Sănătatea în programele de guvernare: PNL promite investiții masive, PSD vrea dezvoltarea rețelei de centre comunitare, iar USR plănuiește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Miercuri, 25 noiembrie 2020, 8:24 Actualitate | Sanatate


Asigurari sanatate
Foto: Getty Images / Digi 24
​Toate cele trei partide, PNL, PSD și USR-PLUS, au alocat spațiu generos domeniului sănătății, în programele lor de guvernare. PNL promite creșterea finanțării publice pentru sănătate până la 6% din PIB, investiții masive și o amplă reformă, PSD vine și el cu promisiunea alocării suplimentare câte 0,5% din PIB pe an pentru sănătate, în fiecare an, și promovează conceptul de sănătate publică comunitară, iar USR vrea să liberalizeze sistemul de asigurări de sănătate, să nu mai existe doar CNAS.

PNL și PSD tratează separat și problema pandemiei cu coronavirus. USR nu dedică pagini speciale pentru acest subiect. PNL și PSD prezintă cifre legate de finanțările publice și ponderea lor în PIB. În schimb, USR evită estimările legate de bani.

Toate cele trei partide promit extinderea și îmbunătățirea serviciilor medicale, construirea de spitale regionale, modernizarea actualelor spitale, programe de sănătate publică, programe de screening, accesarea de fonduri europene pentru investiții etc.

PNL promite cel mare program de dotare al spitalelor publice, cu fonduri europene de 1,3 miliarde euro, PSD vrea rețea națională de centre medicale comunitare, iar USR promite și el construcția de centre comunitare.Promisiunile PNL, pe scurt


 • Creșterea finanțării publice pentru sănătate până la 6% din PIB;
 • Utilizarea eficientă a fondurilor europene dedicate domeniului sănătății în perioada 2021-2027 în valoare de peste 4,6 mld. Euro.
 • Finalizarea celui mai amplu program de dotare al spitalelor publice din România, derulat în 2020 prin POIM, cu 297 de proiecte în valoare de 1,3 mld. Euro;
 • Dezvoltarea asigurărilor complementare şi suplimentare de sănătate cu creșterea fondurilor private ca sursă alternativă de finanțare;
 • Creșterea numărului locurilor alocate diferitelor specialități la rezidențiat, astfel încât să fie asigurat necesarul de specialiști în domenii prioritare pentru păstrarea lor în țară;
 • Extinderea serviciilor medicale de asistenţă medicală primară şi ambulatorie cu o creștere graduală a ponderii medicinei primare în cadrul bugetului Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) la 10% până în anul 2024;
 • Încurajarea prevenției în sănătate prin campanii de informare a vaccinării și aprovizionarea sistemului sanitar cu vaccinuri;
 • Extinderea programelor naţionale de screening și finanțarea acestora cu fonduri de la UE în domeniul bolilor cronice cu cea mai mare incidenţă;
 • Înființarea agenției e-Health care să coordoneze toate activitățile sistemului informatic din sistemul de sănătate;
 • Optimizarea Dosarului Electronic de Sănătate și extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei.

Reformarea administrativă a sistemului de sănătate. Una din prioritățile noastre este de elaborare a unei noi legi a sănătății. Modernizarea sistemului de sănătate implică și reorganizarea instituțiilor publice din domeniu. În acest sens, a fost făcut un prim pas prin reorganizarea Ministerului Sănătății.

Reforma marilor sisteme publice și modernizarea statului

a) Introducerea de criterii de performanță și sisteme de monitorizare (inclusiv digitalizare) în vederea eficientizării managementului bugetului alocat sănătății;
b) Investiții de cel puțin 1,8 miliarde Euro din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale al pacienților critici cu scopul de a asigura acces la tratament în regim de urgență și de a reduce mortalitatea pacienților aflați în stare critică pe perioade/crize pandemice, prin investiții în infrastructura institutelor de boli cardiovasculare, îmbunătățirea accesului la servicii medicale al pacienților oncologici, creșterea accesului la servicii publice de sănătate de înaltă calitate și îmbunătățirea accesului la servicii multidisciplinare prin investiții în infrastructura spitalelor județene de urgență, a spitalelor de urgență, a spitalelor clinice, a spitalelor de pediatrie, a institutelor de pneumoftiziologie/gerontologie și geriatrie, îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate pacienților diagnosticați cu tuberculoză, prin investiții în infrastructura unităților spitalicești de pneumoftiziologie și asigurarea accesului la servicii de sănătate prin implementarea soluțiilor de digitalizare în sistemul de sănătate. Pentru domeniul sănătate, în Planul Național de Reziliență și Redresare sunt avute în vedere investiții în 10 unități sanitare noi, inclusiv extinderi ale spitalelor existente; investiții în infrastructura medicală oncologică: București, Cluj, Iași, Timișoara și secțiile de oncologie din municipiile reședință de județ; investiții în institutele de boli cardio-vasculare și secțiile cardio-vasculare din municipiile reședință de județ.
c) Investiții în sănătate de cel putin 2,8 miliarde Euro din fonduri europene prin Programul Operațional Sănătate, prin investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major, creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și a serviciilor oferite în regim ambulatoriu, servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației şi profilului epidemiologic al morbidităţii, digitalizarea sistemului medical și măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament;
d) Accesarea de fonduri europene pentru sănătate din programele centralizate gestionate de Comisia Europeană EU4Health, Digital Europe și Horizon Europe;
e) Realizarea unei infrastructuri medicale moderne prin aplicarea Programului de investiţii al Ministerului Sănătăţii, vizând prioritar finanţarea dezvoltării şi modernizarea infrastructurii sanitare precum și dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice, construirea unor spitale regionale (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii precedenţi, cu respectarea termenelor pentru finanțarea acestora.

