Apel fără precedent al Forumului Judecătorilor către magistrații de la toate instanțele și parchetele să convoace adunările generale și să ia decizii pentru apărarea independenței justiției

de MH     HotNews.ro
Vineri, 22 februarie 2019, 10:29 Actualitate | Esenţial


Instanta de judecata
Foto: pixabay.com
Asociația Forumul Judecătorilor din România face apel către magistrați să convoace de urgență adunările generale ale judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele și propune adoptarea a 11 decizii pentru apărarea independenței justiției, între care suspendarea aplicării legilor justiției și sesizarea Comisiei de la Veneția privind Ordonanța adoptată marți de Guvern. Asociația spune că ultimele modificări aduse legilor justiției arată clar "o ură viscerală" împotriva magistraților și o dorință de a schimba din temelii echilibrul care ar trebui să existe între puterile unui stat constituțional.

Într-un apel lansat vineri, Asociația Forumul Judecătorilor din România afirmă că evoluțiile recente arată clar o dorință de a modifica din temelii echilibrul care ar trebui să existe între puterile unui stat constituțional și vorbește despre "potențialul de subminare" a capacităților interne în lupta împotriva corupției, care poate pune în pericol parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei sau îndeplinirea condiţionalităţilor pentru accederea în spaţiul Schengen, ștergându-se cu buretele toate eforturile autorităților române de a respecta partenerii europeni.

Asociația Forumul Judecătorilor din România face apel către magistrați să convoace de urgență adunările generale ale judecătorilor și procurorilor de la toate instanțele și parchetele, având în vedere:

"Neluarea în considerare a argumentelor și a soluțiilor constituționale, ancorate în contextul legislațiilor statelor membre ale Uniunii Europene, care să respecte convențiile internaționale la care România a aderat, transmise în ultimii doi ani de corpul magistraților, care s-au opus inițiativelor legislative într-o majoritate covârșitoare,

Adoptarea unor modificări ale legislației privind organizarea judiciară, prin Ordonanțe de urgență ale Guvernului, fără respectarea unor rigori minime de transparență decizională, fără consultarea reală și efectivă a Consiliului Superior al Magistraturii, contrar angajamentelor internaționale ale Statului român asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV),

Recunoașterea de către Guvernul României, chiar în nota de fundamentare a ultimei ordonanțe de urgență, a faptului că dispozițiile legale, astfel cum au fost adoptate de către Parlament, s-au dovedit insuficient corelate, lacunare sau chiar contradictorii, precum și inadecvate necesităților sistemului judiciar, fără ca această constatare să determine o remediere reală a problemelor semnalate,

Starea de alertă continuă în care au fost ţinute toate instituţiile din sistemul judiciar şi magistraţii în mod individual, prin intensa promovare în spaţiul public a unor intenţii de abrogare sau modificare a unor dispoziţii ale legislaţiei în materia penală sau a organizării judiciare, unele dintre acestea materializate în legi adoptate de Parlament, dar declarate neconstituţionale, cel puţin parţial, altele cu potenţial de a fi transpuse în ordonanţe de urgenţă cu efect imediat,

Influenţa negativă a Legii recursului compensatoriu asupra sentimentului de linişte şi încredere a cetăţenilor, ce se transpune şi asupra activităţii organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, care trebuie să asigure ţinerea sub control a fenomenului infracţional, în condiţiile unei creşteri constante a volumului de activitate şi al subdimensionării schemelor de personal,

Reorganizarea Inspecţiei Judiciare prin întărirea competenţelor inspectorului-şef, omisiunea CSM de a dezbate raportul de activitate al conducerii Inspecţiei Judiciare pentru anul 2016, conjugată cu întârzierea în ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere din cadrul aceleiaşi instituţii, ce a culminat cu intervenţia legislativă printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea interimatului ope legis, fără posibilitatea CSM de a decide asupra delegării,

Înfiinţarea Secţiei speciale pentru investigarea infracţiunilor comise de magistraţi, cu o competenţă exclusivă care nu mai există în cazul niciunei categorii socio-profesionale, fără nicio garanţie procedurală în cazul în care chiar membrii Secţiei speciale s-ar afla în situaţia de a fi investigaţi pentru vreo infracţiune, astfel încât să se evite crearea unei imunităţi penale de facto,

Ignorarea vădită a recomandărilor din Raportul Comisiei Europene dat publicității în luna noiembrie 2018, a concluziilor avizului Comisiei de la Veneția din octombrie 2018, precum și a concluziilor și recomandărilor raportului GRECO din martie 2018, a căror punere în practică era posibilă cu ocazia intervențiilor legislative prin care s-au adus modificări legilor justiției, efectul fiind chiar de îndepărtare de la coordonatele trasate de entitățile internaționale,

Lipsa de preocupare a autorităţii legislative şi a celei executive faţă de victimele infracţiunilor şi faţă de crearea unor mijloace juridice apte să protejeze siguranţa cetăţeanului, care să evite şubrezirea capacităţii statului de a lupta împotriva proliferării criminalităţii (fie că este vorba de infracţiuni contra vieţii, contra patrimoniului, de corupţie sau cele privind securitatea naţională),

Potențialul de subminare a capacităților interne în materia luptei împotriva corupției și a infracționalității în general, care poate pune în pericol însuși parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei sau îndeplinirea condiţionalităţilor pentru accederea în spaţiul Schengen (spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia se pune accent, în mod esenţial, pe capacitatea de control al frontierelor externe), ștergându-se cu buretele toate eforturile autorităților române de a respecta partenerii europeni, desfășurate constant în ultimii 20 de ani,

Concentrarea modificărilor legislative asupra bulversării sistemului de acces și promovare în profesie, fără studii de impact, introducerea unui sistem de atragere a răspunderii materiale care ar târî magistrații în mod automat în procese pentru a dovedi că nu este vorba despre o eroare judiciară (cauzele fiind, de cele mai multe ori, legislația deficitară, neconformitatea legislației naționale cu dreptul european șamd),

Inadecvarea condițiilor de lucru și supraîncărcarea activităţii instanţelor, care determină eforturi suplimentare pentru realizarea unui act de justiţie de calitate, presupunând alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizării problemelor de drept şi a legislației în continuă modificare,

Existenţa pericolului la adresa independenţei, prestigiului şi credibilităţii justiţiei, cu consecinţa subminării autorităţii acesteia,

Forumul Judecătorilor propune, în scopul apărării independenței justiției, statutului și intereselor profesionale ale judecătorilor și procurorilor români, adoptarea următoarelor revendicări sau declaraţii de principiu:
 • Menţinerea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, instituit în temeiul Deciziei Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 14 decembrie 2006), până la îndeplinirea indicatorilor de referinţă pentru consolidarea statului de drept în România, printre care garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient, consolidarea progreselor realizate deja, concomitent cu realizarea în continuare de investigaţii profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt şi adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei publice locale.
 • Ratificarea urgentă a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, al cărui text a fost adoptat de Comitetul Miniștrilor la data de 10 iulie 2013 și care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicții ale părților contractante de a solicita un aviz consultativ Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenției sau a protocoalelor sale.
 • Luarea de măsuri pozitive de natură legislativă sau administrativă în scopul suspendării imediate a punerii în aplicare a dispozițiilor din legile justiției și ordonanţele de urgenţă subsecvente criticate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia şi GRECO, revizuirea acestor acte normative, după o reală consultare a sistemului judiciar, ţinând seama de aspectele învederate de entităţile menţionate.
 • Adoptarea de măsuri de natura celor menţionate anterior în scopul suspendării activităţii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie până la pronunţarea Preşedintelui Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra măsurilor provizorii solicitate în cauza C-127/19, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi revenirea provizorie la competenţa partajată a structurilor de parchet în funcţie de obiectul infracţiunilor (DNA în ceea ce priveşte corupţia, DIICOT în ceea ce priveşte crima organizată, parchetele nespecializate în ceea ce priveşte infracţiunile de drept comun etc.), astfel încât să se respecte sistemul limitărilor şi al echilibrelor („checks and balances”), specific oricărui stat democratic.
 • Iniţierea procedurilor legislative de către titularii în drept, în vederea modificării Legii nr. 90/2001 pentru condiţionarea expresă şi imperativă a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiției și al legislației penale, după obţinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau după acordarea unui termen rezonabil în vederea emiterii acestuia.
 • Efectuarea tuturor demersurilor legale de către instituţia Avocatului Poporului în scopul sesizării Curţii Constituționale cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr. 77/2018, O.U.G. nr. 90/2018, O.U.G. nr. 92/2018 şi O.U.G. nr. 7/2019, rolul său trebuind să fie extrem de activ în apărarea statului de drept, deci și a angajamentelor internaționale luate în acest sens de Statul român, aşa cum a învederat Comisia de la Veneţia.
 • Efectuarea de către toate entităţile îndrituite, din ţară sau din străinătate, a demersurilor în vederea sesizării de urgență a Comisiei de la Veneția cu privire la toate modificările aduse recent „legilor justiției”, prin ordonanțele de urgență emise în ultimele luni (O.U.G. nr. 77/2018; O.U.G. nr. 90/2018; O.U.G. nr. 92/2018; O.U.G. nr. 7/2019).
 • Respectarea competenţelor şi a rolului fiecărei Secţii a Consiliului Superior al Magistraturii şi implicarea Plenului în toate deciziile ce privesc întregul sistem judiciar, conform Constituţiei, redobândirea imediată de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial şi sistarea emiterii unor comunicate de presă de către preşedintele C.S.M. sau de către grupuri de membri, de natură a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la instituţia însăşi.
 • Încetarea imediată a atacurilor factorilor politici sau asociaţi la adresa statului de drept și a statutului judecătorilor și procurorilor din România, încetarea acțiunilor care intimidează procurorii și afectează independența justiției.
 • Îndeplinirea cu celeritate de către Consiliul Superior al Magistraturii a atribuţiei de a adopta măsuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici care subminează independența justiției.
 • Implementarea unor criterii de evaluare anuală, de corpul magistraţilor, a activităţii curente desfăşurate de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi revizuirea procedurii de revocare a acestora, prin reducerea competenţelor Inspecţiei Judiciare, a cărei conducere este numită de comisii în care participă doar unii membri ai Consiliului.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

8215 vizualizari

 • +19 (23 voturi)    
  Prea tarziu (Vineri, 22 februarie 2019, 10:41)

  Martinezu [utilizator]

  Timpul protestelor s-a dus demult.
  Oricum nu mai au nici un efect.
  Daca am avea un presedinte acum ar fi fost momenul lui.
  In America s-a declarat stare de urgenta pt construirea unui zid.
  La noi ar putea fi declarata pentru apararea tarii in fata cotropirii ei de catre hoarde de hoti.
  Dizolvarea parlamentului si luarea de masuri pentru interzicerea partidelor anti romanesti.Arestarea capetlor vinovate. Dragnea, Tudorel Iordache etc.
  Din pacate asa cum ne-am obisnuit in ultimii 30 de ani , nu se va inampla nimic din toate astea.
  • +21 (23 voturi)    
   Foarte tarziu (Vineri, 22 februarie 2019, 11:05)

   Calin II [utilizator] i-a raspuns lui Martinezu

   Foarte bine ce au facut acum judecatorii.
   Dar ce au facut, atunci cind au vazut ca multi colegi de-ai lor :
   – au tergiversat ani de zile procesele marilor corupti si marilor infractori, care au devalizat tara (de exemplu, Mazare a avut intr-un proces peste o suta de aminari, din cele mai absurde motive ) ?
   – i-au achitat, pe marii corupti si marii infractori, care au devalizat tata, in ciuda probelor beton, prezentate de procurori ?
   – i-au condamnat simbolic, cu suspendare (de exemplu, Mazare a primit 4 ani cu suspendare, pentru un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro) ?
   – nu le-au confiscat intergral averile marilor corupti si marilor infractori ?
   – ca in CSM patrund persoane corupte sau santajabile, aflate in slujba mafiei psd si alde ?
   – ca in CSM au fost impuse, chipurile din partea Societatii Civile, doua likele, aflate in slujba mafiei psd si alde ?
   – ca exceptionala Sefa a DNA a fost revocata ?
   – ce a facut Inspectia Judiciara in ultimii ani ?
   – ca fost data afara din sistem exceptionala judecatoare Camelia Bogdan ?
   – deciziile aberante date de infractorii din CCR, in favoarea infractorilor ? De nu i-au trimis in judecata pe judecatorii corupti de la CCR, ce la Inspectia Judiciara, de la ICCJ, de la Sectia Speciala, de la Curtile de Apel si de la Judecatorii pentru aderare la un grup infractional organizat, pentru abuz in serviciu in forma continuata, pentru obstructionarea justitiei in forma continuata, pentru favorizarea infractorilor in forma continuata.
   • +10 (10 voturi)    
    Sunt unii dintre judecatori (Vineri, 22 februarie 2019, 11:21)

