​Concursul pentru ocuparea posturilor de directori se încheie vineri, cu validarea rezultatelor finale, urmând ca săptămâna viitoare să se emită deciziile de numire.

Scoala - clopotelFoto: Agerpres

Potrivit calendarului, singura etapă rămasă din acest proces este:

  • 20 – 22 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Pe de altă parte, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare județene că deciziile de numire se vor aplica din 17 ianuarie 2022, potrivit unei note publicate de edupedu.ro.

Amintim că structura anului școlar s-a modificat, iar 17 ianuarie 2022 este prima zi din semestrul al doilea, și nu 10 ianuarie, cum era prevăzut atunci când ordinul de ministru privind concursul de directori a fost publicat.

Astfel, din 17 ianuarie 2022 urmează să se ocupe 9.771 de posturi de directori și directori adjuncți. Aceștia vor avea mandate care vor dura 4 ani.

Ce notă a trebuit să ia un candidat pentru a deveni director

Potrivit metodologiei de concurs:

Art. 15. Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Art. 19. Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

Art. 21. (1) În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.

(2) Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

(3) În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.

b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.

c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Art. 24. (1) Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 ani.

În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unității de învățământ încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție.

Cum mai poate fi dat jos un director de școală

  • Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, la propunerea motivată a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.
  • În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.