Proiectul de lege a manualului a fost adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților. Aceasta este prima cameră sesizată, votul final fiind la Senat. Inițiat de Guvern pe când Liviu Pop era ministru al Educației, el a apărut ca proiect de lege a manualului unic, dar s-a “îmbogățit” cu posibilitatea de a printa până la 3 manuale pe discipline, după ce fostul ministru Sorin Cîmpeanu a depus un amendament în acest sens. Amintim că Ministerul Educației a început un întreg demers de schimbare a manualelor, inclusiv la clasele primare, pe fondul acuzațiilor că nu are baza legală pentru decizia de a renunța să mai facă licitații și de a le cere direct profesorilor să scrie manuscrise de manuale.

Fragment din proiectul legii manualuluiFoto: cdep.ro

Proiectul a trecut cu 175 voturi "pentru", 82 "împotrivă" și 4 abțineri.

Proiectul Legii manualului şcolar a fost inițiat de Guvern, când Liviu Pop era ministru al Educației. De altfel, acesta a început la minister procedura de rescriere a manualelor școlare inclusiv la clasele I-IV, unde există deja manuale conforme programei școlare. Proiectul a fost înregistrat la Camera Deputaților, prima sesizată, pe 7 martie 2018.

Proiectul de lege vorbește despre existența unui “manual școlar de bază”, concept care nu există în Legea educației sau în alte texte legislative care se refera la educație și învățământ.

Vezi aici traiectoria legislativa a proiectului de lege a manualului scolar

Descarca de aici Proiectul de lege a manualului scolar - forma initiatorului

Vezi aici amendamentele care au fost depuse la proiectul de lege, in Comisia de invatamant din Camera Deputatilor

Primul articol al proiectului spune următoarele: “Prezența lege reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar, ca bun de interes public.”

La articolul 2, proiectul definește următoarele:

“Art. 2. - În sensul prezenței legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) manual școlar - este principalul instrument de lucru al elevului și reflecta lectura personalizată a programei școlare aferente disciplinelor/modulelor de pregătire din curriculumul național, realizată de autori/echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă;

b) manual școlar de bază - este bun de interes public și reprezintă manualul școlar realizat în conformitate cu programele școlare în vigoare pentru disciplinele/modulele de pregătire aferente trunchiului comun, din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu și învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.

c) bun de interes public - bunul destinat funcționarii unui serviciu public sau cele care prin importanța social-economică, valoarea culturală sau istorică asigură exercitarea dreptului fundamental la învățătură;

d) manuscris - varianta dactilografiată a propunerii de manual școlar;

e) format letric - documentul imprimat pe un suport fizic de hârtie;

f) format pdf - document editat, procesat și transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) și a canalelor de transmisie electronice;

g) varianta digitală interactivă - document cu un conținut similar manualului școlar în format pdf și care cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare, exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme, simulări.”

Proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității științifice”, se arată în articolul 4 al proiectului. Până acum, Ministerul Educației a organizat licitații pentru realizarea manualelor, la care puteau participa nu doar autori, ci și edituri sau firme care se ocupau de digitalizarea manualelor.

Evaluarea manuscriselor ar urma să se facă la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), din subordinea Ministerului, de către “grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învățământul preuniversitar/superior, selectate în baza apelului public de selecție, plătiți în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educației Naționale” (art. 4. alin. 3 din proiect).

“Manualele școlare admise în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, in vederea realizării selecției manualului școlar de bază”, mai prevede proiectul.

Proiect de Lege a Manualului Scolar - Forma Initiatorului

Deputatul independent Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației și actual președinte al Consiliului Național al Rectorilor, a introdus la acest proiect de lege un amendament la articolul 3, care se referă la “Principiile pe care se fundamentează prezența lege”, si care la litera d) avea următorul conținut, in varianta inițială: “d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;”

Amendamentul lui Cîmpeanu arată în felul următor: “d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente. În spiritul acestui principiu, se aprobă minimum 2 variante, maximum 3 variante de manual şcolar de bază;”. La motivare, deputatul a notat următoarele: “Pentru a se preciza clar că vor fi mai multe variante de manuale școlare de bază”.

Un amendament similar fusese depus și de deputatul PSD Alexandru Rădulescu, dar acesta a fost respins. (Textul amendamentului depus de Alexandru Rădulescu: "principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente. În spiritul acestui principiu, se vor aproba maxim 3 variante de manual şcolar de bază;")

Amendamentele depuse la Proiectul de Lege a Manualului Scolar

Pe 13 februarie, senatorul PSD Liviu Pop, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, declara că ideea proiectului de lege este ca “pentru tot ceea ce înseamnă programe şcolare în trunchiul comun, pentru că discutăm de trunchiul comun pe care îl parcurge fiecare elev din învăţământul obligatoriu din România, pe aceste programe şcolare să avem un manual şcolar de bază. Pe celelalte elemente din planurile-cadru care intră în curricula sau la decizia şcolii sau cele opţionale, putem discuta de manuale alternative", a transmis atunci Agerpres.

Ce spune Legea Educatiei, cu privire la manualele scolare:

Articolul 69

(1) În unitățile de învățământ de stat sau particulare se utilizează manuale școlare și alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educației Naționale.

(2) Manualele școlare se elaborează și se evaluează pe baza programelor școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale. Ministerul Educației Naționale reglementează elaborarea de manuale școlare alternative.

(3) Cadrele didactice selectează și le recomandă elevilor, în baza libertății inițiativei profesionale, acele manuale școlare din lista celor aprobate de Ministerul Educației Naționale care vor fi utilizate în procesul didactic.

(4) Elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii.

(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin conținut, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pe care cadrele didactice le pot selecta și utiliza la clasă, în baza libertății inițiativei profesionale, în scopul îmbunătățirii calității procesului educațional.

Vezi ce face între timp Ministerul Educației, fără deci a se putea baza pe proiectul de lege de mai sus, care nefiind aprobat de Parlament nu este în vigoare: