Primăria Sectorului 3 face o nouă încercare de a concesiona parcul acvatic din Parcul Pantelimon, după trei licitații eșuate.

Aqua Parc PantelimonFoto: Google Earth

În luna septembrie, a fost modificat studiul de oportunitate, astfel încât, Primăria va termina lucrările rămase de executat la parc, iar în sarcina operatorului privat, dacă licitația va fi atribuită, rămân investiții de 10,5 milioane de euro în 35 de ani, în primul an fiind nevoie de investiții de doar 1,6 milioane de euro pentru dotarea zonelor de alimentație publică. Primăria a investit până acum în complex peste 160 milioane lei, adică 32 milioane de euro. Instituția vrea să concesioneze parcul pe 35 de ani unui operator privat, iar redevența cea mai mică pe care acesta o poate oferi Primăriei este de circa 404.000 de euro/an fără TVA.

În luna septembrie, a fost modificat studiul de oportunitate, astfel încât, Primăria va termina lucrările rămase de executat la parc, iar în sarcina operatorului privat, dacă licitația va fi atribuită, rămân investiții de 10,5 milioane de euro în 35 de ani, în primul an fiind nevoie de investiții de doar 1,6 milioane de euro pentru dotarea zonelor de alimentație publică.

Primăria a investit până acum în complex peste 160 milioane lei, adică 32 milioane de euro. Instituția vrea să concesioneze parcul pe 35 de ani unui operator privat, iar redevența cea mai mică pe care acesta o poate oferi Primăriei este de circa 404.000 de euro/an fără TVA.

„Obiectul contractului îl constituie prestarea activității de administrare şi exploatare a Complexului acvatic - Parc Pantelimon municipiul Bucureşti prin delegarea gestiunii, prin contract de concesiune publică. Din punct de vedere tehnic și administrativ, desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de administrare şi exploatare a Complexului acvatic - Parc Pantelimon, presupune: administrarea managerială a Complexului acvatic - Parc Pantelimon, administrarea şi exploatarea Bazinelor, administrarea şi exploatarea spațiilor de alimentaţie publică, administrarea, operarea şi exploatarea Plajei amenjate cu deck și nisip, administrarea organizării spectacolelor socio-culturale/evenimente, administrarea, operarea şi exploatarea patinoarului artificial, administrarea, operarea şi exploatarea drumurilor de acces și spațiilor exterioare ”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.

Valoarea contractului, care este de fapt cifra de afaceri prognozată a firmei care va concesiona , este estimată la 1.691.572.755 lei, circa 340 milioane de euro. Durata contractului de concesiune este de 420 luni - 35 de ani - cu posibilitate de prelungire cu 1 an, o singură dată.

Redevența minimă anuală garantată este de 403.939,66 euro fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 noiembrie 2023.

Potrivit caietului de sarcini consultat de HotNews.ro, Sectorul 3 a investit până acum în parcul acvatic circa 161 milioane lei, adică 32 milioane de euro.

Opratorul care va concesiona parcul trebuie să facă investiții de 10,5 milioane de euro, fără TVA, în cei 35 de ani;

  • an I - 1,65 milioane de euro fără TVA (investiții pentru amenajarea zonei de masă);
  • an II și III de exploatare 1,95 milioane euro fără TVA;
  • după această perioadă - minim 6,9 milioane de euro fără TVA

Ciudat este că, față de 2022, investițiile în sarcina concesionarului cresc de la 7, la 10 milioane de euro, deși Primăria mai investește 50 milioane de lei (10 milioane de euro) în parc, și termină practic lucrarea. În 2022, investițiile în sarcina operatorului privat erau de 1,5 milioane de euro în primul an, în anii 2 și 3 - 1,3 milioane de euro, apoi, până la finalul concesiunii, diferența până la circa 7 milioane de euro. Valoarea estimată a contractului de concesiune era de circa 1,4 miliarde lei (280 milioane euro).

Contactat de HotNews.ro, primarul Robert Negoiță a explicat că decalajul financiar apare din faptul că inițial experții externi angajați de Primărie au omis anumite tipuri de lucrări și investiții.

