Primăria Capitalei va ridica mașinile staționate neregulamentar pe rețeaua principală de străzi, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului București. Activitatea urmează să fie prestată de Compania Municipală Managementul Transportului București. Tariful de ridicare este de 200 lei pentru mașinile sub 5 tone, cel de transport 150 lei, iar cel de depozitare de 150 lei/zi. Hotărârea va intra în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică. Primarul Gabriela Firea a declarat că angajații primăriei nu se vor transforma în hingheri de mașini și vor fi ridicate doar autovehiculele care blochează accesul la instituțiile publice, ambulanțele sau mijloacele de transport public, deci cazurile flagrante.

Masini ridicateFoto: Primaria Sector 4

În București, mașinile parcate neregulamentar blochează în mod frecvent prima bandă, stațiile mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni, trotuarele, chiar și linia de tramvai. HotNews.ro a scris în mai multe rânduri despre aceste situație.

Potrivit regulamentului adoptat miercuri de consilierii generali, mașinile se ridică în cazurile prevăzute de art 143 coroborat cu art 203 din Hotărârea de Guvern 1391/2006.

Art. 143 prevede:

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

 • a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
 • b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă“ şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
 • c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
 • d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
 • e) în pante şi în rampe;
 • f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă“, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durată limitată“ peste durata stabilită.

Primarul Gabriela Firea a declarat însă că Primăria Capitalei nu va ridica mașinile decât în cazuri grave.

"Nu ne propunem să ne transformăm în hingherii de maşini ai Capitalei (...). Proiectul (...) nu va transforma începând de săptămâna viitoare Capitala într-o zonă în care angajaţii Primăriei îi vânează pe cetăţeni. Va fi un proiect care ajută la disciplina în trafic, în sensul deblocării căilor de acces în situaţiile în care conducătorii auto îşi lasă maşinile în faţa spitalelor, creşelor, grădiniţelor. Au fost situaţii în care maşini de pompieri, salvări sau mijloace de transport public au fost blocate de anumiţi şoferi care au lăsat maşina în drum. Este vorba doar despre aceste situaţii. În ce priveşte însă autoturismele parcate neregulamentar, dar care nu blochează căile de acces de urgenţă - salvări, SMURD, spitale sau transport public - se va gândi un sistem de sancţionare împreună cu Brigada Rutieră, Poliţia Capitalei, care va fi anunţat ulterior, dar nu face obiectul actualului proiect de pe ordinea de zi", a explicat Gabriela Firea.

Tarifele de ridicare sunt de:

 • - 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv - 270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.
 • Tarifele de transport sunt de:
 • - 150 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv - 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

În funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 lei/zi. Contravaloarea operațiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

Ce mai prevede regulamentul:

 • - Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancțiunilor principale din regulament, precum și dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se fac de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti sau Secției Regionale de Poliție Transporturi Bucureşti ori poliţişti locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliție Locală și Control a municipiului Bucureşti.
 • - Activităţile constituie serviciu public și se desfăşoară pe durata a 24 de ore. Acestea sunt efectuate de persoane cu activitate specifică din cadrul Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A., denumite în continuare Operatori.
 • - Activitățile se vor desfăşura în condiții de siguranță, cu mijloace de ridicare și transport și în spaţii de depozitare special amenajate, iar vehiculul ridicat să nu fie deteriorat în urma acestora.
 • - Agenți constatatori, de regulă, înregistrează foto sau video, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice verificate metrologic, zona stationarii vehiculului, consemnând aceasta în procesul verbal de constatare a contravenţiei și dispun în scris aplicarea măsurii tehnico administrative printr-o Dispoziție de Ridicare.
 • - Dispoziția de Ridicare cuprinde următoarele informații: a) data, ora şi locul ridicării vehiculului

b) gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și instituţia din care acesta face parte

c) indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma încălcată

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului. (3) Modelul dispoziției de ridicare este prevăzut în anexa 1 la prezentul regulament.

 • - Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.
 • - Pe toată perioada de desfăşurare a operațiunii de ridicare, la locul constatării faptei, operatorul va fi asistat de agentul constatator.
 • - Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.
 • - Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie să prezinte acte care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului.
 • - Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care să asigure ridicarea completă a lui, în condiții care exclud deplasarea pe propriile roţi a acestuia.
 • - Vehiculele ridicate vor fi depozitate în spații special destinate acestei activități și care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime: a) să se afle pe raza municipiului Bucureşti; b) terenul să fie nivelat şi prevăzut cu structură rutieră care să permită depozitarea vehiculelor; c) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate: d) să fie iluminate pe timpul nopţii, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanentă;
 • - Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate este de 1 (un) an.
 • - În situaţia în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen pentru eliberare, operatorul va înştiinţa poliţia locală, care va proceda în conformitate cu dispozițiile legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,
 • - Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport şi depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului şi a unui act de identitate al solicitantului.
 • Primăria Sectorului 3 ridică de pe 3 mai mașinile staționate neregulamentar printr-un un departament din Primărie în prezența Poliției Locale. Taxa pe care șoferii trebuie să o plătească pentru recuperarea mașinii este de circa 500 lei, pentru vehicule de pana la 5 tone. Mașinile sunt depozitate într-un spațiu special amenajat pe str. Releului nr. 4.

Primăria Oradea a început ridicarea mașinilor staționate neregulamentar de la 1 februarie 2017.

Tariful perceput pentru ridicare, transport si depozitarea mașinii parcate nelegal este de 300 de lei, la care se adaugă plata custodiei de 2 lei/ora in primele 48 de ore, iar daca șoferul apare la masina si operațiunea de ridicare nu se finalizeaza, acesta va achita 150 de lei. La aceste taxe se adaugă sancțiunea amenzii de 4 puncte pentru staționare interzisa (1 punct echivalând cu 10% din salariul minim pe economie) si inca 3 puncte penalizare, in jur de 145 de lei x 4.

Primăria Cluj a aplicat această măsură din 9 februarie 2017. Cuantumul sancțiunii pentru ridicare-transport-depozitare este de 547 de lei. In cazul in care utilizatorul sau proprietarul se prezintă la autovehicul si nu se mai efectuează transportul si depozitarea, sancțiunea e de 294 de lei.