AS3 Administrare Străzi S3, una dintre companiile Primăriei Sectorului 3, înființată la propunerea primarului Robert Negoiță, a înregistrat în 2019 pierderi de circa 13,7 milioane lei , potrivit bilanțului contabil aprobat luni de Consiliul local. Societatea a fost plătită de Primăria Sector 3 să facă lucrările de modernizare din Parcul Pantelimon și cele de amenajare peisagistică de pe bd. Burebista şi Decebal. În urmă cu câteva săptămâni HotNews.ro a dezvăluit că de la această firmă au dispărut fără urmă laptopuri, mobilier, materiale de construcții, unelte și echipamente în valoare de peste 300.000 lei.

Robert Negoita, primarul Sectorului 3Foto: Wikimedia Commons

Potrivit bilanțului contabil pe anul 2019, compania AS3 Administrare Străzi S3 are venituri de 66,8 milioane lei și cheltuieli de 80,6 milioane lei. Astfel, rezultă o pierdere de 13,7 milioane lei, potrivit sursei citate.

Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a declarat că o parte din cele 13,7 milioane lei sunt garanții depuse pentru lucrările efectuate, dar restul sunt pierderi.

”Este compania unde am făcut plângere penală împotriva fostului director, Ionuț Constantinescu. Din cele 13,7 milioane, vreo 6-7 milioane nu sunt practic pierdere ci sunt garanții pentru lucrări. Dar vreo 6 milioane sunt pierderi, nenorociri, prostii. Este jale”, a explicat Negoiță.

Întrebat dacă va merge mai departe cu societatea, Negoiță spune că da. ”Ce treabă are societatea că a avut un director nebun. A fost dat afară, i-am făcut plângere penală și compania trebuie să meargă mai departe”, a mai spus primarul.

Și din datele oficiale reiese că societatea nu va fi desființată.

”În 2020, societatea își va continua activitățile de amenajarea și construcția străzilor, peste 80% din acestea vizând obiectivele derulate de către Consiliului Local al Sectorului 3”, se arată în proiectul de hotărâre unde este publicat planul de activitate pe anul în curs.

Primăria Sectorului 3 a făcut și un audit la aceasta societate, însă din hotărârea adoptată de Consiliul Local nu reiese că s-au găsit nereguli.

”În urma auditării situațiilor financiare ale societății AS 3 - Administrare Străzi S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare””, se arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local Sector 3.

În ciuda pierderii uriașe și a dispariției unor bunuri din gestiune, în raportul de specialitate a hotărârii prin care s-a aprobat bilanțul contabil pe anul 2019, se arată că societatea a îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți.

  • ”În urma analizei gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performantă la sfârșitul anului 2019 se constată că există un singur indicator neîndeplinit și anume cel referitor la nr. angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile. (...) „Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performantă.”, se arată în anexele hotărârii adoptate.

În 2019, Societatea s-a ocupat de două lucrări mari din Sectorul 3, majoritatea contractelor fiind cu Primăria.

”Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat de către asociatul majoritar - Sectorul 3 al Municipiului București - prin HCLS3 nr. 251/16.04.2019 societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective: “Creşterea atractivităţii şi amenajare peisagistică - Bulevardul Burebista şi Bulevardul Decebal”, “Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon “”, se arată în proiectul de hotărâre.

De asemenea, societății i-au mai fost atribuite de către Sectorul 3 contracte având în principal achiziția/închiriere de materiale de construcții/utilaje:

  • - Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse în arealul zonelor A, B, D, II, 13, Kl, K2, K3, K4.
  • - Furnizare materiale pentru exterior;
  • - Închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare);
  • - Servicii de închiriere utilaje;
  • - Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori;
  • - Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare;
  • - Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă;
  • - Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi;
  • - Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spaţii verzi.

În 2020, societatea estimează că va avea venituri de 86,2 milioane lei și cheltuieli de 83,1 milioane lei.