Investiții prin programele de finanțare de dezvoltare locală:
 • 1.450 de centre medicale în mediul rural, din 2.000 necesare la nivel național, cu o valoare de 9,5 miliarde de Lei;
 • 25 spitale județene, cu o valoare de 2 miliarde Lei – reabilitare;
 • 110 spitale orășenești, cu o valoare de 4 miliarde Lei – reabilitare;
 • 10 spitale, inclusiv maternități, cu o valoare de 4 miliarde de Lei – construire.
 • Continuarea derulării programului de consolidări și a altor lucrări de intervenții pentru clădirile unităţilor sanitare, estimările pentru perioada 2021-2024 fiind de 140.000.000 lei;
 • Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice. Estimările aferente acestui domeniu sunt de1.250.933.000 lei pentru perioada 2021-2024;
 • Extinderea pe o perioadă de 4 ani și obținerea unei finanțări adiționale de 150 milioane Euro pentru Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) astfel încât să permită finalizarea în 2024 a celor 3 centre de mari arși (Timișoara,Târgu Mureș, Grigore Alexandrescu) precum și a celorlalte obiective (13 centre de radioterapie, 8 laboratoare de patologie pentru screening-ul cancerului de col uterin, etc.);
 • Derularea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, în care au fost depuse 297 de cereri de finanțare de către spitalele publice pentru echipamente medicale, materiale sanitare și substanțe biocide. Astfel, acest program a devenit cel mai amplu program de dotare al spitalelor publice din România, cele 297 de proiecte depuse însumând o valoare estimată de 1,3 miliarde de Euro.


Promisiunile PSD


PSD accentuează măsurile de combatere a pandemiei. Câteva dintre ele

 • Testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, în locurile cu incidență ridicată
 • Dezvoltarea unei aplicații informatice care să permită oricui să beneficieze de testare, la nevoie, în cazul în care consideră că este la risc de infecție
 • Creșterea capacității de testare, în condiții de control al calității, prin crearea de centre regionale de training și supervizare, în parteneriat cu instituțiile de învățământ medical superior și cu Institutul Cantacuzino
 • Încurajarea producției de medicamente autohtone și de dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea și tratamentul COVID-19
 • Restructurarea urgentă a Direcțiilor de Sănătate Publică prin constituirea structurii operative de intervenție în sănătatea publică, coordonată de Institutului Național de Sănătate Publică
 • Reprofesionalizarea sănătății publice și eliminarea modului de a lua decizii bazate pe interesele politice care nu sunt întemeiate pe recomandările expertilor medicali și cele ale OMS și ECDC
 • Reorganizarea spitalelor generale; amenajarea de circuite dedicate și paturi pentru pacienții COVID-19, inclusiv pentru terapie intensiva

Cum vrea PSD să reformeze sistemul de sănătate

Rețea națională de centre medicale comunitare.
Scop: Acces rapid și neîngrădit al tuturor cetățenilor la asistență medicală primară.
Număr centre: 800
Cost: 500.000 euro/centru
Număr beneficiari: 6-8 milioane
Reprezintă cheia reconstrucției întregului sistem de sănătate, spune PSD.

Rețea de centre de asistență medicală ambulatorie de specialitate

Scop: creșterea accesibilității tuturor cetățenilor, mai ales din orașele mici si din localitățile rurale, la servicii medicale de specialitate, acces la un pachet de investigații paraclinice, spitalizare de zi și servicii conexe, inclusiv telemedicină
Număr centre: 200
Cost: 2 mil. euro/centru

Centre unice de programare a pacienților (CUPP)
Scop: acces rapid și civilizat al pacienților la servicii medicale ambulatorii de specialitate
Număr centre: similar centrelor ambulatorii de specialitate
Cost: 100.000 euro/CUPP
Actualele ambulatorii de specialitate (circa 150) vor fi integrate în rețeaua națională.

