Curtea Constituţională a admis joi, cu unanimitate de voturi, o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei sunt neconstituţionale, informează News.ro.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)Foto: AGERPRES

„În esenţă, Curtea a reţinut că, în cadrul procedurii de deschidere a adopţiei, părinţii fireşti ai copilului trebuie să beneficieze, ca orice parte a unei proceduri judiciare, de dreptul la apărare, drept fundamental, garantat de art. 24 din Constituţie”, precizează CCR într-un comunicat.

Prin urmare, diferenţa de tratament juridic cuprinsă de textul de lege criticat - potrivit căruia, în situaţia în care părinţii fireşti nu au putut fi găsiţi, citarea acestora se face prin publicitate, fără ca instanţa să dispună numirea unui curator dintre avocaţii baroului - nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, instituind o discriminare sub aspectul dreptului la apărare, ceea ce contravine atât prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât şi prevederilor art. 24 din Constituţie privind dreptul la apărare.

„Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art. 16 alin. (1) din Constituţie, remediul constituţional specific, în ipoteza constatării neconstituţionalităţii discriminării, îl reprezintă - în cazul părinţilor fireşti care nu au putut fi găsiţi şi a căror citare se realizează prin publicitate - acordarea beneficiului constând în dispunerea de către instanţă a numirii unui curator dintre avocaţii baroului. De asemenea, în procedura de deschidere a adopţiei, pentru asigurarea dreptului efectiv la apărare al părinţilor fireşti care nu au putut fi găsiţi şi care au fost citaţi prin publicitate, legiuitorul ar fi trebuit să prevadă că remuneraţia cuvenită curatorului special se suportă din bugetul statului, această sumă neputând fi pusă în sarcina părinţilor fireşti - părţi în procedura de deschidere a adopţiei”, mai arată sursa citată.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.