    Frank777 [utilizator] i-a raspuns lui Calin II

    si unii dintre procurori care au format retele de protectie si de facut bani in diverse orase cu potential de jmecherii cum ar fi Constanta. Aici sunt si judecatori si procurori cinstiti si judecatori si procurori complici cu interesele jmekerilor Mazare si afacerile cu terenuri in Mamaia. Dragnea va gasi din astia cozi de topor cu care sa umple functiile .Daca da lege asta este nu poti sa nu respecti legea.Asta este capcana.Ca infractorii au putere sa dea legi.
   • -10 (14 voturi)    
    foarte bune observatiile! (Vineri, 22 februarie 2019, 11:21)

    kingdavidhotel(banat pentru adevar?) [utilizator] i-a raspuns lui Calin II

    iar Danilet tacea complice!
  • +14 (16 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 22 februarie 2019, 11:10)

   DiDiRo [anonim] i-a raspuns lui Martinezu

  • +13 (13 voturi)    
   Nu. (Vineri, 22 februarie 2019, 11:32)

   Cuca [utilizator] i-a raspuns lui Martinezu

   Refuz sa cred ca este prea tarziu !
 • +18 (20 voturi)    
  hai sa vedem... (Vineri, 22 februarie 2019, 10:44)

  Itsoc [utilizator]

  de data asta ce fac, ca ultima oara s-au mascarit un pic si apoi au tacut complice la fiecare viol psd.
  hai sa vedem cati cred in libertatea justitiei si...doamne ajuta, poate asta va trimite unde de soc peste tot in Romania si lumea o sa iasa in strada masiv, de data asta nu duminica de la 18 la 20 ci zile intregi, zi si noapte, greva generala....doar asa se mai poate face ceva, altfel romania va intra in dictatura teleormaneana....
  • +9 (9 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 22 februarie 2019, 11:17)

   DiDiRo [anonim] i-a raspuns lui Itsoc

 • +20 (22 voturi)    
  hai ma! (Vineri, 22 februarie 2019, 10:45)

  liviu_ [utilizator]

  hai poate va treziti si voi.... si prin asta poate ne trezim si noi ca popor sa scapam de hotii astia!
  nu dealta dar este una dintre ultimele zvactiri pe care le putem avea pana sa fim de facto o tara comunista!
 • +14 (16 voturi)    
  Justitia Ro (Vineri, 22 februarie 2019, 10:51)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Justita colcăie de urmașii lui Rodica Stănoiu, turnâtoare dovedită șa Secu. CCR e alcătuită din slugi mafioto-securiste ca Dorneanu, Pivnicieru, Enache sau Varga. Avocatul Poporului e un ticălos, fost infiltrat în PNTCD ca sa il distuga. Justitia a fost și este de partea mafiei care a distrus RO. Excepțiile sunt putine, multi sunt după chipul odioasei Florea, o progenitură de comunist ticălos si o leprâ dovedită.
 • -10 (20 voturi)    
  Independenta Magistratilor (Vineri, 22 februarie 2019, 10:56)

  adrian_83 [utilizator]

  Inteleg ca magistratii pot fi nemultumiti din anumite cauze insa nu vad cum aceasta ordonanta si cum legile justitiei adoptate de actuala majoritate parlamentara afecteaza independenta justitiei. Aceste legi pot intr-adevar sa afecteze lupta impotriva coruptiei, nu neg acest lucru, insa nu afecteaza independenta justitiei.

  In primul rand procurorii nu sunt independenti ci se affa sub autoritatea Guvernului (ministrului justitiei), asa zice Constitutia. Asta nu inseamna ca ministrul poate interveni direct in cazurile instrumentate de procurori insa trebuie sa aiba un cuvant de spus in activitatea acestor magistrati altfel nu ar mai avea autoritate.

  In cazul judecatorilor, care sunt cu adevarat independenti conform Constitutiei, legile nu le afecteaza independenta pentru ca nimeni nu le poate da ordine cum sa judece si politicienii nu ii pot sanctiona in nici-un fel.

  Nu trebuie sa uitam ca judecatorii chiar daca nu sunt subordonati direct politicienilor trebuie sa se supuna legilor impuse de acestia. Judecatorii si procurorii nu au dreptul sa faca legi. Judecatorii trebuie sa aplice legile asa cum sunt ele chiar daca prevederile nu le convin.