Spitale publice la standarde europene

Dezvoltarea în spitale a laboratoarelor de diagnostic microbiologic, a serviciilor de epidemiologie și de igiena spitalicească. Prescrierea prudentă a antibioticelor în spital prin încadrarea de medici specialiști de boli infecțioase și instruirea periodică a personalului medical

Rețeaua națională de spitale regionale

Scop:asigurarea de servicii medicale pentru pacienții din regiunea pe care o deservesc; coordonatori regionali al pregătirii medicilor și asistenților medicali, împreună cu universitățile de medicină din aria de competență.

Centre de îngrijire a persoanelor vârstnice și îngrijirile la domiciliu

Scop:asigurarea de servicii pentru persoanele vârstnice care necesită atât asistență medicală, cât si socială, acces facil la servicii medicale paliative în toate județele

Accesul la medicamente esențiale

Compensarea medicamentelor și vaccinurilor și tratamente gratuit pentru pacienții incluși în programele naționale prin reevaluarea politicii medicamentului și încurajarea producției autohtone de produse farmaceutice

Pe partea de finanțare, PSD promite alocare suplimentară a minim 0,5% din PIB pentru domeniul sănătății, în fiecare an, până în 2024. Aproape 60 miliarde de euro va fi bugetul total destinat Sănătății pentru perioada 2021-2024.


Promisiunile USRLiberalizarea sistemului de asigurări de sănătate, acesta să nu mai fie gestionat doar de CNAS. Încurajarea concurenței în sistemul de sănătate astfel încât toți românii să aibă dreptul de a alege în ceea ce privește serviciile și asigurările de sănătate și să beneficieze de sprijinul financiar al statului prin care să poată face efectiv această alegere. Adică, cetățenii să aibă dreptul să direcționeze o parte din ele către un asigurator pe care și-l aleg, pe modelul Pilonului 2 de pensii. USR spune că va acționa în două planuri. Primul referitor la funcționarea în sine a CNAS, care trebuie depolitizat, profesionalizat și condus mai bine. Al doilea referitor la piața asigurărilor de sănătate, unde românii să aibă mai multe opțiuni prin deschiderea la concurență. Statul își menține rolul de reglementator, finanțator și chiar ofertant de servicii de asigurare prin CNAS. Va fi încurajată apariția de noi furnizori de servicii medicale și creșterea calității acestora.

Alte promisiuni


 • Modernizarea spitalelor, construcția de spitale noi și a unei infrastructuri sanitare moderne, prin investirea a 1 miliard de euro următorii patru ani. Finalizarea celor trei spitale regionale (Cluj, Iași, Craiova). Pregătirea construcției de spitale regionale în București, Brașov și alte centre universitare.
 • Construcția de centre comunitare și asigurarea dotării minime a cabinetelor medicilor de familii.
 • Înființarea unui centru de permanență în imediata vecinătate a Unităților de Primiri Urgențe, astfel încât timpii de așteptare la UPU să scadă semnificativ.
 • Medici de familie în toate comunele și asistenți medicali în toate satele din țară până în 2024, dublarea performanței programelor naționale de prevenție, recompensarea persoanelor care duc un stil de viață sănătos și introducerea educației pentru sănătate în școli.
 • „Sănătatea populației în toate politicile”- Lege a Prevenției care să structureze o nouă arhitectură a responsabilității infrastructurii instituționale, să dimensioneze resursa umană și financiară pentru Planurile Naționale de Organizarea de caravane medicale în zonele fără infrastructură medicală ori acordare de vouchere de transport pentru bolnavii nevoiași sunt alte măsuri care vor îmbunătăți accesul pacienților la serviciile medicale.
 • Oferirea de bonusuri materializate în servicii medicale gratuite tuturor persoanelor obeze și diabeticilor și ce își îmbunătățesc indicatorii de severitate (scăderea greutății, controlarea indicelui glicemic, scăderea tensiunii arteriale etc).
 • Prevenția prin screening și depistare precoce, monitorizarea și managementul integrat al bolilor netransmisibile.
 • Deblocarea legii vaccinării.
 • Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină. Un rol important îl va avea dezvoltarea cabinetelor medicale școlare.
 • Planuri de prevenție a infecțiilor nosocomiale și de utilizare judicioasă a antibioticelor în spitale și centrele rezidențiale
 • Finanțarea medicinei de familie cu minimum 8% din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și creșterea progresivă a rolului său, astfel încât numărul internărilor evitabile să scadă prin monitorizarea și dispensarizarea adecvată a bolilor cronice și măsuri preventive eficiente.
 • Ombudsman în sănătate—crearea unui organism independent care să investigheze diferitele tipuri de administrare defectuoasă, de abuzuri sau de discriminare din sistemul de sănătate.
 • Garantarea accesului românilor, în regim 100% compensat, la medicamentele esențiale de pe lista Organizației Mondiale a Sănătății.
 • Întocmirea listei medicamentelor esențiale care să fie prezente permanent, fără nicio discontinuitate.
 • Ghidare—înființarea unor birouri/call center-uri cu personal medical specializat dedicat pacienților care necesită o atenție medicală complexă, pluri-disciplinară (navigator oncologic, naviga-tor TBC, navigator cardio-vascular).
 • Responsabilizarea ca „procurator de medicamente” a mediatorilor sanitari și a asistenților medicali comunitari din Centrele de Asistență Medico-Socială, astfel încât persoanele vârst-nice sau nedeplasabile din zona rurală să aibă acces la medicamentele de care au nevoie.
 • Crearea primului Program Național de Îmbunătățire a Calității Actului Medical prin care vor fi recompensate educațional și financiar echipele medicale care își îmbunătățesc rezultatele, precum și spitalele care implementează proiecte concrete de creștere a siguranței actului medical și a experienței pacientului.
 • Combaterea infecțiilor nosocomiale—crearea unei infrastructuri adecvate care să permită izolarea pacienților infectați, planuri clare de prevenire și protocoale de utilizare judicioasă a antibioticelor, compensarea deficitului de personal medical specializat—infecționiști, epidemiologi, microbiologi.
 • Constituirea unui Fond Național de Inovație în Sănătate prin care să fie stimulată dezvoltarea de soluții digitalizate și de telemedicină prin care să debirocratizăm practica medicală și să apropiem medicul de pacient.
 • Dezvoltarea și implementarea serviciilor e-health / telemedicină, mai ales în mediul rural unde există penurie de medici. Operaționalizarea și utilizarea Dosarului Electronic al Pacientului care va cuprinde toate datele de sănătate, accesibil pacientului și medicului curant, instrument standardizat care va conține istoricul medical complet—alergii, imunizări, diagnostice, investigații efectuate, tratamente urmate. Realizarea Registrelor Naționale Suverane de Boli.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