Aceasta este a treia licitație organizată de Primăria Sectorului 3 pentru concesionarea complexului acvatic.

  • „Prin Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 350/03.08.2022 a fost aprobat Studiul de oportunitate şi a documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a activității de administrare şi exploatare a Complexului acvatic- Parc Pantelimon prin concesiune.
  • Procedura de concesionare pentru Contract de delegare de gestiune a activității de administrare și exploatare a Complexului Acvatic - Parc Pantelimon prin concesiune a fost publicată în SEAP (...) prin anunțurile PC 1002165/22.10.2022, PC 1002221/13.01.2023 şi PC 1002281/24.03.2023 însă procedura de atribuire a fost anulată datorită lipsei de oferte din partea operatorilor economici”, se arată în referatul de aprobare aflat la hotărârea Consiliului Local Sector 3 din 14 septembrie 2023, prin care a fost modificat studiul de oportunitate și anexele privind concesionarea parcului acvatic.

O posibilă cauză a nedepunerii de oferte din partea operatorilor economici este nefinalizarea Complexului acvatic la finele anului 2022 astfel cum fusese prognozat şi anunțat în documentația de concesionare, susțin reprezentanții Primăriei.

  • „ Ţînând cont de faptul că a fost reziliat contractul cu SC Administrare Străzi Sector 3 SRL datorită nefinalizării obiectivului de investiții în termenul contractual, terminarea lucrărilor rămase de executat a fost contractată către un nou constructor, SC Algorithm Construcții S3 SRL.
  • Finalizarea lucrărilor este preconizată pentru sfârșitul anului 2023. În vederea demarării unei noi licitații la solicitarea beneficiarului Sector 3, s-a actualizat studiul de oportunitate din anul 2022 cu o nouă proiecție financiară ce cuprinde o structura modificată a investițiilor în sarcina operatorului privat menită să contribuie la succesul proiectului.
  • Structura modificată a investițiilor preliminare pentru operaționalizarea Complexului acvatic a ținut cont de optimizările care se pot face de către SC Algorithm Construcții S3 SRL în cadrul devizului pentru finalizarea Complexului acvatic astfel încât acesta să fie predat în stare completă concesionarului (mai puțîn amenajarea spațiilor de alimentație publică) şi de alte tipuri de investiții care să facă atractiv complexul acvatic”, se mai arată în document.

Lucrările la parcul acvatic din Parcul Pantelimon au început în 2018, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei (22,4 milioane de euro). Constructorul desemnat a fost compania Primăriei Sector 3 - AS3- Administrare Străzi S3.Termenul de finalizare a lucrărilor era noiembrie 2019, dar acesta a fost prelungit până în aprilie 2020, când tot complexul trebuia să fie gata.

În aprilie 2020, Consiliul Local Sector 3, la solicitarea Primăriei, a alocat încă 15 milioane de lei ( 3 milioane de euro) pentru amenajarea unui patinoar în Parcul Pantelimon, pe acoperișul uneia dintre clădirile din parcul acvatic, dar și pentru achiziția de instalații de climatizare. De asemenea, termenul de finalizare a parcului acvatic a fost amânat cu 1 an, până în aprilie 2021. Apoi Primăria a cerut prelungirea termenului până la finalul anului 2022.

În iulie 2022, Consiliul Local a aprobat o nouă majorare de preț pentru modernizarea Parcului Pantelimon și a complexului acvatic, de la 142 milioane lei la 162 milioane lei (32 milioane de euro).

În vara lui 2022, Primăria Sectorului 3 a decis concesionarea parcului acvatic, condiția ca operatorul economic desemnat să termine lucrările rămase de executat.

La finalul lui 2022, lucrările nu au fost finalizate, constructorul având probleme. Construcția era undeva la 70%.

În aprilie 2023, Consiliul Local Sector 3 a aprobat un deviz de aproape 50 milioane lei (10 milioane de euro) ca societatea primăriei - Algorithm Construcții S3 - să finalizeze lucrările rămase și să doteze complexul acvatic cu echipamentele necesare., practic a fost schimbat constructorul, iar lucrarea ar urma să fie gata la finalul acestui an.