UPDATE Terenul de 46 de hectare de la Romexpo trece la Camera de Comerţ, pentru un proiect imobiliar. CCR: Proiectul de lege este constituțional

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 3 martie 2021, 12:13 Actualitate | Esenţial


Proiect Romexpo 1
Foto: CCIR
Curtea Constituţională a respins, miercuri, sesizarea formulată de către USR şi UDMR asupra proiectului de lege prin care o suprafaţă de 46 de hectare de teren din zona Romexpo trece gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie. Proiectul de lege care permite Camerei de Comerț să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo a fost aprobat de Camera Deputaților, cu votul PNL, PMP și PSD, în 2 septembrie 2020.

Astfel, actul normativ este constituţional, a decis CCR.
 • "În ședința din 3 martie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 51 de deputați aparținând Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România, Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și neafiliați și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 este constituțională în raport cu criticile formulate", a transmis Curtea Constituțională.
Decizia a fost luată de CCR după mai multe amânări.

USR și UDMR au sesizat CCR în septembrie anul trecut, USR catalogând actul normativ (pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007) drept ”un tun imobiliar în valoare de sute de milioane de euro dat în Parlament cu ajutorul PMP, PNL și PSD”.

"Nu este corect să legiferăm politici publice prin intermediul cărora să poată fi date noi 'tunuri imobiliare'. Unul dintre terenurile care va intra sub incidenţa noii legi este localizat chiar pe Bulevardul Expoziţiei. Dacă se doreşte valorificarea şi dezvoltarea, aici, a unor proiecte imobiliare, ar fi putut fi organizată o procedură transparentă de licitaţie. Susţinem dezvoltarea şi investiţiile, dar nu acordarea cu dedicaţie de terenuri în plină campanie electorală", declara deputatul Cristina Prună, potrivit Agerpres.

Potrivit USR, legea încalcă principiul bicameralismului. "În Camera decizională, Camera Deputaţilor, propunerea legislativă a fost modificată substanţial, ceea ce a condus la o configuraţie diferită faţă de textul adoptat de Senat şi de finalitatea urmărită de iniţiator", explica sursa citată.

USR semnala, totodată, încălcarea art. 1 alin (5) din Constituţie prin lipsa studiului de impact asupra efectelor scoaterii din patrimoniul statului a imobilelor care fac obiectul legii. În opinia USR, nu se respectă nici art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie ca urmare a lipsei de claritate a legii. Redactarea propunerii legislative, în forma adoptată de Parlament, configurează un regim juridic "confuz" al naturii juridice/regimului juridic al transmiterii proprietăţii gratuite asupra imobilelor vizate, susţin semnatarii sesizării la CCR.

Proiectul de lege care permite Camerei de Comerț să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo a fost aprobat de Camera Deputaților, cu votul PNL, PMP și PSD, în 2 septembrie 2020.

Actul normativ prevede transmiterea din proprietatea statului, cu titlu gratuit, Camerei de Comerţ şi Industrie a României a terenurilor proprietate privată a statului aflate în folosinţa gratuită a acestei instituţii. Terenul de la Romexpo, de 46 de hectare, este doar unul dintre ele.

Ce prevede exact proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților:
 • Terenurile proprietate privată a statului transmise în folosinţa gratuită a Camerei Naţionale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit în proprietatea Camerei Naţionale, în vederea desfăşurării activităţii specifice cu caracter de continuitate.
 • Guvernul României, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, hotărârea prin care se transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate pentru terenurile prevăzute la alin.(11) şi, respectiv, în termen de 30 de zile de la data soluţionării definitive a cererilor de revendicare, pentru terenurile prevăzute la alin.(12).
 • Terenurile dobândite de Camera Naţionalăîn condiţiile prezentei legi nu pot fi vândute şi nu li se poate schimba destinaţia stabilităconform alin.(11) timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.
 • Camera are şi poate constitui societăţi şi orice alte forme de asociere economică necesare desfăşurării activităţii specifice, cum sunt, dar fară a fi limitative, cele pentru organizarea de târguri şi expoziţii, pentru publicitate şi reclamă comercială, protecţia proprietăţii intelectuale şi orice alte activităţi şi prestări de servicii în folosul comunităţii de afaceri, inclusiv pentru implicarea în realizarea de proiecte de dezvoltare urbanădurabilă menite să susţină mediul de afaceri;
Despre proiectul imobiliar de la Romexpo

HotNews.ro a scris că 14 turnuri, cu înălțimea de până la 42 de etaje, locuințe și un mall, ar putea fi construite în incinta Romexpo, pe terenul de circa 33 de hectare, care aparține statului român. Societatea Romexpo SA a inițiat un Plan Urbanistic Zonal prin care și-a arătat intenția de a realiza proiectul, iar acesta a primit deja aviz de oportunitate de la Primăria Capitalei. În toamna anului 2017, o firmă parte a Grupului Iulius, controlat de Iulian Dascălu, dezvoltatorul mall-ului de lângă Palatul Culturii din Iași, a semnat un acord cu CCIR și Romexpo prin care s-a angajat să dezvolte proiectul imobiliar la Romexpo.

Potrivit proiectului afișat pe site-ul Primăriei Capitalei, se dorește construirea unui turn de 42 de etaje spre bd. Poligrafiei și a unuia de 24 de etaje spre bulevardul Mărăști, în spatele celor două turnuri City Gate. Lângă cele două turnuri noi, se propune construirea a două clădiri cu 4 subsoluri, parter și două etaje, centre comerciale.

În continuare, spre bulevardul Poligrafiei, se mai propune construirea a 3 blocuri, unul de 26 de etaje, unul de șapte și unul de 28, toate cu patru niveluri de parcare în subsol. În spatele Crown Plaza, spre o arteră nou propusă, se propune construirea a două turnuri de 27 de etaje, legate între ele de o bară, un bloc de 8 etaje, iar alături, practic în spatele Romexpo, încă două turnuri de 26 de etaje. Spre bulevardul Expoziției, lângă Niro Tower, se propune construirea a încă 3 turnuri, unul de 25 etaje și două de 28 de etaje.
La intersecția bd. Expoziției cu bd. Mărăști, lângă clădirea World Trade Center, se propune construirea a încă trei turnuri, unul de 35 etaje, unul de 32 și unul de 25 etaje. Turnurile vor adăposti birouri, servicii și comerț

Indicatorii urbanistici propuși sunt: înălțimea maximă - 184 m, POT 70%, CUT 4. Suprafața terenului care a generat PUZ-ul este 329.954 mp.

Planul Urbanistic Zonal se află în faza de elaborare, următorul pas fiind obținerea avizului de urbanism, a avizelor de specialitate și aprobarea în Consiliul General. Apoi urmează faza de autorizare.

Cum s-a asociat Romexpo cu Iulian Dascălu

În 2004, Guvernul Năstase a dat o hotărâre prin care terenul Romexpo a fost transferat din administrarea CCIR în cea a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“. Tot atunci, Camera de Comerț și Industrie a României a primit dreptul de folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani. Clădirile de pe teren sunt în proprietatea Romexpo SA.

În iulie 2017, Camera de Comerț și Industrie a României anunța: "Grupul Iulius și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) negociază un parteneriat prin care să modernizeze complexul expozițional Romexpo și să construiască un proiect imobiliar mixt în jurul acestuia, potrivit unor surse din piață".

Câteva luni mai târziu, în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3279 din 13.09.2017 apărea menționat contractul de asociere dintre CCIR, firma Stoneberg și Romexpo, încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, pentru construirea proiectului imobiliar. Contractul mai prevedea: înstrăinarea către respecttiva sociatate comercială a clădirilor secundare din complexul expozițional pentru suma de 3 milioane de euro, pentru a le demola, obligația ca firma să construiască pe cheltuiala sa pavilioanele B (o investiție de minim 2 milioane de euro) și închirierea Pavilionului A, pentru o perioadă de 10 ani societății Stoneberg pentru suma de minim 600.000 euro/an.

”Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a luat act de (...) intenția dezvoltatorului de a dobândi în condițiile legii, a dreptului de proprietate asupra terenului, astfel cum este identificat în Contractul de asociere, necesar pentru realizarea de către Dezvoltator a investiției referitoare la Project; dobândirea de către CCIR, în condițiile legii și ale Contractului de asociere, de la Stoneberg, a dreptului de proprietate asupra terenului CCIR, astfel cum este identificat în Contractul de asociere, în schimbul renunțării la dreptul de folosință gratuită asupra terenului aferent proiectului Dezvoltatorului, excluzând terenul CCIR, cu privire la care dreptul de folosință gratuită va înceta prin consolidarea patrimoniului CCIR a dreptului de proprietate deplină asupra acestuia; CCIR în schimbul renunțării la dreptul de folosință primește un drept de proprietate prin încheierea unui contract de schimb cu dezvoltatorul; participarea CCIR în consorțiul constituit împreună cu Stoneberg - S.R.L. cu scopul de a participa la licitația (vânzarea) organizată de Regia Autonomă - Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat sau altă entitate abilitată legal având ca obiect terenul în speță”, se arată Hotărârea AGA publicată în Monitorul Oficial 3279/13 septembrie 2017.

În martie 2019, între cele trei părți a fost încheiat un ”acord de confirmare a asocierii”.

”CCIR și Romexpo declară că își doresc, în continuare, să optimizeze activitățile curente și să contribuie la dezvoltarea zonei aferente Complexului Expozițional Romexpo, prin diversificarea serviciilor și facilităților oferite expozanților, clienților și altor beneficiari și parteneri, precum și prin includerea Complexului Expozițional Romexpo în circuitul expozițional internațional, însă nu dețin resursele financiare necesare pentru o astfel de dezvoltare. Stoneberg S.R.L., parte a Grupului Iulius, în calitate de Dezvoltator, declară că își dorește, în continuare, dezvoltarea pe teren, pe costul și în proprietatea sa exclusive, a unui proiect imobiliar mixt comercial de anvergură care să contribuie la creșterea potențialului zonei și a atractivității activităților existente, care necesită investiții complexe și, implicit, vizează un termen semnificativ de amortizare a investițiilor, respectiv de exploatare, care depășesc durata dreptului de folosință gratuită acordat CCIR, dar este îndestulător în cazul constituirii unui drept real asupra terenului prevăzut la punctul 1.

Părțile declară că pentru atingerea obiectivelor de la punctele 2 și 3 vor depune toate eforturile rezonabile pentru a identifica și implementa diferite structuri și modalități juridice, prevăzute de lege, care să permită atingerea acestor obiective într-o manieră cât mai apropiată de cea avută în vedere potrivit contractului de asociere autentificat sub nr. 2172/20.09.2017 și potrivit intereselor patrimoniale individuale ale acestora, urmând să încheie noi înțelegeri contractuale specifice care să reflecte în mod explicit aceste structuri, modalități și interese. Stoneberg declară că, pe cheltuiala sa exclusivă și în numele CCIR și, respectiv, Romexpo, care, la rândul lor își exprimă acordul, va realiza planurile urbanistice necesare pentru dezvoltarea proiectului imobiliar corespunzător asocierii, care implică demersurile legale specifice de avizare, proiectare etc.;”, se arată într-o hotărâre a AGA Romexpo, publicată în Monitorul Oficial 1280/21 martie 2019.

CCIR s-a obligat să facă demersuri pentru a obține dreptul real de proprietate asupra terenului pe care este amplasat Romexpo, ceea ce obține prin legea adoptată miercuri de Camera Deputaților.

Complexul Romexpo este foarte prost întreținut și folosit mult sub valoarea sa, însă terenul este unul dintre cele mai valoroase din București, iar beneficiile pe care le obține statul român trebuie să fie substanțiale.

Pe 1 iunie, Camera de Comerț și Industrie a prezentat proiectul de la Romexpo în mod public. Potrivit prezentării făcute, proiectul propune revitalizarea și integrarea Romexpo în circuitul internațional și o investiție de 2,87 miliarde de euro.

”Conceptul proiectului gravitează în jurul unei componente culturale dominante, un omagiu adus marilor valori autohtone. Aici va fi primul Muzeu de Artă din România dedicat exclusiv sculptorului Constantin Brâncuși, care va deveni un simbol național, dar cu rezonanță internațională. Totodată, pavilionul central va fi reconfigurat în Sala multifuncțională „George Enescu”, oferind Capitalei un spațiu artistic la standarde internaționale, care să stimuleze potențialul mediului cultural contemporan și care, prin evenimentele găzduite, să devină o atracție pentru publicul de entertainment inclusiv din afara țării. Proiectul integreză pavilioanele expoziționale Romexpo, pe care le reconfigurează și modernizează într-un Centru de Conferințe și Congrese de anvergură”, se arată în comunicatul transmis de CCIR.

Proiectul propune și amenajarea unui parc, pe 30% din teren, între clădirile de birouri și locuințe, 12.000 de locuri de parcare și va genera 30.000 de noi locuri de muncă, spun inițiatorii.

CITEȘTE ȘI: Proiectul de lege care permite Camerei de Comerț să se asocieze cu dezvoltatorii Iulius Mall și să construiască 14 turnuri în curtea Romexpo, aprobat de Camera Deputaților cu votul PNL, PMP și PSDCiteste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9046 vizualizari

 • -25 (29 voturi)    
  In sfarsit ceva bun (Miercuri, 3 martie 2021, 12:22)

  doz2018 [utilizator]

  .
  • +6 (10 voturi)    
   Ce e bun ? (Miercuri, 3 martie 2021, 12:40)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui doz2018

   O mizerie imobiliara.
  • +10 (14 voturi)    
   Legea sa fie abrogata (Miercuri, 3 martie 2021, 13:03)

   Cozmin30 [utilizator] i-a raspuns lui doz2018

   Chiar daca legea este constitutionala, trebuie sa fie abrogata.
   Vom vedea ce hram poarta noua majoritate parlamentara.
   • +3 (3 voturi)    
    gratis pt oamenii 'specialilor' (Miercuri, 3 martie 2021, 14:32)

    wweesstt [utilizator] i-a raspuns lui Cozmin30

    ccand e vorba de un om cu legaturi stranse cu 'specialii' i se atribuie direct fara concurs, un bun cu o valoare de de sute de milioane de euro, bun/ teren detinut de stat(adica de contribuabili)! deci contribuabilii (platitorii de speciale si de sporuri bugetarilor speciali) au fost de posedati de acest bun/teren fara sa primeasca nimic in schimb! gratis de la stat! dati-mi si mie ca si eu construiesc pe un teren gratis de la stat! daca nici acum nu se sesizeaza justitia(a stai, care justitie? aia care nu condamna niciodata specialii?!) tara este a specialilor si a bugetarilor! noi nu avem nimic! si bunurile ce le avem, suntem deposedati gratis de ele! de bunurile statului/ale noastre trebuie sa beneficieze gratis oamenii de incredere ai specialilor! tara esuata!
  • +8 (10 voturi)    
   da prin asta (Miercuri, 3 martie 2021, 13:19)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui doz2018

   te gandesti la cancere, atunci da... ceva bun: cancere, poluare, aglomeratie

   exact ceea ce defineste acest oras care putea sa fie minunat, dar care e putred din cauza coruptiei partidelor si a "justitiei"
 • -16 (32 voturi)    
  pacat, puteau face un nou 'parc natural vacaresti' (Miercuri, 3 martie 2021, 12:24)

  Kivek [utilizator]

  e o zona mlastinoasa in spate la romexpo, un camp prin de maracini lasat de izbeliste unde animalele salbatice au inceput sa isi faca o casa

  daca il mai lasa asa 2 ani sunt sigur ca Bucurestenii ar putea sa il numeasca 'Parcul NATURAL Ropmexpo'

  nu suna frumos? Dar nu, unii vor sa civilizeze zona, sa contruiasca cladiri de birouri acolo ca sa nu mai mergem in Pipera la munca. Oameni rai HUOOO
  • +5 (7 voturi)    
   La Pipera o sa fie birouri goale? (Miercuri, 3 martie 2021, 12:55)

   PowerIon [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

   Ba nu, tot 50000 de salariati se vor inghesui pe metrou iar Bucurestiul va fi si mai poluat de ocupantii altor 50000, care se vor aseza oras cu familiile lor, lasand provincia tot mai "parc natural".
   Ne furam singuri caciula.
  • +10 (14 voturi)    
   vezi ca pierzi un aspect... (Miercuri, 3 martie 2021, 13:05)

   minos [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

   ...nimeni nu contesta ca zona va arata mai bine cu aceasta investitie, ci modul cum este acordata, cu dedicatie si gratis. Plus, dezvoltare nu insemana doar sa construiesti fara sa tii cont de aglomerarea care se produce. Am un prieten care este este dezvoltator imobiliar, face blocuri mici intre case, el crede ca ce face el este dezvoltare. Poate dezvoltare gen Mumbai, Cairo sau Amman. Trebuie sa gandesti logic, daca demolezi 2 case, unde locuiau 6 persoane cu 2-3 masini si contruiesti in loc un bloc cu 48 apartamente, doar 24 garaje subterane, te trezesti ca acolo unde traiau 6 persoane, vor veni peste 100 cu 75-100 masini. Acesta este un caz a unui bloc in care am locuit. Referitor la Romexpo, inainte sa faca acest proiect, au calculat impactul avut de mutarea in zona a mii de oameni si a altor mii care vor vizita mallul si birourile? Va face fata infrastructura, nu doar cea rutiera, ci si canalizarea, apa curenta, electricitatea?
   • -4 (4 voturi)    
    Evident ca proiectul trebuie facut cu cap!!! (Miercuri, 3 martie 2021, 13:57)

    Kivek [utilizator] i-a raspuns lui minos

    In Bucuresti pana cum s-au facut numai tampenii cu cladiri de birouri sau spitale in zone centrale dar FARA PARCARI

    evident ca trebuie tinut conmt de toate aceste lucruri, bulevarde de legatura, obligatia sa existe stra\i largite si sufieciente locuri de parcare etc    la partea cu legalizatea nu pot sa ma pronunt
    sper ca primarul general sa aiba grija ca zona sa fie amenajata cu cap, nu ca pana acum
  • +8 (12 voturi)    
   corect (Miercuri, 3 martie 2021, 13:18)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

   mai frumos suna asteptatul cate 2+ ore in trafic ,metroului si poluarea mai mare ca la cernobal
   • -6 (6 voturi)    
    poluare (Miercuri, 3 martie 2021, 13:44)

    mmmircea [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    e doar in capul tau.
    • +3 (3 voturi)    
     mm? (Miercuri, 3 martie 2021, 15:36)

     john-doe [utilizator] i-a raspuns lui mmmircea

     mm vine de la MM Stoica?. Ca sa stim la ce nivel purtam discutia?
    • 0 (0 voturi)    
     iap (Miercuri, 3 martie 2021, 18:33)

     liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui mmmircea

     de fapt aparatere alea care masoara poluarea nici nu exista, e totul in mintea mea....

     bucurestiul are cel mai curat aer din lume, mai putem construi asa vreo 3-4 mii de blocuri de vreo 50 de etaje fiecare!
 • +33 (33 voturi)    
  Asta nu e curte constitutionala (Miercuri, 3 martie 2021, 12:31)

  Maspp [utilizator]

  e o panarama
  • +4 (4 voturi)    
   bun venit in romania... (Miercuri, 3 martie 2021, 13:17)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   te indoiai de asta?!
  • +3 (3 voturi)    
   Vrei ca CCR-ul sa-si piarda sponsorii? (Miercuri, 3 martie 2021, 14:20)

   Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   Ca doar n-o trai Dorneanu numai din 12-13 mii de euro pe luna.
   Vorba lui coana Leana cand ii spunea lui nea Nicu:
   Maiestate, maiestate...mai-ie-state Nicule de vizitat!
 • +20 (22 voturi)    
  ati auzit, da? (Miercuri, 3 martie 2021, 12:31)

  TudoracheCopilulDeDiamant [utilizator]

  "terenul este unul dintre cele mai valoroase din București"

  Se vor construi
  24+42+26+7+28+27+27+26+26+25+8+28+35+32+25 = 386 etaje. Cu 10 apartamente per etaj = cca 4000 de apartamente de lux, deci inca cel putin 8000 de oameni in zona, o zona fara acces la metrou. Asadar, la 150.000 de euro bucata, avem vanzari de 600 de milioane de euro. Aia cu 2.7 miiliarde de euro investitii este o gogorita, doar prin tarile arabe mai sunt asemenea investitii.
 • -5 (9 voturi)    
  vestea buna si vestea rea (Miercuri, 3 martie 2021, 12:39)

  Stefan-cel-Mare [utilizator]

  Vestea rea: coruptia e peste tot si va fi mereu adanc inradacinata in romani. La fel a procedat Dascalu la Iasi cu Cantina Politehnciii si cu fostul strand, la Timisoara si acum la Bucuresti

  Vestea buna: a reusit sa faca mereu proiecte imobiliare echilibrate care au adus plus valoare zonelor unde a construit.

  A propos, a construit mai mereu cu forta de munca de prin China si alte tari asiatice. Romanii sunt prea scumpi.
  • +1 (1 vot)    
   Stefane! (Miercuri, 3 martie 2021, 15:39)

   john-doe [utilizator] i-a raspuns lui Stefan-cel-Mare

   Plusvaloare zici! Ai grija ca dau turcii peste tine si iti arata ei plusvaloare dupa ce iti iau Chilia si Cetatea Alba!
 • +9 (9 voturi)    
  In alta ordine de idei (Miercuri, 3 martie 2021, 12:49)

  cristi_an [utilizator]

  "CCR" de la cap se umpute pestele.
  Curtea CoRuptilor
 • +8 (12 voturi)    
  A se remarca cine a votat! (Miercuri, 3 martie 2021, 12:58)

  Tayen [utilizator]

  P.S.D. + P.N.L.... VIVAT U.S.L.!!!

  DECI PNL=PSD, nu? Aceeași mizerie!
 • +2 (6 voturi)    
  care e spaga (Miercuri, 3 martie 2021, 13:11)

  Martinezu [utilizator]

  In acest matrapazlac? A ajuns ceva si la inamovibilii din CCR?
  Am impresia ca lucrurile in Ro merg in continuare ca acum 30 de ani. Nu se vede schimbarea de regim in nici un fel.
  Cand vine PSD da drumul la buldozer si rade tot. Rade si in acelasi timp rade de noi. Cand e cazul pune tunirile cu gaze.

  De ce astia nu fac la fel in sens invers? Ce asteapta?????
 • +2 (6 voturi)    
  mda (Miercuri, 3 martie 2021, 13:13)

  liviu_ [utilizator]

  in 90% din cauzuti poti ghici decizia CCR inainte sa o dea in functie de cat de aberanta si neconstitutionala e decizia. cu cat e mai aberanta si/sau neconstitutionala, cu atat sansele ca CCR sa o respinga sunt mai MICI !
  cu alte cuvinte, in acest caz, la ce interese si spagi sunt acolo, e clar ca CCR urma sa accepte aceasta constructie...

  CCR este o adunatura de hoti si interlopo mana in mana cu tribunalul bucuresti, curtea de apel,. ICCJ, CSM si asa mai departe... toate subordonate stapanilor din psd si pnl...

  in tara asta sunt mai multi hoti decat oameni cinstiti!
 • +8 (10 voturi)    
  legalizarea furtului (Miercuri, 3 martie 2021, 13:17)

  /./ [utilizator]

  Maine imi fac si eu un ONG si cer niste teren de la statu roman ca apoi sa il inchiriez si sa scot niste banuti, oare o sa primesc?Ce a facut azi CCR este pur si simplu legalizarea furtului.
 • +7 (7 voturi)    
  PS: (Miercuri, 3 martie 2021, 13:20)

  liviu_ [utilizator]

  trecut GRATUIT!!!! nici nu suna a coruptie si spaga...
  as zice ca justitia ar trebui sa cerceteze, dar "justitia" e mana in mana cu ei...
 • +6 (6 voturi)    
  Viceversa (Miercuri, 3 martie 2021, 13:30)

  Sati [utilizator]

  Camera deputatilor da si Romania moca conform CCR-ul.
 • +7 (7 voturi)    
  ? (Miercuri, 3 martie 2021, 13:39)

  I [utilizator]

  camera asta de comert ce treaba are cu imobiliarele? de ce sunt lasate institutiile sa fac ce vor ele? atunci la ce ii mai zice de comert?

  Oricum psd = comunisti si hoti, pnl = patronasi romani. Cu alte cuvinte daca ai votat cu oricare, ai votat impotriva ta.
  • +3 (3 voturi)    
   patronasi ? (Miercuri, 3 martie 2021, 13:53)

   mmmircea [utilizator] i-a raspuns lui I

   PNL-ul e mai mult de jumate PD, adica FSN, acelasi FSN din care Iliescu a rupt PDSR-ul, adica PSD-ul de azi. Iar securistii n-au stat niciodata intr-un partid, au migrat, ei au fost si in spatele jafului din perioada CDR-ista, ei sunt si sub umbrela USR-ista, ei conduc camera de comert, si tot ei urmeaza sa incaseze de pe urma acestei noi furaciuni.
 • +12 (12 voturi)    
  Cel mai mare tun imobiliar (Miercuri, 3 martie 2021, 13:42)

  middle_brick [utilizator]

  Unul dintre cele mai mari tunuri imobiliare date de baietii deștepți. Romania profund corupta asta este, multumim PNL, PSD.
 • +1 (1 vot)    
  Capitala n-are centru cultural ca Budapesta (Miercuri, 3 martie 2021, 14:04)

  Propinatiu [utilizator]

  Îndeosebi UDMR sau Jonas Kaufmann ar putea explica dregătorilor noştri că densitatea infrastructurii intelectuale a Capitalei abia de-o fi o treime din a Budapestei. Până şi comuniştii gândeau nordul oraşului ca Parc de Cultură şi Odihnă, nu ca loc de jocuri imobiliare. De 30 de ani Edu-Cultura nu e prioritate naţională şi s-a văzut politica asta încă de pe când fosta Bibliotecă Centrală de Stat din Strada Doamnei a fost mutată fără ca localul să rămână bibliotecă, de pildă a studenţilor de la Filologie, să avem acasă cărţile străine trebuitoare, nu să emigrăm ca să le citim în ţările cu viitor sigur.
 • -5 (5 voturi)    
  nu sariti inca (Miercuri, 3 martie 2021, 15:12)

  kata_m [utilizator]

  Trecerea gratuita este catre Camera de Comert. Dezvoltarea imobiliara implica ca o parte din veniturile viitoare ale proiectului sa revina Camerei (in contul tereunlui) - asadar Dascalu nu il primeste gratuit. Proiectul Palas din Iasi este facut destul de similar si se platesc cote de profit catre Primarie. Cu se negocieaza cotele de profit si ce influenta are Dascalu in proiect nu pot comenta. Ca idee mie ca turism mi-a placut Palas - daca si Romexpo va deveni ceva frumos nu vad inversunarea.
  • +2 (4 voturi)    
   Te faci ca nu stii! (Miercuri, 3 martie 2021, 15:48)

   Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui kata_m

   Camera de Comert este entitate privata!
   Fostul ei presedinte Vlasov spargea 1 mil de euro pe seara la casino din banii de protocol.
   Asa ca merita sa primeasca pe gratis o bucata din patrimoniul public!
   Asta ca sa nu mai pomenesc ca de fapt CC nu-l ia pt folosinta proprie, ci il da sa fie betonat zdravan. Nu tot, doar o mare parte!
  • +2 (4 voturi)    
   Nu e nevoie de blocurile alea! (Miercuri, 3 martie 2021, 16:13)

   john-doe [utilizator] i-a raspuns lui kata_m

   Bucurestiul si asa e mult prea aglomerat. Cu suburbii sunt 3 milioane, gata, nu vrem sa ajunga Cairo, Mumbai sau Istanbul!
 • +2 (6 voturi)    
  Nucusoareeee... (Miercuri, 3 martie 2021, 15:17)

  FortApache [utilizator]

  Unde esti Primare? Ce facura astia bre?


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by