2608 vizualizari

 • +1 (5 voturi)    
  Intrebare: (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 8:45)

  Marionette [utilizator]

  „Sănătatea populației în toate politicile”
  Referitor la politica de sanatate a PNL: de ce PNL interzice vanzarea testelor simple pentru coronavirus care se fac cu o picatura de sange ca si testele de glicemie? Aceste teste costa 20-50 lei (5-10 Euro) si fiecare om ce ar banui ca are covid ar putea sa-si achizitioneze si sa faca testul. Da, singuranta este de doar 95% dar daca primesti raspuns pozitiv pe testul de sange poti face si test PCR apoi pentru a confirma sau infirma. La fel, daca te simti extrem de rau si ai test fals negativ ai putea sa-ti faci testul PCR. Dar 95% dintre cei ce ar face ar afla pe bune daca sunt bolnavi sau nu. Am vazut ca numarul de infectati aproape s-a dublat dupa ce s-a putut face testul PCR la cerere pe bani. Ii este cumva frica PNL sa afle situatia reala? Este PNL impicat in afaceri necurate cu teste PCR sau de sange? De ce se chinuie PNL sa tina in intuneric populatia referitor la testare?
  • +6 (8 voturi)    
   USR (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:43)

   numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

   Liberalizarea nu e 100% ok (sa nu ajungem ca in SUA), dar CAS trebuie desfiintata! Spitalele de stat sunt platite de stat, care trebuie sa asigure anumite servicii celor ce isi platesc contributiile si doar urgentele pentru ceilalti. CAS in aceasta ecuatie este doar o birocratie extra. Da, putem avea asigurari private daca vrem sa ni se acopere lucruri in plus, dar pentru cele asigurate de stat prin "asigurare" nu ar trebui sa mai avem inca un monstru birocratic.
 • +10 (10 voturi)    
  pai (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:01)

  hanu [utilizator]

  prost nu e cel care promite, prost e cel care le da votul.
 • +4 (10 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:10)

  [anonim]

  • +2 (10 voturi)    
   Ce rost are inserarea unei capuse private (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:43)

   D-or [utilizator] i-a raspuns lui

   Care sa fie explicatia inserarii uneor case de asigurari private, adica exact locul in care se deconteaza si distribuie banii in sistemul de sanatate?

   Adica, va trebui sa le suportam si profitul lor.

   Eu nu sunt de acord.
   • -1 (7 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:59)

    [anonim] i-a raspuns lui D-or

    • -1 (3 voturi)    
     E incorect pt contribuabil sa finanteze privatul (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 11:12)

     D-or [utilizator] i-a raspuns lui

     Eu, de exemplu, dau bani pt sistemul de stat.
     Ma astept ca statul sa investeasca banii in serviciile proprii la care eu am acces gratuit.

     Daca insa statul da bani direct sau pe decontari unor servicii private la care eu nu am acces decit platind suplimentar, inseamna ca ma pacaleste, adica ma fura direct.

     Cu ce drept vireaza statul banii primiti pentru asigurarile publice la clinicile private?
     Dupa care tot privatii, dupa ce se infrupta copios din banii publici critica serviciile publice, iar pe pacienti ii numesc milogi.