  Independenta justitiei este afectata doar atunci cand judecatorii sunt subordonati, chiar si altor judecatori, iar deciziile lor pot fi desfiintate de alte autoritati (cu exceptia gratierii si amnistiei).
  • -5 (9 voturi)    
   !! (Vineri, 22 februarie 2019, 11:03)

   nlln [utilizator] i-a raspuns lui adrian_83

   Referitor la ultimul paragraf... care este rolul OUG pentru sporirea atributiilor sectiei A.Florea?
  • +10 (14 voturi)    
   hehe (Vineri, 22 februarie 2019, 11:03)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui adrian_83

   "In primul rand procurorii nu sunt independenti ci se affa sub autoritatea Guvernului (ministrului justitiei), asa zice Constitutia. Asta nu inseamna ca ministrul poate interveni direct in cazurile instrumentate de procurori insa trebuie sa aiba un cuvant de spus in activitatea acestor magistrati altfel nu ar mai avea autoritate." - ba exact asta inseamna!

   institutia subordonata MJ poate ataca orice judecator si procuror din cam orice motiv!
   de asemenea cu ajutorul CCR , MJ a subordonat procurorii! tu cand poti demite sefii DNA si procuraturii cand vre si poti pune in loc pe cine vrei.... aia e subordonare! Porcuratura ESTE deja subordonata PE FATA politicului!

   judecatorii probabil nu inca... dar nici nu conteaza... daca procuroru nu ancheteaza, judecatorul nu are cum sa condamne!

   justitia este un tot. care poate functiona NUMAI daca procurorii, avocatii si judecatorii sunt corecti! daca oricare dintre acesti oameni incalca legea, sau sunt subordonati, procesele scartaie!
   judecatorul e zeu, daca el e subordonat s-a terminat, procurorul e cel care face dosarul, daca el e corupt, dosarele nu mai ajung sa fie solutionate! avocatul poate "Gresi" cand apara o persoana care vrea sa intre la puscarie .. .... subordonarea ORICAREI categorii poate duce la distrugerea (partiala sau totala) a justitiei! singura problema care se pune e cat de tare se duce dracu justitia!
   • 0 (0 voturi)    
    Subordonarea Procurorilor (Vineri, 22 februarie 2019, 14:34)

    adrian_83 [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    Pai dupa cum am zis scrie clar in Constitutie ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului justitiei deci e clar ca sunt sub autoritatea politicului, nu exista dubiu.

    "(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei."

    Macovei si Basescu si-au numit in mod politic procurorii pentru a-i ataca pe cei de la PSD. Acum PSD-ul a pus mana pe functia de ministru al justitiei functie ce controleaza procurorii sefi.

    Cand PSD-ul va ajunge in opozitie adversaii lor isi vor numi procurorii lor ca sa ii atace din nou pe PSD-isti.

    Procuratura nu este altceva decat un instrument politic folosit pentru a-ti ataca adersarii politici iar functia de ministru al justitiei este cheia controlului asupra procuraturii. Pana cand Constitutia nu se va modifica si autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor nu va fi eliminata lucruri vor ramane asa.
  • +9 (13 voturi)    
   Ai auzit de Sectia Speciala ? (Vineri, 22 februarie 2019, 11:13)

   Calin II [utilizator] i-a raspuns lui adrian_83

   Atit procurorii, cit si judecatorii sunt sub sabia Inspectiei Judiciare si a Sectiei Speciale, aflate in slujba mafiei psd si alde.
   Daca nu dau solutiile dorite de mafie, adica inchiderea dosarelor infractorilor din mafie, apare din senin o reclamatie la Inspectia Judiciara sau la Sectia Speciala si atunci judecatorul (respectiv, procurorul) este dat afara din sistem.
 • +16 (20 voturi)    
  Cam tarziu. (Vineri, 22 februarie 2019, 10:59)

  nlln [utilizator]

  Trebuia sa protestati de cand a prezentat raportul pentru demiterea lui Kovesi.
  Nu pentru ca nu erati de acord cu demiterea lui Kovesi spre exemplu.
  Trebuia sa luati atitudine impotriva a ceea ce continea acel raport.
  Profesional ceea ce a prezentat T Toader a fost ..o hartie fara valoare.
  Insiruire de stiri din presa de scandal si declaratii pe la televiziuni.
  Trebuia sa luati atitudine impotriva acestui mod a aprecia activitatea cuiva.
  Neprofesional.

  Trebuia sa iesiti cand s-a constituit parchetul , special pentru Florea.
  O tara intreaga a citit/ ascultat interviurile date in preajma candidaturii la DNA.
  Nu exista posibilatetea sa devina mai desteapta intre depunerea candidaturii si numirea in functie astfel incat nivelul apreciat la momentul candidaturii urma sa se mentina si pe parcursul detinerii functiei.
  Adica un nivel scazut sa nu folosesc alt cuvant.

  Nici prima nici a doua oara nu am citit de vreun protest masiv, cateva luari de pozitii ,sporadice.

  Acum poate intelegeti ca situatia la care s-a ajuns este atat de grava incat se poate compara doar cu teroarea comunista.
  Este tarziu, nu stiu daca nu cumva este PREA tarziu.

  Pacat.
 • +10 (14 voturi)    
  E timpul ca... (Vineri, 22 februarie 2019, 11:03)

  ElDiablo [utilizator]

  ...institutiile U.E. sa treaca la masuri concrete impotriva acestei adevarate famiglii mafiote care a pus stapanire pe Romania. Nu mai e timp doar pentru lamentari de genul "Why Romanian government why?" . S-a mers prea departe si deja pare ca ce s-a intamplat / se intampla in Polonia si Ungaria pare doar joaca comparativ cu situatia actuala de la noi.
  • +3 (9 voturi)    
   Si eu cand va spun (Vineri, 22 februarie 2019, 11:43)

   John M. [utilizator] i-a raspuns lui ElDiablo

   ca UE e o piata comuna si nu o uniune toata lumea imi da minus. Not that I care less. Dar daca ar fi Uniune, ar avea o putere centrala care in momente critice ca acesta ar trimite un commando al justitiei federale sa-i aresteze pe cei care au violat constitutia si legile justitiei europene, nu cele comandate de fiul unui militian din Gratia si a unui ticalos de avocatel moldovean, foarte fericit sa intre in istorie ca un neispravit.
   • +1 (3 voturi)    
    In mare parte... (Vineri, 22 februarie 2019, 12:33)

    ElDiablo [utilizator] i-a raspuns lui John M.

    ... ce sustii este foarte corect. Dar ca sa se intample ce spui, ar trebui infiintate alte structuri in cadrul U.E. care sa coordoneze de la nivel central anumite sectoare. Macar cele mai sensibile. Dar s-a presupus probabil ca tarile membre vor adera la valorile europene unanim recunoscute si acceptate. Nu a luat nimeni in calcul autosabotajul si aparitia acestor asa zisi lideri neocomunisticu tendinte dictatoriale si discurs nationalist.
 • +7 (7 voturi)    
  De ce? (Vineri, 22 februarie 2019, 11:27)

  sim18 [utilizator]

  De ce nu l-ati condamnat pe dracnea??? De ce? SRI, SIE, DIICOT ce spun? Cum permit asemenea amestecuri straine? MAE... varza!
  • +1 (1 vot)    
   Cine sa-l condamne? (Vineri, 22 februarie 2019, 13:45)

   ac [utilizator] i-a raspuns lui sim18

   Doar justitia il poate condamna. Daca vrei sa spui "cu ce dracu se ocupa serviciile in afara sa se pozeze cu Ghita", de acord. MAE e condus de un agent rus.
 • -11 (15 voturi)    
  Forumul judecătorilor?? (Vineri, 22 februarie 2019, 11:36)

  CalinMircea [utilizator]

  De ce, oare, e folosit pluralul? Poate că mai are încă un membru, alături de Dănileț.
  • +2 (2 voturi)    
   5 secunde (Vineri, 22 februarie 2019, 13:46)

   JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui CalinMircea

   5 secunde, Mircea, 5 secunde.
  • +1 (1 vot)    
   Da. (Vineri, 22 februarie 2019, 15:05)

   Alius [utilizator] i-a raspuns lui CalinMircea

   De aceea. Esti surprins? Da' forumul borfasilor (aka PSD) ce mai face?
 • +8 (8 voturi)    
  Mai bine mai (Vineri, 22 februarie 2019, 11:41)

  Canache [utilizator]

  tîrziu decît niciodată. Să vedem ce fac.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by