Primăria Capitalei vrea să reabiliteze Parcul Cișmigiu, monument istoric. Potrivit indicatorilor tehnico-economici ce vor fi supuși aprobării Consiliului General la ședința de pe 31 iulie, lucrările sunt estimate la circa 47 milioane lei inclusiv TVA, iar termenul de execuție este de 36 luni. Parcul are 15,7 ha și este monument istoric. Parcul este în acest moment neîngrijit, iar de-a lungul timpului a pierdut o parte din arborii valoroși plantați inițial.

CismigiuFoto: USER UPLOADED

Lucrările propuse sunt, potrivit proiectului de hotărâre:

- Refuncţionalizarea modului de utilizare al parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetății, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditație, în concordanta cu cerintele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;

- Revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări, cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă, element definitoriu al parcului Cişmigiu;

- Conservarea şi punerea în valoare a tuturor elementelor şi pieselor istorice inventariate;

- Conservarea şi protejarea speciilor şi exemplarelor deosebite de vegetaţie şi arbori.

”Intervenţiile şi folosinta Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evolutia sa compoziţională, în integralitatea tuturor elemntelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare. Toate obiectivele şi obiectele aflate în cadrul acestui ansamblu sunt sub incidenta de protecție dată de Legea 422/2001 şi trebuie tratate cu atenţie pentru a aduce un aport echilibrat în cadrul parcului. Documentația de reabilitare a parcului istoric Grădina Cişmigiu prezintă avantajele asigurării unui confort sporit şi o calitate deosebită a spaţiului parcului, care va duce la înfrumusetarea edilitară a întregii zone a oraşului, posibilitatea desfaşurării de activităţi recreative, educationale şi sportive într-un ansamblu peisager de valoare”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi vizează construirea unui pod pietonal în Parcul Herăstrău, lângă calea ferată, acolo unde armata a construit un pod metalic provizoriu după ce în zonă mai mulți oameni care traversau pe calea ferată au fost călcați de tren. Valoarea lucrărilor este estimată la 2,2 milioane lei, iar timpul de execuție 8 luni.

”Investitia este propusă a se realiza în zona de nord a municipiului Bucureşti, amplasat pe diagonala verde albastră constituită de lacurile râului Colentina, respectiv pe lacul Herăstrău. In prezent există amenajată o trecere provizorie din elemente metalice de inventar închiriată de la Ministerul Apărării Naţionale care însa nu asigură posibilitatea deplasării ambarcatiunilor pe sub podul CF. Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic şi economic cu scopul menţinerii viabilităţii, conservarea şi adaptarea structurii pietonale existente şi de siguranţă a circulaţiei la nivelul actual şi de perspectiva traficului atât pietonal cât şi cel al ambarcaţiunilor de agrement din dotarea A.L.P.A.B.”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.