     Ei nu sunt milogi, ei sunt hoti cu staif.
     • 0 (2 voturi)    
      Sa mergi la privat va fi optional (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 11:44)

      UnOarecare [utilizator] i-a raspuns lui D-or

      Dar daca te duci acolo statul va plati cat plateste si in spital/clinica de stat si tu acoperi diferenta din buzunar sau asigurare. Deci nu esti obligat.

      Concurenta creste calitatea serviciilor si scade pretul.
      • +2 (2 voturi)    
       Eu il platesc oricum si pe privat, fie ca (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:28)

       D-or [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

       ma duc sau nu la el, din moment ce primeste compensari din fondul de stat la care eu platesc contributii.

       Plata mea catre privat nu e optionala, e obligatorie, chiar impotriva vointei mele.
       Optional este doar daca pot suporta restul cheltuielilor.
     • +1 (3 voturi)    
      nu intelegi nimic din economia de piata (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 12:24)

      bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui D-or

      1. Si daca ar fi n CAS-uri private, serviciile tot gratuite ar fi, ca de aia e asigurare. Doar ca in lloc ca banii sa fie administrati de niste functionari hoti pusi acolo de partid, acestia ar fi administrati de un niste privati in sistem concurential. Gandeste-te cum e cu medicul de familie versus spital. medicul de familie functioneaza in sistem privat..
      • +1 (3 voturi)    
       Privat cu bani de la stat. Asta e economia de piat (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:24)

       D-or [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

       Asta e economia de piata?
       Privat cu compensatii de la stat? De la un anumit numar de utilizatori, fie ei pacienti, elevi, calatori, etc, costul per utilizator decontat de stat acopera costurile integrale ale firmei.

       Si atunci, respectiva firma de ce mai percepe bani si de la clienti? Ce dracu se mai poate numi "privat" in acea firma in afara de profit?

       Hai sa nu ne furam singuri palaria si sa nu ne imbatam cu apa rece:
       "investitor" este doar cel care porneste o investitie noua de la zero, nu cel care cumpara actiuni de la stat la firme deja existente si profitabile, iar
       "privat" este cel care traieste exclusiv din incasari, nu din subventii si compensari.
       Acestia sunt baieti destepti, profitori, pradatori, descurcareti, smecheri...
       • 0 (0 voturi)    
        Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 19:12)

        [anonim] i-a raspuns lui D-or

       • 0 (0 voturi)    
        Tu ai o problema personala cu privatul... (Joi, 26 noiembrie 2020, 16:47)

        bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui D-or

        Ca sa obtii calitate, ai nevoie de concurenta. Atat timp cat ai un singur CAS, si mai ales unul de stat, acel CAS nu va avea nici un interes sa se eficientizeze pe sine (cred ca daca aflam cati bani toaca CAS-ul singur cu salarii, consum, investitii, achizitii, etc, ne speriem) si nici nu va avea vrun interes sa preseze spitalele sa ofere servicii de calitate.

        Iar un monopol, fie de stat, fie privat, ramane tot un monopol.

        Hai sa ne imaginam 4 CAS-uri, de exemplu, toate de stat daca vrei, dar care sa-si primeasca salarii in functie de numarul de abonati. Abonati care sa-si poata schimba CAS-ul de la care primesc servicii medicale cum fac cu medicul de familie.
        Si hai sa ne imaginam ca cele 4 CAS-uri, vrand sa aiba abonati multumiti, si cat mai multi, vor incheia contracte cu spitalele astfel incat, spre exemplu, costurile decontate per pacient sa aiba si o componenta care sa reprezinte nivelul de satisfactie al pacientului. Si pe cale de consecinta, spitalele ar fi si ele interesate sa-si multumeasca clientii. Si daca vrei tu, totul poate ramane de stat, dar finantat si remunerat strict dupa reguli de piata.

        Crezi ca un astfel de sistem ar fi mai eficient?

        Gandeste-te ca si azi, medicii de familie sunt practic privati platiti per numarul de abonati si pe cantitatea de consultatii oferite.
     • -1 (3 voturi)    
      nu intelegi nimic din economia de piata (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 12:24)

      bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui D-or

      1. Si daca ar fi n CAS-uri private, serviciile tot gratuite ar fi, ca de aia e asigurare. Doar ca in lloc ca banii sa fie administrati de niste functionari hoti pusi acolo de partid, acestia ar fi administrati de un niste privati in sistem concurential. Gandeste-te cum e cu medicul de familie versus spital. medicul de familie functioneaza in sistem privat..
     • 0 (2 voturi)    
      Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 12:39)

      [anonim] i-a raspuns lui D-or

   • +2 (4 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:43)

    [anonim] i-a raspuns lui D-or

    • +1 (3 voturi)    
     Si in privat (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 11:11)

     Zache58 [utilizator] i-a raspuns lui

     oare cine se angaja?Manea crudul si uratul alias rudele si sponsorii USL-ului,PNL-ului.Vor aparea alte capuse,nimic mai mult,se va muri la fel in spitale si alte cotete romanesti.Pacientii erau si pana acum plimbati pe la mai multe cabinete,cardurile de sanatate stau la medicii de familie.Concluzia:sporirea controlului asupra cheltuielilor spitalelor,asupra raportarilor frauduloase.La ora actuala toata lumea isi face de cap,iar pandemia a scos in evidenta minusurile sistemului de sanatate.Virusul a adus ceva ordine in serviciile medicale.
   • +1 (3 voturi)    
    Nu esti de acord pentru ca nu intelegi (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 12:20)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui D-or

    Pai acum nu suportam "profitul" sefilor unei case de asigurari care are monopol, plus "profitul" tuturor directorilor de spitale care fac achizitii la pret de 10x.

    Daca ar fi 10 CAS-uri private si ai avea posibilitatea sa optezi pentru care vrei, scopul lor n-ar mai fi sa fure cat pot, ci sa atraga cati mai multi clienti, sa lucreze cu spitale care ofera servicii bune la pret decent si se comporta frumos cu pacientii, etc, etc. Si tot sistemul de sanatate ar fi obligat sa-si schimbe atitudinea din angajat la stat imbufnat si arogant in prestator de servicii care are ca scop multumirea clientului. Daca vrei, diferenta va fi fix aia dintre E-On/Enel sau alte monopoluri si Vodafone/Orange/RCS.
    • +2 (2 voturi)    
     Iti zic eu cum "atrag" pacientii: ii obliga (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:39)

     D-or [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

     Te duci la un cabinet in policlinica/spital cu trimitere de la doctorul de familie, doctorul ia trimiterea, dupa care te cheama la cabinetul sau particular sau te trimite la o clinica partenera.

     Un doctor mi-a dat sa fac niste analize scumpe la un laborator privat undeva la marginea Bucurestiului. Acolo nu era decit o garsoniera de 15mp cu un frigider mare. Probele erau recoltate si trimise in lucru tot la spitalul de stat. Ba se mai si deteriorau prin conservare si transport.
     • 0 (0 voturi)    
      asta se poate reglementa (Joi, 26 noiembrie 2020, 16:53)

      bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui D-or

      Asta e un abuz si in ziua de azi si daca l-ai raporta la procuratura, sunt sigur ca medicul respectiv ar avea de dat niste explicatii... Dar asta nu inseamna ca trebuie pastrat monopolul actual...

      Daca ar fi angajat la un spital privat, crezi ca medicul respectiv si-ar mai permite un asemenea comportament?
  • 0 (8 voturi)    
   PNL si PSD (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:44)

   numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui

   au oameni care traiesc din activitatea CAS. Asta trebuie desfiintata!
  • -3 (7 voturi)    
   Corect! (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:44)

   Marionette [utilizator] i-a raspuns lui

   Cel mai trist insa este ca PNL ramane si in logica tunurilor in sanatate. Evident vom vota USR++.
   • +1 (1 vot)    
    Votati USR+ (Joi, 26 noiembrie 2020, 12:58)

    Zache58 [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

    Vor venii acesti domni cu secretarele lor,fochistele,coafezele ,pitpalacii , someri la ora asta, alte specimene cu ''management strategic''la facultati de doi bani.Nu vor rezolva nimic.Solutia este un control ma strict asupra cheltuielilor din sanatate.La ora asta controlul se face prin joc de glezne,''fa-te Mircea ca lucrezi'' si alte mantocareli.Noroc ca mai exista si oameni onesti,la DNA si alte structuri,,care nu suporta sa vada batranii si copii batjocoriti de sistem!
 • +2 (18 voturi)    
  USR = privatizarea sanatatii? Bine de stiut. (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:12)

  D-or [utilizator]

  Coabitarea serviciilor private cu cele publice are ca efect spolierea sistemului public, atit ca personal cit si ca bani, privatii inchiriind spatiile, laboratoarele, analizele pe pret de nimic, iar doctorii vor plimba bolnavii de la un cabinet la altul.

  Victimele sunt pacientii.

  Nu accept ca in "capitalism" sa pierdem drepturile cu care ne-am nascut.
  • -1 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:02)

   [anonim] i-a raspuns lui D-or

  • +5 (5 voturi)    
   Sentimente mixte (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:31)

   sszunyog [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   Si eu am sentimente mixte legat de liberalizarea asigurarilor medical, insa anumite aspecte mentionatate de dvs. sunt de multi ani realitate: privatii inchiriind spatii din spitale, doctorii plimband bolnavii de la un cabinet la altul. Si acum majoritatea oamenilor ajung sa faca analize pe costuri proprii, fondurilor de la stat terminandu-se in primele zile ale lunii. Cel mai important lucru ar fi interzicerea mediciilor de a lucra si la stat si la privat in acelasi timp, care ar rezolva conflictul de interese actual.. si in Germania exista un sistem de asigurare dublu, adica cel de stat (obligatoriu pentru cei cu venit pana mediu) si cel privat (optional numai pentru cei cu venit mare). Insa guvernul reguleaza foarte strict ce servicii sunt decontate la stat si ce poate fi decontat la o clinica privata.. solutia nu e ideala, dar realitatea actuala din Romania merge in aceasta directie, numai ca cei mai multi dintre noi platesc dublu, si la stat (teoretic) si la privat (practic).
  • +3 (3 voturi)    
   Da, fiindca CAS a facut o treaba asa buna... (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:33)

   emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   Cu totii am vrea un sistem de stat cinstit, dar asa ceva nu se poate in Romania.
  • +1 (3 voturi)    
   Intrebare (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:35)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   Tu ce preferi? Nationalizarea tuturor pilonilor de pensie privati sau pilon gestionat de privat cum avem P2 si P3 (iar la unii, servicii analog P4 dar indreptat spre asigurari) ?

   Poate vrei si toate fabricile sa fie gestionate strict de stat. Intr-o lume ideala utopica si cinstita, cand tara e codnusa transparent de oameni integri, da, reprezinta profit maximal pentru tara si un venit, statut social si nivel de trai incredibil de ridicat pentru cetateni.

   Dar lasand SF la o parte, intreaba-te cat de bine gestioneaza statul companii? Are sens sa vorbim de toate devalizate si sifonate? Sa aduc in discutie RAAN care e cel mai recent caz? Poate discutam si despre firmele lui Sarmea.

   Asa e. Statul ne protejeaza, statul ne ajuta. Dai jumatate din salariu la stat pe impozite si taxe - de fapt si tu si angajatorul dati - printre care pentru sanatate. Tu ai vazut spitalele? Clinile? Policlinicile? Ai vazut in ce stare jalnica sunt? Intreaba-te unde ajung banii astia luati din salariile noastre "pe sanatate"... poate pe vacantele sefilor numiti politic de prin spitale.

   Tu crezi ca pierzi drepturi daca mergi spre privat? Hahahahaha... pune-ti intrebarea unde ar fi fost tara fara UE, mediu privat si investitii. Si apoi explica-mi ce drepturi pierdeai cu adevarat... de la libera exprimare de care te bucuri in democrato-capitalism pana la, posibil, casa, pentru ca oricum totul apartinea statului. Si daca ti se par fantezii, inseamna ca nu stii cum erau vremurile candva sau ce s-a intamplat imediat in primii 2 ani dupa ce a fost indepartat Cizmarul.
   • +5 (5 voturi)    
    Legea raspunderii manageriale. Exita din '70 in ve (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 11:23)

    D-or [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

    Oare noua de ce nu ni s-a impus Raspunderea Manageriala? Aceasta legislatie exista in toate tarile vestice inca din anii'70.

    Cine falimenteaza (sau dauneaza) din culpa sau coruptie o firma, indiferent daca firma este proprie, privata sau de stat, nu mai are voie nici el (direct sau indirect), nici rudele sale pina la rudele de gradul 4 sa mai conduca sau sa faca parte din bordul vreunei firme. Nu mai are drept de vot nici in calitate de actionar. Poate incasa doar dividente sau profit, daca e cazul.
    Exista un registru national, o "lista neagra" pentru asemenea fapte.

    S-a discutat vreodata in media din RO despre asta?

    I-a cerut cineva "STATULUI" sa fie corect si bun manager? Nu, pentru ca era necesara coruperea managerilor.
  • +1 (1 vot)    
   greu de inteles cand esti bugetar.. (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:48)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   Privatizare inseamna vanzarea activelor statului. Unde scrie "privatizare" in programul USR?

   "Liberalizare" inseamna a oferi consumatorului libertatea (si instrumentele necesare) de a alege. Diferenta intre liberalizare si privatizare este ca spitalul de stat ramane la stat, dar banii asiguratului se duc acolo unde asiguratul alege sa se trateze.

   Pentru ca spitalul de stat este obligat prin lege sa accepte cazurile urgente si echivalentul nu este posibil in sistemul privat, e normal ca aceasta liberalizare sa fie partiala - cotizam in continuare la sistemul public de sanatate pentru a asigura serviciile de urgenta.
   • 0 (2 voturi)    
    Ok, dar fara compensari de la stat la privat (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 16:27)

    D-or [utilizator] i-a raspuns lui pehash

    Banii mei dati la stat, trebuie sa ramina la stat, sa riduce nivelul serviciilor pe care eu le platesc astfel.

    Altfel, e deturnare ilegala de fonduri. Banii mei ajung acolo unde eu nu am acces decit platind suplimentar.

    Extraordinar, toata lumea apara banii privatului, dar banii mei, ai contribuabilului, pot fi deturnati dupa cum crede orice ministru sau parlamentar.
    • 0 (0 voturi)    
     De unde "compensari"? (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 22:51)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui D-or

     Statul nu are nici un ban. Toti banii vin din taxe si impozite. In acest caz din CASS. Daca e "liberalizare", evident ca vei putea opta sa ramai asigurat doar la stat.
 • +1 (9 voturi)    
  Toate cam departe de realitate (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 9:32)

  Ochiana [utilizator]

  Programul PNL- generos pe hartie (se vede ca sunt la guvernare)- daca ar face macar 30% din ce-si propun tot ar fi bine
  Programul PSD -vag, populist, nerealist
  Programul USR- contine cateva idei bune dar cam idealist. Macar daca si-ar putea pune i parctica macar 30 % din ce spun acolo.Ideea concurentei la CNAS nu e rea, i-ar mai scutura pe birocratii de acolo.
  Digitalizarea servciilor este cheia modernizarii Romaniei.
 • +2 (2 voturi)    
  Coruptia! (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:04)

  carmen_i [utilizator]

  Oameni buni, prioritatea nr. 1 este curatarea coruptiei din sistemul sanitar! Reformele nu vor functiona atat timp cat banii vor fi sifonati de cei de la conducere catre firmele de partid.

  Din nefericire, vad ca nu exista in programele de partid vreo promisiune legata de combaterea coruptiei. Cativa vorbesc vag despre depolitizare, dar asta inseamna, de obiei, inlocuirea unor membrii dintr-un partid rival cu membrii din partidul propriu.
 • +4 (6 voturi)    
  PSD si acum 4 ani, zicea de spitale regionale (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:16)

  mircea112 [utilizator]

  PSD in 3 ani la guvernare cate spitale regionale a facut, promisiunea cu spitalele regionale a fost facuta si acum 4 ani?
  Aveti 3 variante de raspuns:
  a) 0
  b) 0 barat,
  c) niciunul

  PNL ce investitii in spitale regionale a inceput ? este de un an si aproape 2 luni la guvernare.
  Iar avem 3 raspunsuri:
  a) urmeaza o dezbatere publica de 4 ani, sa vedem daca avem nevoie de aceste spitale.
  b) niciunul
  c) PSD e de vina!
  • +3 (3 voturi)    
   Au fost deja semnate contracte (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:48)

   Ephemeris [utilizator] i-a raspuns lui mircea112

   pentru 3 spitale regionale, cu bani europeni. Nu puteau face mai mult in pandemie, sa fim seriosi.
   • +2 (2 voturi)    
    contracte de finantare (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:54)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui Ephemeris

    Sa nu exageram. Au semnat ca vor bani de la UE si UE le-a raspuns ca le da, daca aduc documentatia aferenta.

    Practic, nici macar nu au inceput faimoasele licitatii pentru studii de fezabilitate...
 • -1 (3 voturi)    
  sistemul neofeudal (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:20)

  Stapanu [utilizator]

  de taxare cass obligatoriu trebuie abolit! orice altceva e paliatie; statul ramane sa asigure gratuit doar urgentele; fiecare cetatean sa poata sa-& administreze liber sanatatea pe baza de contract!!! am vazut pe undeva asa ceva? nu cred: avem in fata doar propuneri socialiste
  • -2 (2 voturi)    
   Cati dintre noi pot sa-si administreze sanatatea? (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 13:49)

   Denulu [utilizator] i-a raspuns lui Stapanu

   Zici "in baza de contract". Ce anume o sa scrie in contractul acela? Ce boli am voie sa fac? Cine semneaza contractul si plateste pentru copiii fara venituri?

   Noi oricum avem o problema cu mersul prea tarziu la medic. Trebuie sa incurajam lumea sa mearga mai mult pe preventie, nu sa sune direct la 112.

   In SUA, unde spitalele sunt obligate sa asigure numai urgentele, ajunge tot statul (prin Medicare) sa plateasca 100x pentru probleme care au fost ignorate cu anii din lipsa de bani.
 • +3 (3 voturi)    
  O dată la 4 ani... (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:27)

  periscop [utilizator]

  ... își aduc brusc aminte de noi, și atunci ne promit, și iar ne promit etc., iar noi îi alegem și-i tot alegem, ca, în final, să ne... alegem doar cu promisiunile...
 • +1 (1 vot)    
  USR propune concurenta (Miercuri, 25 noiembrie 2020, 14:48)

  Dizidentul [utilizator]

  Idea este buna si se poate aplica, atita timp cind numai o casa de asigurare hotareste drepturile si obligatiile asiguratilor, NU ESTE CONCURENTA; mare atentie insa "cite case de asigurari "se infiinteaza, daca se face ca in Germania (397 de case de asigurari medicale) toate cu directorii si conducerile plus chiriile la imobile, acest aparat costa foarte mult si asiguratii sint obligati sa scoata multi bani din buzunar. Pentru Romania un numar de circa 25-35 de case de asigurari sint suficiente.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by