În ultimele zile au apărut în presă informații în legătură cu o nouă formulă de calcul a pensiei de stat. Deși noua lege a pensiilor care va cuprinde și această formulă nu este încă disponibilă, în cele ce urmează voi prezenta implicațiile modificării modalității de calcul a pensiei de stat considerând informațiile disponibile în acest moment.

Bogdan DumitrescuFoto: Hotnews

În prezent pensia se calculează după formula:

Pensie = Punctaj mediu anual * Indice de corecție * Valoarea punctului de pensie = [(Număr puncte) / 35 ]* Indice de corecție * Valoarea punctului de pensie

Din rațiuni de comparabilitate cu formula propusă, putem scrie relația de mai sus ca:

Pensie = [(Număr puncte) / 35 ]* 1,15 * Valoarea punctului de pensie = Număr puncte * 0,032857 * Valoarea punctului de pensie

unde 0,032857 este rezultatul împărțirii valorii curente a indicelui de corecție de 1,15 la stagiul complet de cotizare pentru bărbați de 35 de ani.

Varianta propusă a formulei de calcul este:

Pensie = Număr puncte * Valoarea punctului de referință

Din informațiile disponibile până la acest moment această nouă variabilă denumită valoare a punctului de referință ar urma să fie egală în anul 2021 cu 75 de lei, nivel rezultat din înmulțirea valorii punctului de pensie propus pentru anul 2020 de 1775 de lei cu circa 1,05 (valoarea rezultată din cumularea inflației și a creșterii salariului real) și împărțit la 25, noua propunere pentru stagiul complet de cotizare. Deci, conceptual formula de mai sus devine:

Pensie =Număr puncte * Valoarea punctului de referință = Număr puncte * 1,05 / 25 * Valoarea punctului de pensie = Număr puncte * 0,042 * Valoarea punctului de pensie

Ce implicații are această nouă formula de calcul?

  1. Dincolo de majorarea propusă a punctului de pensie cu 61,3% de la 1100 de lei în anul 2018 la 1775 de lei în anul 2020, noua formulă generează pensii mai mari cu circa 28% (0,042 / 0,032857 – 1) față de cele determinate pe baza modalității de calcul din prezent. Informațiile disponibile până în prezent indică că și pensiile aflate în plată vor fi recalculate după această formulă. Este foarte posibil ca, în cazul celor care s-au pensionat mai demult, în condiții mai favorabile, majorarea generată de noua formulă de calcul să fie mult mai mică. Cumulat, indexarea punctului de pensie și modificarea formulei generează o pensie mai ridicată cu circa 106% comparativ cu ceea ce primesc cei care se pensionează în prezent.
  2. Într-un articol precedent am arătat că introducerea elementului denumit indice de corecție a rupt legătura dintre determinarea inițială a pensiei pe baza punctului de pensie și a făcut ca acesta să depindă de salariul mediu brut din urmă cu 2 ani ceea ce este de natură a crea diferențe relevante între pensionari cu punctaje identice, dar care s-au pensionat în ani diferiți. Astfel, formula din prezent este ineficientă.

Noua formulă de calcul rezolvă ineficiența formulei din prezent întrucât determinarea inițială a pensiei nu va mai avea legătură cu salariul mediu brut pe economie și se va baza exclusiv pe valoarea punctului de referință, variabilă care din punct de vedere conceptual nu este foarte diferită de ideea de valoare a punctului de pensie.

  1. Având în vedere cele de la punctul 2, recalcularea anunțată a pensiilor ar trebui să rezolve problemele generate de vechea formulă de calcul, iar pensiile în plată se vor modifica fiecare cu un procent diferit astfel încât la punctaje identice vor rezulta pensii identice.
  2. Este de așteptat ca efortul bugetar generat de cele arătate la punctul 3 să fie unul considerabil, iar Ministerul Muncii poate și trebuie să vină cu date în acest sens. Acest efort se adaugă celui generat de creșterea valorii punctului de pensie.
  3. O altă implicație relevantă a noii formule este că, într-adevăr se bazează 100% pe principiul contributivității, dar pensia nu mai depinde acum de punctajul mediu anual ci de cel total. Astfel, cei care se pensionează în anul 2018 și au fost angajați pentru o perioadă egală cu   stagiul complet de cotizare de 35 de ani realizează pentru un câștig pe perioada vieții active egal cu salariul brut pe economie un total de 35 de puncte în timp ce o persoană care s-a pensionat de exemplu în anul 2002 cu un stagiu complet de cotizare de 30 de ani și cu aceleași venituri realizează un număr de puncte egal cu 30. Altfel spus, formula îi avantajează pe cei care au muncit mai mult și au cotizat o perioadă mai lungă, chiar dacă această situație a avut loc și ca urmare a unei legislații diferite cu privire la pensii, lucru care nu se întâmpla în trecut.

În concluzie, conceptual noua formulă de calcul este mai eficientă comparativ cu cea actuală și are potențialul de a corecta inechitățile care au rezultat din aplicarea modalității curente de calcul. Este de dezbătut însă în ce măsură corectarea situațiilor generate de actuala formulă ar trebui să aibă prioritate majorării tuturor pensiilor prin indexarea punctului de pensie. Nu este necesar ca schimbarea modalității de calcul să se facă în anul 2021, putem asocia încă din anul 2018 o valoare de 46 de lei a punctului de referință potrivit formulei (0,042*1100 de lei). Însă, este obligatoriu să avem o estimare de impact a cheltuielilor bugetare suplimentare generate de noua formulă de calcul.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro