ca am vazut. asa ceva ar trebui interzis prin lege!!!
    daca se preda istoria religiilor intelegeam si chiar il lasam la ora.
    religia nu are nicio legatura cu actuala biserica. iar biserica nu trebuie sa decida ce sa invete copii mei. daca eu vreau sa li se predea si educatie sexuala este fix treaba mea. maine poimaine ne obliga sa ne ducem la biserica sa le lasam zilinic niste bani, nu?
    daca actualul guvern nu ia aceasta masura de frica bisericii, mai bine sa-si prezinte demisiile si sa plece.
    Banescule, treci la loc si taci din gura. nu-mi spui tu mie cum sa-mi cresc copii, sa fie clar!!!
    • -8 (12 voturi)    
     Educatie (Marţi, 22 iunie 2021, 17:01)

     generatia-III-a [utilizator] i-a raspuns lui sucaa

     Foarte bine , voteaza sau iesi in strada sa va educe copiii cei care fac parada gay sau alte chestii si se masturbeaza in public.
     • +9 (13 voturi)    
      ??? (Marţi, 22 iunie 2021, 17:50)

      sucaa [utilizator] i-a raspuns lui generatia-III-a

      @noname, tu intelegi ce ai vrut sa transmiti?
      ce treaba are educatia sexuala cu parada gay sau cu aia de se masturbeaza in public?
      poti sa disociezi un pic sa vezi care sunt diferentele?
      de unde si pana unde educatia sexuala are treaba cu parada gay???
      A crede că educația sexuală te face gay e ca și cum te-ai teme că matematica te face triunghi. :)))
      bah, dar multi mai sunteti...
  • -10 (26 voturi)    
   O mică problemă (Marţi, 22 iunie 2021, 14:14)

   Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Asta e decizia părinților nu a ta. Dacă o să fi vreodată capabil ps ai un copil dă-l să fie educat de cine vrei...
  • +20 (36 voturi)    
   astia ne vor prosti (Marţi, 22 iunie 2021, 14:31)

   UglyKidJoe [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   eu poate am calcat in biserica de mila/rusinea parintilor, dar copilul meu sigur nu.
   • -6 (16 voturi)    
    N-ai de unde sa stii (Marţi, 22 iunie 2021, 15:37)

    Mihail. [utilizator] i-a raspuns lui UglyKidJoe

    Poate va deveni un crestin desavarsit, si n-o sa ai cum sa te opui. S-a intamplat de multe ori. Si cand e sa se intample, propaganda, indoctrinarea si spalarea pe creier (pentru ca, de fapt, astea sunt metodele voastre, nu ale celor spre care aratati cu degetul), nu au niciun succes.
    • +4 (10 voturi)    
     aproape sigur (Marţi, 22 iunie 2021, 18:41)

     UglyKidJoe [utilizator] i-a raspuns lui Mihail.

     Ca si idee, cu toate ca pana acum l-am lasat sa mearga la ora de religie, va avea semnatura mea sa nu. Si ca si religie o sa-l indrum spre orice alta religie fie ea si crestina, cat mai departe de biserica ortodoxa si tot ce inseamna ea.
  • -18 (26 voturi)    
   De ce nu? (Marţi, 22 iunie 2021, 14:45)

   agora2019 [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Baga si tu argumente ceva mai consistente, eltfel esti penibil.
   Sau vrei neaparat ca astia mici sa se fecundeze ca iepurii pe unde apuca ?
  • +9 (15 voturi)    
   Vai de noi! (Marţi, 22 iunie 2021, 15:43)

   independentu [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Cum sa vorbim de sex?
   E rusine!
   Se supara Doamne-Doamne!
  • +6 (14 voturi)    
   corect, doar ca (Marţi, 22 iunie 2021, 15:44)

   CristianG [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   in loc de "popii", trebuie pus "popo"
  • -8 (16 voturi)    
   pai nu numai patriarhia (Marţi, 22 iunie 2021, 16:08)

   Pacala se intoarce [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   vorbesti prostii.
   Nu numai patriarhia e revoltata, ci si parintii.

   Eu nu inteleg cu indivizi care nu au copii, ca barna, au tuper sa faca declararii sau politici pe tema asta... auzi la el ca nu au parintii dreptul la o opinie pe subienctul asta, stie el mai bine.
  • -1 (3 voturi)    
   Vorbarie multa. (Marţi, 22 iunie 2021, 19:49)

   adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Sa se respecte Constitutia ! Punct !
  • -3 (5 voturi)    
   lasa bine ca pot vorbii (Marţi, 22 iunie 2021, 21:40)

   Scarface1000 [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Iohanis, Barna, Ciolos sau Catu niciunul dintre ei neavand copii!

   Uite ce detaliata este cartea de Biologie de clasa a 7-a, consideri ca, copilul tau ar trebuii sa stie ceva in plus in clasa a 7-a fata de ce e acuma acolo?

   de la pagina 92 incolo

   https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Biologie/U0MgRElEQUNUSUNBIFBV/
  • +1 (1 vot)    
   Cu atat mai mult... (Miercuri, 23 iunie 2021, 13:23)

   provest_1 [utilizator] i-a raspuns lui Soljenitin

   Cu cat intreaga lor putere si avere se bazeaza pe niste fabulatii gen: mers pe apa, multiplicat paien si pesti, nastere din fecioara si inviat din morti.
   Afurisit sa fii, parintele pedofil!
   Voi vorbiti despre pastrarea inocentei copiilor?
 • -51 (75 voturi)    
  Un presedinte pentru copiii noștri! (Marţi, 22 iunie 2021, 13:26)

  Un cititor [utilizator]

  asta s-a votat!
 • +51 (87 voturi)    
  //// (Marţi, 22 iunie 2021, 13:29)

  GemstonesPig [utilizator]

  Toti o trag cu identitatea de gen homosexualitate si masturbare la 10 ani. A vazut cineva un draft de manual, un cuprins niste capitole ceva despre cam ce s-ar dori explicat predat?
  • +37 (67 voturi)    
   evident (Marţi, 22 iunie 2021, 14:07)

   tudor74 [utilizator] i-a raspuns lui GemstonesPig

   Evident ca nu, dar in schimb am vazut manualele de religie care copiilor de 10 ani li se spune ca daca nu isi fac rugaciunea seara ii calca masina a doua zi.
   • -13 (41 voturi)    
    Nu mai bine faceti voi o familie, copii si apoi... (Marţi, 22 iunie 2021, 14:33)

    luciannn [utilizator] i-a raspuns lui tudor74

    Nu mai bine intemeiati voi o familie, aveti copii, si apoi vedeti cum e ca dupa ce te vei chinui cativa ani cu cresterea si educarea copilului, sa vina un tip ce isi zice tipa sau invers, sa ii spuna copilului tau ca poate sa isi schimbe "genul" oricand doreste...

    Sau o fi corect sa joci toata ziua jocuri pe console, sa mergi in cluburi si vacante si sa comentezi cu ardoare despre educatia copiilor altora...
    • +1 (17 voturi)    
     sau... (Marţi, 22 iunie 2021, 16:10)

     Hydra [utilizator] i-a raspuns lui luciannn

     poate ei nu vor sa aive copiii ce urmeaza sa fie indoctrinati in scoli si in famile de talibani religiosi. La asta te-ai gandit?
     P.S. sunt foarte distractive jocurile "pe console". Iti recomand, te mai destreseaza, dar cu retinere. Nu e bun excesul, ca la orice de altfel.
     P.P.S. rahatul ala cu identitea de gen e aberatie a unora cu prea mult timp liber. Dar in aceeasi oala gasesc si rahatul religios.
   • -17 (29 voturi)    
    Evident ca minti (Marţi, 22 iunie 2021, 14:47)

    agora2019 [utilizator] i-a raspuns lui tudor74

    Si eu am auzit ca nevestele progresistilor se zbenguie cu cine apuca, dar asta nu inseamna ca e adevarat :-)
  • -8 (20 voturi)    
   ??? (Marţi, 22 iunie 2021, 14:15)

   Paul_ [utilizator] i-a raspuns lui GemstonesPig

   Mai mult decat manualul cred ca este important cine preda asa ceva. Ca sa predai biologie trebuie sa fii absolvent de biologie. Ca sa predai Educatie sexuala trebuie sa fii absolvent de?

   Eu sincer am de gand sa nu imi inscriu copilul in primul an.

   Nu am de gand sa se faca experimente pe copilul meu.

   PS: Din cauza profesoarei de religie l-am retras si de la ora de Religie un an.
  • -11 (35 voturi)    
   N-am văzut încă manualul dar am văzut unde diuce (Marţi, 22 iunie 2021, 14:26)

   Amerlocu [utilizator] i-a raspuns lui GemstonesPig

   E un proces secvențial ce s-a produs deja în Canada , Europa de Vest și școlilde de stat din SUA.

   În prima fază e o chestie ce pare beingnă. Apoi în 2-3 ani educația sexauală obligatorie derapează tot mai mult spre integrarea LGBTee. În final devine obligatorie copiilor din grădinițe la copiio 4-5 ani ce se simt vinovați că ei au un tătic și o mămică și nu dăi tătici ca iepurașul din povestea de la școală.

   Așa se ajunge la copii complet sănătoși de 12-14 ani care inisistă să fie castrați sau suferă masectomii și sunt chinuiți cu tratamente hormonale doar pentru că fiind mai labili psihic au început și ei să creadă că de fapt sunt femei prizoneire în corpul unui bărbat și vice versa. Bieții papagali rămân astfel distruși pe tot restul vieții lor doar pentru a satfisface niște păsărelele ideologice ale unor psihopați
   • +2 (14 voturi)    
    Uffff (Marţi, 22 iunie 2021, 15:11)

    Anjo [utilizator] i-a raspuns lui Amerlocu

    Dar de tinerii castrati de la varste fragede pentru a putea canta pe voci inalte in corurile bisericesti de ce nu spui nimic? Si practica asta a tinut pana in secolul XVIII, cand biserica a acceptat prezenta femeii in corul bisericesc. Oare acei copii erau mai putini sanatosi?
   • 0 (0 voturi)    
    Minti de spargi (Miercuri, 23 iunie 2021, 13:31)

    provest_1 [utilizator] i-a raspuns lui Amerlocu

    Adica faci propaganda nerusinata.
    Astea sunt spaimele pe care vreti, voi astia de la BOR, sa le bagati in mintile parintilor, ca sa continue sa-i dea inainte cu "Doamne ajuta" si cu cash-ul in buzunarele voastre!
  • -4 (22 voturi)    
   Nu... (Marţi, 22 iunie 2021, 14:27)

   luciannn [utilizator] i-a raspuns lui GemstonesPig

   Nu... LGBTQ.... va sta cu mainile in san cand va vedea acea ora introdusa in scoli...

   Ei care militeaza si la producatorii de desene animate sa "nu-i discrimineze" si sa le introduca mesajele in desenele animate...
 • +56 (96 voturi)    
  Dar cu Pomohaci (Marţi, 22 iunie 2021, 13:31)

  Dogul [utilizator]

  Vedem că BOR este mai vehementă în a se împotrivit educației sexuale în școli (care i-ar învăța pe cei mici inclusiv să nu devină victime ale poftelor sexuale ale adulților) decât în a condamna mizeriile comise de unii clerici (vezi Pomohaci).
  • +15 (25 voturi)    
   Pomohaci e doar un exemplu (Marţi, 22 iunie 2021, 14:21)

   Coresponedntu [utilizator] i-a raspuns lui Dogul

   numai in ultimii 2 ani, episcopul de Husi, preotul din Videle ..... popii catolici desi celibatari sunt mici copii pe langa sarlatanii cu barbi....
  • -8 (16 voturi)    
   Ii tot dati cu Pomohaci (Marţi, 22 iunie 2021, 15:31)

   Mihail. [utilizator] i-a raspuns lui Dogul

   Pomohaci e doar un ateu, ca si voi, deghizat in preot.
 • +60 (116 voturi)    
  ironic (Marţi, 22 iunie 2021, 13:32)

  Marin Puscasu [utilizator]

  Descrierea se potrivește perfect disciplinei predate în școlile din România intitulată Religie: "o materie deformatoare de firesc, o formă de manipulare, un atentat asupra inocenţei copiilor".
  • -17 (31 voturi)    
   Esti redus (Marţi, 22 iunie 2021, 14:48)

   agora2019 [utilizator] i-a raspuns lui Marin Puscasu

   Nu poti decat sa repeti ca un papagal?
   • +1 (1 vot)    
    Ca voi (Miercuri, 23 iunie 2021, 13:33)

    provest_1 [utilizator] i-a raspuns lui agora2019

    Cam cum repetati voi zilnic rugaciunile, sperand ca asta sa schimbe ceva...
    Doar ca domnul de mai sus a fcaut o analogie.
    Stii ce-i aia?
 • +41 (71 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 iunie 2021, 13:33)

  [anonim]

 • +58 (96 voturi)    
  Si totusi Statistica nu minte (Marţi, 22 iunie 2021, 13:36)

  feroviarul123 [utilizator]

  Noi avem recorduri absolute. Nu trece o zi sa nu nască una sub 15 ani. Nu vorbesc de alea de 11-12 ani. Hai sa încercăm si asta , ca educația religioasa în scoli am încercat si nu a făcut nimic bine.
  • +20 (36 voturi)    
   ... (Marţi, 22 iunie 2021, 13:48)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui feroviarul123

   De ce statul inchide ochii la casatoriile rrome? Biserica se implica in vreun fel? A, nu vrem sa jignim traditiile. Cele mai multe mame minore de acolo provin.
   La 15 ani daca mergea la scoala afla din manualul de bio clasa a 7-a editura dph pagina 100(manuale.edu.ro) toate metodele contraceptive posibile, inclusiv ligaturarea trompelor. Ma rog, nu se aplica la 15 ani, dar e o pagina intreaga si pentru femei(prezervativ, pastile, diafragma, sterilet) si pentru barbati(spermicide, vasectomie). A, nu mergea la scoala. Negru pe alb scrie. Nu mai bine ne intrebam de ce nu mergea la scoala? Daca nu merg la scoala cum ajung cursurile de educatie sexuala la ei?
   Dar acum s-a dat semnalul sa mai manance si gura unora niste fonduri cand de fapt informatiile ajung la elevi si in ziua de azi, intrebarea e, sunt la scoala, sunt atenti, le pasa? In final n-au nevoie de o ora in FIECARE saptamana, au nevoie de cateva ore in care sa priceapa bine ca isi joaca sanatatea(sida, alte boli, avorturi) si viitorul lor si altor fiinte(copiii abandonati etc) daca nu sunt responsabili cu corpul lor.
   • +6 (20 voturi)    
    si totusi, majoritatea nu sunt rrome (Marţi, 22 iunie 2021, 14:17)

    jorj_bv [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

    si tot culmea, majoritatea sunt de la sat - unde cica ar fi esenta poporului.
   • +4 (14 voturi)    
    Nu este adevarat ce zici tu de rome (Marţi, 22 iunie 2021, 14:33)

    feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

    Sunt cam 30 %, restul sunt albe ca zăpada. https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-fetita-de-12-ani-a-nascut-sambata-un-copil-ramasese-insarcinata-in-urma-unui-viol.html
    Asta mergea la scoala si tot a abuzat-o unul ca ea știa ca vine barza.
    Mai incearca.
   • -3 (7 voturi)    
    vezi că s-au deschis școlile (Marţi, 22 iunie 2021, 15:30)

    di livio [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

    urgent trăbă închise, uite ce-i în India...meri și închide școlile, altfel se colmatează ati și vor fi miliarde de morți
  • -5 (15 voturi)    
   ........... (Marţi, 22 iunie 2021, 14:22)

   Paul_ [utilizator] i-a raspuns lui feroviarul123

   Am tot auzit ca sunt multe multe mame adolescente.

   Cateva intrebari:

   1. Stie cineva cate dintre mamele adolescente merg si la scoala?

   2. S-a facut vreo data o statistica sa se vada in ce orase/sate fenomenul este mai raspandit? De exemplu eu ma astept sa existe mai multe cazuri in mediul rural.

   Intreb pentru ca sotia preda la liceu si avem cu cunostinta care preda la gimnaziu. Ambele au peste 20 de ani vechime.

   Sotia a auzit de o singura fata care a nascut si cunostinta noastra de nici unul.
   • +5 (5 voturi)    
    Statistica este cam asa (Marţi, 22 iunie 2021, 17:19)

    feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui Paul_

    În 2019, au fost înregistrate 16.639 de sarcini în rândul adolescentelor, în scădere cu 9% faţă de anul 2018.
    În cazul adolescentelor sub 15 ani, numărul de sarcini a scăzut în toate regiunile, cu excepţia regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est, unde creşterea a fost de 11%.
    În 2019, numărul întreruperilor de sarcină în cazul fetelor între 15 şi 19 ani a fost de 4.290.
    Vârsta primului partener sexual este apropiată de vârsta adolescentei în aproape 70% dintre cazuri.
    La adolescentele între 15 şi 19 ani, în 2019, cele mai multe sarcini au fost în judeţele Mureş (827 de sarcini), Braşov (761 de sarcini), Dolj (700 de sarcini), Iaşi (691 de sarcini), Bacău (654 de sarcini), Constanţa (616 de sarcini), Bihor (593 de sarcini), Suceava (512 de sarcini), Dâmboviţa (503 de sarcini) şi Prahova (483 de sarcini).
    Persoanele cu cel mai scăzut nivel de educaţie au cele mai multe sarcini (31,7 %), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învăţământul obligatoriu sau ani de liceu.
 • +38 (58 voturi)    
  EVUL MEDIU (Marţi, 22 iunie 2021, 13:39)

  NOTORIOUS [utilizator]

  BOR trebuie sa ne tina mai departe in evul mediu, sa nu cumva sa ne desteptam, si sa nu mai votam cu cine zice popa.
 • +33 (51 voturi)    
  Ora de Religie vs. Ora de Educatie sexuala (Marţi, 22 iunie 2021, 13:39)

  ilie57 [utilizator]

  Ora de Religie este optionala? Daca da atunci de ce trebuie ca un copil/parinte sa depuna o cerere pentru a nu face Religie si nu invers: cerere pentru a face Religie.
  Nu inteleg ce nu este in regula cu Ora de educatie sexuala care exista si in alte tari occidentale si care este utila copiilor pentru a fi informati.
  • +10 (12 voturi)    
   iar daca nu ar strange suficienti copii (Marţi, 22 iunie 2021, 14:19)

   jorj_bv [utilizator] i-a raspuns lui ilie57

   sa faca cu mai multe clase odata si astfel s-ar putea duce doar cei interesati, iar ceilalti sa poata participa la alt optional relvevant pt ei sau sa bata mingea.
  • -4 (6 voturi)    
   te invata actuala carte de Biologie clasa 7 (Marţi, 22 iunie 2021, 22:04)

   Scarface1000 [utilizator] i-a raspuns lui ilie57

   tot ce ai nevoie la varsta asta!

   Daca esti curioasa uite-te cam cum este descris in acest moment

   dupa pagina 92

   https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Biologie/U0MgRElEQUNUSUNBIFBV/
 • +37 (51 voturi)    
  ... (Marţi, 22 iunie 2021, 13:40)

  mihai_mi [utilizator]

  Un copil informat, o victima mai dificila pt. pedofili. Normal ca se opun parte din popi.
 • +21 (45 voturi)    
  ! (Marţi, 22 iunie 2021, 13:40)

  tudorr [utilizator]

  Mai deformatoare ca religia ortodoxa predata in scoli de stat nu exista!
 • +19 (41 voturi)    
  Se pare (Marţi, 22 iunie 2021, 13:41)

  raducutu [utilizator]

  ca BOR continua sa uite ca Romania este un stat laic...din pacate vina este a celor care-si sfintesc papucii cumparati de la Zara !
 • +29 (41 voturi)    
  Propunere ptr BOR (Marţi, 22 iunie 2021, 13:41)

  inmono [utilizator]

  Sa finanteze educatia si ingrijirea mamelor minore si a copiilor lor, ajutorarea familiilor care se gasesc in astfel de situatii., suportul ptr victimele incestului sau violului.

  Hai ca se poate dragi preoti si terminam discutia asta.
  • -14 (22 voturi)    
   Pai o fac deja (Marţi, 22 iunie 2021, 14:24)

   noi2013 [utilizator] i-a raspuns lui inmono

   Existe foarte multe asezaminte ale bisericii care au grija de mame si copiii....

   Din pacate cele mai multe nu se duceau nici la scoala, nici la biserica
 • +19 (39 voturi)    
  obsesiile patologice se dezlanutie in BOR (Marţi, 22 iunie 2021, 13:47)

  Roman_Cetatean [utilizator]

  oare de ce cand vine vorba de EDUCATIE sexuala, tot ce pot gandi unii e ca e vorba de "sex, porno"?! ca asa rezulta din ce comunica aoclo fierti, ca si cum li s-ar pune copiilor video-uri din Pornhub drept "lectii" ?!
  Au avut minima curiozitate sa se uite pe drafturile de Manuale propuse, sa vada ca sunt adaptate varstei, ca nici vorba de prezentarea de acte sexuale sau de promovarea "ideologiei de gen" in ele? ca pana la liceu nu se explica ce e homosexualitatea, etc?1
  Ce inocenta sa protejam, ca acum si copii de gradinita sunt nonstop cu nasul in tablete. telefoane, laptop-uri si pe net si dau peste chestii "porno" chiar fara sa vrea?
  Imaginati-va la cei de la scoala, unde se indeamna unii pe altii cum "descopera" tot universul porno?
  Asa vreti sa se "educe" din pornografie?! pai atunci nu vorbim de "inocenta" ci de o generatie dezaxata , cu deviatii sexuale de la varste fragede.
  Deci, singurii pervertiti si ipocriti sunt fix cei care se opun si carora educatia sexuala le induce doar ideea de sex (oare de ce? le lipseste, probabil? se stiu cu musca pe caciula, in cazul popilor, mai mult ca sigur).
  Ce, le e teama ca le scada potentialul de pervertit minorii, ca pana acum au tot facut liberi ce au vrut cu ei, ca Pomohaci, la Husi, etc?! ca nu vor mai fi copii asa usor de prostit de ei?
 • +19 (35 voturi)    
  e delicata treaba (Marţi, 22 iunie 2021, 13:50)

  piticu_enigmatic [utilizator]

  In primul rand biserica trebuie sa aiba grija de pedofilii si deraiatii de la ea din ograda. Apoi copiii de cand se nasc intra in lumea internetului care are de toate pentru toti si nu stii pe ce drum o apuca un baiat sau o fata cand vede ce-i acolo si daca mai citeste pe ici pe colo niste influensari sau comentarii sau primeste friend request de la recidivisti cu profil de pustani deja problema ti-a crescut exponential. Ceva trebuie facut ca sa-i protejezi mai ales pe fete pentru ca ele sunt si cele mai vulnerabile si vor suferi si cel mai mult. Fete care fiecare vorba-ntre noi la 10 ani sunt dezvoltate ca pe vremuri la 20.
 • +9 (33 voturi)    
  haloo, spilalu 9??? (Marţi, 22 iunie 2021, 13:51)

  levierul [utilizator]

  mincinosilor. Demascarea religiilor ca fiind flageul umanitatii
 • +17 (27 voturi)    
  Mă rog (Marţi, 22 iunie 2021, 13:54)

  Appollodor [utilizator]

  Eu zic că până la urmă o să se introducă o formă sau alta de ed. sexuală, poate cu mai puțină masturbare și alte elemente mai contestate de pe acolo, dar măcar să-i învețe despre contracepție și consimțământ, astea cred că contează cel mai mult.

  Totuși, dacă eficiența predării acestei materii va fi similară cu alte subiecte, tip matematică sau chiar biologie, din care majoritatea nu pricep mai nimic de la școală, nu ne putem aștepta chiar la minuni. Dar dacă se reduc întrucâtva cazurile de BTS și abandon școlar din cauza sarcinilor în adolscență merită.
 • +17 (29 voturi)    
  Sofisme? (Marţi, 22 iunie 2021, 13:54)

  D.M.A.Gogu [utilizator]

  Oare numarul mare (probabil cel mai mare din UE) al mamelor copile din Romania este un sofism? Eu as spune ca este ceva real.

  Pe de alta parte, sustineti ca educatia sexuala ar fi similara cu promovarea masturbarii, ori a altor orientari sexuale decat heterosexualitatea si o treceti la categoria "ideologizare". Nici macar nu a fost conceput un plan, insa va lansati in aprecieri negative. Pe ce va bazati? Poate ar fi mai util sa va implicati in elaborarea unui material adecvat varstei. O abordare decenta ar fi in beneficiul tuturor: familiile ar avea certitudinea faptului ca scolarii nu invata tocmai ceea ce sustine acum dl. Banescu, iar biserica si-ar demonstra importanta sociala.
 • +25 (39 voturi)    
  Genesis (Marţi, 22 iunie 2021, 13:57)

  vali_pk [utilizator]

  Vasile, tu cum ai aparut pe planeta asta, te-a adus barza uriasa?

  Educatia sexuala nu inseamna ca le pune filme porno in timpu' orelor, daca te duce putin bostanul. Trebuie facuta, sa stie de riscuri, de protectie, de momentul propice cand sa aiba un copil, sa nu mai avem minoritari (in special) care nasc 5-10 si ii trimit la cersit, sau saraci care nu au cu ce-i tine, dar e "datina" sa te reproduci.

  Are si statul asta niste limite, bani nu sunt, educatia e tot mai slaba. Nu mai putem plati alocatii si beneficii parintilor care se reproduc dar nu contribuie cu nimic si isi bat joc de copii.

  Treziti-va si realizati cate probleme are tara asta, alaturi de toata lumea!
 • +18 (34 voturi)    
  Religia... (Marţi, 22 iunie 2021, 14:03)

  catalinus66 [utilizator]

  "O materie deformatoare de firesc, o formă de manipulare, un atentat asupra inocenţei copiilor" - asta este descrierea precisa a ceea ce face materia religie asupra copiilor.
 • +19 (35 voturi)    
  BOR S.R.L (Marţi, 22 iunie 2021, 14:03)

  mariancristescu77 [utilizator]

  Biserica de AUR vrea copiii cat mai prosti, mai manipulabili si nestiutori pentru a fi exploatati sexual de popi ca episcopul de Husi, pedofilul care abuza sexual minori la seminar. Castrati-va popii abuzatori sexual si copiii vor trai intr-o lume mai buna.
 • +15 (27 voturi)    
  O discutie serioasa dusa in exterem (Marţi, 22 iunie 2021, 14:03)

  subcultura [utilizator]

  in scopul de a fi discreditata.

  E mai mult decat evident ca este nevoie de educatie sexuala (nu sanitara) in scoli. Varstele fragede la care nasc multe mame in Romania, avorturi, situatii sociale dramatice etc. o dovedesc cu prisosinta.

  Este de asemenea evident ca societatea romaneasca nu este pregatita sa implementeze recomandarile alea ale OMS si probabil nici nu se intentiona.
  • +1 (11 voturi)    
   ai citit recomandarea OMS (Marţi, 22 iunie 2021, 14:19)

   Francisc 1 [utilizator] i-a raspuns lui subcultura

   cu masturbarea predata de la 0 la 4 ani ? sau iei de bun voma BOR?
   • 0 (0 voturi)    
    Hahah (Miercuri, 23 iunie 2021, 12:54)

    JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

    Intreaba-l pe pesedistul Rafila, ca el este "reprezentatul Romaniei la OMS"...

    :))
 • +17 (33 voturi)    
  pentru (Marţi, 22 iunie 2021, 14:04)

  nahir [utilizator]

  ipocritii si efemerii conducatori ai BOR (si nu doar pentru ei, ci si pentru pudibonzii ipocriti din Parlament), tin sa le precizez ca in clasa a 8-a, pe epoca impuscatului ceausescu, in anul scolar 1974-1975, aveam curs de anatomia omului, cu capitol distinct privind reproducerea. La acel capitol erau prezentate atat organele reproducatoare masculine cat si cele feminine, cu desene foarte explicite.
  De asemenea, aveam curs de igiena unde ni se prezentau si riscurile imbolnavirilor genitale. Si cam atat, fara a ni se explica prea multe si lasand loc imaginatiei si informatiilor provenite, cum ar zice jurnalistii, pe surse. Dar asta era in urma cu 46 ani.
  Deci, impreuna ar da acest curs actual de educatie sexuala, denumire care acum, cand ziceam si eu ca a mai evoluat omenirea si in Romania, inroseste de rusine obrajorii bucalati din BOR sau Parlament.
 • +14 (32 voturi)    
  interesanta abordare au anti-educationistii (Marţi, 22 iunie 2021, 14:04)

  ember [utilizator]

  toti trolli rusi, pesedacii si acum clerul ne povestesc cum educatia sexuala ii va invata pe copii nostri despre masturbare. mi se pare curios ca atunci cand aud de sexualitate primul lor impuls este sa se gandeasca la "lucrul manual". sa fie oare refularea unor frustrari adolescentine?!
 • +16 (38 voturi)    
  ce puteau sa zica (Marţi, 22 iunie 2021, 14:06)

  Torreador [utilizator]

  niste pupatori de hoituri ??? niste imbecili invechiti si cretini???
 • +16 (38 voturi)    
  cat timp BOR o sa aiba un cuvant greu (Marţi, 22 iunie 2021, 14:07)

  qwerasdf [utilizator]

  in tara asta, pe subiecte cu care ei nu au nicio treaba... vom ramane niste inapoiati!
  • -6 (16 voturi)    
   Veti rămâne, (Marţi, 22 iunie 2021, 14:26)

   Un cititor [utilizator] i-a raspuns lui qwerasdf

   da.
 • +11 (37 voturi)    
  catre BOR (Marţi, 22 iunie 2021, 14:07)

  AM1981 [utilizator]

  ok nu sustineti educatia sexuala in scoli, dar cu ce veniti in sprijinul femeilor si al copiilor in privinta protectiei lor?
  In biserica eu nu am auzit (unde am fost pana acum) ca sa fie o prelegere macar pentru parinti in privinta contraceptiei.

  Sustienti familia? Care familie? In care sotia si copilul pot fi abuzati, Sau "familia" din manastiri si alte biserici care abuzeaza de copii (pedofilie/homosexualitate)?
  Sunt destul de multi copii abandonati, si lasati de izbeliste, ca nu pot sa zic in grija statului. De ce? Din necunoastere si indoctinare?
  Vorbiti de neutralitate ideologica? Ha, cat v-ati luptat pentru a introduce in scola materia "Religie"?
  Ok sunteti contra orelor de educatie sexuala, dar sunteti si contra avorturilor. Undeva trebuie sa existe un echilibr....Si daca veniti cu programul "Alege scoala" asata nu inseamna ca ii constientizezi pe copii de riscuri.

  Nici coerent nu pot fi cand vad atata "ingustime" a mintii.
 • +10 (20 voturi)    
  Funny (Marţi, 22 iunie 2021, 14:13)

  tudor74 [utilizator]

  Inocenta copiilor trebuie aparata, mai ales de biserica! NU e ok sa ii explici unui copil / adolescent ce se intampla cu corpul lui si cum sa se pazeasca, e important sa le spunem cum femeile sunt inferioare, murdare si mai pacatoase decat barbatii.

  Sa nu uitam de povestea lui Lot care a fost imbatat de propriile fice sa le lase insarcinate sa nu ii piara samanta.

  Ah, am uitat ! Inainte de asta Lot a oferit unei gloate de barbati una din propriile fiice sa fie violata ! Solid parenting!
 • +6 (20 voturi)    
  educatia sexuala e utila (Marţi, 22 iunie 2021, 14:18)

  Coresponedntu [utilizator]

  si pentru a pune in garda copiii de atacurile si avansurile unor popi pedofili care misuna prin manastiri, camuflati sub sutane. Ce masuri a luat BOR pentru a nu mai avea cazuri gen POMOHACI, popa din Videle care in primvara aceasta se dadea la un copil minor, suflet neprihanit, episcopul Hușilor, reținut de procurori, fiind acuzat de viol și abuz sexual împotriva unui fost elev si multi alti zeci de alti sarlatani cu barbi. Credeam ca numai la catolici sunt astfel de cazuri dar se pare ca in biserica ortodoxa sunt mult mai multi lupi sub straie de oaie.
  Pe langa pedofilie, preacurvia sau iubirea de arginti si limuzine de lux sunt doar niste mici pacate ale prelatilor sarlatani din BOR.
  De ce se opun educatiei in general , in cazul de fata celei sexuale ? Pentru ca le convine intunericul , lipsa de informatii, pentru a manipula masele, sufletele celor mici si nevinovati si ale parintilor acestora.
  In cazul Pomohaci, parintii erau chiar fericiti intrau in transa cand parintele ii atingea si chiar ei ii ofereau copilasii. Numai in Rusia pravoslava se mai pot intampla asemenea orgii.
  Sper ca Guvernul sa nu ia in seama pe acesti sarlatani care mai si profita de bugetul Romaniei si pun frane dezvoltarii acestei tari.
 • +6 (12 voturi)    
  sa zicem ca ar fi disolutia familiei cauza (Marţi, 22 iunie 2021, 14:24)

  jorj_bv [utilizator]

  pai atunci trebuie sa informeze cineva si pe copiii ai caror parinti sunt plecati prin strainatate, care stau cu vreo bunica sau matusa cu ideologia anilor '50 care s-au trezit cu copii pe cap, cu parintii slab pregatiti sau incoerenti care sunt mai mult beti si copii mai degraba ii evita decat sa incerce sa aiba o discutie constructiva.
 • -3 (27 voturi)    
  Din nou autorul articolului (Marţi, 22 iunie 2021, 14:43)

  Harald2 [utilizator]

  se ascunde in spatele denumirii generice "Redactia".

  Includerea in titlu a expresiei "se dezlantuie" este o forma de manipulare destul de primitiva, dar care totusi functioneaza daca ma uit la comentariile de mai sus.
 • +8 (24 voturi)    
  BOR sa stea cuminte! (Marţi, 22 iunie 2021, 14:45)

  MarinaA. [utilizator]

  BOR-atii sau patriarhia sa isi vada de hotiile lor! De cand au panaramele alea un cuvant de spus in educatie?? De-alungul istoriei au fost niste tradatori! Sa nu mai zic ca nu avem curaj sa-i lasam ca bona la baieti.
  Incet si sigur lumea se trezeste.
 • -13 (33 voturi)    
  terminati bai cu propaganda antiromaneasca (Marţi, 22 iunie 2021, 14:58)

  Razvan_M [utilizator]

  Indoctrinarea copiilor inca din gradinita sau scoala pentru practicarea homosexualitatii nu este in interesul copiilor, nici al parintilor si nici al Romaniei. Ceea ce faceti cu articolele astea de presa este crima contra poporului roman, dupa 30 de ani de numeroase alte crime postdecembriste si 45 de ani de crime bolshevice.
  • +5 (15 voturi)    
   crima este biserica insusi (Marţi, 22 iunie 2021, 16:05)

   rakleta [utilizator] i-a raspuns lui Razvan_M

   Unde e propaganta antiromaneasca mai auristule/pesedistule ?
   Inca va merge cu mesajele astea goale de continut ?
   Cine ucide poporul roman ? Cu ce ?
 • +7 (23 voturi)    
  inlantuita (Marţi, 22 iunie 2021, 15:05)

  gigilu [utilizator]

  Biserica ortodoxa romana n-a depasit epoca medievala. Cand excesiv de prefericitul are atitudinea pe care o are fata de femei, ce alte rezultate asteptam? Normal ca turma care-i pupa mana fara sa se intrebe daca s-a spalat dupa ce a fost la buda ii urmeaza exemplul. Educatia sexuala nu trebuie sa se faca in scoli, in schimb sa se inmulteasca orele de religie nu?
 • +4 (22 voturi)    
  mediere? (Marţi, 22 iunie 2021, 15:09)

  AnderT [utilizator]

  biserica (b minuscul intentionat) ar trebuie sa fie locul medierii, pacii si linistei spirituale, care in acest caz ar trebui sa fie deschisa la un dialog... si eu sunt convins ca actuala forma a LBGP-ului este un pic prea impinsa, dar nu sunt la fel de convins de ideile bisericii din Romania. Prea multe afaceri, prea mult pr indoctrinator, prea multi preoti total fundamentalisti pe altar, toate acestea cu voia prea autosfintitilor poleiti prea departe de saracia materiala dar periculos de aproape de cea morala si spirituala.


  Un crestin....
 • +1 (17 voturi)    
  buna (Marţi, 22 iunie 2021, 15:14)

  Scarface1000 [utilizator]

  cartea de Biologie cin clasa a 9-a ofera in acest moment detalii arhisuficiente despre organele sexuale, despre protejarea impotriva unei sarcini nedorite si despre reproducere!

  Nu este nevoie sa se introduca in cartile de biologie aberatii cum ca ar exista 60 de tipuri de oameni pe langa Femeie si Babat!

  Cine si-a facut recent un cont de Facebook probabil a observat ca la gen pe langa Femeie si Barbat mai ai inca 60 de optiuni care poti sa le alegi!

  Nu cred ca avem nevoie sa spalam copii de la 13-14 ani pe creier, consider ca e necesar sa-i invatam doar cum sa se protejeze, cum sa se reproduca la momentul oportun si care sunt diferentele dintre o fata si un baiat!

  Daca noi spunem copiilor ca exista 60 de tipuri de oameni pe pamant ( transgener, transexual, cisgender, nonbinar, neutrois, genderfluid, genderqueer,demigender, demiqueer, demigirl, demiboy, agender, intergender, intersex, ETC ETC) ce o sa inteleaga un copil de 13-14 ani???

  Chiar am inebunit toti la cap? Chiar nu mai judecam normal si suntem dispusi sa ne lasam copii pe mana unor oameni cu tot felul de deviatii care vor sa impuna astfel de ideologii COPIILOR NOSTRII???
  • +2 (6 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 iunie 2021, 17:46)

   [anonim] i-a raspuns lui Scarface1000

   • -2 (4 voturi)    
    nu luai HPV (Marţi, 22 iunie 2021, 21:34)

    Scarface1000 [utilizator] i-a raspuns lui

    am dezinformat mai sus, rectific:

    Actualul manual de biologie de clasa a 7 (nu de clasa a 9-a cum am spus mai sus ) descrie pe larg cum sa te protejezi impotriva bolilor cu transmitere sexuala, cum te reproduci etc etc

    de curios uitat-va de la pagina 92 incolo si spuneti-mi daca copii vostrii ar trebuii sa invete ceva in plus in clasa a 7-a fata de ce exista acuma in manual!

    https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Biologie/U0MgRElEQUNUSUNBIFBV/
   • -2 (6 voturi)    
    asa e (Marţi, 22 iunie 2021, 21:37)

    Scarface1000 [utilizator] i-a raspuns lui

    Iohanis nu are copii, Catu nu are copii, Barna nu are copii, Ciolos nu are copii dar ei vor sa ne invete pe noi cum sa ne crestem copii....
 • -1 (17 voturi)    
  Culmea ironiei (Marţi, 22 iunie 2021, 15:29)

  galeo [utilizator]

  Niste politicieni ratati ce nu au fost in stare sa faca un copil si de multe ori nici macar o familie ne invata cum sa ne crestem copii :)))

  Florin Catu, un onanist ratat la 50 ani nu poate fi un exemplu pentru nimeni.
 • -2 (22 voturi)    
  Omul are perfecta dreptate (Marţi, 22 iunie 2021, 15:41)

  Mihail. [utilizator]

  Si, din fericire, nu doar hipsterasii de pe Hotnews sunt parinti.
  • -2 (14 voturi)    
   De fapt (Marţi, 22 iunie 2021, 16:26)

   galeo [utilizator] i-a raspuns lui Mihail.

   Cei pro aceasta educatie sexuala nu au copii.
   Nu sunt capabili sa isi asume o asemenea responsabilitate de a creste un copil, dar le dau lectii altora cum sa isi creasca copiii.
  • +2 (12 voturi)    
   altu (Marţi, 22 iunie 2021, 16:30)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Mihail.

   ba...
   vezi ca mentalitatea pe care e ai e moarta de cateva secole...
 • -3 (23 voturi)    
  trist (Marţi, 22 iunie 2021, 16:12)

  996 [utilizator]

  Cata ura in tara aia contra religiei mai tata, zici ca le a spalat creierul comunismul anti religios vreo 50 de ani .. oh wait...my bad.. Pun pariu ca majoritatea nici nu au citit tot articolul si punctele dar au sarit la minusuri si comentarii rautacioase, de parca nu e interesul tuturor sa existe o dezbatere deschisa, cu argumente logice de ambele parti, indiferent cat ne place sau nu ca cineva are o parere diferita, parca suntem pe vremea prea impuscatului cand trebuia sa fim toti uniti in cuget si n simtiri in jurul unor idei fixe. Care parte din facultativ va deranjeaza? In tari mai civilizate isi cer scuze acum guvernele pentru inrolarea fortata a copiilor in tot felul de programe scolare, dar Romanika se pare ca e condamnata de pierderea valorilor traditionale (respect pentru munca, dreptate, cinste, dragoste de tara, adevar, traditii din strabuni, familie, etc) si alinierea la noul marxism care flutura de zor steagurile anti religie, pro LGBT, pro BLM si toate prostiile despre "egalitate si oprimare" care sunt doar privilegii mascate pt minoritati de tot felul. Celor care sunt atat de indragostiti de Stanga le sugerez sa se mute la nenea Kim sa se bucure din plin de Crezul Unic al Mult Iubitului Conducator. Pe astialalti care vrem cu adevarat liberatate si diversitate fara amestecul statului in voata personala sa ne lase in pace cu educarea fortata dupa niste trenduri politice trecatoare. Mai oameni.. cu asa urmasi de "dreapta"se rasucesc in mormant Liberalii si Taranistii care facusera din tara asta ceva frumos inainte de comunisti. Va duc astia cu morcovelul si si rad in barba de naivitatea voastra, ca nu va cred rau intentionati pe majoritatea. Hai cu minusurile sa mi confirmati frustrarile de Stanga acum.. Lol.
  • -4 (12 voturi)    
   Comentari tipi Auras (Marţi, 22 iunie 2021, 17:05)

   feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui 996

   Neomarxismul, stangismul si alte comentarii spuse cu limba de lemn. Nici macar nu stii ce e ala neomarxism. Sau marxism.
   • -3 (7 voturi)    
    nu serios? (Marţi, 22 iunie 2021, 20:52)

    996 [utilizator] i-a raspuns lui feroviarul123

    Pai astept sa ma iluminezi matale, si nu ma lua cu prostii cu AUR si alte chestii fumate, am votat USR, urasc PSD ul si toti politicienii corupti, sunt de dreapta mai mult decat toate partidele de drepta din Romania la un loc (nu prea avem dreapta in Romania din pacate). Daca ai niste argumente logice, ceva coerent, fapte, cifre, discutam. Generalitati culese din media "progresista" nu ma ajuta, le aud de mult timp, zilnic, chiar si aici in diaspora.
    Problema e ca majoritatea celor tineri si bine intentionati sunt usor atrasi de poleiala ieftina a "egalitatii" si "dreptatii sociale", pentru ca nu au vazut pe pielea proprie (ca mine) unde duce socialismul victorios, ca sa nu mai zic de comunism. Nu se mai scutura de comunism si ideologie de stanga tara asta niciodata se pare.
  • +2 (16 voturi)    
   Super comentariu (Marţi, 22 iunie 2021, 17:28)

   lumira [utilizator] i-a raspuns lui 996

   O gramada de comentatori, hipsterasi fara rost in viata comenteaza pe aici ca sa-si dovedeasca ca exista, sa-i auda si pe ei cineva si sa le raspunda.
   Imitatori jalnici a ceea ce vad pe ""afara"" , robotei crescuri in corporatii fara opinie proprie...merg cu valul.
   Sper sa se trezeasca la un moment dat.
 • +1 (17 voturi)    
  patriahria romana (Marţi, 22 iunie 2021, 16:29)

  liviu_ [utilizator]

  este o institutie demna de evul mediu

  care nu are habar pe ce lume se afla

  ma bucur ca apara pedofilii preoti, dar are o problema cu educatie sexuale!
  hai sictir!

  PS: aveti oi grija de gravidele de 12 ani scarbelor?!
 • +4 (10 voturi)    
  Daca ar fi optional Religie vs.Educatie sexuala? (Marţi, 22 iunie 2021, 17:13)

  Popcea [utilizator]

  Eu cred ca cel mai bine ar fi ca parintele sa aleaga intre doua optionale: Religie sau Educatie sexuala. Pentru ca mi-e clar ca societatea e impartita in doua tabere, ar trebui ca ambele sa poata sa-si educe copilul conform propriilor credinte. De exemplu, pentru o viata sexuala normala si implinita, pentru a preveni o boala venerica sau o sarcina nedorita, credinta mea e ca o ora de educatie sexuala ar fi utila pentru copiii mei. Poate tu crezi ca echilibrul copilului tau, sau sanatatea lui mentala e influentata mai bine de preotul care vine si preda la ora de religie. Sigur nu ne vom putea pune de acord niciodata, oricat polemizam. Atunci hai sa opteze fiecare pentru ce crede ca e mai bine pentru copilul lui. Nici eu nu iti oblig copilul sa vina la ora de educatie sexuala, dar nici tu nu pune ora de religie ca singura optiune.
  • +3 (3 voturi)    
   o idee excelenta (Miercuri, 23 iunie 2021, 2:01)

   gigilu [utilizator] i-a raspuns lui Popcea

   care incearca sa-si faca loc de 30 de ani in invataminatul romanesc la toate nivelurile. Din pacate intotdeauna aclamata, niciodata adoptata clar. Pentru ca:
   1) inseamna selectia profesorilor dupa criteria de calitate si nu se vrea asta din 1000 de motive
   2) unii isi vor pierde sigur joburile – cel mai probabil cei cu sutane- ceea ce inseamna ca inspectoratul scolar care are contract cu biserica ar avea probleme, asa ca nu o sa permita asa ceva.
 • +2 (10 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 22 iunie 2021, 17:40)

  [anonim]

 • +1 (7 voturi)    
  cauze (Marţi, 22 iunie 2021, 20:44)

  Toni_Romania [utilizator]

  cauza ca e plin de fete de 14 ani gravide sau cu viata sexuala ca de femei adulte nu e ”lipsa educatiei sexuale la scoala” - ci lipsa de afectiune in familie, familii conflictuale, cu alcool si hipersexualizarea informatiei (porno pe internet) - totul pe fond de saracie
 • -3 (11 voturi)    
  ce interesant... (Marţi, 22 iunie 2021, 21:37)

  Scarface1000 [utilizator]

  Iohanis nu are copii, Catu nu are copii, Barna nu are copii, Ciolos nu are copii dar ei vor sa ne invete pe noi cum sa ne crestem copii
  • +4 (6 voturi)    
   eu am copii (Miercuri, 23 iunie 2021, 3:28)

   Coresponedntu [utilizator] i-a raspuns lui Scarface1000

   si le dau dreptate, Nici patriarhul Daniel scoboratorul din Mercedes , nici popa Pomohaci pedofilul cantaret, nici episopul de Husi, tot pedofil, care s-a dat la un cursant de la seminar, tot minor, si nici popa din Videle care vrajea la inceputul anului o minora pentru relatii sexuale, nu au copii , la fel ca presedintele Iohannis, dar insista pentru educatie religioasa in detrimentul celei sexuale. Si atentie, ultimii trei sunt pedofili, nu homosexuali, ceea ce este cu adevarat grav. Homosexualii, problema lor, sunt majori vaccinati, nu ma intereseaza pe cine iubesc. Dar PEDOFILIA? Suflete neprihanite, e mare pacat, cum ar zice BOR ascunzand gunoiul sub pres...Cert e ca fara educatie sexuala, sau educatie pentru viata, cum au decis sa o denumeasca, Romania va ramane la nivelul de ev mediu timpuriu. Punct.
  • 0 (0 voturi)    
   Probabil (Miercuri, 23 iunie 2021, 12:36)

   JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui Scarface1000

   Probabil ca vor creste analfabeti, nestiind cu cati de i se scrie "copiii".
 • -1 (3 voturi)    
  discutii despre extremism (Miercuri, 23 iunie 2021, 9:17)

  autan [utilizator]

  E vorba de transmiterea unor principii crestine. Dar binenteles ca personajele din Bisercia noastra duc totul spre extremism, asa cum si lgbtq duce totul spre extremism.
  Mesajul e esti asa sau impotriva noastra, nu e vorba de a accepta ca exista si anumite credinte sau ca sunt oameni cu alt stil de viata.
  Eu ma intreb cand BLM va deveni miscare nationala si la noi. Ca asta e trendul.
  Ore de religie, de educatie sexuala, invatamantul tot la pamant va fi. Tot wc-uri turcesti in multe scoli.
  Deci problema e ca se preda extremismul fie el crestin, fie lgbtq sau orice altceva la moda acum.
  Pt parintii stresati ca devin copiii gay la scoala.... e plin netul de orice, apasa pe buton si vad orice. Pot sa devina si "bombardieri" manelisti si sa apara in trending, dar gay.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by