Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei (SDTR) "Romania policentrica 2035. Coeziune si competitivitate teritoriala, dezvoltare si sanse egale pentru oameni". Pe termen lung, Guvernul are in vedere, printre altele, realizarea a doua autostrazi complete, care sa traverseze tara nord-sud si est-vest si realizarea a doua autostrazi la exteriorul Carpatilor, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Pe termen scurt, strategia a identificat, ca actiuni prioritare, printre altele, negocierea si semnarea documentelor tehnice si politice necesare racordarii Romaniei la retelele paneuropene de transport de energie, revizuirea Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN)- sectiunea Reteaua de localitati, dezvoltarea a minimum 100 de comune poli rurali in afara ariilor de polarizare a centrelor urbane, adoptarea Strategiei locuirii, aprobarea metodologiei de regenerare urbana, realizarea de harti de risc pentru toate tipurile de risc, pe intreg teritoriul Romaniei si elaborarea de planuri de preventie, pregatire si interventie, revizuirea metodologiei privind continutul cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si al planurilor de urbanism, stabilirea mecanismului institutional de cooperare pentru implementarea Strategiei Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD) etc.

Pe termen mediu, ca actiuni prioritare, sunt prevazute: elaborarea de strategii institutionale pentru toate zonele transfrontaliere, realizarea a cel putin 10 proiecte investitionale cu relevanta SUERD finantate din cadrul programelor operationale, realizarea a cel putin doua noi sisteme de traversare peste Dunare si a altor doua peste Prut, realizarea a minimum 4 trasee de variante de ocolire, cresterea lungimii digurilor construite(inclusiv pe Dunare) si asigurarea captarii apei in bazine de refugiu, realizarea in minimum 10 orase resedinta de judet a infrastructurii destinate folosirii bicicletelor, dar si a unei magistrale de biciclete pe cursul Dunarii pana la Marea Neagra, piste de bicicleta in zonele naturale si legaturi cu zonele de patrimoniu cultural si centrele urbane si rurale, realizarea de strategii pentru zonele urbane functionale, cresterea ponderii locuintelor din mediul urban si din mediul rural racordate la retele edilitare de apa/canal si la statii de epurare a apelor uzate, realizarea a cel putin 5 sisteme de servicii publice integrate transfrontalier, din care cel putin 2 servicii medicale, constituirea a cel putin 4 zone metropolitane competitive la nivel european, retea metropolitana de transport public pentru principalele zone metropolitane, asigurarea accesului echitabil al locuitorilor la servicii de interes general si realizarea sistemului cadastral romanesc.

Pe termen lung, Guvernul are in vedere realizarea a 2 autostrazi complete, care sa traverseze tara nord-sud si est-vest, realizarea a 2 autostrazi la exteriorul Carpatilor, realizarea unui pod nou peste Tisa (la Sighetu Marmatiei), realizarea a cel putin unei autostrazi de legatura intre Moldova si Transilvania, realizarea a cel putin o trecere de cale ferata de viteza sporita peste Carpatii Orientali, realizarea a minimum 5 platforme intermodale de transport, asigurarea navigabilitatii pe Dunare pe tot parcursul anului, realizarea a minimum 5 sisteme de infrastructura de transport intre orasele cu potential de pol transfrontalier, modernizarea retelei de transport feroviar, modernizarea retelei de transport rutier, transformarea Bucurestiului intr-un pol competitiv la nivel european, proiecte de investitii pentru cresterea stocului de locuinte sociale la nivel de unitate administrativa, reabilitarea a 10 centre istorice si realizarea de lucrari de impadurire.

In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a Strategiei, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice elaboreaza si supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotarare privind Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei. Acesta are in vedere principiul transparentei si al consultarii institutiilor relevante pentru implementarea strategiei. Planul de implementare se actualizeaza la intervale de 3 ani, pe baza concluziilor raportului periodic privind implementarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei.

In cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, se va constitui o unitate de monitorizare si evaluare a implementarii strategiei, iar sistemul de monitorizare va fi verificat si reactualizat anual, pentru a include noile reorientari strategice ori de politici.

Prin noua strategie, Guvernul propune ca dezvoltarea teritoriului Romaniei in perspectiva anului 2035 sa fie concentrata pe asigurarea unui teritoriu functional, administrat eficient, astfel incat sa fie asigurate conditii atractive de viata si locuire pentru cetatenii sai si sa aiba un rol important in dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.

"Fie ca este vorba despre politicile sectoriale de mediu, transport, agricultura, educatie, sanatate sau alte domenii, deciziile de politica publica produc efecte la nivel teritoriului si, implicit, asupra oamenilor. Pentru ca efectele sa devina convergente, este necesar ca deciziile publice sa ia in considerare teritoriul, transformand particularitatile locale sau regionale in politici localizate in teritoriu. Teritoriul furnizeaza imaginea globala, integrata, care poate contribui semnificativ la fundamentarea deciziilor de politica publica si la eficientizarea utilizarii fondurilor publice prin alocarea fondurilor acolo unde indica necesitatile teritoriale", se arata in comunicatul Guvernului.

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), sub coordonarea primului-ministru, scenariul Romania Policentrica urmareste, in perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului national la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice si de capitaluri (orase mari/medii) si conectarea eficienta a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene.

Obiectivele generale:

  • Asigurarea unei integrari functionale a teritoriului national in spatiul european, prin sprijinirea interconectarii eficiente a retelelor energetice, de transporturi si broadband;
  • Cresterea calitatii vietii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare si a serviciilor publice, in vederea asigurarii unor spatii urbane si rurale de calitate, atractive si incluzive;
  • Dezvoltarea unei retele de localitati competitive si coezive, prin sprijinirea specializarii teritoriale si formarea zonelor urbane functionale;
  • Protejarea patrimoniului natural si construit si valorificarea elementelor de identitate teritoriala;
  • Cresterea capacitatii institutionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritoriala.

Prin aceste cinci obiective generale, cele 18 obiective specifice si cele 10 linii directoare de planificare, documentul orienteaza procesul de dezvoltare si furnizeaza reperele strategice de dezvoltare a Romaniei pentru urmatoarele doua decenii, stabilind o serie de actiuni concrete, masuri teritoriale la nivel national, masuri teritoriale integrate la nivel zonal si un plan de actiuni prioritare pe termen scurt (3 ani), mediu (7 ani) si lung (mai mult de 10 ani).