Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a anulat licitația organizată de Primăria Sectorului 5, condusă de primarul Cristian Popescu Piedone, pentru încheierea unui acord cadru de până la 1 miliard de lei fără TVA, pe 4 ani, pentru întreținerea și modernizarea spațiilor verzi. Motivul: licitația cu o valoare foarte mare nu a fost împărțită în loturi. Licitația a fost anulată pornid de la o contestație depusă de un competitor. Decizia CNSC poate fi contestată.

Cristian Popescu Piedone Foto: Inquam Photos - Sabin Cirstoveanu

„Nelegalitatea actului atacat derivă din încălcarea de către autoritatea contractantă a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 98/2016, art. 50 din Legea nr. 98/2016 prin elaborarea unei documentații de atribuire care restrânge concurenţa prin impunerea unui lot unic pentru activităţi/produse care nu sunt similare și nu fac parte din activitatea curentă a operatorilor economici, precum şi din încălcarea dispozițiilor art. 155 din Legea nr. 98/2016, prin impunerea unor cerințe tehnice care nu permit participarea operatorilor economici interesați cu o ofertă care să fie acceptabilă şi conformă, întrucât vizează anumite produse/producători”, se arată în decizia CNSC consultată de Hotnews.ro.

Argumentele invocate pentru anularea licitației

Printre problemele semnalate se numără și faptul că un operator nu poate acoperi toată gama de produse și servicii cerută de Primărie.

„Dacă ne referim doar la produse, este vădit că sistemele de iluminat, echipamentele de joacă/fitness şi materialul săditor nu au nimic în comun, nu sunt destinate unor utilizări identice sau similare și nici nu fac parte din gama normală de produse furnizate/comercializate de către operatori economici dintr-un sector. În cazul de față, deși invocă o anumită complexitate a contractului, autoritatea contractantă nu a organizat nicio consultare de piață, ci s-a limitat la a solicita oferte de preț și exclusiv pentru echipamente de joacă/fitness şi mobilier urban”, se mai arată în decizie.

Primăria Sectorului 5 a invocat faptul că dacă ar fi făcută împărțirea pe loturi ar exista riscul ca unul dintre loturi să nu fie atribuit şi, astfel, autoritatea contracantă să riște să nu poată asigura amenajarea și întreținerea corespunzătoare a sectorului 5.

CNSC-ul spune însă că argumentul nu este valid.

„Argumentul adus de autoritatea contractantă nu este valid: dacă există riscul ca unul dintre loturi să nu poată fi atribuit, atunci cu atât mai mult lotul unic nu va putea fi atribuit”, se mai arată în decizie.

În fnal, CNSC a decis, în 12 martie, anularea licitației.

„Admite, în parte, contestația formulată de către ...S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Austrului nr. 58, sectorul 2, în contradictoriu cu SECTORUL 5 (PRIMARIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI). Anulează procedura de atribuire”, se arată în decizia CNSC.

În 22 februarie 2024, Primăria Sectorului 5 a suspendat din oficiu licitația din cauza contestației.

Licitația pentru „ Amenajarea, intreținerea și modernizarea spatiilor verzi aparținând domeniului public al Sectorului 5” a fost lansată de primărie în 31 ianuarie. Este vorba despre un acord cadru pe patru ani, cu o valoare estimată cuprinsă între 7.448.303 lei și 1.011.846.774 lei, fără TVA.

„Sectorul 5 al Muncipiului București, în calitate de Autoritatea Contractantă, dorește sa incheie un acord-cadru, pe o perioadă de 48 luni, cu maximum 10 operatori economici, având ca obiect Amenajarea, întreținerea și modernizarea spațiilor verzi aparținând domeniului public al Sectorului 5 al Municipiului București”, se arată în anunț.

Termenul pentru depunerea ofertelor a fost 07.03.2024.

Potrivit caietului de sarcini, acordul-cadru acoperă de la măturarea aleilor, tunderea gazonului, plantarea de arburori și plante, salubrizarea spațiilor verzi, toaletări, vopsirea copacilor, până la splălarea locurilor de joacă și a mobilierului urban, montare/demontare banere, bănci, coșuri de gunoi, garduri, borduri, stâlpișori, execuție/reparații zidărie de cărămidă,, lucrări drumuri/alei, locuri de joacă, arteziene, irigații, furnizare echipamente de joacă și de fitness, mobilier urban.