Comisia Europeană a anunțat miercuri că România este vizată de 4 noi proceduri de infringement pe subiecte ce țin de mediu, 3 dintre acestea vizând problema deșeurilor. Autoritățile de la București sunt de asemenea acuzate că nu au luat măsuri pentru combaterea speciilor invazive.

Depozit ilegal de deseuriFoto: Facebook - Octavian Berceanu

Comisia solicită României și altor 12 state membre să transpună integral în legislația națională noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva 2018/850 privind depozitele de deșeuri.

Directiva introduce restricții privind depozitarea tuturor deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate energetic începând cu 2030. Ea urmărește, de asemenea, să limiteze proporția deșeurilor municipale trimise la depozitele de deșeuri la 10% până în 2035 și introduce norme privind calcularea modului în care sunt atinse obiectivele privind deșeurile municipale.

Totodată, directiva impune țărilor din UE să instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale depozitate.

Comisia îndeamnă România și alte 16 state membre să transpună integral în legislațiile naționale noile norme ale UE privind gestionarea deșeurilor să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile.

Directiva stabilește cerințe minime de funcționare pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și consolidează normele privind prevenirea deșeurilor. Ea stabilește, de asemenea, noi obiective privind reciclarea deșeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deșeurile municipale vor trebui reciclate la un nivel minim de 55% din greutate.

Acest obiectiv va crește la 60% până în 2030 și la 65% până în 2035.

Comisia îndeamnă România și alte 12 state membre să transpună integral noile norme ale UE privind prevenirea deșeurilor de ambalaje să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/852 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Directiva impune statelor membre ale UE să ia măsuri pentru a preveni generarea de deșeuri de ambalaje și pentru a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului.

Pactul verde european subliniază importanța obiectivului ca Europa să rămână pe calea cea bună în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. În octombrie 2020, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere celor 13 state membre menționate, iar acum a decis să le trimită avize motivate.

În cazul tuturor celor 3 proceduri țările vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri.

A 4-a procedură de infringement care vizează România și alte 17 state membre se referă la protejarea mediului împotriva speciilor invazive.

Comisia afirmă că niciunul dintre țările membre menționate nu a reușit să instituie, să pună în aplicare și să comunice Comisiei un plan de acțiune (sau un set de planuri de acțiune) pentru a combate cele mai importante căi de introducere și răspândire neintenționată a speciilor alogene invazive care prezintă motive de îngrijorare pentru UE.

În plus, Bulgaria, Grecia și România nu au reușit să instituie un sistem de supraveghere a speciilor alogene invazive care prezintă motive de îngrijorare pentru UE sau să îl includă în sistemul lor existent.

Grecia și România nu au reușit să instituie structuri complet funcționale pentru a efectua controalele oficiale necesare pentru a preveni introducerea intenționată în UE a speciilor care prezintă motive de îngrijorare.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită fiecărui stat membru câte o scrisoare de punere în întârziere, acordându-le două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a lua măsurile necesare. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.