Parlamentarii au discutat, dupa aproximativ 12 ore de dezbatere, doar 14 articole si cateva amendamente din proiectul de Lege a bugetului de stat pe 2010. Au fost aprobate amendamente precum cel de la articolul 7: 3 completari legate de cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, sau cel de la articolul 9 - despre autoritatile de management pentru Programele de Cooperare Teritoriala Europeana.

Articolele 4 si 5 vor fi rediscutate miercuri, 13 ianuarie, in Comisiile de specialitate.

Amendamente adoptate:

Textul initial al articolului 7:

Art.7. – (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt

prevăzute în anexa nr.10.

(2) Pentru anul 2010, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art.257 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin.(2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

Amendamentul adoptat, la acest articol:

La art.7 la alin.(2) se introduc doua literele d), e), f) cu urmatorul cuprins:

d) persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor Legii nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitatii cotei de 5,5%.

e) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain.

f) Persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art.257 si la alin(9) al art.259 din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata

prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de baza minim brut pe tara”.

Dupa articolul 9, a mai fost introdus un articol, astfel:

Art.91 – (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a

programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritorul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale Autorităţilor de Management/Autorităţilor Comune de Management/Autorităţilor Naţionale.”

La articolul 15 discutiile s-au blocat, urmand ca dezbaterile sa fie reluate miercuri, 13 ianuarie.

Articolele 4 si 5 nu au fost votate deoarece s-a decis ca unele amendamente vor fi rediscutate in Comisiile de specialitate, tot miercuri.