Ministerul Educației nu mai are obligația să cumpere “exact aceleași manuale care au fost achiziționate prin procedura ‘manualul cel mai avantajos din punct de vedere economic’”, pentru că au expirat contractele încheiate acum 4 ani cu câștigătorii de atunci ai licitației pentru manuale, a răspuns ministrul Valentin Popa, la întrebările HotNews.ro. Potrivit acestuia, începând din septembrie Ministerul “pune accentul pe calitatea manualelor, motiv pentru care a lansat o competiție la care pot participa și autorii manualelor aprobate în 2014”. Ministrul nu a răspuns care este bugetul estimat nici pentru scrierea manualelor, nici pentru printarea lor. În ceea ce privește legislația pe care își bazează demersul de realizare de noi manuale, lucrurile sunt în continuare neclare. Popa a declarat, însă, că documentele care privesc manualele nu au fost semnate și de directorul direcției juridice.

Valentin PopaFoto: Hotnews

Ministrul Valentin Popa i-a declarat duminica reporterului HotNews.ro că îi va răspunde prin e-mail la întrebările referitoare la noile manuale școlar. Vezi mai jos toate răspunsurile trimise către HotNews.ro marti, 27 martie 2018, prin intermediul biroului de presă al Ministerului Educației:

Rep: De ce Ministerul Educației a dispus conceperea de noi manuale (cu conținut nou) de clasa I, pentru care în prezent există manuale școlare și digitale în conformitate cu programa școlară?

Valentin Popa: Expirând contractele, MEN nu mai are obligația de a achiziționa exact aceleași manuale care au fost achiziționate prin procedura „manualul cel mai avantajos din punct de vedere economic” (altfel spus manualul ofertat cu prețul cel mai mic). Începând cu anul școlar 2018-2019, MEN pune accentul pe calitatea manualelor, motiv pentru care a lansat o competiție la care pot participa și autorii manualelor aprobate în 2014, care dacă vor obține un punctaj de minimum 85 de puncte din 100 posibile, urmare a evaluării în baza noilor criterii, vor fi admise, fiind posibil să fie tipărite în continuare.

  • Nota Redactiei: Juristii contactati de HotNews.ro au precizat ca autorii manualelor din prezent (de la clasele I-V) nu pot participa cu acestea la evaluarea de acum a Ministerului, pentru ca nu detin in totalitate drepturile intelectuale pentru manualele facute anterior in cadrul unei edituri si in consortiu cu o firma care a digitizat totul

Rep: Contractele de acum 4 ani au drept condiție continuarea lor prin contracte subsecvente. De ce ați luat decizia să renunțați la ele? De ce Ministerul nu a făcut dezbatere publică pe această temă?

Valentin Popa: Nu există această condiție. Se face o confuzie: contractele sunt subsecvente acordului-cadru, deci în intervalul de 4 ani prevăzut. Nu vorbim despre o renunțare la aceste manuale, în concluzie nu se impuneau dezbateri publice pe această temă. Pur și simplu termenul pentru care au fost încheiate contractele a expirat și a fost lansat un nou apel pentru elaborarea de manuale, apel la care pot participa și alți autori, cu accent de data aceasta pe calitatea proiectelor de manual.

Rep: Câte variante de manual printați, pe fiecare materie în parte? În baza cărei legislații? Valentin Popa: Conform comunicatului MEN din 24.02.2018 (http://edu.ro/remunera%C8%9Bii-acordate-autorilorgrupurilor-de-autori-ale-c%C4%83ror-manuscrise-vor-fi-declarate-admise), autorii sau grupurile de autori cu manuscrise declarate admise de către CNEE vor primi remunerații pentru locurile 1, 2 și 3. Prin urmare, se vor realiza până la trei manuale pentru aceeași disciplină, în situația în care există trei manuscrise care să fi întrunit criteriile de calitate prevăzute în OMEN 5645/12.12.2017. Manualele se realizează în baza Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a OUG 76/2017.

  • Nota Redactiei: Precizam ca nici Legea 1/2011, nici OUG 76/2017, nici OMEN 5645/12.12.2017 nu prevad cate variante de manual se vor realiza sau printa pe fiecare disciplina in parte

Rep: Care este bugetul total estimat de Ministerul Educației Naționale, pentru tot acest demers de rescriere a manualelor școlare?

Valentin Popa: Bugetul depinde, evident, de comanda pe care o va face MEN către EDP, precum și de caracteristicile aferente fiecărui titlu: redactare, corectură, tehnoredactare, grafică, realizarea unei variante digitale interactive (pe care puține state din UE o oferă gratuit în momentul de față). Acestora li se adaugă costurile privind managementul intraorganizațional, plata drepturilor de autor, tipărirea, transportul. De îndată ce vom afla câte manuscrise sunt declarate admise, vom avea și o situație exactă a costurilor. Ele sunt cu siguranță mai mici decât în anii precedenți, dacă ne raportăm la titluri și la numărul de exemplare.

Rep: Documentele de licitație, notele trimise și care privesc manualele au fost semnate și de directorul direcției juridice?

Valentin Popa:Nu.

Rep: Este o incompatibilitate faptul că directorul direcției juridice (Crina Ciobanu) este acum în Consiliul de Administrație al EDP, deci urmează să câștige bani în urma unei activități realizate de EDP în baza unor proceduri și metodologii avizate de dumneaei?

Valentin Popa: Directorul Direcției Generale Juridic a fost numit membru în Consiliul de Administrație al Editurii Didactice și Pedagogice prin ordinul nr. 5432/30.10.2017 pe o perioadă de un an în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 76/2017 privind înființarea Societății „Editura Didactică și Pedagogică” S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transfomare. Acest ordin a fost emis ținând cont de dispozițiile art. 94 (21) din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, potrivit căruia:

„(2 1)Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Rep: Daca da, incompatibilitatea se răsfrânge și asupra directorului Direcției generale de politici publice din Ministerul Educației, care este în aceeași situatie?

Valentin Popa: Nu este cazul să discutăm de incompatibilitate nici în cazul domnului director general al Direcției Generale Management Strategic și Politici Publice.

Rep: Care este legislația în baza căreia profesorii refac toate manualele școlare, până la clasa a VI-a?

Valentin Popa: Vedeți mai sus precizările referitoare la încheierea acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente.

Rep: Care este legislația în baza căreia Editura Didactică și Pedagogică este singura care preia manuscrisele spre editare?

Valentin Popa: OUG 76/2017. Acest OUG completează cadrul legal creat de Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea 1/2011 - legea educației naționale, Legea 98/2016 privind achizițiile publice (cu precădere art. 31), toate cu modificările și completările ulterioare.

Rep: Unde veți printa 4.200.000 de exemplare de manuale pe care le aveți în plan pentru acest an?

Valentin Popa: Tipărirea manualelor școlare se va realiza transparent, conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Rep: Care este suma estimată pentru printarea acestor manuale?

Valentin Popa: La această întrebare se poate răspunde doar după analizarea ofertelor de către comisie. Bineînțeles, prețul de tipărire va trebui să fie mai mic decât cel istoric, dat fiind tirajul mai mare.

Inainte de aceste raspunsuri la intrebarile pe care reporterul HotNews.ro le-a trimis ministrului Educatiei Valentin Popa, in raspunsul primit de la biroul de presa al ministerului se afla si o serie de precizari in legatura cu acordurile-cadru si acordurile subsecvente incheiate acum 4 ani de castigatorii licitatiei pentru manuale cu Ministerul.

“I. În legătură cu încheierea acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

În urma încheierii acordurilor-cadru, s-au semnat contracte subsecvente în vederea asigurării manualelor şcolare pentru fiecare dintre următorii ani şcolari: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 şi 2017-2018.

Contractele subsecvente au fost încheiate pe o perioadă de 48 de luni și au presupus tipărirea în fiecare din cei patru ani în procent de 100% la clasa I (pentru că anual s-au asigurat integral manualele), iar la clasa a II-a, în primul an 100%, apoi în următorii 3 ani pentru completarea stocurilor (retipăririle) procentual între 10% și 20%. Pentru anul școlar 2018-2019 contractul nu mai este în vigoare.

Achiziționarea manualelor şcolare noi (pentru clasele I și a II-a) realizate pe baza programelor școlare aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013 a început pe data de 8 martie 2014, odată cu depunerea de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a documentației în vederea licitației manualelor școlare noi pentru clasele I și a II-a.

ANRMAP a avizat această documentație, astfel încât la data de 19 aprilie a.c., CNEE a publicat în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) Anunțul de participare nr. 150520 pentru derularea procedurii de licitație.

CNEE, ca autoritate contractantă, a efectuat toate demersurile legale (prevăzute în OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată, dar și în documentele care vizează regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, aprobate prin OMEN nr. 5559/22.11.2013) cu privire la derularea în bune condiţii a procedurii de achiziţie publică licitaţie deschisă nr. 150520/ 19.04.2014 „Achiziţie de manuale şcolare clasa I şi a II-a”. Întregul proces de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasele I și a II-a a fost finalizat printr-un raport al procedurii, înregistrat cu nr. 1293/04.08.2014.

Ofertanții câștigători ai loturilor licitate au furnizat manualele școlare în variantă tipărită și în variantă digitală, conform acordurilor-cadru și contractelor subsecvente de achiziție a manualelor școlare încheiate între ofertanți și CNEE, ca autoritate contractantă.

Potrivit art. 8.2. din Acordul-cadru publicat pe SEAP la momentul demarării licitaţiei, „contractele subsecvente se vor atribui anual, într-o singură tranşă”.

Conform art. 6 din OMEN nr. 5559/22.11.2013, „viabilitatea manualelor este de 4 ani şcolari, începând cu primul an şcolar de după încheierea sesiunii de evaluare, cu posibilitate de extindere pentru încă 2 ani şcolari, cu condiţia reevaluării lor.”

Conform art. art. 144 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în vigoare la data desfăşurării licitaţiei, „autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.”

Citeste si: