Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, anunţă un proiect de contract-cadru cu furnizorii de servicii medicale private, dar şi norme de aplicare, care să prevadă clar modul în care furnizorii de servici medicale decontează sume din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi cer şi contribuţia personală a asiguratului pentru serviciile sanitare de care acesta beneficiază. Proiectul prevede, printre altele, ca fiecare asigurat să primească înaintea acordării serviciilor medicale un deviz cu costurile estimative, potrivit News.

Adrian Gheorghe Foto: Hotnews

„Contribuţia personală este diferenţa dintre tariful decontat din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi tariful perceput de un furnizor privat pentru rezolvarea unui caz de spitalizare. În acest moment, despre asta vorbim când discutăm despre contribuţie personală, conform prevederilor legale. În vigoare. De ce este nevoie să se reglementeze acest subiect? Pentru a aduce transparenţă şi predictibilitate în modul în care sunt percepute aceste sume. Şi în acest moment un asigurat se poate trata în sistemul privat şi i se poate deconta de către CNAS din Fond. Contribuţia personală nu aduce o noutate în sensul introducerii acestei posibilităţi, ea există. Diferenţa este că în acest moment un furnizor privat de servicii medicale nu poate percepe nicio sumă în plus faţă de acest tarif. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă pe căi legale perceperea acestor sume în plus, deoarece, trebuie să recunoaştem – şi spun asta foarte răspicat – tarifele suportate din Fond sunt inferioare costurilor reale de furnizare de serviciilor, este o problemă pe care o cunoaştem. Faptul că se percep aceste sume, din nou pe căi legale, reprezintă această zonă gri pe care o invocă înşişi furnizorii de servicii private. Măsurile prevăzute pentru introducerea contribuţiei personale au rolul de a elimina această zonă gri şi de a face perfect transparent cât se poate deconta pentru rezolvarea unui caz din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate acum şi cât percepe în plus furnizorul pentru rezolvarea cazului, pe categorii de costuri”, a declarat Adrian Gheorghe joi după amiază, într-o conferinţă de presă.

Conform acestuia, proiectul de contract cadru revede un consimţământ scris al asiguratului privind furnizarea serviciilor de care va beneficia, existenţa unui deviz estimativ pe care asiguratul îl va primi înainte de furnizarea serviciilor medicale, deviz care va include „lista costurilor la care să se aştepte”, deviz valabil cinci zile lucrătoare, astfel încât asiguratul să poată căuta şi alte oferte. Nu în ultimul rând, la externare, asiguratul va primi un decont care va cuprinde tariful decontat din FNUASS şi cel plătit din contribuţia personală, pe categorii de costuri.

Proiectul de act normativ, care se află pe circuitul de avizare, prevede un model tip al estimărilor de cost.